Notarieel Archief HOEVEN


HOME


Hvn_cds

Notarieel Archief van Hoeven, N.Br. op CD (totaal)

De collectie, waarvan hierna de inventaris, is door mij in 2002 digitaal gefotografeerd en op CD geplaatst.

Het Archief bevond zich op dat moment in het Regionaal Archief West Brabant, lokatie Zevenbergen en heeft als code: 211.


Inventaris Notarieel Archief Hoeven op cd

A.C.M. Gouverneur, Waalwijk

www.Gouverneur.net


INVENTARIS

Cornelis Jacobss. Beyerlinck

op 14 september 1611 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

Resideerde in de periode 1611 - 1619 te Hoeven, 1620 - 1622 te Oudenbosch en 1623 - 1625 weer te Hoeven.

Zie ook archief 307: Notarissen Oudenbosch, inv.nrs 001 t/m 003

001 - 012. Minuten van allerhande akten, 1611 - 1619 en 1623 - 1625. 11 omslagen en 1 stuk

013. Grossen, 1615 en 1617. 3 stukken

014. Concepten, fragmenten en andere varia, 1611 - 1620 en z.d. (1e kwart 17e eeuw). 1 omslag

 

Mr. Johan Beerts

op 12 december 1622 geadmitteerd door de Souvereine Raad van Brabant te Brussel

015 - 028. Minuten van allerhande akten, 1623 - 1641. 10 omslagen en 11 stukken

015. Testamenten, donati´┐Żn en huwelijksvoorwaarden, 1625 - 1641

016. Attestatiën, 1623 - 1641

017. Obligatiën, 1625 - 1640

018. Koopcontracten, 1631 - 1641

019. Protesten, 1630 - 1635

020. Koopconditiën, 1623 - 1640

021. Mangelingen van erven, 1626 - 1628

022. Huur- en koopcedulen, 1623 - 1634

023. Procuratiën, 1624 - 1641

024. Uitkopen, 1625 - 1639

025. Borgtochten, akten van weddenschap en ontlasting en kwitantiën, 1627 - 1639

026. Contracten, akten van overlating, accoorden, scheidingen en delingen, 1624 - 1637

027. Depositiën, 1627 - 1640

028. Transporten, 1627 - 1629

029. Gewaarmerkte afschriften van akten, 1623 - 1636. 2 stukken

030. Inventaris van het archief, 1643. 1 stuk

031. Stukken betreffende Mr. J.Beerts als procureur, 1631 - 1641. 1 omslag

 

Cornelis Swanen

op 19 janurari 1618 geadmitteerd door de Souvereine Raad van Brabant te Brussel en op 10 november 1638 door de Raad van Brabantte ´s-Gravenhage

Resideerde in de periode 1626 - 1635 te Hoeven, Was in 1619 voor Ranst (België) geadmitteerd

032. Minuten van allerhande akten, 1626 - 1635. 1 omslag

N.B.: Een minuut van een akte van procuratie op Mr. J.Beerts is wegens de dorsale aantekening gevoegd bij inv.nr. 031

 

Cornelis Vereyk

op 29 oktober 1650 geadmitteerd door de Raad van Brabant te ´s-Gravenhage

033 - 048. Minuten van allerhande akten, 1651 - 1671. 7 omslagen en 21 stukken

 

Tobias Fabritius

op 20 juli 1718 geadmitteerd door de Raad van Brabant te ´s-Gravenhage

Resideerde in de periode 1718 - 1729 te Etten en in de periode 1730 - 1753 te Hoeven. Zie archief 011: Notarissen Etten-Leur, inv.nrs. .....

049 - 053. Minuten van allerhande akten, 1726 - 1753. 3 verbroken liassen en 2 banden

049. 1726 - 1732

050. 1733 - 1740

051. 1741 - 1744

052. 1745 - 1748

053. 1749 - 1753

054. Onvoltooide en ongetekende afschriften van testamenten, 1748 en z.d. 2 stukken

055. Invertarissen van archieven van notaris Tobias Schrans en Gerardus Fabritius te Etten en van notaris Tobias Fabritius te Etten en Hoeven, 1753. 1 stuk

 

Jacobus Benjamin van Breda

op 13 februari 1794 geadmitteerd door de Raad van Brabant te ´s-Gravenhage

Was behalve voor de Sint-Maartenspolder (gemeente Hoeven) geadmitteerd voor Oudenbosch, Rucphen en Standdaabuiten.

Archief uit de periode 1794 - 1819 is beschreven in archief 307: Notarissen Oudenbosch, inv.nrs. 287 t/m 322


Copyright © 1998/2004 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 26 april 2015.