Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)
Cornelis Otgens, 1648 - 1669

307-037-002 (C.Otgens)

Inleiding   Index
informatie opvragen? kijk op page "Information"

INLEIDING

Wanneer notaris Cornelis Otgens zijn admissie ontving is nog niet bekend; zijn eerste akte die ons bekend is dateert uit 1648.
Uit de laatste vermelding in deze uitgave lezen we dat op 5 februari 1669 zijn protocol door twee zonen van de dan inmiddels overleden notaris als afgesloten wordt beschouwd.

Wellicht ten overvloede vestig ik de aandacht op de manier van mijn uitwerken in deze. De voornaamste reden die ik me gesteld had was het opsporen van alle namen van personen genoemd in de doorzochte akten; alle alternatieve informatie mocht beschouwd worden als bijvang (de bronvermelding geldt als essentieel.)

Veel aandacht is besteed aan de topografische & kadastrale aanduidingen.

De volgorde van plaatsing van de namen treft geen doel en is voornamelijk ′zoals ik die aantrof′.

We verplaatsen ons in een tijd van adellijk bloed, de jonkheren & jonkvrouwen zijn niet van de lucht, ruim 200 maal wordt in deze uitgave hun titel genoteerd.

Opmerkelijk blijkt de minimum leeftijd om een testament te kunnen laten maken; was de in deze uitgave gevonden leeftijd van 14 jaar al een record, op 20.09.1667 testeert ′Adriana Hagens dochter out over twaalff jaeren′! Hoe oud ze werkelijk was vermeldt de akte niet, maar ondanks haar ziekte was ze toch in staat zelfstandig te ondertekenen met haar volledige naam en in een bewonderenswaardig handschrift.Bij de gebruikelijke gegevens (volgnummer, soort akte, vermelde personen) van de opgenomen akten zijn bovendien vermeld de nummers van de foto′s van de betreffende akten en repertoria zoals die in mijn archief voorkomen.

De foto-nummering wordt gevormd door een combinatie van de getallen die staan voor achtereenvolgens Archiefnummer, InventarisNummer en Fotonummer, welke gescheiden worden door een underscore. Aldus:
AAA_NNN_FFF
AAA Archiefnummer (307 = Notarieel Archief Oudenbosch)
NNN inventarisNummer (037 t/m 057 = Archief van Cornelis Otgens)
FFF Fotonummer (bij ieder archiefnummer beginnende bij 000).

De getallen welke hier als code worden gebruikt voor ′Archief′ & ′Inventaris′ worden ook gebezigd door het Regionaal Archief West-Brabant.


Foto′s (digitaal of afdrukken) zijn tegen vergoeding te bestellen bij de uitwerker/uitgever. Lees de betreffende instructies en informatie op de site:
www.ACMGouverneur.com

Recapitulatie van het archief van Cornelis Otgens:
periode 1648 - 1669
aantal residerende jaren 31
aantal archiefnummers 21
aantal akten (vermeldingen) 603
aantal foto′s 1551.
 
Het volgende deel zal gewijd zijn aan notaris Paramond Francois de Witte.
Waalwijk, 24 juni 2010.

INDEX

Om uzelf een oordeel te doen verschaffen omtrent het nut en de bruikbaarheid van het boek waardoor u zou overwegen een exemplaar aan te schaffen, laat ik hier graag de namenindex volgen. De nummers achter de namen verwijzen naar de pagina's waarop die voorkomen. Het is mogelijk een of meerdere pagina's te bestellen. Voor bestellingen leest u de voorwaarden op de pagina "Information" .

Abdije of Godshuise van Ste Bernaerts / COtgens - 19
Abdije van Ste Bernaerts / COtgens - 11, 26, 33, 53, 62
Abrahams / COtgens - 52, 75
Abrahamssen / COtgens - 103
Achthoven van / COtgens - 25
Adama / COtgens - 63, 65, 68
Adams / COtgens - 13, 39, 60, 71, 92, 101
Adriaens / COtgens - 63, 80
Adriaenssen / COtgens - 13, 15-17, 19, 21, 23-25, 27-29, 31, 32, 35, 37, 39-42, 44-47, 51, 53-55, 58-61, 64, 65, 72-78, 80, 81, 85-87, 97, 99, 100, 106, 108, 110, 111
Aecken van / COtgens - 40
Ael de / COtgens - 74
Aelbrechts / COtgens - 17, 65, 111
Aelbrechtsen / COtgens - 19
Aelbrechtssen / COtgens - 26, 28, 36, 37, 60, 64, 86, 90, 93, 106
Aerden / COtgens - 64, 92, 104
Aerden van / COtgens - 70
Aernouts / COtgens - 105
Aerschot van / COtgens - 17
Aert / COtgens - 52
Aert van / COtgens - 60, 65
Aerts / COtgens - 18, 27, 53, 61, 87, 107
Aertssen / COtgens - 15, 22, 35, 38, 44, 45, 58, 74, 75, 90, 94, 95
Aken van / COtgens - 36, 55
Akeren van / COtgens - 107
Alckmaer / COtgens - 18
Allarts / COtgens - 36
Alphen van / COtgens - 84
Altuna d’ / COtgens - 17, 25, 32, 46, 53, 61, 73, 75, 95, 98, 106
Ambrosius / COtgens - 35, 59, 62
Amolaeus / COtgens - 61, 108
Amptman & Magistraten van Antwerpen / COtgens - 32
Ancxten / COtgens - 41
Andriessen / COtgens - 18, 23, 24, 26, 30, 34, 35, 37, 47, 48, 55, 58, 59, 64, 69, 76, 78, 80-82, 96, 100
Anghsten / COtgens - 27, 46, 81, 108
Angsten / COtgens - 50, 62, 64, 90
Anraets / COtgens - 13, 38, 39, 42, 48, 54, 60, 62, 74, 77, 93, 96, 97
Anssems / COtgens - 43
Anssoms / COtgens - 27
Anssums / COtgens - 109
Anthonis / COtgens - 23, 41, 96, 104
Anthonissen / COtgens - 13, 18, 20-22, 24, 29, 31, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 48, 52, 54, 59, 66, 73, 81, 82, 86, 93, 108, 109
Antwerpen van / COtgens - 15, 22, 27, 82
April / COtgens - 16, 96
Arck van / COtgens - 95
Arissen / COtgens - 97, 104, 107
Armen van Hvn / COtgens - 91
Arnouts / COtgens - 61
Ægidij / COtgens - 107


Backelaris / COtgens - 88
Backer / COtgens - 70, 102
Backer de / COtgens - 48
Backere de / COtgens - 17
Backers / COtgens - 36
Bael van / COtgens - 33
Baelen van / COtgens - 11, 15, 18
Baerle van / COtgens - 41, 51, 56, 60, 91, 96
Baers den / COtgens - 82
Baersenburch / COtgens - 82
Baert / COtgens - 15, 85
Baes / COtgens - 30, 58
Baggermans / COtgens - 51
Bagijnhof binnen Breda / COtgens - 79
Bagijnhove tot Turnhout / COtgens - 68
Bagijnhove van Hoogstraten / COtgens - 47, 85
Bailliouw / COtgens - 73
Balen van / COtgens - 104, 109
Balenaer / COtgens - 15
Banelaers / COtgens - 53
Bartelen / COtgens - 22, 28, 29, 34, 37, 40, 61, 63, 99
Bartels / COtgens - 54, 63, 84
Bartelsen / COtgens - 19
Bartelssen / COtgens - 79, 81
Baseliers / COtgens - 53
Bastiaens / COtgens - 21
Bastiaenssen / COtgens - 30, 32, 62, 64, 66, 75, 77, 86-88, 94, 100
Bastingius / COtgens - 82
Bavel van / COtgens - 53
Beaugugh de / COtgens - 22
Bechoven van / COtgens - 67
Beckaff / COtgens - 33, 62, 65, 111
Bedaff / COtgens - 104
Beekmans / COtgens - 71
Beer de / COtgens - 87
Benthem van / COtgens - 34, 41, 72, 77, 81, 91, 92
Berck / COtgens - 41
Bergh van den / COtgens - 38, 89
Bergmans / COtgens - 57
Berthouts / COtgens - 30, 32, 38, 50, 92, 97, 102
Besar de / COtgens - 58, 76
Betincx / COtgens - 24, 48, 64, 79, 84, 85, 98, 100, 108
Bezaaide Landen over ONG / COtgens - 99
Bieman / COtgens - 43
Biemans / COtgens - 46
Bier & Wijn Accijns van Odb / COtgens - 45
Bierdragers / COtgens - 52, 58
Biers / COtgens - 34, 44
Bierstecker / COtgens - 18
Biersteckers / COtgens - 33, 66
Biersteeckers / COtgens - 103
Biersteker / COtgens - 15, 48, 58, 70, 97
Bierstekers / COtgens - 54, 61, 103, 108
Biesdoncq / COtgens - 23
Bisschop / COtgens - 33
Bisschop van Antwerpen / COtgens - 11, 53
Blans / COtgens - 80
Blaus / COtgens - 92
Blauwich den / COtgens - 70
Blincken / COtgens - 46
Blincken van / COtgens - 25, 29, 33, 34, 45, 48, 50, 66, 67, 72, 81, 84, 86, 87, 94, 99, 105, 107, 110, 111
Block / COtgens - 19, 20, 36, 61, 82, 96, 97
Bloemaerts / COtgens - 62
Bloemarts / COtgens - 88, 93
Bloos / COtgens - 103
Bode / COtgens - 102
Boemans / COtgens - 13, 17, 25, 40, 46, 58
Boer / COtgens - 54
Boer de / COtgens - 36, 70, 74
Boer den / COtgens - 70
Boerbergh / COtgens - 95, 97, 108
Boeren / COtgens - 100
Boesdoncq van / COtgens - 61
Boeser / COtgens - 82
Bogers / COtgens - 20
Boij / COtgens - 102
Bolcool / COtgens - 86, 87, 99, 103, 108
Bom / COtgens - 103
Bonneroij / COtgens - 14, 40, 60, 87, 103, 109
Boonen / COtgens - 23
Boot / COtgens - 46, 71
Borckum van / COtgens - 76
Borgemeesters & Schepenen van BoZ / COtgens - 103
Borgemeesters & Schepenen van Zegge / COtgens - 52
Borgemeesters van ONG / COtgens - 99
Borger den / COtgens - 37
Borgers / COtgens - 15
Borne? / COtgens - 16
Borremans / COtgens - 30, 56, 97
Bos / COtgens - 17, 30, 36, 55, 67, 81, 86, 88, 110
Bos van den / COtgens - 47
Bosch / COtgens - 18, 20, 28, 36, 37, 46, 48, 60, 86, 87, 93, 99
Bosch van den / COtgens - 97
Bosschers / COtgens - 28
Bossenaers / COtgens - 62
Bossers / COtgens - 51, 67, 100
Botuangh / COtgens - 23
Boxtel van / COtgens - 53
Brabander / COtgens - 20, 21, 86
Braber / COtgens - 21, 28, 37, 40, 48, 52, 54, 57, 58, 69, 74, 77
Brabers / COtgens - 20, 37, 41, 46, 48, 57, 77, 78, 80, 84, 86, 91, 92, 94, 95, 99, 106, 111
Brackel van / COtgens - 77
Braeckel van / COtgens - 92, 96
Braet / COtgens - 64
Brant / COtgens - 102
Breda van / COtgens - 18, 60, 63, 68, 71, 72, 87
Breugel van / COtgens - 99
Bricketh / COtgens - 55
Brickuet / COtgens - 48, 53, 76, 90
Brock / COtgens - 47
Broeck van den / COtgens - 22, 63
Broeren / COtgens - 70, 85, 104
Brouwer / COtgens - 67, 69
Brouwers / COtgens - 50, 60, 64, 72, 93, 97
Brugge van der / COtgens - 105
Bruijn de / COtgens - 22, 38, 41, 47, 48, 62, 70, 93, 105
Bruijns / COtgens - 73, 94
Buckens / COtgens - 60
Buckuet / COtgens - 72
Bueren van der / COtgens - 54
Buijcx / COtgens - 107
Buijens / COtgens - 22
Buijn de / COtgens - 48
Buijs / COtgens - 14, 23, 25, 27-29, 31-33, 35, 37, 44, 46, 48, 49, 51, 54, 58, 60, 63, 67, 70, 71, 76, 84, 93, 96, 100, 102, 110
Buijsen / COtgens - 22, 41, 79, 102
Buijsters / COtgens - 77
Burckom van / COtgens - 107
Burckum van / COtgens - 76
Buren van der / COtgens - 91
Burger / COtgens - 86, 88
Burghvliet / COtgens - 97
Burkens / COtgens - 30
Bus / COtgens - 51, 65
Butkens / COtgens - 33, 46, 71
Butlaers? / COtgens - 24


Cabeljauw / COtgens - 21
Caem van / COtgens - 100
Cairo de / COtgens - 34
Cannaerts / COtgens - 13
Canters / COtgens - 108
Cappoen / COtgens - 39, 41, 55, 87
Capprenen / COtgens - 52
Caradijn / COtgens - 17, 19, 26
Carels / COtgens - 109
Cassiopin de / COtgens - 85
Catmans / COtgens - 23, 85, 108
Catten van / COtgens - 79
Cesaers / COtgens - 33, 41, 109
Cesars / COtgens - 37, 39, 44, 52, 76, 81, 90, 108
Ceulen van / COtgens - 14
Claes / COtgens - 60, 64
Claessen / COtgens - 32, 35, 36, 38, 45, 51, 63, 64, 66, 73, 76, 86, 90, 94, 101, 108-110
Clauwaert / COtgens - 18, 20, 33, 34, 59
Cleijenburgh van / COtgens - 33
Clerck de / COtgens - 105
Clercq de / COtgens - 17, 18, 33, 45, 51, 53, 57, 59, 61, 71, 92, 98
Clermont van / COtgens - 107
Cloeps / COtgens - 68
Cloostermans / COtgens - 45
Cloveniers Gilde in Stb / COtgens - 57
Clum van / COtgens - 21
Cluts / COtgens - 51
Coevoet / COtgens - 60
College van Schepenen der Stad Antwerpen / COtgens - 95
Colonia de / COtgens - 13, 16, 27, 33, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 55, 61, 66, 74, 77, 80, 81, 86, 91, 105
Colus / COtgens - 88
Commeren / COtgens - 61, 62, 64
Commerssen / COtgens - 107
Convooijen & Licenten tot Stb / COtgens - 91, 97
Cools / COtgens - 13, 39, 45, 54, 58, 70, 96, 106
Coolsdochter / COtgens - 16, 17
Copal / COtgens - 77, 80, 92
Corencooper / COtgens - 30
Cornelij / COtgens - 29
Cornelissen / COtgens - 13, 16-20, 22, 25, 26, 28-30, 32, 39, 40, 43-45, 47, 51, 53-55, 59-61, 63-66, 68-71, 74, 76, 79, 82, 83, 85-89, 93, 94, 96, 103, 104, 107-109
Corrij / COtgens - 83
Corssten / COtgens - 82
Corsten / COtgens - 96
Corstiaenssen / COtgens - 13, 16
Coter de / COtgens - 52, 55, 96
Coters / COtgens - 74, 93, 104
Creecke van der / COtgens - 75, 98, 100, 109
Crijnen / COtgens - 19, 34, 35, 37, 47, 48, 50, 51, 53, 62, 69, 71, 81, 82, 84, 90-92, 95, 102, 107
Crijnssen / COtgens - 24
Croon / COtgens - 18
Cruijssen / COtgens - 92
Cuerp / COtgens - 20
Cuijper / COtgens - 35, 51, 61
Cuijper de / COtgens - 35, 36
Cuijpers / COtgens - 38, 72, 93
Cuijvesande van / COtgens - 109


Daemssen / COtgens - 13
Dam / COtgens - 47, 60, 84, 85, 95, 106
Dam van / COtgens - 72
Dam van de / COtgens - 15
Damen / COtgens - 62
Dams / COtgens - 65
Daniels / COtgens - 75, 76
Danielssen / COtgens - 76
Decker / COtgens - 43
Deckers / COtgens - 18, 29, 40, 51, 68, 72
Deijckers / COtgens - 25
Denis / COtgens - 81
Diaconijs Armen van Stb / COtgens - 34
Dielen / COtgens - 30, 76, 85, 86
Dielissen / COtgens - 20, 29, 45
Diepenbeeck van / COtgens - 30, 50, 77, 103, 105
Diepenbeecq van / COtgens - 21, 52, 58, 87
Dijck van / COtgens - 29, 40, 52, 69
Dijcke van / COtgens - 89
Dijcker / COtgens - 38, 57, 61, 70, 72, 76, 106
Dijckmans / COtgens - 57, 61, 80, 88
Dingemans / COtgens - 70, 71
Dinghemans / COtgens - 13
Dircken / COtgens - 23, 24, 27, 67, 68, 96
Dircksen / COtgens - 95
Dirckxen / COtgens - 100
Dircx / COtgens - 54
Dircxe / COtgens - 61
Dircxen / COtgens - 19, 29, 33, 63, 67, 68, 70, 91, 102
Dirven / COtgens - 26, 62, 65
Dobbelaers / COtgens - 80
Doelmans / COtgens - 11, 53
Domeijnen tot Vlissingen / COtgens - 51
Domen / COtgens - 79
Doormaelen van / COtgens - 47, 109
Doormalen van / COtgens - 12, 110
Doornewijck van / COtgens - 110
Doppegrieter / COtgens - 77
Doren van / COtgens - 81, 82, 109
Doren van den / COtgens - 21
Dorens / COtgens - 76, 109
Dormaelen van / COtgens - 40, 67
Dormalen van / COtgens - 93
Driel van / COtgens - 17, 35, 51, 93, 108
Drossaard & Schepenen van Odb / COtgens - 31
Duijts / COtgens - 81
Durens van / COtgens - 108


Edele Mogende Rade van Brabant in sGh / COtgens - 11
Edele Mogende Rade van Staten / COtgens - 66, 86, 87
Edele Rade van Brabant in sGh / COtgens - 78
Eeckelen van / COtgens - 19, 20, 26-28, 31, 33, 37, 39, 44-48, 54, 56-62, 64-67, 74, 80, 84, 88, 90, 92, 104, 107-109
Eemans / COtgens - 76, 80
Eersel van / COtgens - 77, 84
Eerssel van / COtgens - 66, 94
Eijck van / COtgens - 99
Eijck van der / COtgens - 34, 39, 91, 104
Eijgenaers / COtgens - 76
Eijnde van / COtgens - 28
Eijnde van den / COtgens - 17, 47, 48, 50, 88, 89
Eijnde van’t / COtgens - 110
Eijnden van den / COtgens - 60
Eijndt van den / COtgens - 28
Eijnt van / COtgens - 100
Eijnt van den / COtgens - 91
Eijnts van den / COtgens - 67
Elewoutsen / COtgens - 79
Elias / COtgens - 102
Emmers / COtgens - 11
Ende van den / COtgens - 70, 109
Endemer van / COtgens - 107
Engelen / COtgens - 47, 64, 75, 93
Engelsman / COtgens - 60, 85
Engelsmans / COtgens - 47
Es van / COtgens - 47
Essel van / COtgens - 64
Etten van / COtgens - 19, 26, 46, 48, 50, 51, 54, 58, 62, 63, 65, 71, 72, 75, 79, 80, 85, 86, 88, 103-105, 109, 110
Evaerts / COtgens - 44
Everden / COtgens - 99


Faessen / COtgens - 33, 38, 70, 81, 88
Franchoijs / COtgens - 16, 75, 95, 100
Franchoijsen / COtgens - 44, 48, 65, 67, 85
Franchoijssen / COtgens - 89
Franchois / COtgens - 33, 36, 56, 57, 84, 90
Franchoissen / COtgens - 13, 33
Francq / COtgens - 73
Franssen / COtgens - 15-17, 19-22, 27, 37, 38, 43, 44, 60, 62, 63, 69, 70, 79, 96, 100, 103, 107, 109


Gastelaer / COtgens - 28, 31, 34, 40, 60, 71, 85, 86, 91, 93
Gastelaers / COtgens - 27
Gauwaerts / COtgens - 23
Geenen / COtgens - 20, 21, 23-25, 40, 69
Geeritssen / COtgens - 30, 75
Geerts / COtgens - 11, 12, 55, 61, 107
Geertsen / COtgens - 13, 31
Geertssen / COtgens - 12, 13, 17, 23, 24, 36, 37, 45, 52, 61, 62, 65, 68, 70, 76, 78, 79, 82, 84, 85, 94, 95, 100
Gelanden van SMp / COtgens - 64
Gelder van / COtgens - 59, 74
Gelijnssen / COtgens - 59
Gemaal onder het district van Odb / COtgens - 84
Gemeene Schaepluijden in Odb / COtgens - 62
Gemeenschappelijke Bijenhouders in Odb / COtgens - 27
Gemene Ingezetenen van Stb / COtgens - 72
Gemene Middelen tot Willemstad / COtgens - 82
Gendt van / COtgens - 94
Genen / COtgens - 29
Gerechte & Magistraten der Stad Brussel / COtgens - 73
Gerechte van Stb / COtgens - 55
Geritssen / COtgens - 17
Geven / COtgens - 73
Gijsbrechts / COtgens - 26, 44, 55, 61
Gijsbrechtsen / COtgens - 19, 20
Gijsbrechtssen / COtgens - 16, 17, 19, 24, 26, 27, 30, 41, 44-48, 52, 55, 72, 74, 76, 82, 84, 90, 102
Gijsen / COtgens - 31
Gilisque / COtgens - 15, 18-21, 23, 25, 26, 28, 30-34, 37, 38, 40, 41, 43-48, 57, 59, 63-65, 68, 75, 76, 79, 83-86, 88, 90, 92, 98, 99, 103, 105, 107, 110
Gilissen / COtgens - 61
Gillis / COtgens - 29
Gillisque / COtgens - 58
Gillissen / COtgens - 57, 67, 84, 90
Gils van / COtgens - 70
Gilsse van / COtgens - 61
Ginneken van / COtgens - 80, 110
Goedagen / COtgens - 89
Goedesoon / COtgens - 30, 47, 52
Goedewijck / COtgens - 79
Goers / COtgens - 17
Goirle van / COtgens - 35, 43, 45, 95
Gol / COtgens - 46
Goorde van / COtgens - 18
Goorden / COtgens - 60, 85
Goortssen / COtgens - 23, 37, 45, 46, 57, 64, 77, 105
Goossen / COtgens - 101
Gorp van / COtgens - 20, 70
Gossut / COtgens - 17
Gouverneur / COtgens - 19, 27, 34, 58, 76, 101
Govaerts / COtgens - 40, 53, 71
Govaertssen / COtgens - 23, 48, 51, 69, 95
Goverts / COtgens - 41
Govertssen / COtgens - 54, 59
Graaflijkheid van Zeeland / COtgens - 98
Graauw de / COtgens - 91
Graeff de / COtgens - 106
Graeuw de / COtgens - 110
Grauw / COtgens - 40
Grauw de / COtgens - 13, 67
Grauwen / COtgens - 24
Groen de / COtgens - 99
Groenendeijck / COtgens - 51
Groot de / COtgens - 110
Groote de / COtgens - 111
Grote Swijgende Lanthol / COtgens - 47
Grote Zwijgende Brabantsche Lanthol / COtgens - 41
Groten / COtgens - 94
Gulden / COtgens - 27, 28, 32, 34, 47, 57, 61, 63, 64, 70, 92, 93, 102


Haen de / COtgens - 27, 40, 59, 63, 66, 77
Haeren van / COtgens - 50, 53, 85, 89
Haeren van der / COtgens - 105
Haest / COtgens - 63
Hagenaer / COtgens - 47, 57, 67
Hagenaers / COtgens - 78
Hagens / COtgens - 27, 69, 78, 85, 88, 108
Halffvat / COtgens - 99
Halffvath / COtgens - 43
Haller / COtgens - 106
Hamsvoort van der / COtgens - 97
Harck van / COtgens - 16
Haren van / COtgens - 15, 18, 32, 87, 89, 103, 104, 107, 108
Harmans / COtgens - 93
Harmenssen / COtgens - 53
Havermans / COtgens - 30, 50, 87, 103, 105
Heestermans / COtgens - 105
Heijcant / COtgens - 58
Heijden van der / COtgens - 64, 65
Heijdenrijch van / COtgens - 26, 31
Heijdenrijck van / COtgens - 17, 19, 24, 34
Heijlaer van / COtgens - 92
Heijlige Geest in Odb / COtgens - 55
Heijlige Geest tot Gastel / COtgens - 16
Heijligen Geest in Odb / COtgens - 62
Heijnen / COtgens - 53, 62, 101
Heijnis / COtgens - 94
Hendrick / COtgens - 80
Hendricx / COtgens - 27, 60, 64, 78
Hendricxen / COtgens - 11, 15, 18-20, 24-29, 32-34, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 46, 49, 53, 54, 58, 59, 61-63, 65, 66, 72, 75-77, 81, 84, 86, 87, 90, 92, 93, 95, 96, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 111
Henloo / COtgens - 74, 109
Henricxen / COtgens - 22, 48, 96, 103
Herbers / COtgens - 44
Here van de / COtgens - 24
Hermans / COtgens - 58, 63, 64, 108
Hermanssen / COtgens - 13, 18, 24, 64, 73, 94, 95, 98
Hermenssen / COtgens - 65
Herpers / COtgens - 19-21, 27, 28, 43, 52, 55, 65, 73
Hers de / COtgens - 107
Hesselt van / COtgens - 29, 51, 53, 54, 56, 57, 65, 74, 80-82, 88, 104, 108, 110
Heusdenhout van / COtgens - 109
Heuvele van den / COtgens - 48, 49, 108
Hocht van der / COtgens - 58
Hock / COtgens - 96
Hoeve van de / COtgens - 31
Hoijs / COtgens - 107
Hoijs de / COtgens - 107
Hollander / COtgens - 40, 78
Hollanders / COtgens - 59
Hoochbrugge van / COtgens - 47
Hoogerheijden van / COtgens - 76
Hoorngeld over Zegge / COtgens - 67
Hoorngelden & Impost van de Besaeijde Landen onder OdG / COtgens - 67
Hopman / COtgens - 86, 99
Hopmans / COtgens - 41, 53
Horck van / COtgens - 81
Houten van / COtgens - 110
Houtepen / COtgens - 94
Houthaelen / COtgens - 19
Hove van / COtgens - 79, 88
Hove van Holland / COtgens - 47
Hoven van / COtgens - 68
Hovenier den / COtgens - 35
Hoveniers / COtgens - 35
Hubs / COtgens - 70
Huijbert de / COtgens - 98
Huijbrechts / COtgens - 46, 77
Huijbrechtsen / COtgens - 14-17, 20, 21, 25, 30, 109
Huijbrechtssen / COtgens - 24-27, 29, 31, 35, 36, 38, 43, 48, 50, 53, 60-62, 70, 76, 79-83, 87, 88, 92, 94, 96, 104, 106
Huijgen / COtgens - 59
Huijgens / COtgens - 59
Huijsmans / COtgens - 102
Huijssens / COtgens - 77
Hulpen van der / COtgens - 15, 48
Hulshout / COtgens - 24, 40
Hulshouts / COtgens - 68
Hult van der / COtgens - 12, 22, 38, 41, 75, 78, 81, 98, 108
Hulten van / COtgens - 76


Iersel van / COtgens - 43, 47
Ierssel van / COtgens - 91, 95
Iervens / COtgens - 71
Ievens / COtgens - 41, 63, 68
Ievenssen / COtgens - 98
Ieverts / COtgens - 60
Ilverenbeeck van / COtgens - 53
Imens / COtgens - 105
Impost van de Besaajde Landen & Hoorngelden over NwG / COtgens - 66
Impost van de Bezaaide Gemeten van Odb / COtgens - 68
Impost van’t Gemaal in Odb / COtgens - 50, 94, 95
Impost van’t Gemael over Ett / COtgens - 63
Isaacx / COtgens - 33, 34, 47, 56, 57, 73, 82, 96
Isaacxe / COtgens - 33
Isackx / COtgens - 56


Jacobs / COtgens - 24, 27, 30, 36, 39, 43, 54, 63, 76, 85, 87, 96
Jacobsse / COtgens - 32
Jacobssen / COtgens - 11, 13, 23, 24, 26, 35-37, 43, 44, 60, 62, 64, 71, 82, 110
Jaghers / COtgens - 52
Jans / COtgens - 16, 18, 22, 24, 32, 37, 40, 69, 72, 73, 86, 87, 95, 96, 102, 108
Janssen / COtgens - 13, 15-17, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 34-41, 43, 46-48, 50, 52-55, 57-59, 61-63, 65-67, 69, 70, 74, 77, 79, 81-87, 92, 95-100, 103-108, 110
Jaspers / COtgens - 35, 50, 52, 57, 65, 70, 89, 93
Jasperssen / COtgens - 57, 94
Joachimssen / COtgens - 71
Joachimus / COtgens - 69
Jochemen / COtgens - 24
Jochemssen / COtgens - 71
Jochemus / COtgens - 79
Jochimssen / COtgens - 15
Jochums / COtgens - 92
Jochumsdochter / COtgens - 44
Jochumssen / COtgens - 22, 23, 28, 29, 33-35, 37, 41, 45, 48, 50, 60, 61, 63, 68, 69, 72, 74, 76, 78, 106, 108
Jolij / COtgens - 23
Jonckmans / COtgens - 59
Jonge de / COtgens - 91
Joos / COtgens - 43
Joosten / COtgens - 22, 33, 41, 52, 58, 60-62, 70, 71, 77, 80, 85, 96
Joostendochter / COtgens - 15
Joris / COtgens - 43
Jorissen / COtgens - 57, 84, 90


Keldermans / COtgens - 59, 104
Kempen / COtgens - 53
Kempen van / COtgens - 22, 77
Kepers / COtgens - 111
Kerkelijke Heilige Geest / COtgens - 85
Ketelaer / COtgens - 24, 35, 36, 52, 53
Keulemans / COtgens - 48, 51, 105
Kieboom van de / COtgens - 45
Kieboom van den / COtgens - 74
Kleijn / COtgens - 35, 72
Kleijnder / COtgens - 98
Kleijnen / COtgens - 28, 98
Knol / COtgens - 76
Koninklijke Majesteit van Spanje / COtgens - 26
Koppens / COtgens - 70
Kranck / COtgens - 31
Kuijl van / COtgens - 108


Laet de / COtgens - 51
Laets / COtgens - 18, 19, 24, 36, 40, 44, 77, 92, 105
Lambrechts / COtgens - 40, 111
Lambrechtssen / COtgens - 20, 39, 54, 58, 69, 98
Lamssen / COtgens - 39, 79
Lanckrock / COtgens - 20, 21, 28, 37, 47, 75, 85, 88, 98, 99, 102
Landman / COtgens - 25
Lange de / COtgens - 23
Langendael / COtgens - 91
Lantmeter / COtgens - 64, 65
Lasarums / COtgens - 18, 37, 45, 64, 68, 72
Laukens / COtgens - 70
Laureijs / COtgens - 12, 19, 33
Laureijssen / COtgens - 18, 39, 41, 44, 49, 50, 52, 62, 81, 85
Lauwen / COtgens - 60, 71, 73
Lauwreijssen / COtgens - 23
Lede de / COtgens - 48, 90
Lee van der / COtgens - 17, 19, 25, 26, 31, 34, 40, 41, 46, 50, 55, 57, 68, 73, 74, 77, 79-81, 83, 85, 89, 91, 94-97, 103, 106, 109, 110
Leederssen / COtgens - 58
Leedertssen / COtgens - 92
Leenders / COtgens - 92
Leenderssen / COtgens - 24, 35, 36, 72, 81, 99
Leendertsen / COtgens - 25
Leendertssen / COtgens - 52
Leenheeren / COtgens - 59, 63
Leeuw de / COtgens - 25-27, 29-32, 44, 76, 95, 108
Leeuwen van / COtgens - 63
Leijenburch van / COtgens - 56
Leijten / COtgens - 109
Lenaerts / COtgens - 18
Lenaertssen / COtgens - 103
Lidiens? / COtgens - 41
Lievens / COtgens - 109
Lievenssen / COtgens - 92
Light van der / COtgens - 39
Lignier / COtgens - 89
Lijns / COtgens - 74
Lijtens / COtgens - 108
Lingen van / COtgens - 68
Locht van der / COtgens - 30
Lodewijcx / COtgens - 61, 75
Loeijen / COtgens - 100
Lonck / COtgens - 65
Loon van / COtgens - 110
Louijs / COtgens - 16, 17, 20, 60, 63
Lowijs / COtgens - 36, 37
Lucas / COtgens - 11, 22, 61, 101, 102
Luijck van / COtgens - 51
Luijckx / COtgens - 26
Luijcx / COtgens - 21, 23, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 54, 66, 73, 91
Luijten / COtgens - 41, 86, 96


Maech / COtgens - 44
Maes / COtgens - 15, 70
Maetkens / COtgens - 76, 101, 102, 105
Mansimus / COtgens - 97
Mansinus / COtgens - 97
Manson / COtgens - 89
Marijnis / COtgens - 65
Marijnissen / COtgens - 20, 23, 30, 34, 38, 46, 68, 88, 106, 109
Marinissen / COtgens - 29
Marinussen / COtgens - 18, 20, 23, 24, 30, 38, 41, 47, 54, 58, 63, 64, 70, 72, 74, 78, 92, 96
Martenssen / COtgens - 54
Matard / COtgens - 69
Matheeussen / COtgens - 19, 29, 38, 52, 58, 60, 61, 64, 66-68, 71, 76, 78, 90, 104, 110
Matheeuwssen / COtgens - 47
Matheussen / COtgens - 27, 45
Mathijssen / COtgens - 11, 13, 14, 16, 21, 22, 29, 46, 58, 61, 71, 77, 82, 98, 102, 104, 105
Matthijssen / COtgens - 85
Meebael / COtgens - 13, 20, 23, 26, 34, 44, 97
Meer van / COtgens - 47, 60, 68, 78, 86
Meeus / COtgens - 70, 94
Meeussen / COtgens - 69
Meijer / COtgens - 40, 46
Meijs / COtgens - 91, 92
Melchiors / COtgens - 85
Mercelis / COtgens - 12, 61
Mercelissen / COtgens - 75
Mertens / COtgens - 15, 20, 33, 39, 55, 67, 70, 109, 110
Mertenssen / COtgens - 15, 20, 49, 53, 57, 58, 67
Mes / COtgens - 29, 32, 47, 51, 79, 86, 89
Metselaer / COtgens - 53
Meulder / COtgens - 16
Michiels / COtgens - 32, 90
Michielssen / COtgens - 11, 14, 18, 26, 32, 36, 39, 43, 52, 55-57, 61, 76, 77, 105-107, 111
Micholts / COtgens - 11
Mierden van / COtgens - 31
Mierdt van / COtgens - 23, 24, 50, 63, 65, 71, 72, 75, 85-87, 91
Miert van / COtgens - 44, 48
Moer van de / COtgens - 22, 86, 92, 105, 109
Moerinckx / COtgens - 64
Moerkints / COtgens - 15, 18, 26, 43, 91
Moete / COtgens - 18
Moijses / COtgens - 35
Moijsesdr / COtgens - 35
Mol / COtgens - 43, 66
Mol van / COtgens - 24
Molenaer / COtgens - 48, 79, 88
Molenaers / COtgens - 51
Monsigneur / COtgens - 17
Montagu / COtgens - 77
Monte / COtgens - 55
Montens / COtgens - 99
Monters / COtgens - 60
Moor de / COtgens - 80
Mosman / COtgens - 86
Moutssen / COtgens - 95
Mouw / COtgens - 26, 40, 46, 51, 53-55, 58, 67, 72, 87, 89, 93, 94, 96, 101, 102, 104
Mulder / COtgens - 24


Neeff / COtgens - 16-21, 29, 48, 70, 77
Neijer / COtgens - 70
Neve / COtgens - 11, 46
Neven / COtgens - 18, 34, 36, 38, 41, 43, 50, 54, 55, 57, 62
Niclaessen / COtgens - 42
Nicole de / COtgens - 87
Niets? van der / COtgens - 50
Nieuwenhuijsen van / COtgens - 71, 110
Nieuwlaets / COtgens - 50, 58, 59, 66, 71
Nijs / COtgens - 87
Noijdens / COtgens - 97
Nollens / COtgens - 33, 91
Noorts / COtgens - 106
Noteboom / COtgens - 46, 107
Nouten / COtgens - 13, 15, 19, 23, 27, 28, 33, 36, 37, 39-41, 43-45, 47, 48, 50, 55, 58-60, 63, 64, 67, 71, 79, 93, 100, 104
Noutsen / COtgens - 13, 62, 85
Noutssen / COtgens - 15, 16, 19, 24, 26, 40, 71, 72, 75, 84, 87, 90, 95, 99, 110, 111
Nuijens / COtgens - 22
Nuijten / COtgens - 93, 100


Oeckel van / COtgens - 20, 29-31, 49, 50, 72, 84, 88, 94
Oijnincx / COtgens - 37, 109
Oirschodt van / COtgens - 24
Olijeslager / COtgens - 16
Olijslager de / COtgens - 98
Ommeren / COtgens - 21
Oonincx / COtgens - 75, 80
Oorschot van / COtgens - 78, 87
Oosterhout van / COtgens - 55, 60, 61, 71
Oostquartier vh Marquisaet van BoZ / COtgens - 31, 32, 57, 68, 77, 85, 87
Orten van / COtgens - 88
Osch van / COtgens - 92
Oss van / COtgens - 22, 70, 82
Otgens / COtgens - 11, 13-15, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 34-40, 42, 47-53, 55-58, 60, 64-69, 72-82, 84-96, 98-109, 111
Ots / COtgens - 80
Oudenhoven / COtgens - 55
Out Raet der Stad Drt / COtgens - 54
Outelair van / COtgens - 26
Overstege van / COtgens - 54
Overvelt van / COtgens - 101


Panis / COtgens - 79
Papauw / COtgens - 58
Pauw de / COtgens - 15, 23, 24, 45, 58, 60, 65, 77, 79, 94, 99
Pauwels / COtgens - 58, 64, 77
Pauwelssen / COtgens - 20, 29, 41, 43, 45, 46, 52, 58, 71, 73, 74, 88, 98, 99
Peeters / COtgens - 18, 27, 69, 76, 81, 108
Peeterssen / COtgens - 11, 13, 27, 29, 50, 53, 57, 70, 94, 105, 107
Peijl van der / COtgens - 48
Permis / COtgens - 52, 64, 67, 95
Petri / COtgens - 74
Pharo / COtgens - 16
Philipsen / COtgens - 80
Philipssen / COtgens - 12
Piermis / COtgens - 67
Piero / COtgens - 48
Piers / COtgens - 32, 88, 97
Pierssen / COtgens - 32-35, 45
Pieters / COtgens - 91, 94, 108
Pieterssen / COtgens - 11, 21, 22, 29-33, 36, 37, 46, 51, 52, 56, 62-64, 66, 70-72, 74, 81, 82, 93, 94, 98, 101, 106
Pilaer / COtgens - 26, 30, 31, 47, 71
Pint / COtgens - 42, 43
Pintkens / COtgens - 81
Pinto / COtgens - 85
Poldermans / COtgens - 80
Pole / COtgens - 32
Porremans / COtgens - 31
Pottere / COtgens - 13
Pottere de / COtgens - 15, 46, 89, 93
Potters / COtgens - 88, 89
Prince van Orangien / COtgens - 51, 82
Prince van Taelmont / COtgens - 22
Prince Willem Gouverneur van Frieslant / COtgens - 104
Princesse Douariere / COtgens - 104
Princesse van Hochzolre / COtgens - 50
Princesse van Hoochzolre / COtgens - 31, 50, 52, 58, 68, 69, 75, 85
Prins / COtgens - 91
Promis / COtgens - 91
Proncker / COtgens - 105
Proost / COtgens - 13, 16, 19, 23, 26, 30, 34, 39, 50, 51, 64, 70, 85, 91, 98, 99, 104
Pruijsen van / COtgens - 27, 41, 57, 73, 84, 90
Puller / COtgens - 71
Punt / COtgens - 98
Punts / COtgens - 22
Putchijns / COtgens - 29
Putmans / COtgens - 103


Queborn van / COtgens - 78
Quirijnssen / COtgens - 22, 53, 84, 86, 87, 92, 93, 107


Raad van Oorlog / COtgens - 26
Rade ter Admiraliteit tot Rdm / COtgens - 81
Rade van Brabant / COtgens - 97
Rade van Brabant binnen Brussel / COtgens - 83
Raden van State der Nederlanden / COtgens - 108
Raeijmaeckers / COtgens - 27, 29, 38
Rechtbancke der Heerlijkheid van Hvn / COtgens - 23
Rechtbank van Dongen / COtgens - 53
Redelijck / COtgens - 13, 34, 47
Rees van / COtgens - 67
Regeerders van Zegge / COtgens - 59
Reijn van / COtgens - 62
Reijnhaerts / COtgens - 53
Reijnierssen / COtgens - 13, 16, 18-20, 35, 36
Reijns / COtgens - 42
Reis? / COtgens - 11
Repelaer / COtgens - 54
Res van / COtgens - 72
Respagnie de / COtgens - 25, 26, 31, 32, 34, 40, 48, 53, 61, 82, 95, 100, 106
Reusen / COtgens - 59
Riel van / COtgens - 22
Riet van der / COtgens - 87
Rijck de / COtgens - 44, 49, 72, 89, 90
Rijcken / COtgens - 74
Rijen van / COtgens - 15, 28, 52
Rijnen / COtgens - 46
Rijngaerden van / COtgens - 50
Rijns / COtgens - 13, 39
Rijs / COtgens - 104
Rijsbergen van / COtgens - 16, 32, 57, 67, 84, 90, 95
Rijven / COtgens - 94
Robijns / COtgens - 26
Rochussen / COtgens - 45, 53
Roelen / COtgens - 15, 21, 39, 43, 52
Roij de / COtgens - 33, 73, 90
Roij van / COtgens - 39
Roijmans / COtgens - 110
Rolle / COtgens - 63
Rombout / COtgens - 41
Rombouts / COtgens - 93, 101
Romeijnen van / COtgens - 65
Rommenssen / COtgens - 33
Ronde Mate & Kleine Spetien over het Marquisaet / COtgens - 87
Ronde Mate & Kleine Spetien over Odb / COtgens - 86
Ronde Mate & Kleine Spetien over Zegge / COtgens - 87
Rooij de / COtgens - 87
Rooij van / COtgens - 34
Roos / COtgens - 99
Roosendael van / COtgens - 76
Roovers / COtgens - 103
Rossen / COtgens - 51, 81
Rotterdam van / COtgens - 43, 51
Rouck de / COtgens - 103
Rucphen van / COtgens - 16, 50, 69, 72, 95
Rues / COtgens - 91
Ruijchhaver / COtgens - 51
Ruijghaver / COtgens - 82, 89, 91
Ruijt de / COtgens - 66
Ruijten / COtgens - 71, 77, 79, 106
Ruijter / COtgens - 72


Sacharias / COtgens - 33
Schamp / COtgens - 15, 35
Schepenen der Stad Antwerpen / COtgens - 98
Schepenen van Gastel / COtgens - 60, 71, 79
Schepenen van Hvn / COtgens - 57, 60, 109
Schepenen van NwG / COtgens - 60
Schepenen van Odb / COtgens - 31, 60, 71
Schepenen van Rdl / COtgens - 60
Schepenen van SMp / COtgens - 61, 102
Schepenen van Stb / COtgens - 48, 60, 71
Schepenen van Vlissingen / COtgens - 51
Schepenen van’t Vorenseijnde / COtgens - 60
Schijndel van / COtgens - 55, 70
Schiltmans / COtgens - 15
Schobben / COtgens - 24, 28, 35-37, 39, 41, 54, 58, 60, 63, 68, 70-72, 75, 77, 79, 84, 100
Schoenmaker / COtgens - 22, 41
Schoenmakers / COtgens - 55
Schooten / COtgens - 89
Schooten van / COtgens - 97, 98
Schouten / COtgens - 108
Schouteth & Schepenen van Dongen / COtgens - 11
Schouteth & Schepenen van Hvn / COtgens - 92, 102
Schouteth & Schepenen van Hvn & SMp / COtgens - 93
Schouteth & Schepenen van Rdk / COtgens - 69
Schouteth & Schepenen van SMp / COtgens - 81
Schouteth & Schepenen van Stb / COtgens - 41
Schouteth van Stb / COtgens - 72
Schouteth van Willemstad & Fyn / COtgens - 75
Schouw / COtgens - 30
Schrauwen / COtgens - 15, 29, 46, 49-51, 54, 55, 58, 60, 67, 85, 91, 96, 98, 102
Schrever / COtgens - 17
Schuerman / COtgens - 86
Seben / COtgens - 64
Segers / COtgens - 64, 104
Segerssen / COtgens - 84, 90
Seggen van de / COtgens - 44
Selen / COtgens - 101
Sem / COtgens - 108
Serfrancx / COtgens - 48
Severijnssen / COtgens - 82
Sibs / COtgens - 53
Sijbertssen / COtgens - 35
Sijbrechts / COtgens - 34, 35
Sijmens / COtgens - 29
Sijmons / COtgens - 58, 64
Sijmonssen / COtgens - 82
Simons / COtgens - 62
Sitters van / COtgens - 23
Sittert van / COtgens - 37, 52, 62
Slooter / COtgens - 21, 38, 43, 69, 73
Slooters / COtgens - 39
Sloters / COtgens - 73
Smit / COtgens - 25, 28, 35, 37, 38, 47, 52, 55, 60, 62-64, 70, 75, 84-86, 88-90, 94, 104, 106, 107, 109
Smit den / COtgens - 70
Smith / COtgens - 11
Smiths / COtgens - 79
Smoor / COtgens - 52
Smulders / COtgens - 65
Soijens / COtgens - 17
Son van / COtgens - 30
Sophianus / COtgens - 34, 108
Soufflet / COtgens - 73
Souverijne Rade van Brabant binnen Brussel / COtgens - 26
Spijckers / COtgens - 51
Spitter de / COtgens - 76
Splinter / COtgens - 92
Sponck / COtgens - 79
Spoor / COtgens - 86
Sprangers / COtgens - 41, 50, 53, 109
Spruijt / COtgens - 40
St Sebastiaens Gilde in Odb / COtgens - 57, 84, 90
Stad van Antwerpen / COtgens - 77
Stadhouder & Schepenen van Fyn / COtgens - 103
Stadhouders / COtgens - 74
Stadthouders / COtgens - 23
Stam / COtgens - 16, 29, 64, 72, 95
Stamperius / COtgens - 34
Staten Generaal vd Geunieerde Provincien / COtgens - 22
Staten van Brabant / COtgens - 77
Steen van / COtgens - 70
Steenhuijsen van / COtgens - 19, 23, 24, 47, 52, 64, 79, 93
Steenkisten van / COtgens - 109
Steens van der / COtgens - 11
Stembor de / COtgens - 11, 13, 16, 17, 19, 25, 26, 29, 31, 32, 38, 48, 50, 51, 53, 60-62, 72, 73, 80, 82, 85, 91, 93-95, 98, 100, 106, 108
Stermondt / COtgens - 81
Stevens / COtgens - 28, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 46-48, 50, 52, 53, 68, 90, 102-104
Stevenssen / COtgens - 25, 26, 58, 76, 91
Stoffelen / COtgens - 13, 44, 45, 47, 63, 64, 70, 78, 79, 98, 102, 108, 110
Storms van / COtgens - 95
Strijp van / COtgens - 104
Struijck / COtgens - 20, 26, 28, 37, 47, 61, 63, 67, 71, 85, 88, 94, 106
Struijck van / COtgens - 15
Struijs / COtgens - 104
Stuijvesande van / COtgens - 31, 92, 109
Sundert van / COtgens - 17, 87, 93
Swaen / COtgens - 82, 96
Swaenen / COtgens - 43, 97
Swaens / COtgens - 64, 107
Swrijters / COtgens - 71, 110


Tack / COtgens - 22, 28, 33, 50, 64
Tackx / COtgens - 95
Tacx / COtgens - 101, 102
Termans / COtgens - 99
Teteringhen van / COtgens - 33
Theunen / COtgens - 18, 41
Thielen / COtgens - 31, 33, 47, 60, 79
Thijssens / COtgens - 81
Thomas / COtgens - 13-18, 20, 24, 26, 30
Thomassen / COtgens - 11, 27
Thoor van / COtgens - 35
Thulder / COtgens - 100
Tiberius / COtgens - 99
Tibors / COtgens - 73
Tijs / COtgens - 70
Tijssen / COtgens - 55
Tilborch van / COtgens - 97
Timmerman / COtgens - 21, 38, 71, 96
Timmermans / COtgens - 41, 46, 58, 60, 61, 63, 68, 71, 93, 100-102
Tol van / COtgens - 55
Tulden van / COtgens - 98, 106
Turck / COtgens - 68


Ursulen van / COtgens - 51


Vaeremaet / COtgens - 69
Valuatie / COtgens - 17
Vasseur / COtgens - 11
Veerman / COtgens - 98
Veltman / COtgens - 88
Veltwijck / COtgens - 75, 98
Veltwijck van / COtgens - 100
Ven van de / COtgens - 23, 36
Ven van der / COtgens - 30, 35, 37
Verbracken / COtgens - 105
Verbraecken / COtgens - 105
Verbruggen / COtgens - 51
Verdoncq / COtgens - 70
Vereijck / COtgens - 76, 104
Vergouw / COtgens - 69
Verhagen / COtgens - 65
Verheul / COtgens - 24, 57, 61, 68, 91
Verheulen / COtgens - 74, 95
Vermeeren / COtgens - 52
Vermeren / COtgens - 79, 107
Vermeulen / COtgens - 79
Vermunt / COtgens - 75
Ververloo / COtgens - 89, 97, 109
Vervloet / COtgens - 27, 33, 64, 67, 108
Vinck / COtgens - 63, 72
Vincken / COtgens - 66
Vincx / COtgens - 107
Vissenbergh / COtgens - 28
Visser / COtgens - 74, 97
Visser den / COtgens - 35
Vissers / COtgens - 110
Vlugh / COtgens - 100
Voorbracken / COtgens - 41, 82
Voorbraeck / COtgens - 92
Voren van der / COtgens - 110
Vos / COtgens - 31, 48, 96, 99, 102, 103, 106, 107
Vrients / COtgens - 31
Vries de / COtgens - 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 33, 36, 37, 39, 41, 54, 59, 60, 63, 68, 70, 71, 76, 79, 81, 85, 90, 91, 97, 107, 108
Vriesch de / COtgens - 19, 30, 33, 42, 43, 46, 47, 56, 58, 70, 85, 102
Vrints / COtgens - 22, 37
Vroechgevangen / COtgens - 80
Vroegen / COtgens - 100
Vroeghen / COtgens - 93
Vroeghgevangen / COtgens - 92
Vromen / COtgens - 23
Vroomen / COtgens - 47


Wachter de / COtgens - 77
Waegemaker / COtgens - 15
Waegenmaker / COtgens - 17
Wael de / COtgens - 29, 39, 102
Waelen / COtgens - 61
Wagemaker / COtgens - 20, 32, 38
Wagemakers / COtgens - 85, 100, 103
Wagenmaecker de / COtgens - 57, 84, 90
Wagenmaker / COtgens - 27, 35, 55, 104, 105
Wagenmaker de / COtgens - 98
Wagenmaker den / COtgens - 70
Wagenmakers / COtgens - 34, 62, 67
Wandel van / COtgens - 56
Weert / COtgens - 13
Weert de / COtgens - 38, 55
Wert de / COtgens - 59, 64
Wesel van / COtgens - 70, 75, 93
Wethouders van Breda / COtgens - 97
Wethouders van Gastel / COtgens - 72
Wethouders van Rdl / COtgens - 61
Wethouders van sHb / COtgens - 73
Wethouders van Zegge / COtgens - 61
Wiel van de / COtgens - 35, 36, 65, 69
Wiel van der / COtgens - 43, 45, 55
Wijnants / COtgens - 76, 80, 97, 100
Wijnen / COtgens - 44, 64, 96, 99, 100
Wijngaerden / COtgens - 24
Wijngaerden van / COtgens - 15, 31, 62, 98, 100
Wijngaerse / COtgens - 23
Wijnnaerts / COtgens - 50
Wijnwaerts / COtgens - 108
Wijse de / COtgens - 79
Wijtvliet / COtgens - 48, 62, 75, 90, 92, 93, 98
Willebords / COtgens - 39
Willemen / COtgens - 37, 38, 60, 70, 106
Willems / COtgens - 13, 24, 25, 51, 54, 58, 61, 79, 82, 87, 91, 96, 98, 102, 104
Willemsen / COtgens - 11, 21, 25, 40
Willemssen / COtgens - 11, 13, 15, 16, 19-21, 24-28, 30, 35, 46, 50, 59, 64, 66, 68-76, 79, 84, 94, 96, 99, 102, 104
Wingermans / COtgens - 48
Winter van den / COtgens - 24
Wit de / COtgens - 110
With / COtgens - 64
With de / COtgens - 35
Withsken / COtgens - 64
Witkint / COtgens - 109
Witte de / COtgens - 15, 57
Wittebol / COtgens - 16, 17, 35, 47, 50, 76, 77, 96
Wolff / COtgens - 92
Wollens / COtgens - 18
Woluen? / COtgens - 88
Wordra van / COtgens - 81
Wouters / COtgens - 26, 29, 44, 59, 67, 69, 86
Woutersen / COtgens - 11
Wouterssen / COtgens - 13, 17, 36, 69


Zeeus / COtgens - 82
Zeverdoncq van / COtgens - 14, 15, 21, 30, 31, 40, 50, 54, 75, 77, 87, 88, 97, 100, 103, 107
Zitter van / COtgens - 41
Zwiers / COtgens - 40


.. / COtgens - 15, 35-37, 55, 70, 76, 77, 87


Copyright © 1998/2011 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 04 november 2015 .