Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)
Daniël Amolæus, 1678 - 1702

Notaris D. Amolaeus

506-001-001 (Daniel Amolaeus) Stb

307-095-003 (Daniel Amolaeus) Odb

Inleiding Lijst Notarissen Index
informatie opvragen? kijk op page "Information"

INLEIDING

In het Doopboek van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente staat vermeld dat Daniël Amolæus op 7 april 1651 in Oudenbosch is gedoopt. Op 9 september 1678 wordt hij door de Edele Mogende Rade van Brabant in ‘s-Gravenhage geadmitteerd voor Standdaarbuiten; in 1683 wordt zijn standplaats Oudenbosch. Behalve notaris wordt zijn beroep aangemeld als procureur en rentmeester. Joris Amolæus is gedurende zijn gehele ambtsperiode zijn klerk(-major). In het Gaarderboek van Klundert vinden we dat Daniël Amolæus overlijdt in Niervaart onder Klundert in 1702 en dat hij op 7 april als ongehuwd is begraven onder de classis van 6 gulden.

In mijn vorig deel maakte ik gewag van notaris Johan Jaghers die, hoewel deze niet op de lijst voorkwam, toch in Oudenbosch heeft geresideerd. Dit maal meld ik dat ook zowel Pieter als Johan Laets als notaris in Oudenbosch werden verzwegen; de reden is voornamelijk dat van hen beide geen archief is bewaard gebleven.

Het Notarieel Archief van Standdaarbuiten omvat slechts de nagelaten akten van Daniël Amolæus van zijn periode aldaar, waarbij zijn periode in Oudenbosch onmiddellijk aansluit; zeker een reden om zijn archief in z’n geheel in dit onderhavige deel op te nemen.

Werden de akten van de eerder in deze reeks gedane notarissen steeds chronologisch aangetroffen, bij notaris Daniël Amolæus zijn de akten gegroepeerd en daarna op datum gerangschikt. In deze uitgave heb ik me aan de geboden volgorde gehouden. Om de indicering te vervolmaken is bij de nummering der akten een letter geplaatst die de groepering aanduidt: Testament enz; Obligatiën enz; Procuratiën enz; Huurcedulen enz; Varia.

Bij de gebruikelijke gegevens (volgnummer, soort akte, vermelde personen) van de opgenomen akten zijn bovendien vermeld de nummers van de foto’s van de betreffende akten en repertoria zoals die in mijn archief voorkomen.

De foto-nummering wordt gevormd door een combinatie van de getallen die staan voor achtereenvolgens Archiefnummer, Inventarisnummer en Fotonummer, welke gescheiden worden door een underscore. Aldus:

AAA_NNN_FFF

AAA - Archiefnummer (506/307 = Notarieel Archief Standdaarbuiten/Oudenbosch)

NNN - inventarisNummer (001 t/m 011 Standdaarbuiten & 095 t/m 112 Oudenbosch)

FFF - Fotonummer (bij ieder archiefnummer beginnende bij 000).

De getallen welke hier als code worden gebruikt voor ‘Archief’ & ‘Inventaris’ worden ook gebezigd door het Regionaal Archief West-Brabant.

Foto’s (digitaal of afdrukken) zijn tegen vergoeding te bestellen bij de uitwerker/uitgever. Lees de betreffende instructies en informatie op de site:

www.ACMGouverneur.com

Recapitulatie van het archief van Daniël Amolæus:

periode   1678 - 1702
aantal residerende jaren   25
aantal archiefnummers   11 (Stb) + 18 (Odb)
aantal akten   133 (Stb) + 1224 (Odb)
aantal foto’s   340 (Stb) + 2973 (Odb).

Na het eerste dozijn zal het volgende deel gewijd zijn aan notaris Coenraet van Ravensbergh.

Waalwijk, Pinksteren(31 mei) 2009.


NOTARISSEN in Oudenbosch

    nagelaten archief
Cornelis Jacobss. Beyerlinck   1620 - 1622
Henrick van den Heuvele Laureyss.   1620 - 1621
Jacob van Haren   1633 - 1677
Hendrick Janss. Thielen   1634 - 1642
Pharamond François de Witte   1647 - 1653
Cornelis Otgens   1649 - 1669
Johan Laets (geadmitteerd 21.09.1645)   geen archief
Johannes van Rotterdam   1655 - 1656
Pieter Laets (geadmitteerd 24.04.1655, voor ONG)   geen archief
Nicolaas van Overvelt   1665 - 1670
Coenraet van Ravensbergh   1676 - 1700
Johan Jaghers (geadmitteerd 02.11.1700)   geen archief
Daniël Amolæus  (Stb: 1678 - 1683)  * 1678 - 1702
Jacobus van Bruël  * 1715 - 1744
Daniël van den Broek  * 1727 - 1776
François Verdety  * 1745 - 1748
Johan den Doren  * 1755 - 1761
François Jacobus de Klerck  * 1761 - 1815
Bartholomeus Theodorus van Lis  * 1776 - 1781
Cornelis de Boet  * 1781 - 1793
Jacobus Benjamin van Breda  * 1794 - 1819
Henricus van Etten  * 1803 - 1819
Adrianus Wilhelmus de Klerck  * 1815 - 1843
Johannes Jacobus van Breda  * 1819 - 1852
Diederik Pieter Beausar   1852 - 1892
Herman Scholten   1892 - 1913
Hendrik Willem Scholten   1913 - 1966
Albertus Cornelis Christianus Damen   1948 - 1974
Joannes Canisius Maria Schreurs   1974 - 1992
Mr. Antonia Eliza Maria Gerarda Lanen   1992 - 2007
Mr. Robert Petrus Hendrikus van Dorresteijn   2008 -
     

* uitgewerkt & verschenen in de reeks Oudenbosch Notarieel Archief (editie Gouverneur)

 


INDEX

Om uzelf een oordeel te doen verschaffen omtrent het nut en de bruikbaarheid van het boek waardoor u zou overwegen een exemplaar aan te schaffen, laat ik hier graag de namenindex volgen. De nummers achter de namen verwijzen naar de pagina's waarop die voorkomen. Het is mogelijk een of meerdere pagina's te bestellen. Voor bestellingen leest u de voorwaarden op de pagina "Information" .

Abdij van Ste Bernaerts op’t Schelde / DAmolaeus - 40, 63-65, 77, 86, 107, 113, 114

Abelaerts / DAmolaeus - 68

Abraens / DAmolaeus - 89, 91, 92, 95

Abrahams / DAmolaeus - 29, 69, 93

Abrahamsen / DAmolaeus - 64

Ackeren van / DAmolaeus - 51, 127, 128, 144

Adami / DAmolaeus - 69

Adams / DAmolaeus - 16, 21, 24, 25, 28, 61, 81, 82, 114, 123, 126, 127, 129, 131, 139, 144

Adamsen / DAmolaeus - 47

Adriaens / DAmolaeus - 11

Adriaensen / DAmolaeus - 15, 20, 26, 30, 38, 45, 58, 70, 88, 96, 109, 111, 116, 118, 124

Adrianij / DAmolaeus - 120

Adrichem / DAmolaeus - 71

Adrichem van / DAmolaeus - 69

Aecken van / DAmolaeus - 54, 65

Aeckeren van / DAmolaeus - 104

Aelbrechts / DAmolaeus - 65

Aelbrechtsen / DAmolaeus - 35

Aerdebodegem / DAmolaeus - 95

Aerden / DAmolaeus - 62

Aers van / DAmolaeus - 117

Aerssen / DAmolaeus - 87

Aert van / DAmolaeus - 16, 31, 43, 53, 63, 75, 78, 83, 91, 96, 102, 122, 127, 133, 144

Aerts / DAmolaeus - 20, 88

Aertsen / DAmolaeus - 24, 51, 52, 71, 86, 127, 133, 136, 138

Aickeren van / DAmolaeus - 13

Alcalider / DAmolaeus - 101

Alderson / DAmolaeus - 127, 137

Aldersoon / DAmolaeus - 90

Alemoeseniers der Stad Antwerpen / DAmolaeus - 81-83

Alphen van / DAmolaeus - 48, 58, 69, 72, 79, 85, 121

Altena / DAmolaeus - 113

Altima de / DAmolaeus - 46

Amolaeus / DAmolaeus - 11-14, 16-18, 23, 30, 31, 33, 35, 60, 63, 77, 101, 118, 146

Amstel van / DAmolaeus - 141

Ancxten / DAmolaeus - 22, 96, 133, 135, 141

Andel van / DAmolaeus - 67, 71, 72, 85, 135

Andel van de / DAmolaeus - 13, 132

Andriesen / DAmolaeus - 16, 35, 117, 125

Andriessen / DAmolaeus - 76, 114, 129

Anemaet / DAmolaeus - 98

Anraets / DAmolaeus - 89, 93

Ansems / DAmolaeus - 21, 33, 66, 103

Ansoms / DAmolaeus - 76

Anssems / DAmolaeus - 11, 50, 59, 143

Anssoms / DAmolaeus - 26, 31, 50, 52, 56, 99, 101, 137, 138

Anthonis / DAmolaeus - 23

Anthonissen / DAmolaeus - 38

Antonis / DAmolaeus - 118

Antonissen / DAmolaeus - 14, 59, 110

Apriel / DAmolaeus - 30

April / DAmolaeus - 40

Arent / DAmolaeus - 80

Arents / DAmolaeus - 14

Arisen / DAmolaeus - 24

Armen van Bael Nassouw / DAmolaeus - 16

Armen van Ett / DAmolaeus - 114

Armen van Hvn / DAmolaeus - 34

Armen van OdG / DAmolaeus - 14, 17

Armen van SMp / DAmolaeus - 49

Armmeester van Stb / DAmolaeus - 61

Assen van / DAmolaeus - 34

Atten van / DAmolaeus - 60

Auvergne van / DAmolaeus - 38, 43, 79, 84

Avondt van den / DAmolaeus - 94

Backelaris / DAmolaeus - 53, 99

Backer de / DAmolaeus - 96

Backers / DAmolaeus - 26, 66, 105

Backerslant / DAmolaeus - 26

Backx / DAmolaeus - 108

Bacquetaris / DAmolaeus - 72

Baeijens / DAmolaeus - 126

Bael van / DAmolaeus - 59

Baelen van / DAmolaeus - 49

Baen van der / DAmolaeus - 14

Baerlemans / DAmolaeus - 92

Baertwijck van / DAmolaeus - 91

Baesbancq / DAmolaeus - 123

Baiccaff / DAmolaeus - 33, 50, 54, 56, 57, 90, 92, 102, 127, 138, 143

Baijsher / DAmolaeus - 39

Bair de / DAmolaeus - 66, 95

Bairs / DAmolaeus - 47

Bairs van / DAmolaeus - 91, 96

Balen van / DAmolaeus - 20, 21, 25, 28, 34, 36, 42, 54, 73, 75, 98, 122, 137, 141

Balenaer / DAmolaeus - 11

Balenaers / DAmolaeus - 21

Ballecum van / DAmolaeus - 106

Balledonck / DAmolaeus - 46

Bant van / DAmolaeus - 91

Barel van / DAmolaeus - 44

Barele van / DAmolaeus - 91

Barendrecht / DAmolaeus - 41

Bartelen / DAmolaeus - 29, 75

Bartels / DAmolaeus - 124, 126, 132, 136, 140

Bartelsen / DAmolaeus - 18, 61, 110, 115, 127

Bartij / DAmolaeus - 134

Bartijck / DAmolaeus - 22

Basen / DAmolaeus - 104

Basijn de / DAmolaeus - 43

Bastiaensen / DAmolaeus - 48, 52, 68

Batenburgh van / DAmolaeus - 26

Batte / DAmolaeus - 142

Beaumont / DAmolaeus - 47

Beckaff / DAmolaeus - 13, 24, 30, 128, 142

Beeck van / DAmolaeus - 48, 103

Beens / DAmolaeus - 70, 72, 83

Beeremans / DAmolaeus - 52

Beerthouts / DAmolaeus - 38, 58, 66, 71, 73, 75, 113, 115

Beeveren van / DAmolaeus - 141

Belgarde de / DAmolaeus - 124

Bellaert / DAmolaeus - 21

Bellefuijt van / DAmolaeus - 68

Belleguarde van / DAmolaeus - 77, 100, 101, 117, 120, 125-128, 132-135

Bemmel van / DAmolaeus - 22, 111, 113

Berck / DAmolaeus - 13, 39, 60, 61

Berck van / DAmolaeus - 94

Bergen van / DAmolaeus - 25, 49, 51, 83, 96

Bergh van den / DAmolaeus - 15, 43, 54, 58, 60, 67-69, 72, 74, 75, 78, 97, 121, 134

Bertelen / DAmolaeus - 16, 98, 142

Bertels / DAmolaeus - 71, 123, 127, 131, 136-138

Bertelsen / DAmolaeus - 93, 94, 109

Berthouts / DAmolaeus - 71, 76

Beser de / DAmolaeus - 129

Betincx / DAmolaeus - 27, 81, 88, 104

Betlehem / DAmolaeus - 15

Biemans / DAmolaeus - 28, 117, 125, 133

Biersteeckers / DAmolaeus - 55, 113, 119

Bierstekers / DAmolaeus - 15, 27, 32, 46, 55, 65, 87, 90-93, 98, 114, 134, 138, 140, 142

Bije de / DAmolaeus - 42

Bijl / DAmolaeus - 135

Binckerhouck / DAmolaeus - 93

Bisdom van Antwerpen / DAmolaeus - 74, 94

Bisschop van Antwerpen / DAmolaeus - 40, 42, 49, 62-65, 67, 72, 74, 75, 81-84, 90, 96, 113, 114

Blaacx / DAmolaeus - 21

Blaax / DAmolaeus - 15

Blaaz / DAmolaeus - 15

Blanckers / DAmolaeus - 103

Blercq van / DAmolaeus - 29, 52, 70, 87, 91, 98, 139, 140

Blers / DAmolaeus - 66

Blincken van / DAmolaeus - 13, 24, 31, 36, 61, 63, 66, 71, 86, 87, 109, 115, 127, 146

Block / DAmolaeus - 67, 76, 114, 117

Blocq / DAmolaeus - 30, 56, 73, 86, 130

Blocx / DAmolaeus - 114

Bloijs / DAmolaeus - 32, 55, 100, 103-106, 136, 141, 142

Blommerden / DAmolaeus - 123, 124

Blommers / DAmolaeus - 54, 59, 62, 70, 71, 89, 114, 119, 127, 130, 132, 134

Blommerts / DAmolaeus - 58

Bloos / DAmolaeus - 19, 30, 51, 73, 78, 93, 98, 128, 129

Bockermans / DAmolaeus - 14, 76, 115, 139

Bodaff van / DAmolaeus - 16, 30, 31, 33, 41, 52, 55, 71, 77, 80, 81, 86, 99, 117, 122, 126, 127, 131, 133, 134, 136, 141

Boemans / DAmolaeus - 43

Boenders / DAmolaeus - 47

Boer / DAmolaeus - 39

Boer de / DAmolaeus - 82

Boer den / DAmolaeus - 15, 16, 19

Boerbergen / DAmolaeus - 18, 39, 43, 78, 112, 115-117, 121, 133, 139

Boerbergh / DAmolaeus - 18, 41, 44, 45, 47, 48, 51-56, 62, 63, 66, 71, 80, 87, 97, 101, 104, 106, 123, 124, 127, 131, 136, 140, 141

Boerkens / DAmolaeus - 21

Boers / DAmolaeus - 118, 122

Boertiens / DAmolaeus - 50

Bogaerts / DAmolaeus - 49, 51, 53, 109, 122

Bogaertsen / DAmolaeus - 35

Bogers / DAmolaeus - 138

Bol / DAmolaeus - 37

Bolck van den / DAmolaeus - 104

Bolcooel / DAmolaeus - 132

Bols / DAmolaeus - 41

Bondt de / DAmolaeus - 16, 81, 83, 124, 131, 138

Bondtgovers / DAmolaeus - 69

Bons / DAmolaeus - 19, 35

Bons de / DAmolaeus - 50

Bont de / DAmolaeus - 126

Bontgovers / DAmolaeus - 113

Boodt / DAmolaeus - 128

Boogermans / DAmolaeus - 14

Boogers / DAmolaeus - 70

Booms / DAmolaeus - 106

Boon / DAmolaeus - 53, 55, 101, 125, 136

Boons / DAmolaeus - 31, 67

Boorsma / DAmolaeus - 16

Bootsen / DAmolaeus - 73

Bordels / DAmolaeus - 22

Borgers / DAmolaeus - 73

Borgt van de / DAmolaeus - 98

Borremans / DAmolaeus - 110, 119

Bos / DAmolaeus - 92, 116, 127, 138, 141

Bos van den / DAmolaeus - 53, 65

Bosch / DAmolaeus - 68, 77, 89

Bosch van den / DAmolaeus - 77

Bosheijden van / DAmolaeus - 16, 22, 34, 50, 51, 65, 77, 78, 80, 86, 88, 90, 93, 98, 115, 128, 129, 133, 134

Bosman / DAmolaeus - 144

Bosmans / DAmolaeus - 60

Bossaert / DAmolaeus - 43

Bosschers / DAmolaeus - 22, 23, 28, 29, 47, 80, 89, 110

Bossemaerde van / DAmolaeus - 27

Bossers / DAmolaeus - 12, 27, 109

Botermans / DAmolaeus - 70

Bouwens / DAmolaeus - 60, 65, 66, 74

Bovenhoff van / DAmolaeus - 73

Brabantse Swijgende Landt Tol / DAmolaeus - 93, 94, 100

Brabantse Swijgende Landt Tol Geleijden & Paardgeld / DAmolaeus - 65

Braber / DAmolaeus - 26, 133, 141, 144

Braber den / DAmolaeus - 25, 44, 69, 94, 121

Braeckman / DAmolaeus - 123

Braet / DAmolaeus - 105, 123

Brande van de / DAmolaeus - 118

Brant / DAmolaeus - 107

Breda / DAmolaeus - 33, 131

Breda van / DAmolaeus - 14-16, 29, 47, 93, 144

Breejers / DAmolaeus - 36

Brees / DAmolaeus - 117

Briene van / DAmolaeus - 144

Briesval / DAmolaeus - 68

Brine Mansom / DAmolaeus - 59

Brine Monson / DAmolaeus - 62

Broeck van den / DAmolaeus - 59, 104

Broeckhuijsen van / DAmolaeus - 15

Broer / DAmolaeus - 48

Broeren / DAmolaeus - 13, 26, 36, 38, 39, 42, 44, 58, 60, 100, 101, 111

Brom / DAmolaeus - 103

Broodbakkers tot Odb / DAmolaeus - 66

Brosen / DAmolaeus - 81

Brouckhuijsen van / DAmolaeus - 24

Brouwers / DAmolaeus - 43, 74

Bru�l / DAmolaeus - 33

Bru�l van / DAmolaeus - 27, 32, 56, 57

Brugmans / DAmolaeus - 68

Bruijn de / DAmolaeus - 15, 35, 49, 99, 129

Bruijnel / DAmolaeus - 106

Bruijninckx / DAmolaeus - 66, 140

Brule van / DAmolaeus - 110

Brule van de / DAmolaeus - 122, 123

Brule van den / DAmolaeus - 130

Brulee van der / DAmolaeus - 110

Buckems / DAmolaeus - 31

Buicx / DAmolaeus - 78

Buijcx / DAmolaeus - 113, 114

Buijs / DAmolaeus - 11, 12, 16, 32, 35, 36, 38, 52, 54, 80, 89, 91, 93-95, 98, 115, 127, 137

Buijst / DAmolaeus - 52

Bundel de / DAmolaeus - 80

Burckum van / DAmolaeus - 31, 74, 115

Burger / DAmolaeus - 105

Burgers / DAmolaeus - 68, 104

Burgh van / DAmolaeus - 26

Burght van der / DAmolaeus - 24

Burgt van der / DAmolaeus - 31

Burkom van / DAmolaeus - 39

Burkum van / DAmolaeus - 46

Bus / DAmolaeus - 19, 28, 48, 59, 83, 116

Cadt de / DAmolaeus - 81

Caem / DAmolaeus - 60

Caem van / DAmolaeus - 74, 110, 119

Caets / DAmolaeus - 23

Cameraet / DAmolaeus - 103

Camermans / DAmolaeus - 50

Campenhoudt van / DAmolaeus - 36, 41, 80, 116, 146

Campenhout van / DAmolaeus - 35, 48, 51, 54, 56, 87, 93, 130

Canter de / DAmolaeus - 55

Canters / DAmolaeus - 28, 30, 52, 55, 77, 80, 133, 134, 141

Capmans / DAmolaeus - 23

Cappelle / DAmolaeus - 74, 75

Cappello / DAmolaeus - 81, 82

Cappoen / DAmolaeus - 122, 132

Capproen / DAmolaeus - 119

Caroesen / DAmolaeus - 61, 87

Carousen / DAmolaeus - 25

Cas / DAmolaeus - 46

Cassant van / DAmolaeus - 94

Cath de / DAmolaeus - 63

Cats / DAmolaeus - 27, 35

Caulil van / DAmolaeus - 71, 124, 132, 134, 144

Cavelaers / DAmolaeus - 43

Ceijsers / DAmolaeus - 46

Ceijters / DAmolaeus - 32

Celars / DAmolaeus - 44

Celdermans / DAmolaeus - 29, 46, 52, 116

Cempts / DAmolaeus - 28

Centen / DAmolaeus - 129

Cerstens / DAmolaeus - 83

Cetelaar / DAmolaeus - 141

Cetelaers / DAmolaeus - 120

Ceulenaar / DAmolaeus - 33

Ceulenaer / DAmolaeus - 104

Chanfleurij / DAmolaeus - 25

Chanflorij / DAmolaeus - 106

Chareloos / DAmolaeus - 26, 139

Chou / DAmolaeus - 25

Chrome de / DAmolaeus - 123

Claassen / DAmolaeus - 23

Claesen / DAmolaeus - 137

Claessen / DAmolaeus - 31, 61, 126

Claet / DAmolaeus - 105

Clasen / DAmolaeus - 71

Cleijnaertsen / DAmolaeus - 52

Cleijntiens / DAmolaeus - 103

Clep / DAmolaeus - 21, 30, 56, 78

Clepol / DAmolaeus - 119

Clercq de / DAmolaeus - 17, 22, 24, 31-33, 39, 40, 42, 76, 84, 85, 88, 90-92, 96, 101, 103, 112, 135

Clijn / DAmolaeus - 135

Clijnaerts / DAmolaeus - 79

Clijnders / DAmolaeus - 11, 26, 29, 32, 106

Clijntien / DAmolaeus - 105

Clijntiens / DAmolaeus - 53, 93, 94

Cloecken / DAmolaeus - 31, 44, 146

Cloeckens / DAmolaeus - 64

Cloeken / DAmolaeus - 49

Cloostermans / DAmolaeus - 82

Clopper de / DAmolaeus - 54, 83, 100, 128

Clouwer / DAmolaeus - 46

Cludts / DAmolaeus - 141

Cluit / DAmolaeus - 47

Clundert van de / DAmolaeus - 129

Cluts / DAmolaeus - 49, 79, 104

Cnaepe / DAmolaeus - 78

Cnollaert / DAmolaeus - 67

Cnollaerts / DAmolaeus - 67

Cockx / DAmolaeus - 63

Cocx / DAmolaeus - 25, 33, 37, 73, 96, 115, 125, 138, 140, 142

Coene / DAmolaeus - 100

Coenen / DAmolaeus - 74

Coenraets / DAmolaeus - 140

Coevoet / DAmolaeus - 11, 19, 26, 36, 60, 82

Coevoets / DAmolaeus - 11-13, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 31, 36, 38, 45, 48, 59, 89, 100, 102, 113, 117, 119, 121, 128, 129, 132, 137, 140, 141

Coget / DAmolaeus - 38, 39, 146

Colen / DAmolaeus - 63

Colens / DAmolaeus - 43

Colissen / DAmolaeus - 85

Colonia de / DAmolaeus - 14, 17, 28, 31, 32, 40-42, 45, 51, 66, 79, 84, 86, 112, 118, 119, 137, 138, 141, 143

Colpert / DAmolaeus - 68

Commercen van / DAmolaeus - 75

Compaen / DAmolaeus - 16

Coninck de / DAmolaeus - 51

Coninckx / DAmolaeus - 99, 132

Conincx / DAmolaeus - 98, 122

Contrier / DAmolaeus - 121

Convooijen & Licenten tot Stb / DAmolaeus - 58, 59, 62

Coolen / DAmolaeus - 56

Coolens / DAmolaeus - 114

Cools / DAmolaeus - 13, 25, 30, 38, 43, 45, 49, 60-62, 66, 109, 123, 130

Coolsen / DAmolaeus - 85

Coomans / DAmolaeus - 78, 96, 105, 114

Coopmans / DAmolaeus - 33, 83

Cop / DAmolaeus - 100

Copal / DAmolaeus - 69, 91, 92, 100

Coppal / DAmolaeus - 67, 70, 89, 90, 93-95

Coppens / DAmolaeus - 114

Cornelio / DAmolaeus - 77

Cornelis / DAmolaeus - 18, 131, 144

Cornelissen / DAmolaeus - 11, 13, 15, 24-26, 28, 31, 38, 42, 61, 70, 80, 81, 86, 105, 130

Corstiaansen / DAmolaeus - 26, 31, 38, 43

Corstiaenen / DAmolaeus - 30

Corstiaensen / DAmolaeus - 12, 13, 19, 50, 61, 110

Cortsmit / DAmolaeus - 37, 90, 91, 124, 133, 140

Cosijns / DAmolaeus - 92

Coter de / DAmolaeus - 127

Coulil / DAmolaeus - 49

Coulil van / DAmolaeus - 44

Coulille van / DAmolaeus - 146

Coutrier / DAmolaeus - 67, 82, 113, 136

Coxc / DAmolaeus - 33

Craimer / DAmolaeus - 139

Craimers / DAmolaeus - 24, 91, 99, 101, 138

Cras / DAmolaeus - 59

Creeck van der / DAmolaeus - 45, 54, 62, 69, 73, 76, 78, 79, 84, 99, 111, 117, 118, 141

Creke van der / DAmolaeus - 79

Cremers / DAmolaeus - 15, 33

Crijnen / DAmolaeus - 12, 26, 33, 43, 48, 67, 78, 83, 94, 103, 112, 116, 135

Crijnsen / DAmolaeus - 125

Crillaers / DAmolaeus - 64

Crillaert / DAmolaeus - 89

Crillaerts / DAmolaeus - 84, 104

Croij de / DAmolaeus - 118

Crol / DAmolaeus - 16, 40, 111

Croonenburgh / DAmolaeus - 108

Cruijbeeck van / DAmolaeus - 19

Cruijsen van der / DAmolaeus - 125

Cruijt / DAmolaeus - 31

Cudden / DAmolaeus - 68, 73, 78

Cuijck / DAmolaeus - 46, 86, 115

Cuijck van / DAmolaeus - 21

Cuijcq / DAmolaeus - 48

Cuijlenborch van / DAmolaeus - 75

Cuijper / DAmolaeus - 67, 96, 100, 137

Cuijpers / DAmolaeus - 27, 29, 55, 77, 98, 100, 119, 129, 134

Cuijstermans / DAmolaeus - 32, 108

Dalen van / DAmolaeus - 20

Dalmares / DAmolaeus - 15

Dam / DAmolaeus - 34, 59, 73, 75, 92, 104, 125

Dam van / DAmolaeus - 91

Damen / DAmolaeus - 81, 121

Danser / DAmolaeus - 93

Decker de / DAmolaeus - 48

Deckers / DAmolaeus - 14, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 37, 42, 44, 51, 59, 67, 81, 97, 115, 119, 120, 124, 128, 131, 132, 134, 137, 140, 142

Deijkers / DAmolaeus - 12, 109

Delwick / DAmolaeus - 122

Delwigh / DAmolaeus - 85

Desde / DAmolaeus - 68

Deumen / DAmolaeus - 35, 104

Deurlegt van / DAmolaeus - 108

Deurligt van / DAmolaeus - 109

Deutecom van / DAmolaeus - 97, 101

Dick / DAmolaeus - 140

Dielen / DAmolaeus - 33, 64, 122

Dielis / DAmolaeus - 144

Diepenbeeck van / DAmolaeus - 70, 79

Diepenbeecq van / DAmolaeus - 48

Diependael / DAmolaeus - 61

Diest van / DAmolaeus - 15, 21, 114

Dijck / DAmolaeus - 68

Dijck van / DAmolaeus - 29, 68, 78, 144

Dijckers / DAmolaeus - 39, 49, 80, 84

Dijcklanders / DAmolaeus - 49

Dijckmans / DAmolaeus - 21, 24, 83, 88

Dijkck van / DAmolaeus - 104

Dijkers / DAmolaeus - 61, 109

Dijkgraaf & Gezworenen van NwG / DAmolaeus - 85

Dijklanders / DAmolaeus - 88

Dingemans / DAmolaeus - 11, 81, 83

Dircken / DAmolaeus - 13, 41

Dircx / DAmolaeus - 58

Dircxe / DAmolaeus - 36

Dirven / DAmolaeus - 27, 78

Disponteijn / DAmolaeus - 51, 99

Doers / DAmolaeus - 69, 76, 83, 84, 115

Does / DAmolaeus - 60, 61

Does van den / DAmolaeus - 50

Domen / DAmolaeus - 46

Dongen van / DAmolaeus - 31, 34, 102, 132, 137, 142

Dongnij / DAmolaeus - 120

Doomen / DAmolaeus - 116

Dooremael van / DAmolaeus - 142

Dooremale van / DAmolaeus - 53, 105

Dooren van / DAmolaeus - 21, 22, 26, 96, 98, 103, 105, 136, 137, 139

Doorens / DAmolaeus - 11, 59

Doorn van / DAmolaeus - 102

Doornewijck van / DAmolaeus - 49

Doornewijk van / DAmolaeus - 12

Doornick van / DAmolaeus - 47

Doremael van / DAmolaeus - 56, 77

Doremaele van / DAmolaeus - 50, 115

Doremalen van / DAmolaeus - 95

Doren van / DAmolaeus - 99, 115

Dorenmaele van / DAmolaeus - 115

Dorpe & Grootste Ingelande van Hvn / DAmolaeus - 96

Douselaer van / DAmolaeus - 24

Drabbe / DAmolaeus - 78, 82, 83, 90

Drancaerts / DAmolaeus - 99

Dries van den / DAmolaeus - 51, 58, 71, 98, 115, 130, 141

Driesprongh / DAmolaeus - 38, 58

Droenen / DAmolaeus - 133

Drossaard & Schepenen van Odb / DAmolaeus - 41, 71

Drossaard & Schepenen van Zbg / DAmolaeus - 87, 94

Drossard / DAmolaeus - 73

Dubbelaer / DAmolaeus - 96, 108, 109

Ducq / DAmolaeus - 77, 80

Duijmen / DAmolaeus - 33, 92, 100

Duijts / DAmolaeus - 41, 62, 69, 97

Duls / DAmolaeus - 48-50, 54, 88, 90, 91, 96, 102, 107, 129, 135

Dulst / DAmolaeus - 43

Dun van / DAmolaeus - 36, 45-47, 49-51, 53-55, 57, 144

Dungen van / DAmolaeus - 132

Duval / DAmolaeus - 43

Duvall / DAmolaeus - 42

Edelachtbare Gerechte van Breda / DAmolaeus - 98

Edele Gerechte van Antwerpen / DAmolaeus - 64

Edele Gerechte van Brabant in sGh / DAmolaeus - 99

Edele Gerechte van Grk / DAmolaeus - 74

Edele Gerechte van Lier / DAmolaeus - 64

Edele Gerechte van Masijck / DAmolaeus - 136

Edele Gerechte van NwG / DAmolaeus - 129

Edele Gerechte van Odb / DAmolaeus - 118

Edele Gerechte van Tlb / DAmolaeus - 82

Edele Gerechte van Zbg / DAmolaeus - 104

Edele Leenhove van BoZ / DAmolaeus - 50, 59, 66, 78, 83, 95

Edele Mogende Rade van State / DAmolaeus - 97

Edele Mogende Rade van State der Verenigde Nederlanden / DAmolaeus - 64

Edele Mogende Rade van State in sGh / DAmolaeus - 67, 94, 102

Edele Rade van Brabant in sGh / DAmolaeus - 44, 50, 53, 55, 56, 67, 69, 71-73, 77, 79, 82-85, 88, 90-92, 94, 101, 105, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 123-125, 127, 129, 130, 132, 136, 137

Edele Souverijne Rade van Brabant in sGh / DAmolaeus - 107

Eeckelen van / DAmolaeus - 13, 16, 18, 29, 36, 42, 49, 56, 64, 66, 68, 79, 81, 82, 88, 96, 99, 111-113, 116, 118, 124, 126, 131, 133, 135

Eeijck van / DAmolaeus - 58

Eeman / DAmolaeus - 33

Eemans / DAmolaeus - 28

Eersel van / DAmolaeus - 24, 32, 39, 50, 53, 71, 85, 86, 89, 104, 105, 120, 137, 139, 141, 146

Eesermans / DAmolaeus - 104

Eeverden / DAmolaeus - 88

Egmond van / DAmolaeus - 135

Egmont van den Nieuwenburgh van / DAmolaeus - 47, 67, 79, 86, 115, 124, 131

Eijck van / DAmolaeus - 69, 114

Eijckbergen / DAmolaeus - 20

Eijcx / DAmolaeus - 52

Eijnde van de / DAmolaeus - 71

Eijnde van den / DAmolaeus - 115

Els van / DAmolaeus - 105

Elsevier / DAmolaeus - 62

Elshoudt van den / DAmolaeus - 80

Elshout van den / DAmolaeus - 48

Emonts / DAmolaeus - 25, 84, 91

Ende van den / DAmolaeus - 25, 27, 30, 35, 50, 55, 56, 80, 93, 96, 102, 132, 139

Enden van den / DAmolaeus - 35, 49, 73, 116

Endthoven van / DAmolaeus - 101

Engelen / DAmolaeus - 26, 76, 79, 96

Engels / DAmolaeus - 103, 104

Engelsen / DAmolaeus - 105

Engenrae / DAmolaeus - 76

Erdigaingh / DAmolaeus - 25, 33, 50, 55, 93, 97, 98, 100, 102, 121, 136, 138

Erffrenten van / DAmolaeus - 25, 31, 52, 56

Es van / DAmolaeus - 103

Essen van / DAmolaeus - 17

Est van / DAmolaeus - 45

Etten van / DAmolaeus - 11, 12, 14, 22, 30, 39, 47, 58, 60, 63, 68, 70-74, 76, 85, 87-89, 106, 108, 111, 115, 119, 122, 130, 134

Evaluardus / DAmolaeus - 124

Everaert / DAmolaeus - 111

Everaerts / DAmolaeus - 42, 126, 128-131, 134, 142

Everard / DAmolaeus - 112

Everardt / DAmolaeus - 117

Everden / DAmolaeus - 14, 18, 19, 25, 37, 39, 58, 59, 62, 81, 82, 88, 108

Everen van ten / DAmolaeus - 26

Evert / DAmolaeus - 62

Faas / DAmolaeus - 18

Fabricius / DAmolaeus - 84

Fabrinius / DAmolaeus - 84

Fabritius / DAmolaeus - 64, 84, 102, 123

Faes / DAmolaeus - 104

Faesen / DAmolaeus - 65

Faessen / DAmolaeus - 128

Faibre la / DAmolaeus - 91

Faivre la / DAmolaeus - 29

Farbrinius / DAmolaeus - 84

Faukus / DAmolaeus - 74

Fenickx / DAmolaeus - 13

Fenicx / DAmolaeus - 19

Ferdinand / DAmolaeus - 46

Ferdinandus / DAmolaeus - 74

Fleur la / DAmolaeus - 36

Flierbos / DAmolaeus - 12

Flippinen van / DAmolaeus - 63

Floren / DAmolaeus - 135

Flori / DAmolaeus - 86

Fockestaert / DAmolaeus - 22

Frabinius / DAmolaeus - 84

Frabrinius / DAmolaeus - 84

Francken / DAmolaeus - 58, 83, 92, 121, 122

Francois / DAmolaeus - 22

Fransen / DAmolaeus - 12, 25, 39, 53, 76, 128, 130, 142

Franssen / DAmolaeus - 32, 113

Fredericus / DAmolaeus - 117

Frijters / DAmolaeus - 34, 47, 67, 70, 119, 121, 135, 136, 146

Friscus / DAmolaeus - 60, 61, 67, 72

Gabriels / DAmolaeus - 96

Gageldonck van / DAmolaeus - 29

Gageldoncq van / DAmolaeus - 25

Garve van / DAmolaeus - 35

Gastel van / DAmolaeus - 21, 39, 41

Gastelaer / DAmolaeus - 129

Gedelegeerde Rechters in Pachtzaken tot BoZ / DAmolaeus - 82, 102

Gedeligeerde Registers in Pachtzaken tot BoZ / DAmolaeus - 72

Geel van / DAmolaeus - 97

Geer de / DAmolaeus - 127

Geerits / DAmolaeus - 74

Geeritsen / DAmolaeus - 73

Geert van / DAmolaeus - 73

Geertesen / DAmolaeus - 75

Geertsen / DAmolaeus - 19, 26, 43, 48, 75

Geetsen / DAmolaeus - 120

Gelder van / DAmolaeus - 22

Geleijnen / DAmolaeus - 22

Gelijnen / DAmolaeus - 77, 80

Gent van / DAmolaeus - 38, 87

Gerechte van Hvn / DAmolaeus - 91

Gerechte van SMp / DAmolaeus - 86

Gerechte van Stb / DAmolaeus - 119

Gerechte van Zbg / DAmolaeus - 97

Gereformeerde Kerke in Odb / DAmolaeus - 86

Gerruwe van / DAmolaeus - 121

Gerwen van / DAmolaeus - 18

Ghein van du / DAmolaeus - 77

Ghielen / DAmolaeus - 59

Ghoes van der / DAmolaeus - 64

Gijsbrechts / DAmolaeus - 85

Gijsbrechtse / DAmolaeus - 103

Gilisque / DAmolaeus - 78, 86, 115

Gillisque / DAmolaeus - 12, 24, 42, 49, 53, 67, 75, 77, 105, 115

Gils van / DAmolaeus - 14, 22, 53, 56, 69, 89, 96, 101, 103, 106

Gilsique / DAmolaeus - 85

Ginneken van / DAmolaeus - 39, 61, 107, 108, 126

Glijndt de / DAmolaeus - 83

Gobbens / DAmolaeus - 78

Godtschalck / DAmolaeus - 13, 60

Goedagen / DAmolaeus - 77, 83, 103

Goedesoon / DAmolaeus - 105

Goes van de / DAmolaeus - 95

Goes van der / DAmolaeus - 74

Gol / DAmolaeus - 18, 31, 68, 73

Golen? / DAmolaeus - 72

Gols / DAmolaeus - 29

Gool de / DAmolaeus - 44

Gool van / DAmolaeus - 34, 68, 87, 133, 134, 144

Goorden / DAmolaeus - 12, 27, 60, 61, 114, 123

Goorissen / DAmolaeus - 59

Goort? / DAmolaeus - 98

Goortse / DAmolaeus - 79

Goortsen / DAmolaeus - 75

Goosemans / DAmolaeus - 12

Goosen / DAmolaeus - 55

Goosens / DAmolaeus - 109

Goossens / DAmolaeus - 130

Gorissen / DAmolaeus - 59

Goudtstelen / DAmolaeus - 23

Gouverneur / DAmolaeus - 47, 87, 107, 129

Govertsen / DAmolaeus - 83

Graaf van de / DAmolaeus - 14

Graaf van den / DAmolaeus - 17

Graaff van de / DAmolaeus - 43

Graauw de / DAmolaeus - 86

Graeff de / DAmolaeus - 77, 92, 101

Graeff van de / DAmolaeus - 66, 75, 94

Graeuw de / DAmolaeus - 23

Grauw / DAmolaeus - 18

Grauw de / DAmolaeus - 32, 33, 39, 42, 47, 52, 71, 82, 87, 88, 112, 141

Grauwen / DAmolaeus - 128, 133, 142

Grauwmans / DAmolaeus - 57, 88

Grave van Auvergne / DAmolaeus - 40, 42-44, 62, 71, 76, 111

Grave van Bockhove & Loon / DAmolaeus - 42

Grave van Bockhove etv / DAmolaeus - 130

Grave van Bockhoven / DAmolaeus - 129

Grave van d’Auvergne etc / DAmolaeus - 146

Grave van Grobbedonck / DAmolaeus - 50

Grave van Grobbendonck etc / DAmolaeus - 141

Grave van Grobbendoncq / DAmolaeus - 49

Grave van Loon / DAmolaeus - 117

Grave van Loon etc / DAmolaeus - 134

Gravinne van Bockhoven / DAmolaeus - 112

Greve de / DAmolaeus - 64

Grinsvelt van / DAmolaeus - 93

Gro..en / DAmolaeus - 33

Groen / DAmolaeus - 97

Groen de / DAmolaeus - 16, 67, 98, 122, 123, 126, 130, 131, 134, 138

Groeneweghen / DAmolaeus - 21

Groot de / DAmolaeus - 41, 50, 52, 54, 84, 93, 95, 102

Groote / DAmolaeus - 56

Grooten / DAmolaeus - 30, 40, 41, 45, 53, 66, 112

Grooten (Groot de) / DAmolaeus - 42

Grooters / DAmolaeus - 74

Grootzundert van / DAmolaeus - 126

Grote Brabantse Zwijgende Landtol / DAmolaeus - 66

Grote Brabantse Zwijgende Lanttol Geleijde & Paardgeld / DAmolaeus - 64

Groten / DAmolaeus - 102

Grue la / DAmolaeus - 24

Gruijter de / DAmolaeus - 92

Guard de la / DAmolaeus - 78

Guarde de la / DAmolaeus - 25, 86, 87

Gulden / DAmolaeus - 17, 28, 46, 67, 78, 96, 98, 105, 107, 112, 118, 120, 124, 132, 135, 138

Gunst van / DAmolaeus - 54, 55

Gurp van / DAmolaeus - 126

Haan de / DAmolaeus - 140, 141

Haar Hoog Mogende tot sGh / DAmolaeus - 101

Hachten van / DAmolaeus - 80

Haeck / DAmolaeus - 62

Haegen van de / DAmolaeus - 15

Haen de / DAmolaeus - 51, 71, 134

Haer van der / DAmolaeus - 41

Haeren van / DAmolaeus - 23, 35

Haes de / DAmolaeus - 35, 72, 78

Haest / DAmolaeus - 35

Haften van / DAmolaeus - 103

Hagen van de / DAmolaeus - 13

Hagen van der / DAmolaeus - 90

Hagenaers / DAmolaeus - 93, 120, 129, 140

Hagendoorn / DAmolaeus - 106

Hagens / DAmolaeus - 11, 16, 20, 22, 27, 30, 31, 35, 47-50, 52, 54, 56, 71, 75, 78, 80, 88, 89, 98, 117, 120, 128, 129, 132, 134, 135, 138-141

Hagers / DAmolaeus - 58, 117

Haijnin / DAmolaeus - 124

Haijnin de / DAmolaeus - 135

Haimis / DAmolaeus - 44

Hairde de / DAmolaeus - 35, 93

Halffvadt / DAmolaeus - 13, 14, 33, 46, 65, 66, 71-73, 79, 85

Halffvaet / DAmolaeus - 72

Halffvat / DAmolaeus - 13

Halffvath / DAmolaeus - 14

Ham / DAmolaeus - 102

Ham van / DAmolaeus - 74, 100, 102

Hamecart / DAmolaeus - 64

Hamer de / DAmolaeus - 48, 97, 106, 123

Hamme van / DAmolaeus - 46

Hanecaert / DAmolaeus - 34, 65, 74, 85, 117

Haren van / DAmolaeus - 34, 68

Hartman / DAmolaeus - 28, 97

Hartog / DAmolaeus - 44

Hartogh / DAmolaeus - 69, 83

Hasewinckel / DAmolaeus - 113

Hasewinkel / DAmolaeus - 48

Heerens / DAmolaeus - 43

Heestermans / DAmolaeus - 14, 25, 27, 30, 40, 49, 56, 57, 61, 62, 88, 90, 119

Heijden van der / DAmolaeus - 29, 45, 73, 83, 88, 105, 118

Heijligers / DAmolaeus - 81

Heijnen / DAmolaeus - 16, 46, 83, 124

Heijnings / DAmolaeus - 24

Heijnsbergen / DAmolaeus - 121

Heijs / DAmolaeus - 13

Helias / DAmolaeus - 146

Hellemans / DAmolaeus - 36, 116

Hendericx / DAmolaeus - 20, 35

Hendricks / DAmolaeus - 30

Hendricksen / DAmolaeus - 93

Hendrickx / DAmolaeus - 12, 21

Hendricx / DAmolaeus - 14, 23, 25, 26, 63, 86, 144

Hendricxe / DAmolaeus - 15, 50, 115

Hendricxen / DAmolaeus - 118

Hendrixse / DAmolaeus - 80

Hengstthouen van / DAmolaeus - 15

Herentals van / DAmolaeus - 25

Hermans / DAmolaeus - 35, 80, 116, 119

Hermansen / DAmolaeus - 24

Hertman / DAmolaeus - 54, 102

Hertogh de / DAmolaeus - 58

Hertogs / DAmolaeus - 68

Hertoogh / DAmolaeus - 88

Hessels van / DAmolaeus - 28

Hesselt van / DAmolaeus - 21, 40, 42, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 71-74, 78, 86, 87, 105, 109, 114, 115, 118, 119, 130, 140, 142, 146

Heusden van / DAmolaeus - 22, 43, 103

Heuvel van den / DAmolaeus - 65

Heuvele van den / DAmolaeus - 77

Hillemans / DAmolaeus - 33

Hocq / DAmolaeus - 105

Hoeckelen van / DAmolaeus - 35, 36

Hoeff van de / DAmolaeus - 11

Hoefnagels / DAmolaeus - 25

Hoeve van de / DAmolaeus - 134

Hoeven van de / DAmolaeus - 53, 56

Hoeven van der / DAmolaeus - 38, 105

Hoevenaer / DAmolaeus - 51, 99

Hoff / DAmolaeus - 111

Hoir d’ / DAmolaeus - 80

Hollander / DAmolaeus - 113, 120

Hoodtsmans / DAmolaeus - 34

Hoof van / DAmolaeus - 78

Hooff van / DAmolaeus - 37, 44, 48, 61, 83, 106, 113

Hooff ‘t / DAmolaeus - 92

Hoog Graeffelijk Stift Thooren / DAmolaeus - 48

Hoogendijck / DAmolaeus - 33

Hoogerwerff / DAmolaeus - 27, 28, 33

Hooghcamer / DAmolaeus - 40, 42, 113, 114

Hopstaken / DAmolaeus - 55

Horenaer / DAmolaeus - 103

Horenbeeck / DAmolaeus - 107

Hossaceus / DAmolaeus - 99

Houte van de / DAmolaeus - 29, 110

Houte van den / DAmolaeus - 53, 122, 123

Houten van / DAmolaeus - 125

Houten van den / DAmolaeus - 62

Hove van Holland / DAmolaeus - 40, 97

Hove van Holland etc / DAmolaeus - 84

Hove van Holland in sGh / DAmolaeus - 94

Hove van Justitie in sGh / DAmolaeus - 91

Hoven van den / DAmolaeus - 118

Hoveniers / DAmolaeus - 69

Huch� / DAmolaeus - 45

Huijben / DAmolaeus - 125

Huijberden / DAmolaeus - 115

Huijbrechts / DAmolaeus - 13, 31, 37, 44, 64, 73, 108, 117, 137, 139, 141

Huijbregts / DAmolaeus - 108

Huijgen / DAmolaeus - 129

Huijgen van de / DAmolaeus - 27

Huijgen van Zuijlichem / DAmolaeus - 74

Huijgens / DAmolaeus - 14, 17, 19, 23, 25, 27, 41, 47, 88, 116, 117, 119-121, 123, 127, 136, 146

Huijse van BoZ / DAmolaeus - 105

Huijskens / DAmolaeus - 130

Huijsmans / DAmolaeus - 19, 23, 31, 44, 45, 49, 50, 126

Hult van / DAmolaeus - 84, 140, 141

Hultemans / DAmolaeus - 23

Hulten van / DAmolaeus - 57, 83, 139, 142

Huninga van Oostwolt / DAmolaeus - 144

Hussaerts / DAmolaeus - 93

Iera / DAmolaeus - 63

Iersel van / DAmolaeus - 49, 70

IJsbrants / DAmolaeus - 105

IJsel van / DAmolaeus - 103

IJssel van / DAmolaeus - 103, 104

Ilverenbeeck van / DAmolaeus - 125

Impost op de Bieren & Wijnen etc over Stb / DAmolaeus - 61

Impost op de Wijnen Brandewijn etc over Stb / DAmolaeus - 60

Impost op de Wijnen Brandewijnen etc over Stb / DAmolaeus - 61

Impost op’t gemael over Odb / DAmolaeus - 66

Ingelanden van Hvn / DAmolaeus - 96

Ingenrae / DAmolaeus - 43

Innevelt van / DAmolaeus - 21

Isaecken / DAmolaeus - 109

Jacobsen / DAmolaeus - 15, 39, 59, 65, 67, 92, 114, 121, 134, 136, 144

Jaconet / DAmolaeus - 90

Jaghers / DAmolaeus - 20, 41, 65, 69, 77, 82, 84, 89, 92, 102, 120, 146

Jans / DAmolaeus - 77, 110

Jansen / DAmolaeus - 13, 18, 20, 21, 31, 32, 34, 42, 59, 68, 75, 76, 81, 88, 89, 96, 98, 103, 114, 117, 126, 139, 141

Jansen Boeij / DAmolaeus - 65

Jansens / DAmolaeus - 80

Janssen / DAmolaeus - 146

Jaques / DAmolaeus - 46

Jaspers / DAmolaeus - 26, 60, 144

Jochemen / DAmolaeus - 36, 141

Jochems / DAmolaeus - 67

Jomber / DAmolaeus - 76

Jonckheer / DAmolaeus - 90, 92

Jongbloet / DAmolaeus - 25

Jonge de / DAmolaeus - 11, 70

Jongeneel / DAmolaeus - 138

Jongenele / DAmolaeus - 87, 123, 140

Jongenelen / DAmolaeus - 82

Jongh de / DAmolaeus - 56

Joosen / DAmolaeus - 20, 132

Joossen / DAmolaeus - 81

Joosten / DAmolaeus - 98, 125, 130

Joppen / DAmolaeus - 19

Joris / DAmolaeus - 25

Jorissen / DAmolaeus - 129

Karvel / DAmolaeus - 81

Keef / DAmolaeus - 63

Keer van de / DAmolaeus - 144

Keijser / DAmolaeus - 32, 41

Keldermans / DAmolaeus - 99, 104, 141

Kersmakers de / DAmolaeus - 91

Kerstens / DAmolaeus - 15

Kick de / DAmolaeus - 74

Kint ‘t / DAmolaeus - 99, 101, 138

Kip / DAmolaeus - 85

Kleijn / DAmolaeus - 126

Kleijnders / DAmolaeus - 32, 124

Klijntiens / DAmolaeus - 105

Klooster de Paters Predictheren binnen Brussel / DAmolaeus - 101

Konincx / DAmolaeus - 35

Koning van Groot Britagnies Domeijnen / DAmolaeus - 119

Koning van Groot Britanje / DAmolaeus - 23

Koninklijke Majesteit van Groot Britagne / DAmolaeus - 47

Koninklijke Majesteit van Groot Britagnie / DAmolaeus - 119

Koopmans / DAmolaeus - 29

Kop / DAmolaeus - 29

Kouwens / DAmolaeus - 63

Krijnen / DAmolaeus - 126

Krikegiem van / DAmolaeus - 36

Kromme / DAmolaeus - 84

Kuchlinus / DAmolaeus - 25

Kudde / DAmolaeus - 63

Kuijcq van / DAmolaeus - 37

Kuijper / DAmolaeus - 105

Kurff / DAmolaeus - 25

Laat de / DAmolaeus - 22

Laats / DAmolaeus - 22, 48, 126, 131, 136

Lach / DAmolaeus - 56

Laeff / DAmolaeus - 57

Laen van der / DAmolaeus - 44

Laet de / DAmolaeus - 79

Laets / DAmolaeus - 18, 21, 37, 43, 45, 63, 65, 66, 68-70, 73, 79-82, 84-87, 89, 91-93, 98, 106, 111-114, 122, 127, 129-131, 134, 135, 140, 144

Lafaibre / DAmolaeus - 139

Lafaivre / DAmolaeus - 139

Lafevre / DAmolaeus - 23

Lagarde / DAmolaeus - 23

Lagarde de / DAmolaeus - 33, 86

Lager de / DAmolaeus - 61

Lagh / DAmolaeus - 102

Lambrechts / DAmolaeus - 14, 68, 92, 142, 144

Lambrechtsen / DAmolaeus - 32

Lande van Bergen boven den Nieuwenbergh / DAmolaeus - 69

Landtmeeters / DAmolaeus - 88

Landtmeters / DAmolaeus - 55, 105

Landtschot van / DAmolaeus - 106

Lang de / DAmolaeus - 53

Lange de / DAmolaeus - 44

Langenbergh van den / DAmolaeus - 11

Langendok van den / DAmolaeus - 52

Langh de / DAmolaeus - 104

Lantmeeters / DAmolaeus - 72

Lantmeters / DAmolaeus - 48, 67, 68, 96, 101

Laros / DAmolaeus - 141

Laserums / DAmolaeus - 79, 83

Laurentius / DAmolaeus - 125

Lauwen / DAmolaeus - 76, 83, 96, 117, 124, 146

Lauwrijssen / DAmolaeus - 55

Lawague de / DAmolaeus - 74, 75

Lee van de / DAmolaeus - 15, 85

Lee van der / DAmolaeus - 17, 21, 23, 29, 32, 38-44, 55, 62, 63, 69, 76-79, 84, 85, 87, 89, 100, 102, 104, 111, 117, 120, 123-128, 131-135, 137, 140, 146

Leeij van der / DAmolaeus - 71

Leenhof van BOZ / DAmolaeus - 69

Leenhoff etc van Breda / DAmolaeus - 87

Leersen / DAmolaeus - 70

Leeuwen / DAmolaeus - 126

Leeuwen van / DAmolaeus - 100, 108

Leijenborgh van / DAmolaeus - 146

Leijenburgh van / DAmolaeus - 20

Leijsen / DAmolaeus - 39

Leijten / DAmolaeus - 16, 64

Leijtens / DAmolaeus - 21, 28

Leijts / DAmolaeus - 25

Lenaerts / DAmolaeus - 78, 142

Lescart de / DAmolaeus - 45, 118

Licenten tot Stb / DAmolaeus - 91

Licht de / DAmolaeus - 26

Licht van de / DAmolaeus - 31

Lichtenbergh / DAmolaeus - 144

Lichtenbergh van / DAmolaeus - 50, 57

Lichtenborgh van / DAmolaeus - 49

Liens / DAmolaeus - 11

Lijnde van / DAmolaeus - 146

Linde van der / DAmolaeus - 136

Linderden / DAmolaeus - 112

Lindersen / DAmolaeus - 121, 127

Lingen van / DAmolaeus - 113

Linterman / DAmolaeus - 75

Lintermans / DAmolaeus - 71, 104, 140

Lipsig van / DAmolaeus - 103

Lissant / DAmolaeus - 94, 102

Locken / DAmolaeus - 58

Lodder / DAmolaeus - 111

Lodewijcx / DAmolaeus - 60

Loeff / DAmolaeus - 69, 72, 79, 83, 92, 105, 118, 120, 121, 125, 132

Logt van der / DAmolaeus - 96

Loij / DAmolaeus - 15, 24, 90

Loijd / DAmolaeus - 119

Loijer / DAmolaeus - 45

Lommel van / DAmolaeus - 60

Lonck / DAmolaeus - 78, 131

Loncken / DAmolaeus - 58, 60

Looij / DAmolaeus - 47

Looijer / DAmolaeus - 74

Loon van / DAmolaeus - 18, 24, 60, 61, 66, 73, 93, 111, 115, 118, 135

Loonen / DAmolaeus - 91

Lucas / DAmolaeus - 50, 73

Lucassen / DAmolaeus - 12, 60, 62

Luijck van / DAmolaeus - 142

Luijckas / DAmolaeus - 35

Luijcken / DAmolaeus - 59

Luijckx / DAmolaeus - 12, 19

Luijcx / DAmolaeus - 11-13, 27, 35, 53, 61, 72, 87, 90, 104, 107

Luijten / DAmolaeus - 15, 17, 27, 76, 82

Lunden / DAmolaeus - 74, 75

Lupsigh / DAmolaeus - 64

Lupzigh van / DAmolaeus - 18

M.. / DAmolaeus - 63

Maas / DAmolaeus - 29, 47

Maegde van der / DAmolaeus - 33

Maegden van der / DAmolaeus - 134

Maerlant / DAmolaeus - 53, 90

Maes / DAmolaeus - 11, 16, 17, 19, 21, 44, 47, 55, 77-79, 83, 88, 92, 95, 102, 105

Maesmans / DAmolaeus - 68

Maetiens / DAmolaeus - 31, 34, 35, 37, 131

Maetleen / DAmolaeus - 101

Magerom / DAmolaeus - 60

Mageron / DAmolaeus - 61

Mageron de / DAmolaeus - 77

Maitleen / DAmolaeus - 27

Mangelaer / DAmolaeus - 106

Mans / DAmolaeus - 65

Mans de / DAmolaeus - 120

Marijnissen / DAmolaeus - 16, 18, 69, 75, 91, 110, 113, 121, 128

Markies van BoZ / DAmolaeus - 76

Marquies / DAmolaeus - 26

Marquise van BoZ / DAmolaeus - 73

Marquizaet van BoZ / DAmolaeus - 128

Mast van der / DAmolaeus - 70, 93

Mathijsens / DAmolaeus - 79

Mathisens / DAmolaeus - 146

Matiens / DAmolaeus - 36

Matteeuwswn / DAmolaeus - 83

Mattenburgh / DAmolaeus - 45, 46

Matteusen / DAmolaeus - 22

Matteussen / DAmolaeus - 115

Matteuwsen / DAmolaeus - 22

Mattheeusen / DAmolaeus - 73, 126, 133

Mattheeuwsen / DAmolaeus - 52, 140

Mattheijsen / DAmolaeus - 17

Mattheijssen / DAmolaeus - 13

Mattheusen / DAmolaeus - 117

Mattheussen / DAmolaeus - 91

Mattheuwissen / DAmolaeus - 17

Matthijsens / DAmolaeus - 38, 39

Matthijssen / DAmolaeus - 43, 93

Mattijsen / DAmolaeus - 38

Mattisias / DAmolaeus - 85

Maurick van / DAmolaeus - 26

Maurique / DAmolaeus - 31

Meebael / DAmolaeus - 86, 109, 146

Meekens / DAmolaeus - 140

Meel van / DAmolaeus - 20

Meertens / DAmolaeus - 14, 72

Meertensen / DAmolaeus - 68, 112

Meerttensen / DAmolaeus - 59

Meesters / DAmolaeus - 14, 17, 19, 20, 27, 72

Meeuwes / DAmolaeus - 12

Meeuwesen / DAmolaeus - 72

Meeuwessen / DAmolaeus - 66

Meeuwis / DAmolaeus - 41

Meeuwissen / DAmolaeus - 65, 90

Meijers / DAmolaeus - 46, 100, 125, 130, 137

Meijnders / DAmolaeus - 144

Meijs / DAmolaeus - 32, 133

Melliaert / DAmolaeus - 48

Melsen / DAmolaeus - 13

Merchelissen / DAmolaeus - 141

Merckus / DAmolaeus - 140

Merckx / DAmolaeus - 63

Merode de / DAmolaeus - 12

Mes / DAmolaeus - 12, 13, 17, 19, 35, 37, 66, 72, 73, 85, 95, 96, 136, 137

Mesch / DAmolaeus - 37, 65, 146

Metselaars / DAmolaeus - 18

Meurs van / DAmolaeus - 96

Meusen / DAmolaeus - 74

Michielsen / DAmolaeus - 53, 141

Mickhoudt / DAmolaeus - 14, 41, 70

Miert van / DAmolaeus - 45, 84

Mies / DAmolaeus - 29-31, 41, 53, 68, 73, 79, 82, 91, 99, 104, 118, 119

Minten / DAmolaeus - 93, 94

Moer van de / DAmolaeus - 11, 20, 25, 30, 32, 33, 40, 50, 55, 78, 88, 101, 106, 128, 129, 139, 142

Moer van der / DAmolaeus - 81

Moerincx / DAmolaeus - 83

Moerinks / DAmolaeus - 82

Moermans / DAmolaeus - 19

Mol van / DAmolaeus - 75

Molenaers / DAmolaeus - 18, 37, 59, 62

Mommers / DAmolaeus - 81

Monseur / DAmolaeus - 138

Monsieur / DAmolaeus - 27, 100

Moock / DAmolaeus - 25

Moort van / DAmolaeus - 29, 32

Moretus / DAmolaeus - 74, 75

Moudthaen / DAmolaeus - 81

Moudts / DAmolaeus - 144

Mourlinghs / DAmolaeus - 58

Mouw / DAmolaeus - 30, 83, 99, 120

Muijsers / DAmolaeus - 86

Muijtincx / DAmolaeus - 74, 75

Munten / DAmolaeus - 100

Naaltwijk van / DAmolaeus - 125

Nachtegael / DAmolaeus - 109

Naeijerboer / DAmolaeus - 103

Nalants / DAmolaeus - 101

Neeff de / DAmolaeus - 80, 121

Neervelt van / DAmolaeus - 101

Neijsen / DAmolaeus - 77

Neijssen / DAmolaeus - 66

Nekens / DAmolaeus - 138

Nelemans / DAmolaeus - 30

Nicole de / DAmolaeus - 28, 44

Nieuwenbergh van den / DAmolaeus - 66, 112

Nieuwenboer den / DAmolaeus - 61

Nieuwlandt / DAmolaeus - 105

Nieuwvelt van / DAmolaeus - 18

Noeijens / DAmolaeus - 65

Noij de la / DAmolaeus - 15, 21

Noij van / DAmolaeus - 29

Noijens / DAmolaeus - 95

Nollens / DAmolaeus - 72, 96

Noorsen / DAmolaeus - 138

Nortsen / DAmolaeus - 51

Noteboom / DAmolaeus - 70, 97, 110, 118

Nouten / DAmolaeus - 16, 29, 98

Noutsen / DAmolaeus - 85

Nouwens / DAmolaeus - 23, 34, 65, 78, 116

Nuijts / DAmolaeus - 40, 73

Nuijtsen / DAmolaeus - 125

Oeckelen van / DAmolaeus - 20, 34, 36, 50, 54, 133, 134, 141

Oekelen van / DAmolaeus - 19

Oerlee van / DAmolaeus - 112

Oers / DAmolaeus - 47

Oers d’ / DAmolaeus - 20, 21

Oers van / DAmolaeus - 117

Oldersom / DAmolaeus - 107

Olderson / DAmolaeus - 53

Olislagers / DAmolaeus - 133

Onicx / DAmolaeus - 105

Onincx / DAmolaeus - 105

Oomen / DAmolaeus - 16, 118

Ooms / DAmolaeus - 61, 108, 118

Oort van / DAmolaeus - 25, 81

Oost- & Westquartier vh Marquizaat van BoZ / DAmolaeus - 46

Oosterhoudt van / DAmolaeus - 26, 112, 117

Oosterhout van / DAmolaeus - 32, 35, 36, 115, 129, 135, 137, 142

Oosterwijck van / DAmolaeus - 15

Oostquartier vh Marquizaat van BoZ / DAmolaeus - 23, 47, 51, 59, 62, 63, 69, 75, 79, 82, 84, 132

Oostquartier vh Marquizaet van BoZ / DAmolaeus - 97, 99, 100, 102, 104, 116, 120

Origone d’ / DAmolaeus - 43

Ossenblock / DAmolaeus - 16

Osseweijer / DAmolaeus - 98

Osta van / DAmolaeus - 17, 41, 85, 129

Otgens / DAmolaeus - 23, 25, 31, 34, 40, 42, 49, 51, 55, 62-65, 67, 71, 72, 74-76, 78, 79, 81-91, 93-96, 100, 101, 105-107, 113, 114, 117, 119, 120, 122, 124, 137, 144

Ots van / DAmolaeus - 96, 130

Oude den / DAmolaeus - 46

Ouder van de / DAmolaeus - 15

Ouderhooffde van / DAmolaeus - 32

Ouwendam van de / DAmolaeus - 59

Paets / DAmolaeus - 26

Palidaen / DAmolaeus - 94

Palm / DAmolaeus - 90

Pals / DAmolaeus - 40, 51, 63, 89, 94, 97, 106, 109, 111, 123, 124, 127, 139

Panhuijsen / DAmolaeus - 18

Pauwelsen / DAmolaeus - 43, 51, 82, 98, 101, 103, 133

Peer van / DAmolaeus - 105

Peeteren / DAmolaeus - 75

Peeters / DAmolaeus - 17, 29

Peeters de Jonge / DAmolaeus - 15

Peetersen / DAmolaeus - 116

Pepels / DAmolaeus - 102

Permies / DAmolaeus - 50, 61

Peteren / DAmolaeus - 38

Philippijne van / DAmolaeus - 70

Philippina / DAmolaeus - 72, 73

Philipse / DAmolaeus - 120

Philipsen / DAmolaeus - 61, 75

Picxteren / DAmolaeus - 96

Pierboers / DAmolaeus - 55, 67, 68, 72, 81, 83, 88, 105

Piet van der / DAmolaeus - 146

Pieterman / DAmolaeus - 24, 61, 89, 109, 110

Pieters / DAmolaeus - 18

Pietersen / DAmolaeus - 14, 56, 65, 84, 99, 100, 119, 144

Pint / DAmolaeus - 40

Pints / DAmolaeus - 106

Pitenius / DAmolaeus - 101

Pitmans / DAmolaeus - 46

Pleun / DAmolaeus - 30

Plompen van / DAmolaeus - 106

Poel van der / DAmolaeus - 43, 55, 106, 128, 138

Polders / DAmolaeus - 27

Pols / DAmolaeus - 60

Portret / DAmolaeus - 68

Pottere de / DAmolaeus - 13, 32, 34, 68, 96, 100, 101, 124, 135

Pouwelsen / DAmolaeus - 75, 81

Premies / DAmolaeus - 13, 19, 28, 30, 118

Prickere de / DAmolaeus - 51

Priemers / DAmolaeus - 14, 30, 54, 55

Primer / DAmolaeus - 46

Primers / DAmolaeus - 92

Prince van Orangien / DAmolaeus - 60

Princelant van / DAmolaeus - 17

Princen / DAmolaeus - 12, 41, 142

Prins / DAmolaeus - 26

Prins van Holstijnbeeck / DAmolaeus - 106

Prins van Nassau / DAmolaeus - 106

Prinsen / DAmolaeus - 12

Prooijen van / DAmolaeus - 90

Proost / DAmolaeus - 47, 58, 60, 72, 85, 113, 114, 127, 139, 144

Pruijmboom / DAmolaeus - 40, 67, 98, 146

Pruijmenboom / DAmolaeus - 58, 76

Pudt van / DAmolaeus - 44

Put / DAmolaeus - 34, 104

Putmans / DAmolaeus - 28, 90, 91, 119, 127

Putten van der / DAmolaeus - 102

Quackelaar / DAmolaeus - 46

Quecq / DAmolaeus - 108, 109

Quirijnen / DAmolaeus - 61, 90, 91

Quirijns / DAmolaeus - 32, 101, 106, 108, 109

Quirijnsen / DAmolaeus - 14, 19, 70, 103, 138

Rade in Vlaanderen / DAmolaeus - 146

Rade van Braband / DAmolaeus - 11

Rade van Zijne Koninklijke Majesteit van Groot Britagne / DAmolaeus - 84

Rademaecker / DAmolaeus - 98

Rademaker / DAmolaeus - 53, 99

Raeijmaker / DAmolaeus - 17, 53, 94, 97, 98, 120

Raeijmakers / DAmolaeus - 25, 51, 97, 118, 126

Raemaker / DAmolaeus - 95

Raets / DAmolaeus - 116, 118

Ram / DAmolaeus - 60, 99

Ramault / DAmolaeus - 77, 126-128, 132, 134, 135

Ramault de / DAmolaeus - 101

Rambo de / DAmolaeus - 48

Ramout / DAmolaeus - 117

Rampart / DAmolaeus - 99

Rams / DAmolaeus - 26, 42, 96

Ravensbergh van / DAmolaeus - 11-13, 16, 17, 25, 27, 29, 30, 34, 35, 39, 45, 53, 55-57, 61-64, 66-68, 70, 80, 81, 84, 87, 90, 92, 98, 99, 104, 108, 114, 123, 125, 133, 140, 144

Redelijck / DAmolaeus - 74

Redelijcx / DAmolaeus - 85, 122, 137

Rees van / DAmolaeus - 97

Reesmans / DAmolaeus - 76

Regeerders / DAmolaeus - 86

Regenten van Hvn / DAmolaeus - 40, 67, 98

Regenten van Hvn & SMp / DAmolaeus - 50

Regenten van NwG / DAmolaeus - 85, 98

Regenten van Odb / DAmolaeus - 98

Regenten van OdG / DAmolaeus - 72, 98

Regenten van Stb / DAmolaeus - 100

Regenten van Zegge / DAmolaeus - 82

Regiers / DAmolaeus - 56

Reijen van / DAmolaeus - 35, 129, 131

Reijk de / DAmolaeus - 45

Reijven / DAmolaeus - 60

Renardi / DAmolaeus - 86

Rent van de / DAmolaeus - 55

Repelaar / DAmolaeus - 48

Resant van / DAmolaeus - 24

Resemans / DAmolaeus - 52

Respani / DAmolaeus - 142

Ribbens / DAmolaeus - 15, 21

Richaert / DAmolaeus - 85

Ridder / DAmolaeus - 40

Ridder de / DAmolaeus - 74

Ridders / DAmolaeus - 110

Riel van / DAmolaeus - 87, 93, 94, 113

Riet van de / DAmolaeus - 47, 100, 120, 135

Riet van der / DAmolaeus - 21

Riethoven / DAmolaeus - 137

Rijck de / DAmolaeus - 23, 44, 49

Rijcke / DAmolaeus - 45, 91

Rijcke de / DAmolaeus - 45

Rijcken / DAmolaeus - 50, 51, 69, 86, 92-95

Rijckevorssel van / DAmolaeus - 98

Rijen van / DAmolaeus - 32, 81

Rijke / DAmolaeus - 81, 89

Rijn van den / DAmolaeus - 41

Rijns / DAmolaeus - 36

Rijp van / DAmolaeus - 80

Rijsels / DAmolaeus - 141

Rijven / DAmolaeus - 93

Rijvens / DAmolaeus - 42

Rochan / DAmolaeus - 101

Rochel de / DAmolaeus - 95

Rochet de / DAmolaeus - 44, 64

Roelants / DAmolaeus - 98

Roelen / DAmolaeus - 28, 89, 130

Roels / DAmolaeus - 95

Roest / DAmolaeus - 103

Roetaert / DAmolaeus - 146

Roggel van / DAmolaeus - 136

Rogiers / DAmolaeus - 57

Roij de / DAmolaeus - 12, 13, 18, 19, 29, 30, 32, 43, 44, 56, 60, 67, 79, 85, 88, 109, 110, 115, 116, 121, 123-125, 129, 130, 136, 137, 141

Rolle / DAmolaeus - 125

Rombouts / DAmolaeus - 79

Rommens / DAmolaeus - 24, 44, 133, 142

Rommensen / DAmolaeus - 53, 99

Rooij de / DAmolaeus - 14, 38, 39, 73, 88

Rooije de / DAmolaeus - 23

Roosen / DAmolaeus - 14, 19, 131

Roovers / DAmolaeus - 21, 134

Rosa / DAmolaeus - 72

Roscam / DAmolaeus - 12, 14, 101

Rosen / DAmolaeus - 20, 98

Rosenbrant / DAmolaeus - 110

Rosendael van / DAmolaeus - 36, 63, 110

Rosiers / DAmolaeus - 56

Rossems / DAmolaeus - 68

Rovene van / DAmolaeus - 116

Rovere van / DAmolaeus - 16

Rucphen van / DAmolaeus - 110

Ruijters / DAmolaeus - 25, 27

Rukven van / DAmolaeus - 110

Sande van de / DAmolaeus - 42

Sande van der / DAmolaeus - 24

Santboer / DAmolaeus - 27, 28

Santen van / DAmolaeus - 47, 123, 136

Sareloos / DAmolaeus - 30

Schaep / DAmolaeus - 50

Schaluijnen van / DAmolaeus - 75

Schamp / DAmolaeus - 56, 104

Scheijvenaar / DAmolaeus - 49

Schellemans / DAmolaeus - 13, 62, 110

Schelperoort / DAmolaeus - 51

Schenck / DAmolaeus - 23, 47, 48, 58, 59, 62-64, 69, 73, 78, 79, 86, 87, 89, 116, 120

Schenk / DAmolaeus - 41, 75, 81, 84

Schepenen de Stad BoZ / DAmolaeus - 78

Schepenen in de Paelen van de Hvn tot Ett / DAmolaeus - 114

Schepenen van Fyn / DAmolaeus - 51

Schepenen van Hvn / DAmolaeus - 74, 75, 130

Schepenen van Odb / DAmolaeus - 87

Schepenen van OdG / DAmolaeus - 60, 73, 119

Schepenen van Rph / DAmolaeus - 123

Schepenen van Stb / DAmolaeus - 60, 63, 74

Schepenen van Zegge / DAmolaeus - 41

Scherrenbeeck van / DAmolaeus - 38

Schiedtcadt / DAmolaeus - 69

Schijvenaer / DAmolaeus - 86, 87

Schijvenaers / DAmolaeus - 54

Schippers / DAmolaeus - 14, 41, 59, 64, 66, 70, 72, 91, 100-102

Schoenmaekers / DAmolaeus - 22

Schoenmakers / DAmolaeus - 85

Schonck / DAmolaeus - 20, 82, 89, 100, 107

Schotsmans / DAmolaeus - 29

Schouteth & Regeerders van Ett / DAmolaeus - 40

Schouteth & Regeerders van Hvn / DAmolaeus - 40

Schouteth & Schepenen in de Paelen van de Hvn onder Ett / DAmolaeus - 113

Schouteth & Schepenen van Ett / DAmolaeus - 40, 67

Schouteth & Schepenen van Etten / DAmolaeus - 40

Schouteth & Schepenen van Hvn / DAmolaeus - 70

Schouw / DAmolaeus - 14, 18, 33, 41, 72, 74, 79, 104, 107, 108, 120, 121, 136

Schouwenaer / DAmolaeus - 103

Schraevemoer van / DAmolaeus - 26

Schrans / DAmolaeus - 23, 47, 58

Schrauwen / DAmolaeus - 14, 21-23, 30, 33, 35, 42, 56, 59, 61-63, 65, 74, 81, 84-87, 110, 119, 125, 126, 132, 134

Schuermans / DAmolaeus - 13

Schuijtenburgh van / DAmolaeus - 90

Schuurmans / DAmolaeus - 100

Sede de / DAmolaeus - 123

Seeuwen / DAmolaeus - 110

Sel / DAmolaeus - 75

Selst van / DAmolaeus - 16

Senten / DAmolaeus - 42, 141

Seteren van / DAmolaeus - 26

Severdonck van / DAmolaeus - 108

Severdoncq van / DAmolaeus - 87

Siepers / DAmolaeus - 44

Sijmensen / DAmolaeus - 36, 39

Silst van / DAmolaeus - 120

Sinnegen / DAmolaeus - 75

Sinnen van / DAmolaeus - 15

Sint Annelant van / DAmolaeus - 130

Sintamant / DAmolaeus - 90

Sips / DAmolaeus - 128

Slickboer / DAmolaeus - 103

Slidrecht van / DAmolaeus - 105

Slidregt van / DAmolaeus - 77

Sliet van / DAmolaeus - 102

Slingelant van / DAmolaeus - 119, 120

Slingerlandt van / DAmolaeus - 74, 112

Slingerlanth van / DAmolaeus - 59

Slobbe / DAmolaeus - 83

Slooter / DAmolaeus - 16

Slooters / DAmolaeus - 48, 129

Sluijs van / DAmolaeus - 29

Smeeren / DAmolaeus - 38

Smidt / DAmolaeus - 13, 14, 17, 38, 43, 50, 61, 69, 72, 109

Smidt de / DAmolaeus - 140

Smidts / DAmolaeus - 18, 65, 105, 136

Smit / DAmolaeus - 47, 52, 61, 121, 132

Smits / DAmolaeus - 33, 34, 52, 80, 108, 142

Smolders / DAmolaeus - 23, 24, 31, 32, 49, 103, 137

Smout / DAmolaeus - 36, 94, 132, 134, 140

Snellen / DAmolaeus - 66

Soers / DAmolaeus - 40, 102, 113

Soest van / DAmolaeus - 15, 24, 36, 40, 42, 43, 50-53, 56, 57, 64, 66, 70, 75, 83, 87, 92, 95, 97, 98, 102, 111, 112, 115, 118, 121, 132, 133, 135, 137, 144

Soetelaer / DAmolaeus - 106

Son van / DAmolaeus - 93

Sophia / DAmolaeus - 17

Sophie / DAmolaeus - 55, 80

Soudtgelt & de Rondemaet over Rdl & Nispen / DAmolaeus - 95

Spaen / DAmolaeus - 20

Sprangers / DAmolaeus - 12, 17, 19, 23, 32, 34, 36, 47, 54, 137

Sprangh van / DAmolaeus - 22, 129, 130

Sprete van de / DAmolaeus - 43

Sprundel van / DAmolaeus - 27, 136

Stabroeck van / DAmolaeus - 99

Stadhouders / DAmolaeus - 92

Stads Accijnsen van BoZ / DAmolaeus - 69

Stappers / DAmolaeus - 139

Ste Claren van / DAmolaeus - 75

Steen van / DAmolaeus - 26, 51, 93, 144

Steenhuijs van / DAmolaeus - 56

Steenhuijse van / DAmolaeus - 58

Steenlar van / DAmolaeus - 66

Steijgers / DAmolaeus - 18, 26

Stembor de / DAmolaeus - 44, 46, 47, 57, 77-79, 84-86, 111-119, 121-127, 129-132, 134-139, 141, 142

Stevens / DAmolaeus - 41, 69, 73, 76, 83, 122

Stevensen / DAmolaeus - 73

Stoffelen / DAmolaeus - 13, 15, 17, 36, 45, 76, 123, 134, 140

Stommens / DAmolaeus - 27

Stoop / DAmolaeus - 23

Straeten van der / DAmolaeus - 48, 85, 122

Streso / DAmolaeus - 99

Strijp van / DAmolaeus - 71

Strompen / DAmolaeus - 29

Struijck / DAmolaeus - 19, 33, 56, 76, 90, 104, 124, 131, 136

Struijck? / DAmolaeus - 30

Struijk / DAmolaeus - 33

Suerendonck van / DAmolaeus - 25

Suerius / DAmolaeus - 89

Suermondt / DAmolaeus - 68

Suermont / DAmolaeus - 66, 69, 71-73, 83

Suijlighem van / DAmolaeus - 58

Sundert van / DAmolaeus - 44, 133, 137

Suurmondt van / DAmolaeus - 47

Suurmont / DAmolaeus - 46

Swaanen / DAmolaeus - 136

Swaans / DAmolaeus - 14

Swaen / DAmolaeus - 63, 106, 125

Swaenen / DAmolaeus - 39, 95, 130

Swaens / DAmolaeus - 35, 64

Swager / DAmolaeus - 24

Swanen / DAmolaeus - 23, 46, 70

Swerius / DAmolaeus - 23, 47

Swersembergh / DAmolaeus - 27

Swersenbergh / DAmolaeus - 28, 33

Swert / DAmolaeus - 38, 50

Swrijters / DAmolaeus - 21, 39, 40, 44, 53, 55-57, 60, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 82, 84-86, 88, 90-92, 94, 99, 101, 105, 113, 115, 118, 120, 121, 123-125, 127, 129, 130, 132, 135, 136

Tack / DAmolaeus - 78, 129

Tacq / DAmolaeus - 15, 17, 42, 55, 107, 114, 125, 129, 130, 137-140

Talins / DAmolaeus - 146

Tallon / DAmolaeus - 91, 94, 98

Talon / DAmolaeus - 128

Tappers / DAmolaeus - 107

Teijsen / DAmolaeus - 68

Teijssen / DAmolaeus - 12, 95

Temmerman / DAmolaeus - 86

Tesscher van / DAmolaeus - 23

Tesschers / DAmolaeus - 27

Teunen / DAmolaeus - 19, 110, 131

Teunissen / DAmolaeus - 18, 61, 65

Teuwen / DAmolaeus - 20, 125, 141

Theijsen / DAmolaeus - 25

Thieleman Zuermont / DAmolaeus - 87

Thijs / DAmolaeus - 137

Thomassen / DAmolaeus - 18, 19

Thurenhout van / DAmolaeus - 89

Tiberius / DAmolaeus - 12, 35, 62, 110, 111, 113, 119, 120

Tieleman Zuermondt / DAmolaeus - 87

Tierij / DAmolaeus - 58

Tijs / DAmolaeus - 33, 63

Tijsen / DAmolaeus - 22, 117

Tijssen / DAmolaeus - 50

Tileman Suermont / DAmolaeus - 89

Timmerman / DAmolaeus - 19, 131, 134

Timmermans / DAmolaeus - 22, 23, 27, 28, 31, 36, 48, 54, 58, 80, 117, 141

Tiri / DAmolaeus - 71-73

Tirij / DAmolaeus - 70, 72, 111, 115

Tomassen / DAmolaeus - 36, 125

Toten / DAmolaeus - 16

Treso / DAmolaeus - 84

Tricht van / DAmolaeus - 24

Trier van / DAmolaeus - 51, 96, 103-105

Trouw / DAmolaeus - 36

Turcq / DAmolaeus - 65, 67

Uijttenhove / DAmolaeus - 106

Uittenhove / DAmolaeus - 106

Unen van / DAmolaeus - 39, 41

Uttenhem / DAmolaeus - 33

Valckenburgh / DAmolaeus - 103

Valkenburgh van / DAmolaeus - 16

Valleijn / DAmolaeus - 101

Vallekenburgh van / DAmolaeus - 18, 29, 131

Vedt de / DAmolaeus - 18, 30

Veen van / DAmolaeus - 76, 77

Veermans / DAmolaeus - 22

Veerverloo / DAmolaeus - 59, 62, 73, 119, 120, 139

Veeweij van de / DAmolaeus - 32, 54, 134-136, 142

Veewij van de / DAmolaeus - 53

Velthoven / DAmolaeus - 89, 106, 128

Velthoven van / DAmolaeus - 26, 28, 32, 107, 129

Veltweijck / DAmolaeus - 32

Veltweijck van / DAmolaeus - 100, 137

Veltwijck van / DAmolaeus - 29, 79, 102

Verbaten / DAmolaeus - 36

Verbiest / DAmolaeus - 74, 75

Verboven / DAmolaeus - 120

Verbraak / DAmolaeus - 40, 45

Verbraeck / DAmolaeus - 41, 84

Verbrecht / DAmolaeus - 65, 66, 115

Verbregt / DAmolaeus - 74

Verbrugge / DAmolaeus - 27

Vercouteren / DAmolaeus - 99, 102, 130, 133

Verdijn / DAmolaeus - 18, 64

Verding / DAmolaeus - 103

Verdonck / DAmolaeus - 69

Verdooren / DAmolaeus - 141

Verdoren / DAmolaeus - 90, 141

Verduijst / DAmolaeus - 30, 33

Vereijck / DAmolaeus - 40, 99

Verhaer / DAmolaeus - 13

Verhagen / DAmolaeus - 25

Verheulen / DAmolaeus - 16, 116

Verhoeven / DAmolaeus - 58, 61, 81, 124

Verhoolen / DAmolaeus - 139

Verhulst / DAmolaeus - 55

Verkouteren / DAmolaeus - 51, 52, 130

Vermaet / DAmolaeus - 35, 68

Verman / DAmolaeus - 19

Vermeulen / DAmolaeus - 31, 52, 54, 83, 99, 102, 103, 106, 107

Vermunt / DAmolaeus - 57, 128, 132

Verpoorte / DAmolaeus - 65

Verschie / DAmolaeus - 34

Versel van / DAmolaeus - 68

Versluijs / DAmolaeus - 106

Verstegen / DAmolaeus - 66

Vervloet / DAmolaeus - 11, 12, 114

Verwe.. / DAmolaeus - 30

Veth de / DAmolaeus - 12, 22, 60

Vetter de / DAmolaeus - 81

Vijver van de / DAmolaeus - 11, 12, 22, 26, 28, 30, 32, 55, 89, 99, 106, 123, 124, 127, 129, 137

Vinck / DAmolaeus - 14, 29, 34

Vincken / DAmolaeus - 76, 128

Visschers / DAmolaeus - 116

Visser / DAmolaeus - 11, 82

Visserman / DAmolaeus - 26

Vissermans / DAmolaeus - 18

Vissers / DAmolaeus - 26, 27, 32, 35, 37, 50, 85, 93, 96, 103, 118, 119, 138

Viveen / DAmolaeus - 106

Vlamingh de / DAmolaeus - 109, 114

Vlimmeren van / DAmolaeus - 26, 47, 51, 53, 54, 56, 69, 84, 90, 91, 102, 119, 122, 127, 130, 142

Voermans / DAmolaeus - 100, 128

Vogelaer / DAmolaeus - 105

Voordijck / DAmolaeus - 93

Vooren van de / DAmolaeus - 126

Vooren van der / DAmolaeus - 35

Voorhoff / DAmolaeus - 58, 60, 77, 87, 89, 97, 104, 111, 118, 120, 128, 140

Voorhooff / DAmolaeus - 60, 61

Voorleck / DAmolaeus - 13

Voren van der / DAmolaeus - 11, 21

Vorsten / DAmolaeus - 45

Vorster / DAmolaeus - 38

Vorsters / DAmolaeus - 40

Vos / DAmolaeus - 18-21, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 49, 50, 53, 66, 80, 100, 109, 110, 113

Vosbergen / DAmolaeus - 104

Vosch / DAmolaeus - 17, 33, 43

Voster / DAmolaeus - 38, 39, 42, 110, 115

Vosters / DAmolaeus - 43, 44

Vredenburg / DAmolaeus - 68

Vriendt / DAmolaeus - 81

Vrient / DAmolaeus - 20

Vrients / DAmolaeus - 32

Vries de / DAmolaeus - 44-46, 49, 50, 62, 76, 78, 79, 84, 110, 112, 118, 119, 121, 141, 146

Vrijdag / DAmolaeus - 28

Vroegens / DAmolaeus - 32, 98, 131, 140

Waal de / DAmolaeus - 29, 46

Wadde / DAmolaeus - 18, 39, 51, 52, 87, 99, 109, 117, 130, 133, 146

Wadden / DAmolaeus - 31, 92, 103, 127

Wael de / DAmolaeus - 22, 53, 82, 94

Waelwijck van / DAmolaeus - 146

Wairestijn van / DAmolaeus - 86, 136

Walen / DAmolaeus - 15, 59, 68

Wallewijns / DAmolaeus - 106

Walraven / DAmolaeus - 128

Walschot / DAmolaeus - 105

Walterus / DAmolaeus - 106

Wamel van / DAmolaeus - 146

Wandelen van / DAmolaeus - 12, 22, 45, 60, 108, 109, 111, 116, 144

Wapensen / DAmolaeus - 70

Watte / DAmolaeus - 142

Weckers / DAmolaeus - 36, 111, 118, 120, 126, 128, 135, 140, 142

Weerden van / DAmolaeus - 118

Weijdtvliet van / DAmolaeus - 96

Weijer / DAmolaeus - 59, 71

Weijer de / DAmolaeus - 59

Weijnants / DAmolaeus - 76, 95, 100

Weijnen / DAmolaeus - 11, 16, 59

Weijnewaert / DAmolaeus - 35

Weijs de / DAmolaeus - 105

Weijtens / DAmolaeus - 84

Weijtvliet van / DAmolaeus - 100

Wellauw / DAmolaeus - 106, 138

Wendelen van / DAmolaeus - 18

Werff van de / DAmolaeus - 83

Wesel van / DAmolaeus - 43

Wethouders van Antwerpen / DAmolaeus - 64, 74, 79

Wethouders van Ginneken Breda / DAmolaeus - 92

Wethouders van Hvn / DAmolaeus - 79

Wethouders van Odb / DAmolaeus - 87, 146

Wethouders van Zbg / DAmolaeus - 61

Wevele van / DAmolaeus - 64

Wevort / DAmolaeus - 72

Wichtmans / DAmolaeus - 26

Widh de / DAmolaeus - 47

Widt de / DAmolaeus - 78

Wiel van de / DAmolaeus - 61, 110, 111, 144

Wiel van der / DAmolaeus - 73, 80, 82

Wierts / DAmolaeus - 72

Wijgermans / DAmolaeus - 37

Wijnants / DAmolaeus - 107

Wijnantsen / DAmolaeus - 45, 54

Wijnen / DAmolaeus - 69

Wijngaerde van / DAmolaeus - 80

Wijns / DAmolaeus - 52

Wijtens / DAmolaeus - 41, 51

Wijtvliet / DAmolaeus - 107

Willebord / DAmolaeus - 46

Willems / DAmolaeus - 12

Willemsen / DAmolaeus - 12, 17, 22, 54, 67, 79, 122, 140

Willemsens / DAmolaeus - 146

Willemssen / DAmolaeus - 38

Wilt de / DAmolaeus - 63, 86

Wiltens / DAmolaeus - 77, 94, 97

Winteroij van / DAmolaeus - 78

Winterroij / DAmolaeus - 18

Wit de / DAmolaeus - 42

Witkint / DAmolaeus - 18, 74, 106

Witte de / DAmolaeus - 56, 96

Wittebol / DAmolaeus - 35, 55, 82, 131

Wolff de / DAmolaeus - 78, 101

Wou van / DAmolaeus - 94

Wouten / DAmolaeus - 21

Wouters / DAmolaeus - 42, 91

Woutersen / DAmolaeus - 96, 122, 131

Wullen van / DAmolaeus - 96

Zande van de / DAmolaeus - 111

Zanten van / DAmolaeus - 29, 32

Zebrecht / DAmolaeus - 28

Zeebaers / DAmolaeus - 125

Zeegers / DAmolaeus - 67-69

Zeeuws / DAmolaeus - 33, 135

Zegers / DAmolaeus - 16, 17, 20, 73, 79, 111, 120, 142

Zevender van / DAmolaeus - 51, 84, 89, 90, 100, 102

Zevender van der / DAmolaeus - 90-92, 99

Zeverdonck van / DAmolaeus - 34, 40, 70, 90, 120, 132

Zeverdoncq van / DAmolaeus - 48, 87

Zijne Koninklijke Majesteits Domeinen tot Breda / DAmolaeus - 89

Zuijdenbosch / DAmolaeus - 72

Zundant? / DAmolaeus - 70

Zwerius / DAmolaeus - 89

‘s Lands Middelen over ‘t Marquizaat van BoZ / DAmolaeus - 43

.. / DAmolaeus - 26, 31, 33, 43, 58, 69, 90, 92, 100, 103, 105, 141, 144

 


Copyright © 1998/2005 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 04 november 2015 .