INTRODUCTION


HOME


Since 1981 I have been actively categorizing marriages which took place within certain Dutch cities before the year 1811.

At first I started with cities and towns of the "Langstraat" and later I continued with "Markkant" and "Nassau Brabant" (all areas in the south of The Netherlands). 

My first goal was to make a list of all the still existing Baptist-, Marriage- and Burial registers and other sources in which marriage records could be found.

Now, for your convenience, all the registered marriages have been placed in chronological order under the specific cities in which they took place. 

All the extra information stated with the marriage records as well as the source has been added. 

Explore the different possibilities by using the generated name index and determine if your desired family name has been registered in one of the lists.

If you wish you can contact me.

E-mail

Sinds 1981 ben ik actief met het indiceren van de huwelijken binnen bepaalde gemeenten.

Aanvankelijk die van de Langstraat en later ook van de Markkant en van Nassau Brabant.

Nadat per gemeente een lijst is gemaakt van alle nog bestaande Doop-, Trouw- en Begraaf-boeken (DTB's) wordt hieruit een bronnenlijst samengesteld waarin huwelijks- vermeldingen te verwachten zijn.

Per gemeente worden vervolgens hieruit ALLE huwelijks-vermeldingen overgenomen en chronologisch gerangschikt.

Alle daarbij gevonden extra relevante gegevens worden daaraan toegevoegd, als mede de bronvermelding(en).

Van de complete lijst huwelijken wordt tenslotte de namen-index gegenereerd die u hierbij, via de Navigatie-balk (links), aan kunt klikken.

Bekijk de diverse mogelijkheden en zie of de door u gezochte familienaam er zich tussen bevindt.

E-mail

 

ACM 1993 ACM 2004 ACM 1988

 

Even when I was very young I was very interested in genealogy and all related topics.

My enthusiasm was definate after I found correspondence letters between my Father and a distant cousin dated back from 1940, in which I discovered  they shared my passion.

My quest to study our family history took me to many visits to relatives and archives.  Besides dates, I gathered a lot of related material to decorate and confirm the hole story.

Part of the result of my family investigation  can be viewed on my Web site.

Al vanaf m'n jeugdjaren ben ik geïnteresserd geweest in alles wat met stamboom te maken had.

Het begon pas echt toen ik correspondentie toegespeeld kreeg die m'n vader met een verre neef in 1940 had gevoerd over wat hen toen ook al boeiden.

De speurtocht heeft me langs vele familieleden en archieven gevoerd waardoor ik een aanzienlijke hoeveel familie foto's, copieën en ander materiaal heb verzameld.

Een deel van het resultaat van m'n familie-onderzoek zult u kunnen zien op m'n Web-site.


Copyright © 1998/2015 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 30 oktober 2015 .