Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)
Coenraet van Ravensbergh, 1676 - 1700

307-067-001 (C. van Ravensbergh)

Inleiding   Index
informatie opvragen? kijk op page "Information"

INLEIDING

De notaiële carrière van procureur en gerechtsdeurwaarder Coenraet van Ravensbergh start op 18 februari 1676 als hij door de Raad van Brabant in ‘s-Gravenhage wordt geadmitteerd als notaris met standplaats Oudenbosch.

Op een uitzondering na worden alle akten van 1683 alleen in het Repertorium van dat jaar genoemd; de originele akten ontbreken echter compleet. Een andere ongebruikelijke hiaat vinden we tussen 24.07.1698 en 08.10.1698.

In mijn vorig deel (Daniël Amolæus) maakte ik melding van enkele notarissen die niet op de lijst voorkwamen maar ook in Oudenbosch hebben geresideerd; bij nader onderzoek daaromtrent zijn nog 4 notarissen gevonden die aan de lijst toegevoegd dienen te worden; van de nieuw vermelden zijn geen archieven bekend. Archivaris Voermans meldt op de Regionale site o.a.: Gebruikers hebben ons geattendeerd op het feit dat er te Oudenbosch notarissen hebben gefunctioneerd zonder dat daarvan - om wat voor reden dan ook - archieven zijn nagelaten. Zij worden wel in akten als zodanig genoemd. [..] Oudenbosch, september 2009 mv.
De actuele lijst vindt u in deze uitgave.

Sinds de officiële en feestelijke presentatie in september 2004, ten kantore van Mevrouw Mr. A. Lanen, destijds notaris in Oudenbosch, van mijn eerste deel uitwerkingen (notaris A.W. de Klerck), is in maart 2010 door het Regionaal Archief West-Brabant voor de eerste maal serieuze belangstelling getoond voor mijn reeks uitwerkingen. Interesse bestaat alleen voor digitale aanlevering.

Bij de gebruikelijke gegevens (volgnummer, soort akte, vermelde personen) van de opgenomen akten zijn bovendien vermeld de nummers van de foto's van de betreffende akten en repertoria zoals die in mijn archief voorkomen.

De foto-nummering wordt gevormd door een combinatie van de getallen die staan voor achtereenvolgens Archiefnummer, INventarisnummer en Fotonummer, welke gescheiden worden door een underscore. Aldus:

AAA_NNN_FFF
AAA Archiefnummer (307 = Notarieel Archief Oudenbosch)
NNN inventarisNummer (067 t/m 094 = Archief Coenraet van Ravensbergh)
FFF Fotonummer (bij ieder inventarisnummer beginnende bij 000).

De getallen welke hier als code worden gebruikt voor 'Archief' & 'Inventaris' worden ook gebezigd door het Regionaal Archief West-Brabant.

Foto's (digitaal of afdrukken) zijn tegen vergoeding te bestellen bij de uitwerker/uitgever. Lees de betreffende instructies en informatie op de site:
www.ACMGouverneur.com

Recapitulatie van het archief van Coenraet van Ravensbergh:

periode   1676 - 1700
aantal residerende jaren   25
aantal archiefnummers   28
aantal akten   1432
aantal foto's   7480


Het volgende deel zal gewijd zijn aan notaris Nicolaes van Overvelt.


Waalwijk, 31 mei 2010.


INDEX

Om uzelf een oordeel te doen verschaffen omtrent het nut en de bruikbaarheid van het boek waardoor u zou overwegen een exemplaar aan te schaffen, laat ik hier graag de namenindex volgen. De nummers achter de namen verwijzen naar de pagina's waarop die voorkomen. Het is mogelijk een of meerdere pagina's te bestellen. Voor bestellingen leest u de voorwaarden op de pagina "Information" .

Aalmoezeniers van de Stad Antwerpen / CvRavensbergh - 88, 93
Aart van / CvRavensbergh - 22, 35, 55
Aartsen / CvRavensbergh - 61
Abdij van Ste Bernaerts / CvRavensbergh - 25, 32
Abdij van Ste Bernaerts op de Schelde / CvRavensbergh - 14, 26, 38, 44, 56
Abdij van Ste Bernaerts op de Schelde bij Antwerpen / CvRavensbergh - 11, 96
Abdij van Ste Bernaerts tot Antwerpen / CvRavensbergh - 99
Abrams / CvRavensbergh - 55, 84
Abt van Ste Bernaerts / CvRavensbergh - 94
Abt van Ste Bernaerts etc / CvRavensbergh - 113
Ackeren van / CvRavensbergh - 126, 151
Actel van / CvRavensbergh - 164
Adami / CvRavensbergh - 98
Adamis / CvRavensbergh - 12
Adams / CvRavensbergh - 50, 55, 66, 67, 69, 98, 106, 114, 117, 167
Adriaens / CvRavensbergh - 16, 20, 98
Adriaensen / CvRavensbergh - 36, 65
Adriaenssen / CvRavensbergh - 34, 39, 62, 63, 66, 75, 84, 100, 121-123, 163, 167
Adrichem van / CvRavensbergh - 38
Aecken van / CvRavensbergh - 153
Aelbrechts / CvRavensbergh - 75
Aelbreght / CvRavensbergh - 167
Aensbraens / CvRavensbergh - 72
Aerden / CvRavensbergh - 27, 40, 41, 97, 118
Aerissen / CvRavensbergh - 111, 161
Aernouts / CvRavensbergh - 12, 139
Aernoutsen / CvRavensbergh - 39
Aerssen / CvRavensbergh - 81, 105
Aert van / CvRavensbergh - 13, 26, 32-34, 46, 47, 54, 60, 73, 82, 128, 134, 147, 148, 156
Aertrijck van / CvRavensbergh - 144
Aerts / CvRavensbergh - 29, 41, 157
Aertsen / CvRavensbergh - 66, 135
Aertssen / CvRavensbergh - 34, 48, 110, 116, 124, 128, 140, 153, 159, 160, 164
Aetrs / CvRavensbergh - 37
Afflaackens van / CvRavensbergh - 72
Aken van / CvRavensbergh - 116
Alphen van / CvRavensbergh - 12, 31, 67, 94, 100, 137
Altoena 'd / CvRavensbergh - 76
Amolaeus / CvRavensbergh - 13, 40, 41, 63, 74, 79, 81, 82, 95, 96, 100, 103, 113, 116, 117, 146, 148, 160
Ancxten / CvRavensbergh - 13, 26, 27, 30, 123
Andel van / CvRavensbergh - 19, 42, 74, 128
Andel? van / CvRavensbergh - 147
Andrichem van / CvRavensbergh - 22
Andriessen / CvRavensbergh - 19, 70, 93
Angien van / CvRavensbergh - 53
Angsten / CvRavensbergh - 16
Anraets / CvRavensbergh - 55
Ansems / CvRavensbergh - 80
Ansen / CvRavensbergh - 56
Anssems / CvRavensbergh - 84, 147, 148, 150, 151
Ansten / CvRavensbergh - 12, 30, 31
Ansums / CvRavensbergh - 11, 16, 78, 79, 85
Antens / CvRavensbergh - 124
Anthonissen / CvRavensbergh - 40, 85, 152
Anxten / CvRavensbergh - 18, 68, 69, 72, 74
Anxums / CvRavensbergh - 139, 153, 156, 158, 164
Appelaers / CvRavensbergh - 55
April / CvRavensbergh - 162
Arissen / CvRavensbergh - 47, 68, 98, 140
Armen van de Klundert / CvRavensbergh - 104
Armen van Gastel / CvRavensbergh - 72
Armen van Rdl / CvRavensbergh - 118
Armen van Stb / CvRavensbergh - 72, 102
Baal van / CvRavensbergh - 40
Backer / CvRavensbergh - 30
Backer de / CvRavensbergh - 162
Backer den / CvRavensbergh - 71
Backers / CvRavensbergh - 163
Bael van / CvRavensbergh - 116, 130, 135, 166
Baelen van / CvRavensbergh - 20, 166
Baerle van / CvRavensbergh - 95
Baernverbingh / CvRavensbergh - 57
Baest van / CvRavensbergh - 14
Baijen / CvRavensbergh - 81
Bailliet / CvRavensbergh - 131
Bajens / CvRavensbergh - 63
Balen van / CvRavensbergh - 22, 34, 65, 68, 74, 75, 123, 136
Balenaer / CvRavensbergh - 23
Baltens / CvRavensbergh - 82
Barle van / CvRavensbergh - 13
Baronie van Breda / CvRavensbergh - 93
Bartels / CvRavensbergh - 47, 60, 67, 120, 127, 149
Bastiaans / CvRavensbergh - 60
Bastiaansen / CvRavensbergh - 60
Bastiaenssen / CvRavensbergh - 81, 98, 114, 143, 151
Batenburg / CvRavensbergh - 47
Batist / CvRavensbergh - 118
Batom van / CvRavensbergh - 167
Bavel van / CvRavensbergh - 28
Becams / CvRavensbergh - 154
Beckaff / CvRavensbergh - 73, 104, 117, 129, 137, 159
Beckaff van / CvRavensbergh - 135
Beeck van / CvRavensbergh - 120, 144
Beeckamans / CvRavensbergh - 163
Beempt van den / CvRavensbergh - 142
Beemt van den / CvRavensbergh - 92
Beens / CvRavensbergh - 48, 80, 85
Beer de / CvRavensbergh - 87
Beerens / CvRavensbergh - 35
Beers de / CvRavensbergh - 52
Beers van / CvRavensbergh - 95
Beijeren van / CvRavensbergh - 154
Beijlen / CvRavensbergh - 117
Beljaers / CvRavensbergh - 160
Bellegrade van / CvRavensbergh - 76
Bemmel van / CvRavensbergh - 12, 51, 75, 77, 84
Ben de / CvRavensbergh - 53, 141, 145, 146
Berchevel / CvRavensbergh - 81
Berck / CvRavensbergh - 45
Berckel van / CvRavensbergh - 16-18, 39, 49, 101, 102
Bercq / CvRavensbergh - 16
Berendrechts / CvRavensbergh - 119
Berens / CvRavensbergh - 28, 29
Beresteijn van Horssdijck van / CvRavensbergh - 32
Berg van den / CvRavensbergh - 55
Berge van / CvRavensbergh - 73
Bergen van / CvRavensbergh - 42, 59, 106, 160
Bergh van / CvRavensbergh - 107
Bergh van den / CvRavensbergh - 14, 22, 24, 42, 66, 68, 71, 74, 75, 93, 112, 115, 119, 122, 130, 137, 146
Berghe / CvRavensbergh - 78
Berghe van den / CvRavensbergh - 78, 79
Beringen / CvRavensbergh - 55
Beringen van / CvRavensbergh - 17, 28
Berselingh / CvRavensbergh - 39
Bertelen / CvRavensbergh - 155, 161
Bertels / CvRavensbergh - 20, 48, 88, 123, 125, 127, 132, 141, 150, 156, 157
Bertelssen / CvRavensbergh - 143
Bertens / CvRavensbergh - 45, 110, 162
Berthout / CvRavensbergh - 50
Berthouts / CvRavensbergh - 18, 23-25, 28, 33, 34, 41, 42, 44-46, 51, 140, 154, 159
Besooijen van / CvRavensbergh - 77
Betincx / CvRavensbergh - 29, 49, 85, 118, 131-133, 139
Betrincx / CvRavensbergh - 132
Bieman / CvRavensbergh - 52
Biemans / CvRavensbergh - 41, 122, 124, 155, 163, 166
Bieren & Slaghgelt over Hvn / CvRavensbergh - 25
Bieren & Slaghgelt over Odb & SMp / CvRavensbergh - 23
Bieren Wijnen etc over Odb SMp Hvn / CvRavensbergh - 83
Biersteckers / CvRavensbergh - 100, 153
Bierstekers / CvRavensbergh - 16, 34, 52, 60, 63, 75, 83, 85, 91, 93, 97, 98, 101, 103, 117, 121, 125, 127, 131, 135, 139, 144-147, 149, 161, 165
Bijl / CvRavensbergh - 107, 159
Billair de / CvRavensbergh - 25
Billeth / CvRavensbergh - 131
Bimans / CvRavensbergh - 59
Bimpt van / CvRavensbergh - 152
Bimpt van den / CvRavensbergh - 144
Bisdom van Antwerpen / CvRavensbergh - 17, 24, 28, 70, 88
Bisschop van Antwerpen / CvRavensbergh - 14, 17, 20, 27, 29, 38, 39, 41, 54, 56, 73, 75, 86, 100, 109, 121, 122, 124, 133
Bitterhoeck / CvRavensbergh - 87
Bladel van / CvRavensbergh - 161
Bleeck / CvRavensbergh - 136
Blerck van / CvRavensbergh - 16, 42, 62, 77, 93, 118, 134, 154, 165
Blercq van / CvRavensbergh - 62, 64, 102, 107, 148, 159, 165
Blincken / CvRavensbergh - 56, 67, 129
Blincken van / CvRavensbergh - 11, 22, 26-30, 37, 39, 41, 46, 59, 71, 78, 79, 82, 85, 89, 104, 116, 150, 160
Blinken van / CvRavensbergh - 19, 26, 37, 38, 44, 50, 51, 65, 73, 75, 95
Block / CvRavensbergh - 17, 19, 22, 98, 114
Block de / CvRavensbergh - 156
Blocx / CvRavensbergh - 25
Bloijs / CvRavensbergh - 113, 128, 130, 131, 135, 139, 146, 153, 159, 160, 162, 166
Blommaerts / CvRavensbergh - 137, 149
Blommers / CvRavensbergh - 32, 55, 73, 75, 96, 109, 138, 156, 166
Blommert / CvRavensbergh - 32
Blommerts / CvRavensbergh - 90
Bloos / CvRavensbergh - 47, 86, 92, 94, 106, 125
Blotkam / CvRavensbergh - 146, 147
Bochouts / CvRavensbergh - 88
Bodaff van / CvRavensbergh - 13, 36, 42, 44, 45, 49, 51, 52, 83, 98, 103, 117, 124, 125, 151, 152, 157
Bodije / CvRavensbergh - 93
Boemans / CvRavensbergh - 44, 118, 142, 154
Boer / CvRavensbergh - 133
Boerbergen / CvRavensbergh - 113
Boerbergh / CvRavensbergh - 24, 52, 58, 70, 75, 78, 83, 104, 110, 113, 114, 116, 117, 123, 125, 131, 146, 149, 151
Boerkens / CvRavensbergh - 85
Boermans / CvRavensbergh - 128
Boers / CvRavensbergh - 167
Boertje / CvRavensbergh - 108
Boertjen / CvRavensbergh - 104
Boeser / CvRavensbergh - 98
Bogaarts / CvRavensbergh - 105
Bogaerts / CvRavensbergh - 69, 137
Bogers / CvRavensbergh - 147, 148, 151, 153, 160, 161
Bohemen van / CvRavensbergh - 71
Bol / CvRavensbergh - 25, 88
Bolcool / CvRavensbergh - 18, 149, 165
Bolen / CvRavensbergh - 91
Bollaerts / CvRavensbergh - 95
Boloool / CvRavensbergh - 165
Bols / CvRavensbergh - 74
Bom / CvRavensbergh - 143
Bommel van / CvRavensbergh - 160
Bondt de / CvRavensbergh - 157
Bonekroij / CvRavensbergh - 141
Bonnekroij / CvRavensbergh - 21
Bonnekrooij / CvRavensbergh - 55
Bons / CvRavensbergh - 131, 137
Bonsch / CvRavensbergh - 93
Bont / CvRavensbergh - 29
Bont de / CvRavensbergh - 68, 70, 79, 80, 83-85, 96, 100, 121, 122, 135, 153, 167, 168
Boomans / CvRavensbergh - 93
Boon / CvRavensbergh - 64, 76, 95, 108, 119
Boons / CvRavensbergh - 20, 26, 37, 141, 156
Boosten van / CvRavensbergh - 48, 84
Bootsen / CvRavensbergh - 74, 137
Borgemeesters & Schepenen der Stad Antwerpen / CvRavensbergh - 166
Borger / CvRavensbergh - 86
Borgers / CvRavensbergh - 83, 118
Borne van de / CvRavensbergh - 70, 135
Bos / CvRavensbergh - 41, 60, 121, 156
Bosch / CvRavensbergh - 13, 18, 32, 44, 45, 49, 54, 66, 67, 72, 80- 82, 94, 96, 101, 110, 111, 123, 157
Bosch du / CvRavensbergh - 39
Bosch van den / CvRavensbergh - 161
Boscheijden van / CvRavensbergh - 117
Boschheijden / CvRavensbergh - 165
Bosheijden van / CvRavensbergh - 17, 106, 110, 126, 146
Boshijde van / CvRavensbergh - 45
Bosmans / CvRavensbergh - 89
Bossers / CvRavensbergh - 22, 37, 109
Boteijcken / CvRavensbergh - 135
Boterschot / CvRavensbergh - 93
Bous du? / CvRavensbergh - 25
Bouts / CvRavensbergh - 73
Bouwel s / CvRavensbergh - 63
Braber / CvRavensbergh - 72
Braber de / CvRavensbergh - 68, 117
Braber den / CvRavensbergh - 79, 88, 125, 135
Brabers / CvRavensbergh - 47, 62
Bracht / CvRavensbergh - 157
Bracht van / CvRavensbergh - 99
Braeck van / CvRavensbergh - 28
Braet / CvRavensbergh - 115, 135
Brartijcq van / CvRavensbergh - 71
Brecht van / CvRavensbergh - 134
Breda / CvRavensbergh - 26, 93
Breda van / CvRavensbergh - 69, 112, 159
Bree van / CvRavensbergh - 162
Breijers / CvRavensbergh - 155
Brierstekers / CvRavensbergh - 60
Broeck van den / CvRavensbergh - 51, 148
Broedermans / CvRavensbergh - 131
Broeren / CvRavensbergh - 23, 25, 42, 142, 161
Brouve de / CvRavensbergh - 140
Brouwers / CvRavensbergh - 23, 96, 102, 113, 127, 163
Bruel / CvRavensbergh - 11
Bruel van / CvRavensbergh - 22, 42, 54
Brugelaer / CvRavensbergh - 104
Bruijn de / CvRavensbergh - 32, 50, 70, 86, 140, 151
Bruijnincx / CvRavensbergh - 84
Brule van den / CvRavensbergh - 42, 63
Brulee van / CvRavensbergh - 164
Brulee van de / CvRavensbergh - 12
Brulee van den / CvRavensbergh - 27
Brulle van den / CvRavensbergh - 64
Brus / CvRavensbergh - 160
Buerstee / CvRavensbergh - 120
Buijs / CvRavensbergh - 23, 31, 39-41, 47, 48, 50, 53, 59, 62, 67, 94, 112, 114, 132, 138, 153, 159
Buijsch / CvRavensbergh - 42
Burcht van der / CvRavensbergh - 47, 108
Burckom van / CvRavensbergh - 139
Burckum van / CvRavensbergh - 35, 51, 56, 134
Burght van de / CvRavensbergh - 92
Burght van den / CvRavensbergh - 77, 107, 116
Burght van der / CvRavensbergh - 139
Burkom van / CvRavensbergh - 59
Burm van de / CvRavensbergh - 28
Bus / CvRavensbergh - 130, 150
Busch / CvRavensbergh - 48
Cabbeljau / CvRavensbergh - 157
Cadt de / CvRavensbergh - 57, 106
Caem van / CvRavensbergh - 12, 27, 42, 67, 165
Caessen / CvRavensbergh - 103
Cammeraet / CvRavensbergh - 164
Campenhout van / CvRavensbergh - 24, 29, 32, 38, 45, 53, 62- 64, 69, 70, 74, 79, 94-96, 102, 109, 110, 112, 117, 145, 149-151, 157, 162-164, 167
Canis / CvRavensbergh - 34
Cannoij / CvRavensbergh - 104
Cantrain / CvRavensbergh - 111
Capelle / CvRavensbergh - 14
Capello / CvRavensbergh - 17
Capitijntie / CvRavensbergh - 35
Capmans / CvRavensbergh - 19, 104
Capoen / CvRavensbergh - 118, 144
Cappelle / CvRavensbergh - 51
Cappoen / CvRavensbergh - 109, 159
Caroesen / CvRavensbergh - 110
Caroessen / CvRavensbergh - 110
Carroesen / CvRavensbergh - 37
Carroessen / CvRavensbergh - 111
Carvel? Van / CvRavensbergh - 96
Casleel van den / CvRavensbergh - 128
Casus / CvRavensbergh - 102, 103
Cat de / CvRavensbergh - 103
Cath de / CvRavensbergh - 115
Cathedrale Kerk binnen Antwerpen / CvRavensbergh - 86
Catmans / CvRavensbergh - 19
Cats / CvRavensbergh - 47
Catsuijsers van Antwerpen / CvRavensbergh - 103
Cecq van der / CvRavensbergh - 15
Celdermans / CvRavensbergh - 126, 145
Centen / CvRavensbergh - 112
Cetelaers / CvRavensbergh - 107
Ceulemans / CvRavensbergh - 37
Chaam van / CvRavensbergh - 162
Chams de / CvRavensbergh - 84
Charlois / CvRavensbergh - 129
Chou / CvRavensbergh - 37, 41
Cinten? van / CvRavensbergh - 66
Claassen / CvRavensbergh - 21, 45
Claes / CvRavensbergh - 34, 109
Claessen / CvRavensbergh - 35, 39, 49, 56, 57, 65, 88, 144
Clam van / CvRavensbergh - 123
Cleijn / CvRavensbergh - 104, 106, 164, 165
Cleijn Specien / CvRavensbergh - 38
Cleijnders / CvRavensbergh - 48
Cleijntie / CvRavensbergh - 164
Clement / CvRavensbergh - 145
Clenen / CvRavensbergh - 143
Clerck / CvRavensbergh - 27
Clerck de / CvRavensbergh - 37, 46
Clercq / CvRavensbergh - 11, 26, 116, 117
Clercq de / CvRavensbergh - 14, 18, 34, 35, 37, 42, 53, 56, 75, 76, 81, 82, 87, 93, 104, 111, 128, 144
Clerq de / CvRavensbergh - 76
Clijn / CvRavensbergh - 101, 121, 135, 147
Clijnders / CvRavensbergh - 126, 149
Cloet / CvRavensbergh - 132, 139
Clopper de / CvRavensbergh - 51, 70, 83, 148, 161, 164
Clouwert / CvRavensbergh - 144
Cluijt / CvRavensbergh - 19
Cluts / CvRavensbergh - 12, 36, 42, 123, 142, 144
Cnaepen / CvRavensbergh - 166
Cocx / CvRavensbergh - 27, 31, 47, 54, 78, 89, 95, 113, 124, 135, 157, 161
Cocxs / CvRavensbergh - 26, 60
Coele / CvRavensbergh - 98
Coenen / CvRavensbergh - 17, 47, 155
Coenssen / CvRavensbergh - 155
Coevoet / CvRavensbergh - 45, 49, 91
Coevoets / CvRavensbergh - 24, 50, 55, 109, 110, 125, 128, 139, 167
Coget / CvRavensbergh - 56
Colcool / CvRavensbergh - 150
Colen / CvRavensbergh - 13, 65
Coles / CvRavensbergh - 22
Colis / CvRavensbergh - 107
Colonia de / CvRavensbergh - 12, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 41, 45, 49, 53, 55, 58, 62, 65, 67, 73, 78, 82, 84, 87, 88, 92, 97, 98, 101, 104, 106, 110, 113, 117, 130, 131, 137, 143, 146, 150, 156, 162, 164, 167
Commissaris / CvRavensbergh - 119, 133
Coninck / CvRavensbergh - 65
Coninck de / CvRavensbergh - 23, 68
Conincx / CvRavensbergh - 104, 130, 137
Coolen / CvRavensbergh - 48, 102
Cools / CvRavensbergh - 42, 43, 80, 101, 102, 104, 107, 120
Coomans / CvRavensbergh - 126
Coopal / CvRavensbergh - 58
Cooping / CvRavensbergh - 142
Coopmans / CvRavensbergh - 106
Coorenkooper / CvRavensbergh - 80
Cop / CvRavensbergh - 79
Copal / CvRavensbergh - 17, 28, 47, 53, 55, 68, 71, 72, 113, 125, 135, 162
Cophijn / CvRavensbergh - 121
Cophuijgen / CvRavensbergh - 49
Coppens / CvRavensbergh - 47
Corenkooper / CvRavensbergh - 76, 152
Cornelis / CvRavensbergh - 24, 66, 93, 99, 113, 153, 166, 167
Cornelissen / CvRavensbergh - 16, 26, 29, 32, 33, 47, 50, 51, 59, 77, 82, 89, 96, 115, 126, 127, 154, 159
Corsmidt / CvRavensbergh - 133
Corte de / CvRavensbergh - 139
Cortsmidt / CvRavensbergh - 100, 153
Cortsmit / CvRavensbergh - 152, 156
Cortsmits / CvRavensbergh - 68
Coter de / CvRavensbergh - 70, 153
Coullil / CvRavensbergh - 108
Coullil van / CvRavensbergh - 23, 38, 86, 93, 104, 137
Coullil van van / CvRavensbergh - 132
Couterier / CvRavensbergh - 12, 20, 39, 126, 127
Couturier / CvRavensbergh - 12, 25, 26, 39, 87, 133
Cox / CvRavensbergh - 17
Cracht van der / CvRavensbergh - 35
Craen / CvRavensbergh - 57
Cranenbergh / CvRavensbergh - 141
Creecke van der / CvRavensbergh - 16, 17, 44, 69, 78, 81, 86, 89, 94, 101-104, 109, 111, 112, 116, 123, 128-130, 132, 133, 138, 146, 150, 151, 153, 155, 156
Creecq de / CvRavensbergh - 26
Creijnen / CvRavensbergh - 32
Criellaerts / CvRavensbergh - 115, 123
Crijnen / CvRavensbergh - 13, 14, 31, 33, 39, 45, 50, 78-80, 103
Crijns / CvRavensbergh - 115, 117
Crillaert / CvRavensbergh - 48, 94
Crillaerts / CvRavensbergh - 40
Crinokel van / CvRavensbergh - 106
Crol / CvRavensbergh - 109
Croll / CvRavensbergh - 162
Crools / CvRavensbergh - 80
Croon / CvRavensbergh - 133
Cruchten van / CvRavensbergh - 134
Cruck van der / CvRavensbergh - 107
Crul / CvRavensbergh - 119
Crull / CvRavensbergh - 148
Cudde / CvRavensbergh - 86
Cuijck / CvRavensbergh - 58, 144, 161
Cuijper / CvRavensbergh - 106
Cuijpers / CvRavensbergh - 74, 84, 105, 121, 137, 146, 165, 167
Cuijstermans / CvRavensbergh - 48, 120, 134
Culdermens / CvRavensbergh - 24
Custermans / CvRavensbergh - 149, 151, 165, 166
Daelen van / CvRavensbergh - 114
Dalen van / CvRavensbergh - 48, 72
Dam / CvRavensbergh - 14, 21, 22, 31, 33, 48, 52, 55, 59, 62, 67, 80, 84, 87, 89, 134, 144, 155, 161
Damen / CvRavensbergh - 86
Damis / CvRavensbergh - 25
Danckerman / CvRavensbergh - 39
Danders / CvRavensbergh - 145
Danen / CvRavensbergh - 158
Davits / CvRavensbergh - 42
Deckers / CvRavensbergh - 35, 52, 104, 109, 112, 123, 138, 144, 146, 151, 152
Delwick / CvRavensbergh - 116
Delwigh / CvRavensbergh - 110
Denen / CvRavensbergh - 128
Denis / CvRavensbergh - 76
Diaconie Armen van Odb / CvRavensbergh - 53
Dick / CvRavensbergh - 144
Diegem van / CvRavensbergh - 56
Dielen / CvRavensbergh - 64, 104, 121
Diepenbeeck van / CvRavensbergh - 17, 18, 31, 45, 49, 71, 76, 84, 101, 103, 105
Diepenbeecq van / CvRavensbergh - 16, 39, 40, 102, 120
Diependael / CvRavensbergh - 110
Dijck van / CvRavensbergh - 18, 22, 37, 51, 81, 123, 138
Dijckers / CvRavensbergh - 98
Dilissen / CvRavensbergh - 119
Dingeman / CvRavensbergh - 78
Dingemans / CvRavensbergh - 20, 59, 104, 164
Dircken / CvRavensbergh - 13, 19, 27, 80, 83, 101, 107, 146, 147
Dirckxsen / CvRavensbergh - 93
Dircxen / CvRavensbergh - 71
Dirven / CvRavensbergh - 75
Dispontijn / CvRavensbergh - 154
Ditgens / CvRavensbergh - 136
Dobbelaar / CvRavensbergh - 100
Dobbelaars / CvRavensbergh - 127
Dock du / CvRavensbergh - 27
Doel van den / CvRavensbergh - 151
Doers / CvRavensbergh - 48, 66, 82, 85-89, 92, 98, 99, 101, 103, 109, 134
Does / CvRavensbergh - 55, 71
Domen / CvRavensbergh - 26, 34, 77, 78, 121, 122
Domis / CvRavensbergh - 33, 58, 88
Domissen / CvRavensbergh - 24, 58, 146
Donck van den / CvRavensbergh - 32
Donck van der / CvRavensbergh - 32
Dongen van / CvRavensbergh - 44, 65, 95, 123, 138, 142, 161
Dongunij / CvRavensbergh - 100
Doolen van / CvRavensbergh - 70
Dooremael van / CvRavensbergh - 46, 64
Dooren van / CvRavensbergh - 117, 138, 141, 155
Doorenmael van / CvRavensbergh - 51
Doorluchtige Huijze van BoZ / CvRavensbergh - 16, 17, 151
Doorluchtige Huize van BoZ / CvRavensbergh - 69
Doormael van / CvRavensbergh - 69
Doornewijck van / CvRavensbergh - 34, 40
Doornmael van / CvRavensbergh - 149
Doremaal / CvRavensbergh - 44
Doremaal van / CvRavensbergh - 44, 50
Doremael van / CvRavensbergh - 31, 94, 112, 134, 137, 161, 166
Doremaelen / CvRavensbergh - 77
Doren van / CvRavensbergh - 12, 13, 83, 122-124, 129, 134, 136, 140, 146, 147, 150, 164, 165
Dorenick / CvRavensbergh - 115
Dorenmael van / CvRavensbergh - 105, 132, 142
Dorenmaelen van / CvRavensbergh - 63, 66, 124
Dorens / CvRavensbergh - 12, 31
Dorp van / CvRavensbergh - 26
Drabbe / CvRavensbergh - 125
Driel van / CvRavensbergh - 11, 46, 47, 70, 73, 76
Dries van den / CvRavensbergh - 11, 19, 47, 50, 72, 150, 154, 164
Droenen / CvRavensbergh - 111, 113
Drossaard & Schepenen in Odb / CvRavensbergh - 46
Drossaard Secretaris & Schepenen van Odb / CvRavensbergh - 46
Druant / CvRavensbergh - 16
Drunen van / CvRavensbergh - 73
Dubbelaer / CvRavensbergh - 124
Dubbelaer van / CvRavensbergh - 160
Duijmen / CvRavensbergh - 132, 139
Duijnkercken / CvRavensbergh - 112
Duijtes / CvRavensbergh - 139
Duijts / CvRavensbergh - 43, 48, 60, 82, 89, 107, 119, 124, 153, 163
Duls / CvRavensbergh - 99, 132
Dulst / CvRavensbergh - 19, 34, 73, 97, 102, 147, 148, 153, 161
Dun van / CvRavensbergh - 35, 89, 113, 116, 117, 119, 120, 131, 136, 138-140, 143, 145, 147-149, 151, 153, 159-162, 167, 168
Dussen van de / CvRavensbergh - 23
Dussen van der / CvRavensbergh - 25, 118
Duvel / CvRavensbergh - 144
Eck van / CvRavensbergh - 163
Eckelen van / CvRavensbergh - 29, 33, 34, 36, 37, 48
Edele Gerechte der Stad Rdm / CvRavensbergh - 20
Edele Gerechte van De Hags buiten Breda / CvRavensbergh - 14
Edele Gerechte van Hvn / CvRavensbergh - 129, 163
Edele Gerechte van Klu / CvRavensbergh - 40
Edele Gerechte van Middelharnisse / CvRavensbergh - 125
Edele Gerechte van Odb / CvRavensbergh - 38, 74, 88, 147
Edele Gerechte van OdG / CvRavensbergh - 122
Edele Gerechte van Stb / CvRavensbergh - 86
Edele Hove van Holland / CvRavensbergh - 136
Edele Leenhove van BoZ / CvRavensbergh - 23, 31, 32, 39
Edele Mogende Rade / CvRavensbergh - 119
Edele Mogende Rade van Brabant in sGh / CvRavensbergh - 41, 120, 130, 135, 146, 154, 160, 162, 163
Edele Mogende Rade van State / CvRavensbergh - 121, 123, 150, 164
Edele Mogende Rade van State der Verenigde Nederlanden / CvRavensbergh - 41, 45, 148-150, 163
Edele Mogende Rade vd State der Verenigde Nederlanden / CvRavensbergh - 54
Edele Rade & Leenhove van Brabant in sGh / CvRavensbergh - 28, 62
Edele Rade van Brabant in sGh / CvRavensbergh - 12, 17, 18, 20, 39, 40, 45-47, 53, 62, 67, 68, 75, 85, 87, 89, 91, 93, 95-98, 100, 103, 105, 108-112, 115, 116, 118, 119, 125-127, 131-135, 161
Edele Rade van de Doorluchtige Huize van BoZ / CvRavensbergh - 48
Edele Rade van State / CvRavensbergh - 82
Edele Rade van State der Verenigde Nederlanden / CvRavensbergh - 81
Edele Rade van State der Verenigde Nederlanden in sGh / CvRavensbergh - 91
Edele Rade van State der Verenigden Nederlanden / CvRavensbergh - 32
Edele Rade van Zijne Konincklijcke Majesteit van Groot Britanje / CvRavensbergh - 113
Edele Souvereijne Hove van Brabant in sGh / CvRavensbergh - 46
Edele Souvereijne Rade van Brabant in sGh / CvRavensbergh - 26, 40, 82
Eeckelen van / CvRavensbergh - 16, 19, 20, 46, 47, 50, 51, 54, 58, 62, 70, 74, 79, 80, 82, 84, 88, 89, 91, 99, 100, 110, 111, 114, 115, 117, 120, 123, 124, 127, 131, 132, 134, 135, 137, 141, 145, 154, 157, 165, 166
Eeckeren van / CvRavensbergh - 123
Eeclene van / CvRavensbergh - 145
Eede van den / CvRavensbergh - 75
Eeden van den / CvRavensbergh - 29
Eemans / CvRavensbergh - 105, 109
Eersel van / CvRavensbergh - 34, 51, 94, 114, 139
Eestermans / CvRavensbergh - 117
Egidij / CvRavensbergh - 24, 49
Egmont van den Nieuwborgh van / CvRavensbergh - 96
Eijck van / CvRavensbergh - 22, 67, 128
Eijckx / CvRavensbergh - 148
Eijgenaers / CvRavensbergh - 108
Eijll van / CvRavensbergh - 150
Eijnde / CvRavensbergh - 126
Eijnde van de / CvRavensbergh - 45
Eijnde van den / CvRavensbergh - 18, 35, 70, 102, 112, 119, 120, 124, 142
Eijnden van den / CvRavensbergh - 56, 57
Eijssel van / CvRavensbergh - 92
Elshout van / CvRavensbergh - 46
Elshout van de / CvRavensbergh - 22
Elshout van den / CvRavensbergh - 34, 78, 133
Elsteen / CvRavensbergh - 46
Emans / CvRavensbergh - 40, 133
Embrechts / CvRavensbergh - 63
Emons / CvRavensbergh - 116
Ende van de / CvRavensbergh - 113
Ende van den / CvRavensbergh - 16, 29, 44, 52, 59, 101, 106, 115, 119, 141, 142, 151, 159
Engelen / CvRavensbergh - 16-19, 36, 54, 112, 138, 162
Engels / CvRavensbergh - 150
Engelsen den / CvRavensbergh - 143
Enthoven van / CvRavensbergh - 137, 155
Erffrente / CvRavensbergh - 102
Erffrenten van / CvRavensbergh - 98, 99, 104
Erp van / CvRavensbergh - 19
Ersel van / CvRavensbergh - 161
Etten / CvRavensbergh - 54
Etten van / CvRavensbergh - 12, 13, 21, 34, 36, 37, 51, 54, 58-62, 69, 76, 85, 93, 103, 124, 126-128, 130, 132, 137, 139, 142, 145, 158
Ettere van / CvRavensbergh - 35
Etteren van / CvRavensbergh - 35
Evaerts / CvRavensbergh - 35
Everaards / CvRavensbergh - 21
Everaerts / CvRavensbergh - 39, 90, 116
Everaerts de / CvRavensbergh - 35
Everden / CvRavensbergh - 23, 42, 71, 72, 80, 95, 109
Extraordinaire Verpondingen / CvRavensbergh - 18
Faassen / CvRavensbergh - 84
Faber / CvRavensbergh - 107
Fabre de la / CvRavensbergh - 95
Fabri / CvRavensbergh - 79
Fabricxius / CvRavensbergh - 37
Fabritius / CvRavensbergh - 22, 35, 55, 56, 58, 75, 77, 79, 82, 87, 92, 93, 104, 111, 125, 130
Faes / CvRavensbergh - 150, 153
Faest / CvRavensbergh - 159
Falo / CvRavensbergh - 42
Faluatie / CvRavensbergh - 33
Fasen / CvRavensbergh - 96
Felix / CvRavensbergh - 32
Fernij / CvRavensbergh - 149
Fernij van / CvRavensbergh - 122
Fetixa / CvRavensbergh - 32
Fick / CvRavensbergh - 40
Fintinghoff / CvRavensbergh - 39
Floren / CvRavensbergh - 19
Foluatie / CvRavensbergh - 66
Foppe / CvRavensbergh - 42
Formont de / CvRavensbergh - 84
Frabricxius / CvRavensbergh - 37
Franchen / CvRavensbergh - 14
Franck / CvRavensbergh - 38
Francken / CvRavensbergh - 82, 87, 119, 123, 154
Francois / CvRavensbergh - 77
Franken / CvRavensbergh - 128
Fransen / CvRavensbergh - 19
Franssen / CvRavensbergh - 32, 34, 45, 48, 73, 75, 81, 84, 106, 128, 130
Freijters / CvRavensbergh - 85, 151
Friens / CvRavensbergh - 140
Friers / CvRavensbergh - 38
Frijters / CvRavensbergh - 46, 87, 111, 147
Friskens / CvRavensbergh - 45
Gabriels / CvRavensbergh - 73
Gaens / CvRavensbergh - 123
Garnadie / CvRavensbergh - 26
Gastel van / CvRavensbergh - 145
Gastelaer / CvRavensbergh - 65, 128
Gastelaers / CvRavensbergh - 144
Gedelegeerde Rechters der Stad BoZ / CvRavensbergh - 23
Gedelegeerde Rechters in Pachtzaken tot BoZ / CvRavensbergh - 67
Gedelegeerde Rechters tot BoZ / CvRavensbergh - 44
Geens / CvRavensbergh - 81
Geer de / CvRavensbergh - 128
Geerden / CvRavensbergh - 78, 152
Geerissen / CvRavensbergh - 151
Geerts / CvRavensbergh - 33, 52, 70, 129
Geertsen / CvRavensbergh - 20, 86, 92
Geertssen / CvRavensbergh - 32, 54, 78, 79, 110, 155
Geijn van / CvRavensbergh - 81
Gelder van / CvRavensbergh - 148
Geleijns / CvRavensbergh - 50, 92
Gemael over Odb / CvRavensbergh - 30
Gemael over Odb & SMp / CvRavensbergh - 26, 27
Gemael over Zegge / CvRavensbergh - 160
Gemeene Middelen tot Zbg / CvRavensbergh - 149
Generaliteijts Cleijn Zegel / CvRavensbergh - 148
Generaliteits Klijn Zegel / CvRavensbergh - 148
Gerechte & Vierschare der Stad Drt / CvRavensbergh - 36
Gerechte of Dinghbancke van Ginneken / CvRavensbergh - 23
Gerechte van Hvn / CvRavensbergh - 95, 100
Gerechte van OdG / CvRavensbergh - 135
Gerechte van Oude Tonge / CvRavensbergh - 121
Gerechte van SMp / CvRavensbergh - 113
Gerechte van Stb / CvRavensbergh - 108
Gerechte van Zegge / CvRavensbergh - 99
Gereformeerde Kerk in Odb / CvRavensbergh - 110
Gerrissen / CvRavensbergh - 29
Gert van / CvRavensbergh - 59
Gerven van / CvRavensbergh - 86
Gesel van / CvRavensbergh - 20
Giels / CvRavensbergh - 40
Giels van / CvRavensbergh - 46, 101, 124, 144
Gijbrechts / CvRavensbergh - 124
Gijs / CvRavensbergh - 59
Gijsbrechts / CvRavensbergh - 62, 79
Gijsbreghts / CvRavensbergh - 32, 54, 67
Gijsen / CvRavensbergh - 166
Gilisque / CvRavensbergh - 12, 34, 67, 71, 72, 78, 79, 82, 89, 96, 147
Gillis / CvRavensbergh - 129
Gillisque / CvRavensbergh - 40
Gils van / CvRavensbergh - 58, 59
Ginneken van / CvRavensbergh - 50, 52, 85, 124, 157
Glisse van der / CvRavensbergh - 140
Goedagen / CvRavensbergh - 45, 78, 125, 155
Goedesoon / CvRavensbergh - 32
Goeijdagen / CvRavensbergh - 38
Goes van der / CvRavensbergh - 57, 145
Gol / CvRavensbergh - 67
Golus / CvRavensbergh - 41
Gool van / CvRavensbergh - 13, 71, 73, 76, 83, 114, 137, 160
Goomers / CvRavensbergh - 109
Goorden / CvRavensbergh - 23, 27, 53, 55, 67, 88, 94, 96, 99, 106
Goortsen / CvRavensbergh - 40
Goortssen / CvRavensbergh - 101
Gouverneur / CvRavensbergh - 33, 62, 64, 133, 153
Graeff de / CvRavensbergh - 17, 70, 107
Grauw de / CvRavensbergh - 18, 22, 37, 50, 55, 59, 67, 117, 141
Grave d'Auvergne / CvRavensbergh - 81
Grave van Auvergne / CvRavensbergh - 57, 75, 85
Grave van Grobbendoncq / CvRavensbergh - 121
Grave van Meerckhove / CvRavensbergh - 100
Gravinne van Bockhoven / CvRavensbergh - 21
Gravinne van Loon / CvRavensbergh - 116
Gravinne van Loon etc / CvRavensbergh - 90
Greeff de / CvRavensbergh - 46
Greven / CvRavensbergh - 137
Grevenbrock van / CvRavensbergh - 91
Grevenbroeck van / CvRavensbergh - 91
Grez du / CvRavensbergh - 133
Griel de / CvRavensbergh - 132, 139
Groen de / CvRavensbergh - 33, 34, 50, 58, 61, 66, 70, 79, 90, 102, 116, 122, 130, 135, 140, 147, 149, 150, 153, 162
Groenenwegh van den / CvRavensbergh - 145
Groenewegen / CvRavensbergh - 40, 106
Groot de / CvRavensbergh - 27, 129, 162
Grooten / CvRavensbergh - 13, 22, 26, 27, 38, 41, 44, 51, 63, 79, 80, 82, 89, 94, 96, 121, 125, 129, 139
Grote Brabantsche Lantoll Geleijde & Peerdegelt / CvRavensbergh - 68
Grote Brabantsche Sweijgende Lantoll / CvRavensbergh - 25, 150
Grote Brabantsche Sweijgende Lantoll & Peerdegelt / CvRavensbergh - 84
Grote Brabantsche Sweijgende Lantoll Geleijde & Peerdegelt / CvRavensbergh - 54, 84, 146, 147
Grote Brabantse Lantoll Geleijde & Peerdegelt / CvRavensbergh - 81
Grote Sweijgende Brabantse Lantoll / CvRavensbergh - 24
Grote Sweijgende Lantoll Geleide & Peerdegelt / CvRavensbergh - 65
Gruijter / CvRavensbergh - 71, 81, 130
Gruijter de / CvRavensbergh - 114
Gruijters / CvRavensbergh - 61, 64
Grutteren de / CvRavensbergh - 157
Guilliams / CvRavensbergh - 133
Gulden / CvRavensbergh - 37, 48, 52, 66, 92, 100, 112, 127, 128, 132, 133, 142, 159, 160, 162, 165- 167
Gunst van / CvRavensbergh - 138
Haan de / CvRavensbergh - 27, 32, 58, 132, 135, 138
Haast / CvRavensbergh - 23, 46
Hack van Bosschen & Schaerheggen / CvRavensbergh - 89
Haen / CvRavensbergh - 136
Haen de / CvRavensbergh - 37, 38, 49, 99, 125, 132
Haenecaert / CvRavensbergh - 96
Haer van der / CvRavensbergh - 151
Haeren van / CvRavensbergh - 52, 99
Haes de / CvRavensbergh - 89
Haesewinckel / CvRavensbergh - 88, 96
Haest / CvRavensbergh - 27, 44, 46, 50
Hagenaers / CvRavensbergh - 39, 124, 126, 127, 138, 156
Hagens / CvRavensbergh - 17, 27, 28, 56, 60, 75, 79, 125, 143, 148
Hagers / CvRavensbergh - 19, 37, 67, 70, 98
Haijnis de / CvRavensbergh - 76
Halffvadt / CvRavensbergh - 50, 66, 67, 96, 106, 129, 153
Halffvat / CvRavensbergh - 49, 78, 100, 118, 129, 144
Halffvath / CvRavensbergh - 71, 161
Halfvadt / CvRavensbergh - 22
Hall van / CvRavensbergh - 51
Hallaert / CvRavensbergh - 18, 51
Haller / CvRavensbergh - 25
Ham van / CvRavensbergh - 54
Hamme van / CvRavensbergh - 86
Hanegraeff / CvRavensbergh - 79
Hanekaert / CvRavensbergh - 131
Hannecart / CvRavensbergh - 20
Hannekaart / CvRavensbergh - 53
Hannekaert / CvRavensbergh - 27, 53
Hansen / CvRavensbergh - 70
Harde de / CvRavensbergh - 159
Haren van / CvRavensbergh - 14, 18, 31, 34, 54
Harincx / CvRavensbergh - 69, 70
Harmans / CvRavensbergh - 53, 99, 166
Hartman / CvRavensbergh - 149
Hartmans / CvRavensbergh - 113, 161, 164, 165
Hartoghs / CvRavensbergh - 162
Hartopp / CvRavensbergh - 76
Hase de / CvRavensbergh - 71
Haselaers / CvRavensbergh - 62
Hasen / CvRavensbergh - 81, 91, 164
Hassen van / CvRavensbergh - 112
Havenaers / CvRavensbergh - 35
Havermans / CvRavensbergh - 13
Hechts / CvRavensbergh - 100
Hedenrijck / CvRavensbergh - 134
Heen van de / CvRavensbergh - 32
Heeren van Voorne / CvRavensbergh - 103
Heestermans / CvRavensbergh - 78, 87, 136, 144, 152
Heijden van de / CvRavensbergh - 88
Heijden van der / CvRavensbergh - 23, 27, 50, 104, 118, 130, 133
Heijlinck / CvRavensbergh - 38
Heijnen / CvRavensbergh - 34, 160
Heijnincx / CvRavensbergh - 74
Hellemans / CvRavensbergh - 125
Hellemont can / CvRavensbergh - 140
Hellerus / CvRavensbergh - 65
Hellu / CvRavensbergh - 79
Helmans / CvRavensbergh - 62, 78
Henckelien / CvRavensbergh - 111
Hende van den / CvRavensbergh - 139
Hendrickx / CvRavensbergh - 13, 16
Hendricx / CvRavensbergh - 16, 28, 71, 110, 163
Henr? / CvRavensbergh - 98
Henrickx / CvRavensbergh - 23
Henricx / CvRavensbergh - 23, 26-29, 35, 56, 67, 80, 85, 87, 131, 143, 144, 150, 167
Henricxen / CvRavensbergh - 137
Henrikx / CvRavensbergh - 87
Herbers / CvRavensbergh - 166
Herenton van / CvRavensbergh - 86
Herinkhuijsen van / CvRavensbergh - 110
Hermans / CvRavensbergh - 53, 157
Hersbeeck / CvRavensbergh - 104
Hertogh / CvRavensbergh - 145
Hertogh de / CvRavensbergh - 57
Hesselt van / CvRavensbergh - 12, 13, 20, 24, 26, 27, 33, 38, 40, 43, 45, 51, 55, 59, 64, 71, 76, 82, 86, 89, 92, 96, 101, 102, 117, 122, 123, 127, 128, 137, 143, 150, 160
Heusden van / CvRavensbergh - 54, 163
Hijden van der / CvRavensbergh - 63, 96
Hijnen / CvRavensbergh - 67
Hijnsbergen / CvRavensbergh - 11
Hil van / CvRavensbergh - 143
Hoeck van der / CvRavensbergh - 73
Hoecksewegh / CvRavensbergh - 157
Hof van Bovendoncq / CvRavensbergh - 16
Hoff / CvRavensbergh - 65
Hoffwegen / CvRavensbergh - 13
Hollanders / CvRavensbergh - 34, 89
Holswilders / CvRavensbergh - 148
Hooff van / CvRavensbergh - 68, 73, 74, 100, 104, 106, 138
Hooff van der / CvRavensbergh - 69
Hooghkamer / CvRavensbergh - 70, 76
Hooghsandt van / CvRavensbergh - 144
Hoop van der / CvRavensbergh - 119
Hooren van / CvRavensbergh - 99
Hoornbeak van / CvRavensbergh - 154
Hoornbeesten & Bezaaide Gemeten / CvRavensbergh - 81
Hoornbeesten & Bezaaide Gemeten over Odb & SMp / CvRavensbergh - 94, 111
Hoornbeesten & Bezaaide Gemeten over ONG / CvRavensbergh - 44
Hoornbeesten & Bezaaide Gemeten over Rdl & Nispen / CvRavensbergh - 81, 87
Hoornbeesten & Bezaaide Gemeten over Stb / CvRavensbergh - 44, 155
Hoorngelde & Bezaaide Gemeten / CvRavensbergh - 89, 139, 149
Hoorngelde & Bezaaide Gemeten over Hvn / CvRavensbergh - 121
Hoorngelde & Bezaaide Gemeten over Odb & SMp / CvRavensbergh - 67
Hoorngelde & Bezaaide Gemeten over Rdl & Nispen / CvRavensbergh - 91
Hoos de / CvRavensbergh - 28
Hoostmans / CvRavensbergh - 131
Hopmans / CvRavensbergh - 72, 134
Hoppenbrouwer / CvRavensbergh - 51, 162
Hoppenbrouwers / CvRavensbergh - 131, 148
Hoppesack / CvRavensbergh - 42
Hopstaken / CvRavensbergh - 125, 166
Hordijck van / CvRavensbergh - 11
Horiaens / CvRavensbergh - 144
Horssdijck van Beresteijn / CvRavensbergh - 25
Hout van / CvRavensbergh - 94
Houten van / CvRavensbergh - 49, 74
Houten van den / CvRavensbergh - 44, 144
Hove van Holland / CvRavensbergh - 25
Hove van Holland in sGh / CvRavensbergh - 116
Huigens / CvRavensbergh - 93
Huijberden / CvRavensbergh - 50, 96
Huijbrechts / CvRavensbergh - 32, 39, 99, 127, 141, 146, 147, 149, 152, 164
Huijbrechtsen / CvRavensbergh - 17
Huijbreghts / CvRavensbergh - 32
Huijgen / CvRavensbergh - 143
Huijgens / CvRavensbergh - 19, 27, 48, 51, 53, 54, 58, 63, 81, 89, 136, 140, 154, 164
Huijmans / CvRavensbergh - 106
Huijsen van / CvRavensbergh - 82, 101-104, 120
Huijser / CvRavensbergh - 31
Huijskens / CvRavensbergh - 20, 105, 137
Huijsman / CvRavensbergh - 41
Huijsmans / CvRavensbergh - 35
Hulst / CvRavensbergh - 165
Hulst van der / CvRavensbergh - 11
Hulsthout / CvRavensbergh - 165
Hult van der / CvRavensbergh - 94, 98, 99, 109, 131, 150
Hulten van / CvRavensbergh - 76, 96, 110, 164
Hunnega van Oostwolt / CvRavensbergh - 13
Huttenken / CvRavensbergh - 160Iersel van / CvRavensbergh - 42, 52, 79, 147, 160
Ilverenbeeck van / CvRavensbergh - 26
Ilverenbeek van / CvRavensbergh - 35
Ingelanden & Pachters van Fyn / CvRavensbergh - 103
Ingenrae / CvRavensbergh - 57
Ingenraij / CvRavensbergh - 29
Innevelt van / CvRavensbergh - 87, 91, 160
Jacabs / CvRavensbergh - 40
Jackers / CvRavensbergh - 55
Jacobs / CvRavensbergh - 50, 81, 100, 123, 124, 128, 144
Jacobsen / CvRavensbergh - 14, 40
Jacobssen / CvRavensbergh - 34, 37, 51
Jager de / CvRavensbergh - 40
Jaghers / CvRavensbergh - 14, 82, 83, 85, 87, 97, 99, 131, 164
Jans / CvRavensbergh - 40, 66, 105, 110, 143, 161
Jansen / CvRavensbergh - 19, 21, 60, 63
Janssen / CvRavensbergh - 27-29, 32, 38, 40, 46, 48, 49, 54, 56, 62-65, 73, 83, 85, 95, 96, 122, 139, 146, 165, 167
Jelles / CvRavensbergh - 106
Jeroems / CvRavensbergh - 85
Jeroens / CvRavensbergh - 85
Jeroenssen / CvRavensbergh - 74
Jochems / CvRavensbergh - 63, 67, 93, 102, 132
Jochemssen / CvRavensbergh - 62
Jombar / CvRavensbergh - 29
Jongenboers / CvRavensbergh - 88
Jongenelen / CvRavensbergh - 78, 148
Jongh de / CvRavensbergh - 19, 37, 65, 93, 94, 98, 164
Joosen / CvRavensbergh - 122
Joosten / CvRavensbergh - 26, 54, 89, 101, 102, 115, 125, 159
Joppen / CvRavensbergh - 141, 145, 146
Jordaens / CvRavensbergh - 19, 104
Joris / CvRavensbergh - 114
Jorissen / CvRavensbergh - 138, 150
Kales / CvRavensbergh - 91
Kalle / CvRavensbergh - 105, 110
Kam / CvRavensbergh - 115
Kampert / CvRavensbergh - 53
Kanters / CvRavensbergh - 36, 44
Kapoen / CvRavensbergh - 98
Kasus / CvRavensbergh - 46
Kath de / CvRavensbergh - 98
Keijser / CvRavensbergh - 47
Keldermans / CvRavensbergh - 28, 52, 92, 94, 100, 103, 112, 114, 123, 141, 154
Kenthoven van / CvRavensbergh - 103
Kerckhoven / CvRavensbergh - 23
Kerkmeesters van Odb & OdG / CvRavensbergh - 73
Kersel van / CvRavensbergh - 126, 127
Kester van / CvRavensbergh - 116
Ketelaer / CvRavensbergh - 24
Ketelaers / CvRavensbergh - 70, 107
Keulemans / CvRavensbergh - 37
Kieboom van de / CvRavensbergh - 13, 16, 143
Kieboom van den / CvRavensbergh - 89, 162
Kint 't / CvRavensbergh - 153, 156, 158
Kleijnders / CvRavensbergh - 45
Klep / CvRavensbergh - 29
Klerck de / CvRavensbergh - 13
Klijn / CvRavensbergh - 136
Klijn Specie over het Marquisaet van BoZ / CvRavensbergh - 13
Klijnders / CvRavensbergh - 51
Klooster van Onze Lieve Vrouwe onder de Wijngaert / CvRavensbergh - 102
Klooster van Ste Bernaerts / CvRavensbergh - 94
Kluts / CvRavensbergh - 42
Knaep / CvRavensbergh - 88
Knapen / CvRavensbergh - 140
Knij / CvRavensbergh - 47
Knock / CvRavensbergh - 166
Knollaert / CvRavensbergh - 56
Kockhoven / CvRavensbergh - 84
Kockx / CvRavensbergh - 57
Kocx / CvRavensbergh - 41, 130
Koeijere de / CvRavensbergh - 19
Koevoet / CvRavensbergh - 28
Kommeren / CvRavensbergh - 33
Koninck de / CvRavensbergh - 68
Konincx / CvRavensbergh - 65
Koning van Groot Brittanien / CvRavensbergh - 99
Koninklijke Majesteit van Groot-Bretanje / CvRavensbergh - 117
Korenkooper / CvRavensbergh - 72
Krijnen / CvRavensbergh - 11, 32, 56
Kruijs / CvRavensbergh - 52
Kruijsstraat van de / CvRavensbergh - 37
Kruijt / CvRavensbergh - 163
Kuijck / CvRavensbergh - 159
Kuijlleman / CvRavensbergh - 65
Kuijper / CvRavensbergh - 69
Kuijpers / CvRavensbergh - 22, 84, 146
Kusterman / CvRavensbergh - 40
Labie de / CvRavensbergh - 139
Lacrooij de / CvRavensbergh - 12
Laenen / CvRavensbergh - 133
Laet de / CvRavensbergh - 87, 153
Laets / CvRavensbergh - 12-14, 18, 27, 28, 30-33, 40, 45-49, 51, 56, 60, 67, 74, 76-78, 80, 81, 87-89, 98-100, 102, 104, 105, 109, 112, 129, 134, 135, 141, 156, 165, 167
Laetz / CvRavensbergh - 102
Lagarde de / CvRavensbergh - 71, 110-112, 143
Lambereghts / CvRavensbergh - 12, 95
Lambrechts / CvRavensbergh - 13, 62, 67, 95
Lambreghts / CvRavensbergh - 53, 160
Lanckrock / CvRavensbergh - 21, 35, 66, 75, 79
Lange de / CvRavensbergh - 96, 163
Langh de / CvRavensbergh - 28, 42, 109, 128
Lanoij de / CvRavensbergh - 16
Lantman / CvRavensbergh - 72
Lantmeeters / CvRavensbergh - 116
Lantmeters / CvRavensbergh - 100, 106, 115, 118, 121, 129, 131, 136, 138, 167
Lantschot / CvRavensbergh - 149
Laseroms / CvRavensbergh - 24, 109
Laserums / CvRavensbergh - 107
Lasoen / CvRavensbergh - 149, 151, 163, 165
Lasuije / CvRavensbergh - 53
Laurentie / CvRavensbergh - 100
Laurentij / CvRavensbergh - 49, 50, 111, 119
Lauwen / CvRavensbergh - 72, 78, 102, 106, 129, 148
Lauwrentie / CvRavensbergh - 136
Lauwrentij / CvRavensbergh - 85, 115, 124
Lauwrijs / CvRavensbergh - 142
Lauwrijssen / CvRavensbergh - 33
Lee van der / CvRavensbergh - 11, 17, 18, 29, 44, 66, 78, 81, 85, 88, 89, 95, 98, 102, 120, 130, 140, 163
Leen van / CvRavensbergh - 84
Leenaers / CvRavensbergh - 83
Leenhove van BoZ / CvRavensbergh - 17, 78
Leeuw de / CvRavensbergh - 123
Leeuwen van / CvRavensbergh - 114
Lefevre / CvRavensbergh - 116
Lefevre de / CvRavensbergh - 117
Leijen van / CvRavensbergh - 121
Leijenburgh van / CvRavensbergh - 48, 138
Lemmert van / CvRavensbergh - 108
Lemmert van der / CvRavensbergh - 108
Lenaarts / CvRavensbergh - 61
Lenaert / CvRavensbergh - 138
Lenaerts / CvRavensbergh - 65
Lendeloff / CvRavensbergh - 75
Lenip van / CvRavensbergh - 11
Leunis / CvRavensbergh - 142
Leur van de / CvRavensbergh - 12
Leuw de / CvRavensbergh - 165
Libsich van / CvRavensbergh - 11
Licenten van Stb / CvRavensbergh - 95
Lichtenburgh van / CvRavensbergh - 89
Liens / CvRavensbergh - 23
Lijcochthen / CvRavensbergh - 87
Lijenburgh van / CvRavensbergh - 36, 140
Limborch / CvRavensbergh - 57
Limpt van / CvRavensbergh - 16
Linde van der / CvRavensbergh - 124
Linden / CvRavensbergh - 47
Linden van de / CvRavensbergh - 64
Linden van der / CvRavensbergh - 118
Linders / CvRavensbergh - 41
Linderssen / CvRavensbergh - 66, 83, 143, 166
Lindertsen / CvRavensbergh - 19
Lintermans / CvRavensbergh - 154
Lipsigh van / CvRavensbergh - 163
Lissant / CvRavensbergh - 91, 148
Loecker de / CvRavensbergh - 143
Loeff / CvRavensbergh - 18, 45, 119
Loijmans / CvRavensbergh - 139
Lollebier / CvRavensbergh - 47
Lonckebol / CvRavensbergh - 107
Loon van / CvRavensbergh - 45, 50, 52, 55, 65, 71, 76, 89, 96, 116, 117, 123, 139, 141, 155, 164
Loonen / CvRavensbergh - 35, 44, 124
Loonhacker van / CvRavensbergh - 35
Losecaet / CvRavensbergh - 14
Lucas / CvRavensbergh - 48
Luchtenburgh van / CvRavensbergh - 128, 143, 162
Luchters / CvRavensbergh - 58
Luckwell / CvRavensbergh - 138
Luickx / CvRavensbergh - 110
Luijcas / CvRavensbergh - 88, 106
Luijckx / CvRavensbergh - 112, 113, 139
Luijcx / CvRavensbergh - 65, 69, 73, 76, 103, 112, 114, 128, 129, 132, 138, 140, 152, 166
Luijten / CvRavensbergh - 22, 29, 31, 146, 148
Lusterburgh / CvRavensbergh - 87
Machielssen / CvRavensbergh - 73, 111
Maes / CvRavensbergh - 29, 44, 106, 107, 136, 144, 164
Maes? / CvRavensbergh - 93
Maesmans / CvRavensbergh - 96
Maetiens / CvRavensbergh - 94, 135
Maetijens / CvRavensbergh - 146
Maetjens / CvRavensbergh - 124, 161
Mageron / CvRavensbergh - 141
Magielssen / CvRavensbergh - 145
Magistraet van Baerle Nassau / CvRavensbergh - 33
Mahien / CvRavensbergh - 81
Maijer / CvRavensbergh - 42
Maijeron de / CvRavensbergh - 38
Mallens / CvRavensbergh - 16
Malnenda de / CvRavensbergh - 39
Mammerden van / CvRavensbergh - 78, 119
Mangelaers / CvRavensbergh - 106
Mans / CvRavensbergh - 25, 106
Mans de / CvRavensbergh - 25
Marchams / CvRavensbergh - 58
Marche du / CvRavensbergh - 96, 102, 127
Marcij / CvRavensbergh - 21
Marijnis / CvRavensbergh - 87, 129, 138, 146
Marijnissen / CvRavensbergh - 16, 18, 27, 32, 45, 80, 128, 151
Marquies van BoZ / CvRavensbergh - 81
Marquisaet van BoZ / CvRavensbergh - 86, 93, 107, 108
Marxums / CvRavensbergh - 143, 149
Maseron de / CvRavensbergh - 45
Masiron de / CvRavensbergh - 13
Mast / CvRavensbergh - 65
Mast van de / CvRavensbergh - 28
Mast van der / CvRavensbergh - 31, 39, 44, 64, 96
Mate van der / CvRavensbergh - 115
Maten / CvRavensbergh - 45
Mateuwis / CvRavensbergh - 20
Matheuwis / CvRavensbergh - 21
Matheuwissen / CvRavensbergh - 33, 43, 48, 103
Matheuwsen / CvRavensbergh - 41
Mathijssen / CvRavensbergh - 63, 66, 124
Matiens / CvRavensbergh - 95, 135
Matijsen / CvRavensbergh - 135
Matijssen / CvRavensbergh - 76, 134
Mattenburgh van / CvRavensbergh - 89
Mattheijssen / CvRavensbergh - 142, 145
Mattheuwis / CvRavensbergh - 35
Mattheuwissen / CvRavensbergh - 93
Matthijssen / CvRavensbergh - 88, 140
Mechelen van / CvRavensbergh - 120, 141
Meer van / CvRavensbergh - 55, 65, 67, 92, 123, 124
Meere & Ovram de / CvRavensbergh - 25
Meermans / CvRavensbergh - 75
Meertens / CvRavensbergh - 138
Meerttensen / CvRavensbergh - 159
Meesters / CvRavensbergh - 19, 129, 144
Meeuwessen / CvRavensbergh - 141
Megielssen / CvRavensbergh - 73
Meijer / CvRavensbergh - 100
Meijer de / CvRavensbergh - 111, 115
Meijl van der / CvRavensbergh - 55
Meijs / CvRavensbergh - 17, 38, 64, 67, 71, 79, 85, 94, 111, 113, 153, 154, 160
Melen / CvRavensbergh - 157
Melesant van / CvRavensbergh - 112
Melschen / CvRavensbergh - 23
Melsen / CvRavensbergh - 40, 153
Mensieurs / CvRavensbergh - 163
Mercken / CvRavensbergh - 11
Mercx / CvRavensbergh - 57
Mersche van der / CvRavensbergh - 20
Mertens / CvRavensbergh - 11, 19, 29, 56
Mertensen / CvRavensbergh - 122
Mes / CvRavensbergh - 69, 71, 73, 81, 91, 107, 134, 156
Mesch / CvRavensbergh - 24, 25, 87, 95, 159
Messer den / CvRavensbergh - 115
Metgelt / CvRavensbergh - 63
Metselaer den / CvRavensbergh - 106
Metselaers / CvRavensbergh - 69
Metser / CvRavensbergh - 130
Metser den / CvRavensbergh - 106
Meulen van der / CvRavensbergh - 91, 133
Meuwis / CvRavensbergh - 34
Michielsen / CvRavensbergh - 65, 71
Michielsens / CvRavensbergh - 36
Michielssen / CvRavensbergh - 34, 74, 92, 95, 112, 142
Micholt / CvRavensbergh - 119
Michult / CvRavensbergh - 149
Middelharnisse van / CvRavensbergh - 25
Mierde van / CvRavensbergh - 25, 34
Miert van / CvRavensbergh - 11-13, 21, 22, 24, 41, 45, 46, 88
Mies / CvRavensbergh - 49, 64, 67, 82, 118, 128
Mijes / CvRavensbergh - 114
Mijnen / CvRavensbergh - 167
Mijs / CvRavensbergh - 31, 41, 64
Mijsbergh / CvRavensbergh - 143
Minderhout van / CvRavensbergh - 91
Miseroij / CvRavensbergh - 45
Moeijaert / CvRavensbergh - 16
Moelenaers / CvRavensbergh - 153
Moer van de / CvRavensbergh - 17, 28, 55, 87, 92, 93, 106, 125, 128, 131, 140, 153, 157, 159, 166
Moerkens / CvRavensbergh - 151
Mol / CvRavensbergh - 16
Mol de / CvRavensbergh - 11, 145
Mol? van de / CvRavensbergh - 14
Molenaars / CvRavensbergh - 72
Molenaers / CvRavensbergh - 55
Moms / CvRavensbergh - 65
Mons / CvRavensbergh - 79
Monseurs / CvRavensbergh - 74, 165
Montague de la / CvRavensbergh - 29
Montens / CvRavensbergh - 21
Mooij de / CvRavensbergh - 147
Mooijen / CvRavensbergh - 25, 88
Moonen / CvRavensbergh - 166
Moons / CvRavensbergh - 14
Moort van / CvRavensbergh - 38, 45
Mosanis / CvRavensbergh - 150
Mosselman / CvRavensbergh - 76
Mouten / CvRavensbergh - 103
Mouw / CvRavensbergh - 24, 41, 106, 129, 144, 159
Mouwen / CvRavensbergh - 75
Mouws / CvRavensbergh - 111
Muijser / CvRavensbergh - 127
Muijsers / CvRavensbergh - 113, 126, 127
Mul in de / CvRavensbergh - 121
Mulder / CvRavensbergh - 160
Mulder den / CvRavensbergh - 71
Mulders / CvRavensbergh - 107
Munnekens / CvRavensbergh - 102
Munten / CvRavensbergh - 52, 61, 111
Mussel van / CvRavensbergh - 25
N / CvRavensbergh - 16, 17
Nederhoven van / CvRavensbergh - 85
Nederveen van / CvRavensbergh - 64
Neeff / CvRavensbergh - 16, 18, 123
Neeff de / CvRavensbergh - 77, 79, 81, 130, 161
Neijs / CvRavensbergh - 157
Neijs de / CvRavensbergh - 157
Neijsen / CvRavensbergh - 52
Nel de / CvRavensbergh - 115, 116, 131, 135
Nelst / CvRavensbergh - 84
Neven / CvRavensbergh - 27
Nicole de / CvRavensbergh - 13, 51, 58, 63
Nieuwenbergh / CvRavensbergh - 31
Nieuwenbergh de / CvRavensbergh - 21
Nieuwenbergh van / CvRavensbergh - 55
Nieuwenbergh van de / CvRavensbergh - 49
Nieuwenbergh van den / CvRavensbergh - 13, 19, 62, 89, 159
Nieuwenborgh van den / CvRavensbergh - 84, 117
Nieuwenburgh van / CvRavensbergh - 61
Nieuwlaets / CvRavensbergh - 46
Nijssen / CvRavensbergh - 23
Nillas / CvRavensbergh - 79
Nispen van / CvRavensbergh - 20, 33, 38, 53
Nobels / CvRavensbergh - 27
Noeijs / CvRavensbergh - 121
Nolbertus / CvRavensbergh - 168
Nooremans / CvRavensbergh - 28
Noort van / CvRavensbergh - 123
Noortsen / CvRavensbergh - 119, 135
Noortssen / CvRavensbergh - 160
Nootssen / CvRavensbergh - 160
Nouwens / CvRavensbergh - 14, 16-18, 20, 23, 41, 49, 69, 74, 83, 97, 113
Nouwten / CvRavensbergh - 27
Nuijen / CvRavensbergh - 156
Nuijens / CvRavensbergh - 136
Nuijten / CvRavensbergh - 12, 83
Nuijtes / CvRavensbergh - 120
Nuijts / CvRavensbergh - 100, 116, 119
Numans / CvRavensbergh - 48
Nunkens / CvRavensbergh - 40
Obels / CvRavensbergh - 27
Obrecht / CvRavensbergh - 25
Occurel / CvRavensbergh - 39
Oeckel van / CvRavensbergh - 65
Oeckelen van / CvRavensbergh - 18, 23, 59, 62, 147
Oem / CvRavensbergh - 116
Officier & Schepenen der Heerlijkheid Etten / CvRavensbergh - 129
Officier & Schepenen van Odb / CvRavensbergh - 38, 116
Oirschodt van / CvRavensbergh - 81
Oirschot van / CvRavensbergh - 130
Oisterhout van / CvRavensbergh - 54, 99, 128, 132
Oldersom van / CvRavensbergh - 70, 125, 160
Olderson / CvRavensbergh - 40, 112
Olderson van / CvRavensbergh - 115
Olieslagers / CvRavensbergh - 110
Olssen van / CvRavensbergh - 167
Olto van / CvRavensbergh - 105
Oomen / CvRavensbergh - 111, 146
Oonincx / CvRavensbergh - 100, 133
Oort van / CvRavensbergh - 147
Oossenbugge van / CvRavensbergh - 75
Oost & West Quartier vh Marquisaet van BoZ / CvRavensbergh - 28, 78, 79
Oost- & Westzijde van de Vlettevaert onder Odb / CvRavensbergh - 11
Oost-Indische Compagnie / CvRavensbergh - 90
Oostenbergh van de / CvRavensbergh - 94
Oosterhout van / CvRavensbergh - 55, 62, 65, 107, 137, 138, 165
Oostero van / CvRavensbergh - 104
Oostquartier vh Marquisaet van BoZ / CvRavensbergh - 11, 12, 14, 19, 24, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 49, 66-68, 70, 71, 74, 83, 89, 92, 98, 99, 107, 111-115, 118, 149, 150, 159, 160, 162-164
Oppers / CvRavensbergh - 143
Os van / CvRavensbergh - 105
Osta van / CvRavensbergh - 87, 111, 126, 127, 144
Otgens / CvRavensbergh - 11, 12, 14, 16-20, 22-29, 32, 34, 38, 39, 41, 44, 48, 51, 53, 54, 56, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 83, 86, 88, 92-97, 99, 100, 109, 113-115, 117, 118, 120- 122, 124, 125, 127, 128, 130-133, 135, 136, 139, 140, 144, 145, 149, 154, 156, 159, 162, 163, 167
Ots / CvRavensbergh - 130
Oudemans / CvRavensbergh - 35
Ouden Nieuwen Lande / CvRavensbergh - 12
Oudenhoven van / CvRavensbergh - 42
Oudenhoven van den / CvRavensbergh - 24, 134
Oudenstijn van / CvRavensbergh - 111
Ouderaa van der / CvRavensbergh - 38, 134
Outheusden van / CvRavensbergh - 160
Ovram van / CvRavensbergh - 25
Paen / CvRavensbergh - 82
Paes / CvRavensbergh - 39
Pals / CvRavensbergh - 26, 48, 85, 92, 117
Panis / CvRavensbergh - 81
Paschiers / CvRavensbergh - 29, 157
Pasiers / CvRavensbergh - 103
Patist / CvRavensbergh - 118
Pauwels / CvRavensbergh - 18, 22, 41, 51, 67, 70, 119, 140, 165, 167
Pauwelsen / CvRavensbergh - 24, 78
Pauwelssen / CvRavensbergh - 141
Peer van / CvRavensbergh - 141, 164
Peeters / CvRavensbergh - 32, 38, 76, 104, 107, 167
Peetersen / CvRavensbergh - 27
Peeterssen / CvRavensbergh - 23, 94, 95
Pelt van / CvRavensbergh - 97
Pelt van der / CvRavensbergh - 50
Penders / CvRavensbergh - 116
Perdaen / CvRavensbergh - 19
Permies / CvRavensbergh - 41
Persijn van / CvRavensbergh - 115
Petenius / CvRavensbergh - 118
Philipijnen van / CvRavensbergh - 62
Philippijnen van / CvRavensbergh - 76
Philippine van / CvRavensbergh - 93
Philippinen van / CvRavensbergh - 60
Philips / CvRavensbergh - 122
Philipse / CvRavensbergh - 119
Pierboers / CvRavensbergh - 106, 115, 116, 118, 121, 131, 136, 138
Piers / CvRavensbergh - 68
Pieters / CvRavensbergh - 78, 106, 128, 142, 152
Pietersen / CvRavensbergh - 59, 61, 64, 130, 155
Pietersse / CvRavensbergh - 161
Pieterssen / CvRavensbergh - 25, 106, 154
Pint / CvRavensbergh - 73
Pitenius / CvRavensbergh - 134
Piterson / CvRavensbergh - 57
Plijtincx / CvRavensbergh - 117
Pnixteren / CvRavensbergh - 144
Poel van de / CvRavensbergh - 24, 51, 72, 73, 138
Poel van der / CvRavensbergh - 15, 25, 28, 33, 42, 50, 51, 61, 70, 112, 137, 138, 141, 145, 151, 162
Pooners / CvRavensbergh - 133
Poppel van / CvRavensbergh - 14
Pottere / CvRavensbergh - 144
Pottere de / CvRavensbergh - 27, 38, 57, 165
Pouwelsen / CvRavensbergh - 58, 82, 116
Pouwelssen / CvRavensbergh - 122
Premies / CvRavensbergh - 86
Prince van Orange / CvRavensbergh - 99
Prince van Orangie / CvRavensbergh - 39, 64
Prince van Oranje / CvRavensbergh - 25
Prinsen / CvRavensbergh - 29
Pronckers / CvRavensbergh - 76, 82
Proost / CvRavensbergh - 23, 56, 63, 83, 106, 118, 121, 128, 130, 134, 135, 144, 149
Provilij / CvRavensbergh - 138
Pruijmboom / CvRavensbergh - 25, 32, 34, 51, 88, 89, 129, 141, 147, 148, 164
Pruijsen van / CvRavensbergh - 83, 131
Pugevelde van / CvRavensbergh - 141
Pullaer / CvRavensbergh - 141
Put / CvRavensbergh - 140
Putmans / CvRavensbergh - 68, 117, 127, 139, 149, 154
Putten van der / CvRavensbergh - 143
Queck van de / CvRavensbergh - 124
Queeckman / CvRavensbergh - 20
Quickman / CvRavensbergh - 20
Quirijnen / CvRavensbergh - 24, 40, 80
Quirijns / CvRavensbergh - 37, 62, 64, 161
Quirijnsen / CvRavensbergh - 17
Quirijssen / CvRavensbergh - 51

Rade & Leenhove van Brabant in sGh / CvRavensbergh - 100
Rade van Brabant / CvRavensbergh - 11
Rade van State der Verenigde Nederlanden / CvRavensbergh - 82
Rade van State in sGh / CvRavensbergh - 22
Rademakers / CvRavensbergh - 160
Raeijmackers / CvRavensbergh - 41
Raeijmaekers / CvRavensbergh - 19
Raeijmakers / CvRavensbergh - 52, 99, 100, 147, 149, 159
Raet Franckheim / CvRavensbergh - 86
Raets / CvRavensbergh - 81, 107
Ram / CvRavensbergh - 47
Ram de / CvRavensbergh - 106, 129
Rams / CvRavensbergh - 68, 69, 114
Ravensbergh / CvRavensbergh - 14, 24, 44
Ravensbergh van / CvRavensbergh - 11, 13, 14, 22, 24, 28, 32, 37, 41, 44, 45, 49, 51, 54, 56, 68, 71, 72, 74, 75, 81-83, 87, 91, 92, 107, 111, 113, 116, 120, 146, 147, 153, 155, 160, 164
Ravensteijn van / CvRavensbergh - 75, 115
Rawenhof / CvRavensbergh - 35
Redelijck / CvRavensbergh - 31, 121
Reesmans / CvRavensbergh - 54, 135, 159
Reeut van de / CvRavensbergh - 150
Regeerder van Ett / CvRavensbergh - 120
Regeerders van NwG / CvRavensbergh - 107
Regeerders van Odb / CvRavensbergh - 125
Regeerders van OdG / CvRavensbergh - 44, 103
Regeerders van Vorenseinde / CvRavensbergh - 119
Regeerders vh Oostquartier vh Marquisaet van BoZ / CvRavensbergh - 104
Regenten van Odb / CvRavensbergh - 56
Regenten van Oud & Nieuw Gastel / CvRavensbergh - 105
Regenten vh Oostquartier vh Marquisaet van BoZ / CvRavensbergh - 99
Reijcken / CvRavensbergh - 24, 28, 41
Reijen van / CvRavensbergh - 60
Reijnaerts / CvRavensbergh - 24
Reijngraeff / CvRavensbergh - 24, 28
Reijnierssen / CvRavensbergh - 46
Reijns / CvRavensbergh - 89
Reijsbergen van / CvRavensbergh - 63
Relijck / CvRavensbergh - 58
Renders / CvRavensbergh - 135
Rens / CvRavensbergh - 90
Reut van / CvRavensbergh - 162
Ribbens / CvRavensbergh - 114, 120
Richert van / CvRavensbergh - 15
Ridder / CvRavensbergh - 65
Riet van / CvRavensbergh - 87
Riet van de / CvRavensbergh - 44, 63, 73, 97, 117, 132, 133, 148, 161, 164
Rijcke / CvRavensbergh - 73, 80, 125, 135, 152, 157, 159, 166, 167
Rijcken / CvRavensbergh - 19, 25, 83, 87, 95, 100, 103
Rijckevorssel van / CvRavensbergh - 139
Rijen van / CvRavensbergh - 29, 73, 74, 106, 126, 127, 130, 146, 159, 167
Rijen van de / CvRavensbergh - 26
Rijke / CvRavensbergh - 113
Rijken / CvRavensbergh - 27
Rijkhals / CvRavensbergh - 163
Rijngraff / CvRavensbergh - 25
Rijns / CvRavensbergh - 50, 96, 107
Rijsbergen van / CvRavensbergh - 148, 165
Rijshoeck / CvRavensbergh - 57
Rijven / CvRavensbergh - 106
Rijvers / CvRavensbergh - 50, 157
Rinckhuijzen van / CvRavensbergh - 160
Robbrechtsen / CvRavensbergh - 75
Rockers / CvRavensbergh - 34
Rocksnoer / CvRavensbergh - 113, 114, 123
Rockx / CvRavensbergh - 161, 166
Rocphen van / CvRavensbergh - 12
Rocsnoer / CvRavensbergh - 133
Rocvent van / CvRavensbergh - 27, 42
Rocx / CvRavensbergh - 31
Roebrech / CvRavensbergh - 24
Roecken / CvRavensbergh - 19, 35
Roelants / CvRavensbergh - 148
Roest / CvRavensbergh - 92
Roij de / CvRavensbergh - 51, 87, 100, 117, 138, 143, 154, 155
Rollebier / CvRavensbergh - 24, 47
Rollen / CvRavensbergh - 167
Rombouts / CvRavensbergh - 33, 46, 48
Rominus / CvRavensbergh - 110
Rommens / CvRavensbergh - 26, 54, 110, 113, 115, 140
Rommers / CvRavensbergh - 157
Ronde Mate / CvRavensbergh - 45
Ronde Mate & Cleijn Spetie / CvRavensbergh - 78, 79
Ronde Mate over het Oost & Westquartier vh Marquisaet van BoZ / CvRavensbergh - 79
Ronde Mate over het Oostquartier vh Marquisaet van BoZ / CvRavensbergh - 25
Ronde Mate tot Odb / CvRavensbergh - 114
Ronnekrooij / CvRavensbergh - 89
Rooij de / CvRavensbergh - 29, 74, 76, 158
Roon / CvRavensbergh - 135
Roovers / CvRavensbergh - 93, 103
Roscam / CvRavensbergh - 113
Rosenboom / CvRavensbergh - 32
Rosendaal van / CvRavensbergh - 98
Rosendael van / CvRavensbergh - 46, 64, 65, 93, 118-120, 124, 126, 131, 139, 140, 148, 149, 153
Roskam / CvRavensbergh - 72, 135
Rosscams / CvRavensbergh - 71
Roveen van / CvRavensbergh - 150
Rovers / CvRavensbergh - 55, 63
Rubens / CvRavensbergh - 53, 133
Ruijghaver / CvRavensbergh - 11
Ruijter de / CvRavensbergh - 91
Ruijters / CvRavensbergh - 91
Ruijth van / CvRavensbergh - 117
Rutphen / CvRavensbergh - 23
Sagerias / CvRavensbergh - 166
Salamons / CvRavensbergh - 48
Salomons / CvRavensbergh - 27
Samson de Lion / CvRavensbergh - 47
Sande van de / CvRavensbergh - 116, 119, 120, 139
Sanderus / CvRavensbergh - 91
Santen van / CvRavensbergh - 45
Sareloos / CvRavensbergh - 155
Sassen van / CvRavensbergh - 48
Sassijn / CvRavensbergh - 166
Saveruij de / CvRavensbergh - 13
Sbackent / CvRavensbergh - 20
Sbackers / CvRavensbergh - 47
Schaep / CvRavensbergh - 77, 118
Schalcken van der / CvRavensbergh - 93
Schamp / CvRavensbergh - 36, 44, 123, 142, 144
Schans / CvRavensbergh - 154
Scharles / CvRavensbergh - 35
Scharluijen van / CvRavensbergh - 32
Scharpheuvel / CvRavensbergh - 87
Schenck / CvRavensbergh - 12, 14, 24, 26, 35, 36, 39, 40, 49, 66- 68, 70, 71, 73-75, 83, 90, 92, 94, 98, 99, 104, 107, 111-115, 118, 125
Schepenen & Regeerders van Odb / CvRavensbergh - 160
Schepenen & Secretaris van NwG / CvRavensbergh - 129
Schepenen der Stad Rdm / CvRavensbergh - 163
Schepenen van OdG / CvRavensbergh - 38
Schepenen van Wouw / CvRavensbergh - 133
Scherpezeel / CvRavensbergh - 150
Schijven / CvRavensbergh - 62, 66
Schijvenaer / CvRavensbergh - 66
Schijvenaers / CvRavensbergh - 21, 66, 75, 78, 79, 109, 153
Schijvens / CvRavensbergh - 73, 109
Schipper / CvRavensbergh - 107
Schippers / CvRavensbergh - 17, 32, 48, 67, 79, 106, 119
Schobbe / CvRavensbergh - 36, 85
Schobben / CvRavensbergh - 44, 49
Schonck / CvRavensbergh - 67, 93, 103, 142
Schooff / CvRavensbergh - 161
Schooffs / CvRavensbergh - 149
Schooninghs / CvRavensbergh - 68
Schoot van der / CvRavensbergh - 47
Schooten van der / CvRavensbergh - 47
Schoten van / CvRavensbergh - 69
Schouteth & Schepenen & Secretaris van SMp / CvRavensbergh - 128
Schouteth & Schepenen van SMp / CvRavensbergh - 109
Schouteth & Schepenen van Stb / CvRavensbergh - 72
Schouteth van Rdl / CvRavensbergh - 82
Schouw / CvRavensbergh - 14, 20, 37, 47, 48, 56, 57, 59, 72, 89, 109, 134, 151, 165, 167
Schrans / CvRavensbergh - 22, 31, 78, 95, 112, 125, 146
Schrauwen / CvRavensbergh - 14, 16, 27, 52, 66, 80, 85, 86, 89, 92, 99, 101, 103, 106, 108, 109, 113- 116, 119, 121, 126-131, 135, 137, 139, 143, 144, 146, 165, 166
Schrauwens / CvRavensbergh - 114
Sebrechts / CvRavensbergh - 63
Segers / CvRavensbergh - 49, 77
Sem / CvRavensbergh - 31
Senten / CvRavensbergh - 46, 102, 111, 132
Serooskercken / CvRavensbergh - 78
Severden van / CvRavensbergh - 35
Severdonck van / CvRavensbergh - 71, 73, 76, 101, 102, 141
Sgrauwen / CvRavensbergh - 64
Sielst van / CvRavensbergh - 52
Sijkens / CvRavensbergh - 160
Sijmons / CvRavensbergh - 54
Sijpe van / CvRavensbergh - 38
Silvius / CvRavensbergh - 167
Sinningh van / CvRavensbergh - 40
Sinode tot Drt / CvRavensbergh - 71
Sint Bastiaans Gilde / CvRavensbergh - 84
Siolij / CvRavensbergh - 19
sLands Impost op't Gemael over Wouw / CvRavensbergh - 114
Slangenbergh / CvRavensbergh - 26
Sliedrecht van / CvRavensbergh - 143, 166
Slingelant van / CvRavensbergh - 145
Slingerlant van / CvRavensbergh - 108
Slock / CvRavensbergh - 141
Smekers / CvRavensbergh - 17
Smetsers / CvRavensbergh - 160
Smidt / CvRavensbergh - 16, 17, 19, 20, 26, 44, 96, 106
Smidt de / CvRavensbergh - 53
Smidts / CvRavensbergh - 22
Smit / CvRavensbergh - 81, 131
Smits / CvRavensbergh - 24, 84, 92, 125, 142, 155, 160
Smolders / CvRavensbergh - 128, 147
Smoor / CvRavensbergh - 162
Smout / CvRavensbergh - 117, 149, 157, 159
Soers / CvRavensbergh - 121
Soest van / CvRavensbergh - 25, 38, 41, 44, 45, 50, 54, 57, 60, 65, 68, 72, 81-84, 86, 87, 89, 91, 93-96, 101, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 121, 123, 127, 128, 131, 134, 139, 150, 155, 159
Son van / CvRavensbergh - 74, 137, 138
Soom van / CvRavensbergh - 132
Sophie / CvRavensbergh - 82
Sours / CvRavensbergh - 68
Souvereijne Rade van Brabant in sGh / CvRavensbergh - 25
Souvereijne Rade van Brabant tot Brussel / CvRavensbergh - 29
Spaen / CvRavensbergh - 138
Spaendonck van / CvRavensbergh - 71
Spangen van / CvRavensbergh - 26
Spijcker van de / CvRavensbergh - 29
Sprangers / CvRavensbergh - 28, 117, 128, 137, 162, 163
Sprangh van / CvRavensbergh - 115
Sprundel van / CvRavensbergh - 98
Stadhouders / CvRavensbergh - 130
Stadhouders & Leenmannen der Stad & Lande van Breda / CvRavensbergh - 101
Staes / CvRavensbergh - 133
Staessen / CvRavensbergh - 34, 46, 102
Stam / CvRavensbergh - 14, 21, 67
Stassaert / CvRavensbergh - 107
Staten Generaal der Verenigde Nederlanden / CvRavensbergh - 125, 135
Steelant van / CvRavensbergh - 64
Steen van / CvRavensbergh - 40, 84, 119, 120, 136, 144, 152
Steenhuijse van / CvRavensbergh - 37
Steenhuijsen van / CvRavensbergh - 95
Steenhuis van / CvRavensbergh - 151
Steijlaerts / CvRavensbergh - 128, 129
Stembor de / CvRavensbergh - 29, 33, 34, 46, 50, 53, 56, 57, 59, 69, 72, 85, 93, 151, 162, 167
Stempels / CvRavensbergh - 23
Stervelt / CvRavensbergh - 25
Stevens / CvRavensbergh - 20, 31, 33, 48, 92, 98, 110
Stevensen / CvRavensbergh - 34, 110
Stockmans / CvRavensbergh - 14
Stoffaert / CvRavensbergh - 114
Stoffelen / CvRavensbergh - 50, 70, 76, 80, 86, 89, 101, 102, 112, 115, 126, 147, 150
Stommens / CvRavensbergh - 131
Stoop / CvRavensbergh - 104, 144
Stouaert / CvRavensbergh - 24
Straten van der / CvRavensbergh - 104, 110, 112
Strijen van / CvRavensbergh - 138
Strijkers / CvRavensbergh - 165
Strijp van / CvRavensbergh - 164
Strijso / CvRavensbergh - 35
Struijck / CvRavensbergh - 85, 135, 150, 159, 164, 165
Struijck van / CvRavensbergh - 74
Struijk / CvRavensbergh - 140
Struijs / CvRavensbergh - 47
Stuaert / CvRavensbergh - 25
Stuart / CvRavensbergh - 28
Stuijen van / CvRavensbergh - 133
Stuijvesande van de / CvRavensbergh - 56
Suermont / CvRavensbergh - 13, 44, 49, 60, 78, 100, 101, 103, 104, 144
Suijckerman / CvRavensbergh - 161
Sul / CvRavensbergh - 12
Sundert van / CvRavensbergh - 38, 94, 140
Swaan / CvRavensbergh - 103
Swaen / CvRavensbergh - 32, 60, 67, 68, 72, 74, 88, 93, 96, 102, 103, 109, 125, 166
Swaenen / CvRavensbergh - 34, 154, 155
Swaens / CvRavensbergh - 91
Swanen / CvRavensbergh - 20, 31, 82, 84-86, 96, 138, 141, 142, 150
Swart / CvRavensbergh - 100, 101, 149
Sweer / CvRavensbergh - 29
Sweerts / CvRavensbergh - 90
Swoutens / CvRavensbergh - 19
Swrijters / CvRavensbergh - 14, 24, 25, 46, 53, 58, 62, 75, 76, 82, 89, 91, 93, 95-98, 100, 103, 109, 111, 114, 116, 118, 119, 132-135, 137, 146, 154, 162, 163
Tack / CvRavensbergh - 80, 149, 157, 165
Tacq / CvRavensbergh - 49
Tacx / CvRavensbergh - 34, 91, 145, 161, 162
Takx / CvRavensbergh - 88
Tallon / CvRavensbergh - 107, 108, 116, 163
Tempelaars / CvRavensbergh - 154
Tesscher van / CvRavensbergh - 104
Teunen / CvRavensbergh - 14, 52, 93, 110
Teunissen / CvRavensbergh - 114
Teuwen / CvRavensbergh - 141, 150
Theijssen / CvRavensbergh - 60, 140
Thesscher van / CvRavensbergh - 104
Thomassen / CvRavensbergh - 81
Tiberius / CvRavensbergh - 71-73, 80, 100, 109, 133
Tiel van / CvRavensbergh - 34
Tierij / CvRavensbergh - 76
Tijs / CvRavensbergh - 57, 122, 129, 142
Tijssen / CvRavensbergh - 20, 93, 124
Tilburgh van / CvRavensbergh - 38
Timmermans / CvRavensbergh - 12, 20, 64, 85, 99, 115, 124, 132, 133, 148, 161, 164
Timmers / CvRavensbergh - 42, 46, 147
Tirij / CvRavensbergh - 23, 29, 51, 64, 77, 93, 140, 143, 154, 159, 165
Tolenaer / CvRavensbergh - 159
Tomas / CvRavensbergh - 32
Tomasse / CvRavensbergh - 70
Tomis / CvRavensbergh - 47
Tomissen / CvRavensbergh - 68, 70
Tongelen van / CvRavensbergh - 40
Toren van / CvRavensbergh - 131, 157
Torre de la / CvRavensbergh - 95
Torse / CvRavensbergh - 81
Toten / CvRavensbergh - 46
Tresauriers & Rentmeesters Camer der Stad Antwerpen / CvRavensbergh - 166
Trier van / CvRavensbergh - 141, 160
Turcq / CvRavensbergh - 125
Uijtdenhage / CvRavensbergh - 87, 106
Unen van / CvRavensbergh - 52, 61, 111
Vaen / CvRavensbergh - 96
Vager de / CvRavensbergh - 145
Valuatie / CvRavensbergh - 33
Veen van / CvRavensbergh - 17, 28, 40, 85, 103
Veerman den / CvRavensbergh - 45
Veermans / CvRavensbergh - 104
Velthoven / CvRavensbergh - 161
Veltwijck / CvRavensbergh - 163
Veltwijck van / CvRavensbergh - 111, 153, 156
Ven van de / CvRavensbergh - 100
Ven van der / CvRavensbergh - 161
Verbaan / CvRavensbergh - 12
Verbant / CvRavensbergh - 167
Verbaten / CvRavensbergh - 125, 155
Verbeeck / CvRavensbergh - 159
Verbesem / CvRavensbergh - 121
Verbessum / CvRavensbergh - 99, 110, 121, 137
Verblaten / CvRavensbergh - 19
Verbrecht / CvRavensbergh - 106
Vercouteren / CvRavensbergh - 91, 126, 149
Verdijn / CvRavensbergh - 11
Verding / CvRavensbergh - 163
Vereijck / CvRavensbergh - 46, 152
Verenigde Nederlanden / CvRavensbergh - 116
Vergouwen / CvRavensbergh - 159
Verhagen / CvRavensbergh - 72, 95
Verheijden / CvRavensbergh - 63, 82, 88
Verhoeven / CvRavensbergh - 33
Verkouteren / CvRavensbergh - 34, 42, 80, 125, 156, 166
Verkuijl / CvRavensbergh - 164
Vermaet / CvRavensbergh - 27, 143
Vermeeren / CvRavensbergh - 118
Vermeulen / CvRavensbergh - 118, 129, 134, 148, 151, 153, 162
Vermunt / CvRavensbergh - 42, 63, 155
Verschie / CvRavensbergh - 94
Verstian / CvRavensbergh - 56
Verstraeten / CvRavensbergh - 71
Verstraten / CvRavensbergh - 11, 49, 56
Vertholen / CvRavensbergh - 54
Vervloet / CvRavensbergh - 23, 48
Vervoort / CvRavensbergh - 25, 28
Vet de / CvRavensbergh - 13
Vetter de / CvRavensbergh - 117
Vettere de / CvRavensbergh - 124
Vicariaet & Bisdom van Antwerpen / CvRavensbergh - 16
Vielliers / CvRavensbergh - 62
Vierscharen van Odb / CvRavensbergh - 82
Vijen van / CvRavensbergh - 55, 65
Vijver den / CvRavensbergh - 33
Vijver van den / CvRavensbergh - 71, 80, 117, 151, 168
Vinck / CvRavensbergh - 48, 134
Vincken / CvRavensbergh - 11, 28, 109
Visbroeck / CvRavensbergh - 35
Visscher / CvRavensbergh - 82
Vissenbergh / CvRavensbergh - 19
Visser / CvRavensbergh - 112
Vissers / CvRavensbergh - 33, 62, 73, 75, 144
Vlamincx / CvRavensbergh - 20, 26, 48
Vleuten van / CvRavensbergh - 84
Vlimmeren van / CvRavensbergh - 34, 69, 78, 79, 82-84, 88, 89, 110, 114, 126, 131, 140, 145, 150, 151, 156, 157, 160, 162, 166
Voermans / CvRavensbergh - 165
Vogelaer de / CvRavensbergh - 146
Volare / CvRavensbergh - 121
Voldens / CvRavensbergh - 87
Volwasie / CvRavensbergh - 73
Vondel van den / CvRavensbergh - 97, 117
Vont? de / CvRavensbergh - 37
Vooij van der / CvRavensbergh - 27
Voorbaen / CvRavensbergh - 42
Voorbraak / CvRavensbergh - 155
Voorbracht / CvRavensbergh - 146
Voorbraek / CvRavensbergh - 140, 164
Voordijck / CvRavensbergh - 125
Vooren van der / CvRavensbergh - 40, 116, 123
Voorn van der / CvRavensbergh - 116
Voort van der / CvRavensbergh - 143
Vorsselen van / CvRavensbergh - 109
Vos / CvRavensbergh - 98, 140, 144, 155
Vos de / CvRavensbergh - 136
Vosbergh / CvRavensbergh - 142, 144
Vosch / CvRavensbergh - 50, 52, 75, 100, 116, 138, 142, 159
Vosch de / CvRavensbergh - 138
Vreught / CvRavensbergh - 21
Vriens / CvRavensbergh - 63, 115
Vries de / CvRavensbergh - 19, 37, 46, 49, 50, 96, 118, 145
Vriesch de / CvRavensbergh - 16, 21, 29
Vrijbergen / CvRavensbergh - 154
Vroegens / CvRavensbergh - 33, 55, 63, 65, 120, 160, 164
Waal de / CvRavensbergh - 58, 144
Wacht van der / CvRavensbergh - 142
Wachtmans / CvRavensbergh - 14
Wadde / CvRavensbergh - 11, 12, 14, 19, 20, 26, 34, 35, 37, 42, 47, 51, 55, 56, 67, 68, 72, 75-77, 80- 83, 85, 91, 92, 95, 98, 112, 126, 130, 149, 156
Wael de / CvRavensbergh - 67, 127, 153
Waele / CvRavensbergh - 76
Wagemakers / CvRavensbergh - 88, 120
Wagenaers / CvRavensbergh - 95
Waijer de / CvRavensbergh - 96
Walewijns / CvRavensbergh - 114
Wambacq / CvRavensbergh - 133
Wandele van / CvRavensbergh - 13
Waten / CvRavensbergh - 130
Watte / CvRavensbergh - 166
Weckers / CvRavensbergh - 105, 140, 155, 156
Weerden van / CvRavensbergh - 102
Weert de / CvRavensbergh - 52, 72, 80, 168
Weerts / CvRavensbergh - 121
Weesken / CvRavensbergh - 27
Wegh van de / CvRavensbergh - 98
Weijers / CvRavensbergh - 31, 38
Weijgelaers / CvRavensbergh - 31
Weijngaerts / CvRavensbergh - 94
Weijns / CvRavensbergh - 138
Weijs de / CvRavensbergh - 82
Weijtens / CvRavensbergh - 162
Welle van der / CvRavensbergh - 73
Welsenes van / CvRavensbergh - 79
Weltehoven van / CvRavensbergh - 31
Wenssenburgh / CvRavensbergh - 162
Werenstijn van / CvRavensbergh - 113
Wernis / CvRavensbergh - 39, 52
Wesel van / CvRavensbergh - 11, 12, 22, 25, 49, 52, 86, 88
West Indische Camer / CvRavensbergh - 166
Westen van de / CvRavensbergh - 85
Westhovius / CvRavensbergh - 119
Wethouders van Groot Waspik / CvRavensbergh - 46
Wichtmans / CvRavensbergh - 106
Widt de / CvRavensbergh - 35
Wiel van der / CvRavensbergh - 114, 117, 160, 162
Wiggers / CvRavensbergh - 162
Wijde van der / CvRavensbergh - 143
Wijel van der / CvRavensbergh - 89
Wijer / CvRavensbergh - 22
Wijers / CvRavensbergh - 22
Wijnants / CvRavensbergh - 78
Wijnen / CvRavensbergh - 51, 56, 57, 76, 147, 148
Wijnen & Bieren etc over Hvn / CvRavensbergh - 161
Wijnen & Bieren etc over Stb / CvRavensbergh - 45
Wijngaerde van de / CvRavensbergh - 64
Wijnonberen / CvRavensbergh - 113
Wijns / CvRavensbergh - 135, 139
Wijnsbergen / CvRavensbergh - 28
Wijs de / CvRavensbergh - 38, 87, 91
Wijse / CvRavensbergh - 81
Wijtens / CvRavensbergh - 58, 62, 65, 97, 131, 148, 156, 164
Wijtius / CvRavensbergh - 106
Wijtvliet / CvRavensbergh - 67, 126, 127, 132, 133
Willebordi / CvRavensbergh - 139
Willebordus / CvRavensbergh - 81
Willem / CvRavensbergh - 154
Willems / CvRavensbergh - 35, 40, 47, 58, 103, 118, 119, 144-146, 153, 163, 165
Willems de / CvRavensbergh - 40
Willemsen / CvRavensbergh - 29, 34, 51, 61, 136, 159
Wilt de / CvRavensbergh - 40, 92, 97, 106-108, 111-113, 116, 118, 125
Wiltens / CvRavensbergh - 40
Wilts / CvRavensbergh - 89
Win de / CvRavensbergh - 68, 143
Winter de / CvRavensbergh - 62, 150
Winterooij van / CvRavensbergh - 89
Wissels / CvRavensbergh - 80
Wissems / CvRavensbergh - 154
Wit de / CvRavensbergh - 19, 22, 39, 51, 150
With de / CvRavensbergh - 23, 55
Witkint / CvRavensbergh - 107, 114
Witte de / CvRavensbergh - 133, 137, 149, 167
Wolff de / CvRavensbergh - 11, 19, 49, 54, 88, 147, 148, 167
Woudt / CvRavensbergh - 139
Wouters / CvRavensbergh - 19, 35, 66, 73, 75, 85, 87, 88, 96, 103, 109, 114
Wouterssen / CvRavensbergh - 56, 134
Zande van de / CvRavensbergh - 52, 100
Zeeuws / CvRavensbergh - 131, 149
Zegers / CvRavensbergh - 91, 96, 102, 106, 119, 123, 130, 138, 144, 166
Zegerse / CvRavensbergh - 70
Zevender van / CvRavensbergh - 119, 125, 144
Zevender van de / CvRavensbergh - 134, 154
Zevender van der / CvRavensbergh - 149-151, 159, 160, 162-164, 166
Zeverdonck / CvRavensbergh - 31
Zeverdonck van / CvRavensbergh - 68, 101, 103-105, 107, 117, 120, 128, 148, 165
Zeverdoncq van / CvRavensbergh - 102, 122
Zimmique van / CvRavensbergh - 27
Zinnicq van / CvRavensbergh - 135, 163
Zinnicqvan / CvRavensbergh - 163
Zoutgeld over Odb & SMp / CvRavensbergh - 113
.. / CvRavensbergh - 12, 34-36, 39, 42, 56, 63, 71, 74, 75, 77, 84, 96, 105, 125, 161, 163
.. van / CvRavensbergh - 18
 


Copyright © 1998/2010 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 04 november 2015 .