Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)
Daniël van den Broek, 1727 - 1776

Odb-NA-307-146-002 (D. van den Broek)

Inleiding   Index
informatie opvragen? kijk op page "Information"

INLEIDING

Daniël van den Broek wordt op 23 oktober 1727 geadmitteerd door de Edele Mogende Soeverijne Rade en Leenhove van Brabant en Lande van Overmaze te 's-Gravenhage en resideert vanaf dat moment als openbaar notaris in Oudenbosch.

Twee maanden later gaat hij in ondertrouw (in Oudenbosch) c.q. trouwt hij in Rucphen (als jongman, geboren Klundert) met Christina de Keulenaar (als jongdochter (ongehuwd) geboren en wonende in Oudenbosch) (ot/tr - 06.12/26.12.1727).

Christina Ceulenaar [de Keulenaar] wordt in Oudenbosch in het protestantse doopboek ingeschreven als dochter van Pieter Ceulenaar en Jacomina Deumen op 07 februari 1700. Als Daniël trouwt met haar woont hij inmiddels ook in Oudenbosch.

In de perioden 1748-1750 & 1762-1765 is hij substituut-secretaris. Van 1767 tot 1776 staat hij te boek als borgemeester; in zijn leven is hij bovendien (in 1776) schepen van Oudenbosch.

 

Bij de gebruikelijke gegevens (volgnummer, soort akte, vermelde personen) van de opgenomen akten zijn bovendien vermeld de nummers van de foto's van de betreffende akten en repertoria zoals die in mijn archief voorkomen.

De foto-nummering wordt gevormd door een combinatie van de getallen die staan voor achtereenvolgens Archiefnummer, Inventarisnummer en Fotonummer, welke gescheiden worden door een underscore. Aldus:

AAA_NNN_FFF

AAA - Archiefnummer (307 = Notarieel Archief Oudenbosch)

NNN - inventarisNummer (146 t/m 194 = Archief Daniël van den Broek)

FFF - Fotonummer (bij ieder inventarisnummer beginnende bij 000).

De getallen welke hier als code worden gebruikt voor 'Archief' & 'Inventaris' worden ook gebezigd door het Regionaal Archief West-Brabant.

Foto's (digitaal of afdrukken) zijn tegen vergoeding te bestellen bij de uitwerker. Lees de betreffende instructies en informatie op zijn site:

www.ACMGouverneur.com

Recapitulatie van het archief van Daniël van den Broek:

periode   1727 - 1776
aantal residerende jaren   50
aantal archiefnummers   49
aantal akten   985
aantal foto's   2801

Het volgende deel zal gewijd zijn aan notaris Jacobus van Bruël.

 

Waalwijk, 1 juli 2007.


INDEX

Om uzelf een oordeel te doen verschaffen omtrent het nut en de bruikbaarheid van het boek waardoor u zou overwegen een exemplaar aan te schaffen, laat ik hier graag de namenindex volgen. De nummers achter de namen verwijzen naar de pagina's waarop die voorkomen. Het is mogelijk een of meerdere pagina's te bestellen. Voor bestellingen leest u de voorwaarden op de pagina "Information" .

Aarnouds / DvdBroek - 69

Aarssen / DvdBroek - 21, 106

Aart van / DvdBroek - 12, 15, 17, 19, 24, 42, 47, 56, 57, 66, 68, 70, 72, 76, 77, 86, 89, 92, 101, 107, 108, 115, 118, 121, 123, 125

Aarts / DvdBroek - 83, 97, 118, 120

Aartse / DvdBroek - 39, 106

Aartsen / DvdBroek - 21, 38

Abdij van St Bernard op de Schelde / DvdBroek - 25, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 41, 118

Academie tot Leijden / DvdBroek - 50

Ackermans / DvdBroek - 38, 105

Acxel van / DvdBroek - 65

Adams / DvdBroek - 71

Adan / DvdBroek - 72

Adriaans / DvdBroek - 48

Adriaanse / DvdBroek - 48

Adriaansen / DvdBroek - 27

Adriaanssen / DvdBroek - 33

Adriaanze / DvdBroek - 25, 52

Adriaanzen / DvdBroek - 63

Aelbregts / DvdBroek - 41, 42, 63, 82

Aelmans / DvdBroek - 68, 77

Aert van / DvdBroek - 118

Aerts / DvdBroek - 120

Aertse / DvdBroek - 113

Aijers / DvdBroek - 28, 30

Aken van / DvdBroek - 13, 23, 33, 62, 73, 123

Alefeld / DvdBroek - 42

Alemans / DvdBroek - 68

Allaarts / DvdBroek - 112

Allaerts / DvdBroek - 102, 109

Allart / DvdBroek - 97

Alm van / DvdBroek - 38

Alphen / DvdBroek - 17

Alphen van / DvdBroek - 24, 49, 53, 55-60, 65, 66, 68, 69, 74, 123

Alsche / DvdBroek - 127

Ambachtsheerlijkheid van de Oude & Nieuwe Tonge / DvdBroek - 116

Amelsvoort van / DvdBroek - 62

Amstel van / DvdBroek - 16, 116

Annemaat / DvdBroek - 55

Antonisse / DvdBroek - 28, 108

Antwerpen van / DvdBroek - 94

Aperen van / DvdBroek - 118

Aquist / DvdBroek - 32

Ardanne / DvdBroek - 21

Arden / DvdBroek - 18

Ardennen / DvdBroek - 21

Ardonne / DvdBroek - 15, 28

Arijgers / DvdBroek - 121

Arius / DvdBroek - 71

Arnou / DvdBroek - 99

Arnouts / DvdBroek - 62

Arrijgers / DvdBroek - 63

As van / DvdBroek - 48, 97, 125

Assel van / DvdBroek - 75, 79

Asseveld / DvdBroek - 29

Baak / DvdBroek - 25

Backer de / DvdBroek - 17, 76, 110, 114, 118

Baeljaers / DvdBroek - 41

Bairents / DvdBroek - 68, 72

Bak / DvdBroek - 15, 18, 28, 32, 38

Bak de / DvdBroek - 12

Bakkers / DvdBroek - 21, 101

Baks / DvdBroek - 22, 42, 49, 60, 62, 64, 66, 76, 101

Balen van / DvdBroek - 60, 66, 69, 87

Bane / DvdBroek - 92

Banier / DvdBroek - 45, 47, 50, 54, 55, 57, 63, 64, 66-69, 72, 73, 81, 87-89, 100, 104, 105, 109, 110, 112, 116, 118, 119, 126

Barel / DvdBroek - 22, 92

Bartelen / DvdBroek - 49, 64, 76, 97, 102, 109, 121

Baselier / DvdBroek - 108

Bastiaanssen / DvdBroek - 69

Bastiaanzen / DvdBroek - 49, 62, 63

Baten / DvdBroek - 119

Battij / DvdBroek - 14, 15, 17-19, 21, 24, 28, 37, 68

Beaujean / DvdBroek - 64

Beckaf / DvdBroek - 18

Beckaff / DvdBroek - 12, 15, 31, 37, 99

Beckers / DvdBroek - 24, 119

Bedaff / DvdBroek - 109

Beek van / DvdBroek - 22, 23, 68, 77, 85, 101, 104

Beek van de / DvdBroek - 24

Beekens / DvdBroek - 120

Beekman / DvdBroek - 33, 34, 42, 44, 54, 60

Beemt van den / DvdBroek - 124

Beers van / DvdBroek - 29, 32

Beij de / DvdBroek - 118

Beijers / DvdBroek - 104

Bekkaff / DvdBroek - 115

Benefetie der Seven Getijden / DvdBroek - 90

Berg de / DvdBroek - 59

Bergen de Trips / DvdBroek - 109

Bergen van / DvdBroek - 29

Bergh de / DvdBroek - 36, 53, 59

Bergh van den / DvdBroek - 60, 78, 105, 114

Bergmans / DvdBroek - 120

Berkel van / DvdBroek - 22

Berkmans / DvdBroek - 103

Bertrams / DvdBroek - 108

Bertrand / DvdBroek - 67

Bertrant / DvdBroek - 73

Betinks / DvdBroek - 115

Bie de / DvdBroek - 61

Biemans / DvdBroek - 19, 37, 118, 123, 124

Bierstekers / DvdBroek - 22, 27, 56, 68, 87, 91, 93, 94, 96, 101, 121

Bije de / DvdBroek - 103

Bijl / DvdBroek - 63, 70

Bijlant / DvdBroek - 118

Binckhorst / DvdBroek - 84

Binkhorst / DvdBroek - 76, 98, 111, 115, 125

Bisdom / DvdBroek - 53

Bisschop / DvdBroek - 91

Bisschop van Antwerpen / DvdBroek - 99

Blankers / DvdBroek - 89

Blansaart / DvdBroek - 56

Blansaert / DvdBroek - 52

Blerck van / DvdBroek - 37, 71

Blercq van / DvdBroek - 46, 55, 76, 81, 84, 87

Blerk van / DvdBroek - 106, 115

Blick / DvdBroek - 127

Bloijs / DvdBroek - 40, 42, 46, 50, 52, 60, 120

Bloijs de / DvdBroek - 120

Blois / DvdBroek - 15, 18, 24, 25, 36, 39, 89

Blok / DvdBroek - 108

Blom / DvdBroek - 62

Blommerde / DvdBroek - 94, 99

Blommerden / DvdBroek - 73, 77

Blommers / DvdBroek - 109, 111, 116

Blondael / DvdBroek - 49

Bloos / DvdBroek - 21, 28, 36

Bodegem van / DvdBroek - 55

Bodegom van / DvdBroek - 53

Boenders / DvdBroek - 30

Boerberg / DvdBroek - 15

Boerbergh / DvdBroek - 35, 36, 39, 42, 44, 52, 120

Boeren / DvdBroek - 28

Bogaards / DvdBroek - 22

Bogaarts / DvdBroek - 63, 74

Bois du / DvdBroek - 44

Bokhoven / DvdBroek - 119

Bolcooel / DvdBroek - 22

Bollaarts / DvdBroek - 47

Bollekens / DvdBroek - 49

Bon de / DvdBroek - 64

Bontenbal / DvdBroek - 92

Boogaarts / DvdBroek - 123

Booij de / DvdBroek - 55

Boomput van de / DvdBroek - 85

Booms / DvdBroek - 75, 80-82

Boon / DvdBroek - 37, 43, 47, 88, 89, 96

Boons / DvdBroek - 62, 88

Boret / DvdBroek - 98

Borkum van / DvdBroek - 47

Bos van den / DvdBroek - 14, 19, 109

Bosch van den / DvdBroek - 39, 77, 86, 104

Bosheijden / DvdBroek - 34

Bosheijden van / DvdBroek - 78, 83

Bosschaart / DvdBroek - 90

Bosschart / DvdBroek - 41

Bossee / DvdBroek - 61

Bossers / DvdBroek - 23, 61

Bossi / DvdBroek - 105

Bouquet / DvdBroek - 67

Bout de / DvdBroek - 22, 23, 35, 67

Bouw Societeit in de Anna & Karolina Polder / DvdBroek - 116, 119

Braam / DvdBroek - 18

Braat / DvdBroek - 69, 83, 108, 120

Brabantse Lant Thol / DvdBroek - 28, 29, 113

Brabantse Swijgende Land Thol tot Odb / DvdBroek - 110

Braber den / DvdBroek - 79, 88

Brabers / DvdBroek - 61, 79

Brakel van / DvdBroek - 121, 123

Brakman / DvdBroek - 25

Brans / DvdBroek - 82

Brant van den / DvdBroek - 83, 124

Breda / DvdBroek - 28, 41, 62, 69, 84, 98

Breda van / DvdBroek - 91, 120

Breeuws / DvdBroek - 14, 19

Bregt / DvdBroek - 32

Breijs / DvdBroek - 87

Brentink van / DvdBroek - 51

Breskenspolder / DvdBroek - 48, 52

Breugel van / DvdBroek - 72

Breugelaar / DvdBroek - 33

Breugelaars / DvdBroek - 23

Briel van den / DvdBroek - 97

Broek van den / DvdBroek - 11, 37, 47, 81, 83, 87, 92, 110, 129

Broeke van den / DvdBroek - 106

Broekhoven / DvdBroek - 83, 107, 120, 125

Broeren / DvdBroek - 93

Broosens / DvdBroek - 76

Brose / DvdBroek - 65

Brosens / DvdBroek - 118

Brouwer / DvdBroek - 32

Brouwer de / DvdBroek - 94

Brouwers / DvdBroek - 42, 46, 79, 80, 109, 114

Bru�l / DvdBroek - 34

Bru�l van / DvdBroek - 15, 16, 34, 40, 46-49, 56, 57, 59, 60, 62, 65, 69, 70, 72, 74, 77, 80, 83, 88

Bruijn de / DvdBroek - 24, 44, 46, 50, 55, 56, 74, 75, 77, 86, 99

Bruijnincks / DvdBroek - 99

Bruijninghausen van / DvdBroek - 35, 38

Bruijninks / DvdBroek - 103, 105, 106

Brul de / DvdBroek - 11, 16

Brule van den / DvdBroek - 16

Buckens / DvdBroek - 14, 19, 35, 70, 87

Bud / DvdBroek - 94

Buijs / DvdBroek - 15, 17, 18, 35, 46, 53, 58, 59, 61, 65, 66, 80, 81, 86, 88-91, 96, 98, 99, 101, 104, 106, 112, 114, 116, 119, 120

Buijten van der / DvdBroek - 57, 60, 107

Buret / DvdBroek - 76

Burgers / DvdBroek - 42, 69, 70, 116, 119, 121

Burgh van der / DvdBroek - 30, 47

Burgt van der / DvdBroek - 21, 32, 40, 46

Burkom van / DvdBroek - 30, 31, 74, 78, 79, 86, 99

Busserus / DvdBroek - 113

But de / DvdBroek - 99

Calant / DvdBroek - 112

Calis / DvdBroek - 51, 82, 99

Calmet / DvdBroek - 121

Calvert / DvdBroek - 72

Camp du / DvdBroek - 62

Campen van / DvdBroek - 31

Campenhout van / DvdBroek - 15-17, 21, 26, 30, 37, 41, 69, 74, 76, 78, 80, 86, 87, 98, 101

Canters / DvdBroek - 83, 89

Cantrijn / DvdBroek - 26, 28, 38, 51, 112

Capelle van / DvdBroek - 101

Cappon / DvdBroek - 56

Carpentier de / DvdBroek - 60

Cater de / DvdBroek - 24

Cattelain / DvdBroek - 78

Ceijser de / DvdBroek - 69

Celau / DvdBroek - 16

Celdermans / DvdBroek - 63, 76, 89, 92

Cellaards / DvdBroek - 94

Celou / DvdBroek - 16

Ceulenaar de / DvdBroek - 12, 13, 15, 19, 22, 23, 33-35, 37, 39, 56, 73, 88, 112, 121, 122, 128

Ceulenaer de / DvdBroek - 46

Chastelain / DvdBroek - 34, 49, 79

Chattelain / DvdBroek - 78

Chesnoij du / DvdBroek - 79

Claasse / DvdBroek - 36

Claassen / DvdBroek - 57, 107, 111

Claessens / DvdBroek - 13

Clement / DvdBroek - 59, 77

Clep / DvdBroek - 42

Clercken / DvdBroek - 72

Clercq de / DvdBroek - 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 33, 38, 40

Clerk de / DvdBroek - 39, 124

Clevoij / DvdBroek - 108, 119, 127

Clijn / DvdBroek - 26, 61, 82

Clijnders / DvdBroek - 23

Clinge / DvdBroek - 53

Clivoij / DvdBroek - 119, 123

Cloeken / DvdBroek - 23, 60, 83

Cloostere tot Baarle Hertogh / DvdBroek - 80

Clopper de / DvdBroek - 71, 108, 125

Coenot / DvdBroek - 90

Coerts / DvdBroek - 14, 15, 19, 21, 25, 32, 33, 38

Coesemans / DvdBroek - 65

Coevoets / DvdBroek - 21, 41, 64, 65, 76, 85, 101, 106-109, 111, 124, 126

Cohen / DvdBroek - 109

Coks / DvdBroek - 44, 60

Colff / DvdBroek - 72

Collegiaal Cappitel van St Jacob tot Antwerpen / DvdBroek - 116

Colliers / DvdBroek - 85

Coloma / DvdBroek - 13

Colonia / DvdBroek - 22

Colonia de / DvdBroek - 12, 19, 22, 35, 103

Comans / DvdBroek - 118

Commissaris / DvdBroek - 121

Coninck / DvdBroek - 69

Conink / DvdBroek - 58, 83, 89

Coninks / DvdBroek - 89, 93

Convooijen & Licenten op sLands Post / DvdBroek - 11, 44

Convooijen & Licenten op sLands Post tot Stb / DvdBroek - 105, 110

Convooijen & Licenten op Stb / DvdBroek - 22

Convooijen & Licenten ten Comtoire te Stb / DvdBroek - 114

Convooijen & Licenten ten Comtoire van Stb / DvdBroek - 96

Coolen / DvdBroek - 26

Cools / DvdBroek - 16, 47, 50, 68, 69, 83, 85, 89

Coopmans / DvdBroek - 55, 79, 122

Cornelis / DvdBroek - 15

Cornelisse / DvdBroek - 12

Corput van de / DvdBroek - 55

Corst / DvdBroek - 104

Corstiaanse / DvdBroek - 69

Corstiaanze / DvdBroek - 62

Corstiaanzen / DvdBroek - 62

Cortsmit / DvdBroek - 62, 64, 79, 120, 124

Cortsmitt / DvdBroek - 47

Coter de / DvdBroek - 57

Coulil van / DvdBroek - 50, 83, 108, 110

Cousebant van / DvdBroek - 109

Couwens / DvdBroek - 39, 44

Craemers / DvdBroek - 64

Cranenburgh van / DvdBroek - 33, 73

Creek van der / DvdBroek - 67, 73

Creeke van der / DvdBroek - 71

Creemers / DvdBroek - 23

Cremer de / DvdBroek - 22

Cremers / DvdBroek - 22

Crielars / DvdBroek - 109

Crijnen / DvdBroek - 46, 71

Crijns / DvdBroek - 103

Crikegiem van / DvdBroek - 60

Crillaart / DvdBroek - 19, 63

Crillaert / DvdBroek - 29

Crillot / DvdBroek - 57

Crol / DvdBroek - 35, 46, 61

Crom / DvdBroek - 25

Crom de / DvdBroek - 24, 28, 37, 40, 76, 107, 125

Crombeen / DvdBroek - 64, 94

Crooije / DvdBroek - 61

Cruijs / DvdBroek - 84

Cuijpers / DvdBroek - 12, 13, 15, 22, 27, 29, 31, 34, 41, 48, 65, 67, 77, 81, 85, 108, 119, 121, 123, 124

Cuijstermans / DvdBroek - 23, 42, 71, 118

Cuijsters / DvdBroek - 39

Cuilits / DvdBroek - 94

Cumberlant van / DvdBroek - 58

Custermans / DvdBroek - 60, 101

Daast / DvdBroek - 116

Daelen van / DvdBroek - 34

Dalen van / DvdBroek - 64

Dam / DvdBroek - 25, 28, 38, 39, 54, 55, 57, 58, 60, 63, 71, 72, 76, 82, 83, 85, 86, 88, 99

Dam van den / DvdBroek - 97, 113

Dame / DvdBroek - 35

Damelsbach / DvdBroek - 35

Dankaart / DvdBroek - 77, 79

Dankaarts / DvdBroek - 65

Dankers / DvdBroek - 74

Deckers / DvdBroek - 14, 19, 21, 25, 43, 46, 62, 80, 82

Dekkers / DvdBroek - 52

Denis / DvdBroek - 54, 120

Denne van / DvdBroek - 21, 83

Deugt de / DvdBroek - 73, 77

Deumen / DvdBroek - 12, 23, 34

Deutecom van / DvdBroek - 52

Diaconij Armen van den Odb / DvdBroek - 42, 55

Dideriks / DvdBroek - 25, 27, 34, 35

Diderils / DvdBroek - 27

Dielemans / DvdBroek - 88

Dielisse / DvdBroek - 30

Dijcke van den / DvdBroek - 84

Dijckers / DvdBroek - 104

Dijk van / DvdBroek - 14, 15, 19, 91, 118

Dijkagie van Breskens / DvdBroek - 112

Dijke van den / DvdBroek - 26

Dijkers / DvdBroek - 61, 89, 116

Dingemans / DvdBroek - 26, 55, 121

Dockum van / DvdBroek - 15

Does van der / DvdBroek - 78

Dolk / DvdBroek - 36, 38, 40, 46, 47, 56, 65, 71, 79, 83, 92, 104, 107, 120, 122

Domburg van / DvdBroek - 110

Dongen van / DvdBroek - 18, 21, 24, 27, 28, 30-32, 35, 38, 41, 61, 63, 69, 70, 74, 76, 83, 84, 92, 97, 98, 103, 104, 106, 112, 116, 119, 121, 124, 125

Dons / DvdBroek - 16, 19, 77, 98, 105

Doom / DvdBroek - 24

Dooremaal van / DvdBroek - 94

Dooren den / DvdBroek - 99, 110, 118, 122

Dooren van / DvdBroek - 35, 45, 59, 61, 72, 75, 80-82, 90, 92, 94, 97, 98, 105, 123

Doorluchtige Huijse van BoZ / DvdBroek - 34, 41, 45, 57-60, 63, 68, 70, 72, 93, 104

Doorn den / DvdBroek - 29, 38, 55, 76, 98, 113

Doremaal van / DvdBroek - 75, 91, 102, 103

Doremaals / DvdBroek - 112

Doren den / DvdBroek - 99, 120

Doren van / DvdBroek - 15, 16, 21, 59, 61, 75, 100, 101

Douglas / DvdBroek - 116

Douvere van / DvdBroek - 20

Drabbe / DvdBroek - 66, 103, 126, 129

Dries van den / DvdBroek - 12, 46, 57, 70, 74, 86, 91, 109, 122

Driessen / DvdBroek - 101

Drossaard & Regenten van Odb / DvdBroek - 121

Duijts / DvdBroek - 61, 116

Duls / DvdBroek - 15, 39, 65

Dun van / DvdBroek - 12, 16, 47, 56, 62, 70, 80, 82, 86, 100

Dunne van / DvdBroek - 46

Dupon / DvdBroek - 77, 96

Duren van / DvdBroek - 105

Dwarsvaart / DvdBroek - 11

Edel Collegie van Clijne Saake / DvdBroek - 35

Edelachtbare Gerechte der stad Amersfoort / DvdBroek - 69

Edelachtbare Gerechte der Stede Zbg / DvdBroek - 92

Edelachtbare Gerechte van OdG / DvdBroek - 55

Edelachtbare Gerechte van Rdm / DvdBroek - 36

Edelachtbare Gerechte van Stb / DvdBroek - 98

Edelachtbare Gerechten van Willemstad Heijningen Fyn & Stb / DvdBroek - 63

Edele Collegie sLands van den Vrijen tot Sluijs / DvdBroek - 49

Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland & Westvriesland / DvdBroek - 126

Edele Mogende Collegie ter Admiraliteit / DvdBroek - 44, 59

Edele Mogende Heeren Rade van Brabant / DvdBroek - 27, 44

Edele Mogende Heeren Rade van Staten / DvdBroek - 17-19, 21, 24, 25, 28, 32, 38, 67, 76, 103

Edele Mogende Heeren Raden ter Admiraliteit op de Maze / DvdBroek - 53

Edele Mogende Rade / DvdBroek - 31

Edele Mogende Rade & Leenhove / DvdBroek - 98

Edele Mogende Rade & Leenhove van Brabant / DvdBroek - 55

Edele Mogende Rade & Leenhove van Brabant & / DvdBroek - 11, 31

Edele Mogende Rade van Brabant / DvdBroek - 30, 31, 45, 46, 56, 57

Edele Rade & Leenhove van Brabant & / DvdBroek - 29, 127

Eeden van den / DvdBroek - 46

Eekelen van / DvdBroek - 19, 36, 40, 45, 48, 58, 71, 82, 101, 120, 121

Eekeren van / DvdBroek - 21, 44, 46, 75

Eemans / DvdBroek - 31, 74, 92, 104

Eenens / DvdBroek - 118

Eersel van / DvdBroek - 64, 71

Eestermans / DvdBroek - 109

Eggermont van / DvdBroek - 19, 56

Egidij / DvdBroek - 26, 27, 30, 36

Egmont van / DvdBroek - 14

Eijck van / DvdBroek - 85

Eijcx / DvdBroek - 86

Eijde van der / DvdBroek - 38

Eijden van der / DvdBroek - 36, 38-40, 52, 64, 66, 69, 76, 79, 116

Eijgener / DvdBroek - 103

Eijk van / DvdBroek - 107

Eijlbragt / DvdBroek - 39

Eijmberts / DvdBroek - 91, 94

Eijnde op ten / DvdBroek - 82

Eldijk van / DvdBroek - 90

Ellinkhuijsen / DvdBroek - 96

Elshout van den / DvdBroek - 23, 27, 33, 41

Elspeet / DvdBroek - 91

Ende van den / DvdBroek - 15, 35, 71, 97, 114

Enden van den / DvdBroek - 18, 41, 49, 65, 67, 80, 85, 86, 97, 100, 104, 114

Ender op ten / DvdBroek - 41

Engelbertz / DvdBroek - 122

Engels Magazijn tot Odb / DvdBroek - 64

Engelse den / DvdBroek - 61

Engelsen den / DvdBroek - 61, 73

Enthoven van / DvdBroek - 23

Erffrenten van / DvdBroek - 40, 77, 83

Erkelens / DvdBroek - 42

Ernst / DvdBroek - 47

Esbeke van / DvdBroek - 87

Eskens / DvdBroek - 25

Esse van der / DvdBroek - 107

Etten van / DvdBroek - 15, 17, 19, 23, 35, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 64, 65, 68-70, 77, 79, 86, 87, 89, 97, 101, 103, 106, 108, 110

Faas / DvdBroek - 23

Faasse / DvdBroek - 12

Faassen / DvdBroek - 17, 22, 36, 40, 46

Fabritius / DvdBroek - 22, 27, 29, 31, 41, 46, 65, 81, 86, 90, 91, 106

Fasen / DvdBroek - 81, 82, 85, 87

Faure / DvdBroek - 23, 29, 31, 34, 47, 49, 57, 59, 70, 72, 74, 76-80, 86, 88, 98, 100, 103, 107, 111

Fazen / DvdBroek - 118

Feijns / DvdBroek - 23, 106

Fens / DvdBroek - 83, 84

Fierens / DvdBroek - 64, 94

Fiers / DvdBroek - 25, 28, 30

Fijns / DvdBroek - 33, 109

Fins / DvdBroek - 116

Fitzeralt / DvdBroek - 57

Flisschaart / DvdBroek - 14, 19, 25

Flooren / DvdBroek - 34

Floren / DvdBroek - 35

Foodt / DvdBroek - 66, 68

Forstner / DvdBroek - 79

Franken / DvdBroek - 15, 18, 21, 28, 35, 58, 66, 82, 87, 89, 92, 94, 107, 109, 120

Frederiks / DvdBroek - 104

Frijters / DvdBroek - 15, 43, 85

Froeij de / DvdBroek - 70

Fullenius / DvdBroek - 22

Galen van / DvdBroek - 44

Galli / DvdBroek - 34

Gast / DvdBroek - 63

Gastel van / DvdBroek - 14, 19, 21, 25, 37, 60, 64, 69, 74, 81, 111, 114, 116, 119

Gastelaars / DvdBroek - 85

Geel van / DvdBroek - 73, 92, 122

Geene van / DvdBroek - 48

Geertsen / DvdBroek - 65

Gelijns / DvdBroek - 31

Gelooff van�t / DvdBroek - 22

Gelsdorp / DvdBroek - 114

Gelsdorp van / DvdBroek - 85

Gemeente Jesu Christi in Hvn / DvdBroek - 77

Gemeente Jusu Christi in Hvn / DvdBroek - 48

Gemeente Jusu Christi in sPh / DvdBroek - 48

Gemeente Jusu Christi tot Stb / DvdBroek - 70

Gemene sLands Middelen / DvdBroek - 50

Genee van / DvdBroek - 15

Generale Posterij van Hollant & Westvrieslant / DvdBroek - 79

Generale Posterijen van Hollant & Westvriesland / DvdBroek - 78

Gerardi / DvdBroek - 74, 80

Gerechte van Rdl / DvdBroek - 28

Gereformeerde Diaconie Armen der Stad BoZ / DvdBroek - 62

Gereformeerde Diaconij Armen van Odb / DvdBroek - 73, 74, 79

Gielen / DvdBroek - 107, 119

Giellis / DvdBroek - 87

Gijn van / DvdBroek - 112

Gijsel / DvdBroek - 29

Gilde van St Christoffel off de Busse / DvdBroek - 44, 82

Gilles / DvdBroek - 69

Gils van / DvdBroek - 14, 15, 19, 21, 25, 72, 101, 129

Ginneken van / DvdBroek - 17, 119, 121

Goederen Domainen / DvdBroek - 58

Goeverneur / DvdBroek - 86

Gol / DvdBroek - 46

Gommerden / DvdBroek - 50

Gommers / DvdBroek - 69, 83

Gon van de / DvdBroek - 59

Gon van der / DvdBroek - 53, 58, 59

Gool van / DvdBroek - 78

Goor van / DvdBroek - 25, 27, 35

Goorden / DvdBroek - 46, 101

Goosens / DvdBroek - 23

Goudswaard / DvdBroek - 119

Gouverneur / DvdBroek - 27, 56, 103

Govaarts / DvdBroek - 55

Govers / DvdBroek - 49

Graaff de / DvdBroek - 58, 59

Graauw de / DvdBroek - 42, 43, 82, 115, 123

Graefeilant van / DvdBroek - 33

Graeff de / DvdBroek - 63, 76

Graeger / DvdBroek - 58

Grauw de / DvdBroek - 14, 15, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 114, 123

Greeff de / DvdBroek - 125

Grilis / DvdBroek - 84

Groen de / DvdBroek - 33, 38, 49, 65, 76, 84, 112

Groffens / DvdBroek - 38, 72

Gronsvelt van / DvdBroek - 120

Groot de / DvdBroek - 14, 19, 107

Grossens / DvdBroek - 74

Gruijter de / DvdBroek - 12, 15, 16, 22, 81, 86, 99

Gruiter de / DvdBroek - 125

Gulden / DvdBroek - 12, 17, 37, 49, 60, 100, 102, 111

Haan de / DvdBroek - 19, 62, 91, 113

Hagenaars / DvdBroek - 22, 23, 28, 42, 46, 62

Hagenbeelt / DvdBroek - 23

Hagens / DvdBroek - 25, 26, 40, 46, 47, 56, 60, 61, 69, 77, 83, 109, 111

Hagers / DvdBroek - 30, 39, 41, 50, 81

Hal van / DvdBroek - 62, 66

Halfvat / DvdBroek - 12

Halle van / DvdBroek - 61

Hallungius / DvdBroek - 67

Halteren van / DvdBroek - 119

Hamer / DvdBroek - 35

Hamer de / DvdBroek - 36, 39, 52

Hanskurff / DvdBroek - 104

Haren van / DvdBroek - 65

Harrijgens / DvdBroek - 41

Hart de / DvdBroek - 13, 24, 37, 46, 50, 62, 72

Hart van / DvdBroek - 89

Hartel van / DvdBroek - 97

Hartman / DvdBroek - 98, 105, 112

Hartoge de / DvdBroek - 28-30, 42, 47, 72

Hartogh de / DvdBroek - 40, 42

Hartoghe de / DvdBroek - 68

Harwijnen van / DvdBroek - 25

Hasooij / DvdBroek - 119, 121

Havermans / DvdBroek - 62, 77

Heckenhoek / DvdBroek - 99

Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden / DvdBroek - 91

Hees van / DvdBroek - 15, 18, 34

Heestermans / DvdBroek - 24, 25, 28, 32, 38, 43, 50, 52, 63, 65, 76, 80, 82, 116

Heijden van der / DvdBroek - 27, 42, 55, 83, 101

Heijnis / DvdBroek - 66

Helden van / DvdBroek - 65

Hellemonts / DvdBroek - 105

Helmondt van / DvdBroek - 68

Helmons / DvdBroek - 31

Helmont van / DvdBroek - 39, 59, 60, 66, 69, 74

Helmonts / DvdBroek - 23

Helt de / DvdBroek - 49

Hen du / DvdBroek - 74, 80

Henneko / DvdBroek - 19, 28

Herder de / DvdBroek - 102

Heren & Ingelanden van Odb / DvdBroek - 31

Heren & Ingelanden van SMp / DvdBroek - 31

Heren Ingelanden van Stb / DvdBroek - 72

Herman / DvdBroek - 76, 98, 111

Hermans / DvdBroek - 37, 125

Hersselman / DvdBroek - 101

Hertog / DvdBroek - 115

Hertoge de / DvdBroek - 31, 85, 88, 89

Hertogh / DvdBroek - 85

Hertogh de / DvdBroek - 87

Heshuijse / DvdBroek - 96

Heshuijsen / DvdBroek - 96

Hesseld van / DvdBroek - 15, 17-19, 24, 25, 28

Hesselt van / DvdBroek - 14, 15, 21, 25, 28, 32, 33

Heuvel de / DvdBroek - 25, 28

Heuvel van den / DvdBroek - 57, 115

Hijden van der / DvdBroek - 22, 23

Hijgeret / DvdBroek - 30

Hijmans / DvdBroek - 83

Hijnincx / DvdBroek - 82

Hijninks / DvdBroek - 94, 103, 105, 118

Hijnis / DvdBroek - 21, 65, 92

His Majesty Forces in the Low Countries / DvdBroek - 58

Hochede / DvdBroek - 33

Hoedemakers / DvdBroek - 85

Hoek / DvdBroek - 109

Hoek van den / DvdBroek - 122

Hoeke van / DvdBroek - 70

Hoeken / DvdBroek - 48

Hoeks / DvdBroek - 118

Hoekwater / DvdBroek - 59

Hoesemans / DvdBroek - 52, 75, 80-82

Hoeust / DvdBroek - 48

Hofman / DvdBroek - 97

Hogendijk / DvdBroek - 111

Hogerwerff Buijs / DvdBroek - 96

Hoijer / DvdBroek - 29, 31

Hollander den / DvdBroek - 36, 64, 92

Holleman / DvdBroek - 119

Holst van der / DvdBroek - 21

Hommens / DvdBroek - 64

Hommes / DvdBroek - 64

Hompels / DvdBroek - 58

Hond de / DvdBroek - 79

Hooff van / DvdBroek - 76, 91, 94, 97, 108, 112, 125

Hooft / DvdBroek - 31

Hoog de / DvdBroek - 91

Hooge Generaliteijts Collegien in sGh / DvdBroek - 105

Hoogens / DvdBroek - 45

Hoogerwerf / DvdBroek - 114

Hoogh van der / DvdBroek - 11

Hooghop / DvdBroek - 37

Hoogkeizerlijk Hoff Thorn / DvdBroek - 68

Hooijer / DvdBroek - 31, 45, 46, 66

Hoop van der / DvdBroek - 72

Hooremans / DvdBroek - 70

Hootsman / DvdBroek - 98

Hootsmans / DvdBroek - 86

Hopstaken / DvdBroek - 41, 75, 77, 98

Horeman / DvdBroek - 74

Horemans / DvdBroek - 76, 77, 80

Horsten / DvdBroek - 55, 99

Hout van / DvdBroek - 103

Houte van den / DvdBroek - 21, 54, 55, 57, 58, 109

Houten van den / DvdBroek - 63, 109

Houtmagazijn tot Maastricht / DvdBroek - 58

Huijben / DvdBroek - 107

Huijbert de / DvdBroek - 38

Huijbregts / DvdBroek - 82, 118, 120, 125

Huijgens / DvdBroek - 52

Huijgeret / DvdBroek - 28

Huijman / DvdBroek - 14

Huijmens / DvdBroek - 19

Huijninks / DvdBroek - 94

Huijsers / DvdBroek - 116

Huijsken / DvdBroek - 53

Huijsmans / DvdBroek - 107, 124

Huijzen van / DvdBroek - 25

Huisers / DvdBroek - 116

Hulst / DvdBroek - 42

Hulster de / DvdBroek - 48, 52

Hun Edele Mogende de Heeren Raden van Staten / DvdBroek - 98

Huttenhen / DvdBroek - 49

Iersel van / DvdBroek - 66, 103

IJselstijn van / DvdBroek - 42

IJsselstijn van / DvdBroek - 73

Ilverbeek van / DvdBroek - 69

Ilverenbeek van / DvdBroek - 49, 86, 115

Impost op de Hoornbeesten & Bezaaijde Landen / DvdBroek - 103

Impost op het Gemaal & Hoofdgeld over ONG / DvdBroek - 105

Ingelandens van SMp / DvdBroek - 86, 87

Itturietti / DvdBroek - 86

Jaarsveld van / DvdBroek - 96

Jacobs / DvdBroek - 59, 72

Jagers / DvdBroek - 54

Jaghers / DvdBroek - 36, 40, 57, 59, 68

Jamez / DvdBroek - 65

Jaspers / DvdBroek - 114, 115

Jeskoot / DvdBroek - 60

Jeune le / DvdBroek - 78, 79

Jochems / DvdBroek - 98-100

Jogenelen / DvdBroek - 76

Jong de / DvdBroek - 77

Jongeneelen / DvdBroek - 54, 75, 115

Jongenelen / DvdBroek - 28, 34, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 63, 71, 72, 75, 76, 79, 84, 86, 89, 93, 103, 111, 115, 119, 120, 123, 125, 128

Jongh de / DvdBroek - 12, 24, 94

Jongmans / DvdBroek - 94

Jooren / DvdBroek - 67

Joppen / DvdBroek - 46, 54, 55, 57, 58, 63

Joren / DvdBroek - 54, 55, 57, 58

Kamp / DvdBroek - 46

Kapiteijn / DvdBroek - 86

Karmans / DvdBroek - 58

Karren & Paarden van�t Oost & Noorder Quartier / DvdBroek - 83

Keldermans / DvdBroek - 110, 112

Kempe van / DvdBroek - 39

Kerke Regeerders van Odb & Hvn / DvdBroek - 37

Kerkhoven van de / DvdBroek - 63, 66, 70, 71

Kersse / DvdBroek - 86

Kerssen / DvdBroek - 56

Kervel van / DvdBroek - 55, 57, 61

Keulenaar de / DvdBroek - 33, 92, 106, 118, 123, 129

Keversbergh / DvdBroek - 22

Kieboom van de / DvdBroek - 47, 62

Kier / DvdBroek - 77

Kimeijser / DvdBroek - 47

Kinderen van / DvdBroek - 47, 69, 73, 82, 92, 113, 115, 116

Kint �t / DvdBroek - 31

Kip / DvdBroek - 15-17, 22, 33, 54, 66, 77

Klaus / DvdBroek - 37

Kleijn / DvdBroek - 35, 38, 80, 81

Kleijn de / DvdBroek - 84

Klep / DvdBroek - 103, 105

Klerck de / DvdBroek - 107

Kloeken / DvdBroek - 38

Klooster Terrabel in West Woldingerland / DvdBroek - 64

Knaap / DvdBroek - 46, 48, 66

Kneijl / DvdBroek - 79

Knips / DvdBroek - 24

Knipschaar / DvdBroek - 27

Koeijmans / DvdBroek - 21

Koeijvoet / DvdBroek - 97

Koekhoven van / DvdBroek - 71, 73, 93

Koevoets / DvdBroek - 101

K�hnn / DvdBroek - 91

Kok / DvdBroek - 34

Koker de / DvdBroek - 86

Koks / DvdBroek - 24, 30, 34, 44, 46, 59, 103, 119, 123

Koksius / DvdBroek - 77

Konink / DvdBroek - 16, 57

Koninklijke Majesteit van Groot Brittagne / DvdBroek - 91

Koninks / DvdBroek - 85, 101, 114

Kop / DvdBroek - 39

Kornkoper / DvdBroek - 45

Kortsmit / DvdBroek - 21, 101, 106

Kortsmitt / DvdBroek - 99

Koulil van / DvdBroek - 97

Kouwens / DvdBroek - 105, 110

Kraaij / DvdBroek - 29

Kreeft / DvdBroek - 37

Krijkman / DvdBroek - 32

Krikegiem van / DvdBroek - 29, 31

Krom de / DvdBroek - 22

Kroon / DvdBroek - 101

Kruijskerke van / DvdBroek - 66

Kruijskerken van / DvdBroek - 66

Kuijc van / DvdBroek - 96

Kuijk van / DvdBroek - 42, 58, 82, 92

Kuijl / DvdBroek - 98

Kuijper / DvdBroek - 97

Kuijpers / DvdBroek - 106, 119, 121, 127

Kun van der / DvdBroek - 29

Laar van / DvdBroek - 64

Laar van de / DvdBroek - 28

Laat de / DvdBroek - 104

Laats / DvdBroek - 21, 29, 31, 39, 118

Labinon / DvdBroek - 120

Lach / DvdBroek - 65

Lambregts / DvdBroek - 45

Lande van Schouwe / DvdBroek - 33

Landeghem van / DvdBroek - 94

Lange / DvdBroek - 58

Langh de / DvdBroek - 97

Lankkruijs / DvdBroek - 74

Lanssel / DvdBroek - 91

Larooij / DvdBroek - 65, 91, 106

Laseroms / DvdBroek - 21, 59, 75

Laurens / DvdBroek - 74

Lee van der / DvdBroek - 38, 49, 50, 89, 93, 96, 101

Leemans / DvdBroek - 30

Leen van / DvdBroek - 24, 30, 59, 94

Leenaards / DvdBroek - 27

Leenders / DvdBroek - 111

Leengoet van�t / DvdBroek - 72

Leenknegt / DvdBroek - 123

Leer van / DvdBroek - 44

Leeuw de / DvdBroek - 91, 104, 124, 127

Leeuwen van / DvdBroek - 35, 109

Lemkens / DvdBroek - 96

Lempe / DvdBroek - 93

Leur van de / DvdBroek - 73, 92

Leuwen van / DvdBroek - 79

Lieshout van / DvdBroek - 17

Lievens / DvdBroek - 113

Ligt de / DvdBroek - 67

Lijbregts / DvdBroek - 119

Lijenburgh van / DvdBroek - 109

Lijtens / DvdBroek - 19, 29, 31, 87

Linde van der / DvdBroek - 58

Linden van der / DvdBroek - 58, 127

Lint de / DvdBroek - 46, 111

Lint van / DvdBroek - 69

Lips / DvdBroek - 68, 73, 74

Lis van / DvdBroek - 98, 107, 123, 124, 127

Lodders / DvdBroek - 108, 123

Loeff / DvdBroek - 30, 31, 49

Logtenborg / DvdBroek - 123

Loijaerts / DvdBroek - 80

Londt / DvdBroek - 35, 36

Lonk / DvdBroek - 88

Loo van�t / DvdBroek - 104

Looij van der / DvdBroek - 59

Looijen / DvdBroek - 14

Loon van / DvdBroek - 49, 88, 96, 100, 103, 121, 122

Los / DvdBroek - 96

Losecaat / DvdBroek - 49

Lotzij / DvdBroek - 108

Louijssen / DvdBroek - 25

Louwis / DvdBroek - 100

Louwrijsen / DvdBroek - 36

Lucas / DvdBroek - 67

Lucien / DvdBroek - 93

Luijbens / DvdBroek - 109

Luijcas / DvdBroek - 60

Luijken / DvdBroek - 37, 108

Luijks / DvdBroek - 14, 19, 25, 28, 32, 33, 62, 74, 81, 104, 106, 107, 112, 116, 119, 125

Luijkx / DvdBroek - 86

Luteijn / DvdBroek - 112

Maagdenberg van den / DvdBroek - 125

Maagdenbergh van den / DvdBroek - 44

Maartens / DvdBroek - 112

Maas / DvdBroek - 14, 19, 46, 105, 108, 116, 119, 123

Maaten / DvdBroek - 45

Maatjens / DvdBroek - 49, 63, 69, 110, 112, 115

Maatjes / DvdBroek - 69, 108

Maden van der / DvdBroek - 106

Man de / DvdBroek - 74, 87

Mangelaars / DvdBroek - 46, 62, 107

Manpaaij / DvdBroek - 39

Marijnen / DvdBroek - 116

Martelmans / DvdBroek - 79

Martense / DvdBroek - 89

Marttens / DvdBroek - 88

Massar / DvdBroek - 106

Matjens / DvdBroek - 69

Mattemburgh van / DvdBroek - 26, 41, 45, 56-59, 61, 63, 68, 72, 86, 87, 93

Matthijssen / DvdBroek - 55

Mattijsse / DvdBroek - 112

Mattijssen / DvdBroek - 104

Meeder / DvdBroek - 127

Meel van / DvdBroek - 14

Meer van / DvdBroek - 40, 69, 89, 94, 106

Meesters / DvdBroek - 14, 18, 19, 21

Meeuwen / DvdBroek - 18

Meijden van der / DvdBroek - 73

Meijer de / DvdBroek - 28, 30

Meijnhart / DvdBroek - 71

Meijs / DvdBroek - 34

Melisse / DvdBroek - 94

Mens / DvdBroek - 51, 80, 84, 122, 123

Merode de / DvdBroek - 92

Mes / DvdBroek - 15, 18, 30, 85, 100, 116

Methorst / DvdBroek - 69

Meurs van / DvdBroek - 61

Michorius / DvdBroek - 80, 81

Mickhout / DvdBroek - 14, 19, 44, 47, 55, 68

Middelharnas / DvdBroek - 31

Mies / DvdBroek - 30, 31

Mijne / DvdBroek - 98, 99

Mijsberg / DvdBroek - 114

Moer van de / DvdBroek - 40

Moer van der / DvdBroek - 40, 60

Moeren van de / DvdBroek - 113

Moerkens / DvdBroek - 71

Moerkerken van / DvdBroek - 113

Moermans / DvdBroek - 14, 19, 72

Mol / DvdBroek - 60, 80, 82, 112

Mol van / DvdBroek - 19, 50

Molenaars / DvdBroek - 68

Moleschot / DvdBroek - 85

Mommers / DvdBroek - 64, 74, 76, 97, 106, 111

Monsieurs / DvdBroek - 98, 99

Monteau / DvdBroek - 66

Montenak de / DvdBroek - 12

Montens / DvdBroek - 80, 81

Mooij de / DvdBroek - 13, 24, 27, 33, 34, 41, 55, 62, 63, 66, 73, 74, 76, 82, 85, 88, 94, 100, 102, 105, 108, 120, 121, 125

Moolenaars / DvdBroek - 57

Moors / DvdBroek - 74

Morel / DvdBroek - 56

Morreau / DvdBroek - 34

Mosselmans / DvdBroek - 115

Moulin du / DvdBroek - 96

Mouw / DvdBroek - 21, 27, 30, 31, 41, 121

Muijen / DvdBroek - 105

Muijters / DvdBroek - 62

Mulders / DvdBroek - 75, 105

Mus / DvdBroek - 12

Nanen / DvdBroek - 37, 64

Nederburgh / DvdBroek - 55, 56, 67, 105

Nederlandse Oostindische Compagnie / DvdBroek - 35, 36, 39

Neeff de / DvdBroek - 12, 66, 70, 79, 81, 89, 91, 99

Neelemans / DvdBroek - 49

Neesen van der / DvdBroek - 99

Nelemans / DvdBroek - 61, 124

Nellen van der / DvdBroek - 67

Nicoll / DvdBroek - 58

Nicols / DvdBroek - 119

Nieuwenbergh van den / DvdBroek - 64

Nieuwenhuijse / DvdBroek - 41

Nieuwenhuijse van den / DvdBroek - 33

Nievaar / DvdBroek - 58

Nijs de / DvdBroek - 47

Nispen / DvdBroek - 97

Nispen van / DvdBroek - 75, 97

Nistelrooij van / DvdBroek - 125

Nollens / DvdBroek - 23, 38

Nollides / DvdBroek - 77

Noord van de / DvdBroek - 89

Nooren / DvdBroek - 25

Noort van / DvdBroek - 85

Noort van de / DvdBroek - 24, 60, 83, 98, 108

Noortbergh / DvdBroek - 83

Noren / DvdBroek - 14, 19

Nouten / DvdBroek - 58, 79

Nouwen / DvdBroek - 119

Nuijens / DvdBroek - 17, 71

Nuijs / DvdBroek - 39

Ockerenburg van / DvdBroek - 122

Ockers / DvdBroek - 42

Oekelen van / DvdBroek - 45, 48, 49

Oers van / DvdBroek - 18, 21, 24, 28, 83, 97

Offerman / DvdBroek - 127

Olden van / DvdBroek - 34, 78

Oldersom / DvdBroek - 17

Olislagers / DvdBroek - 49, 109

Onincx / DvdBroek - 108

Oninks / DvdBroek - 108

Ooijen van / DvdBroek - 82, 111

Oomen / DvdBroek - 116, 119

Oorschot van / DvdBroek - 33, 46

Oost Indische Compagnie / DvdBroek - 40, 113, 115, 116

Oost Indische Maatschappij / DvdBroek - 67, 73

Oosterhout van / DvdBroek - 13, 35, 71, 73, 100, 107, 109, 114, 124

Ophuijsen van / DvdBroek - 119

Oploo van / DvdBroek - 12

Opstal van / DvdBroek - 68, 72, 80

Ordinaire & Extraordinaire Verpondingen / DvdBroek - 22, 24

Orians / DvdBroek - 19, 26, 39

Ossenblok / DvdBroek - 55, 85, 100

Ossenwaarde / DvdBroek - 123

Osta van / DvdBroek - 21, 107

Otgens / DvdBroek - 13, 18, 25-29, 31, 37, 39-41, 46-48, 52, 60, 64, 65, 68, 69, 71, 84, 86-88, 112, 115, 118

Oude Nieuwe Landen / DvdBroek - 13

Oudenhoven van den / DvdBroek - 75

Oudera van der / DvdBroek - 72

Overingh / DvdBroek - 91

Overwater / DvdBroek - 22

Paige le / DvdBroek - 87

Palamedes / DvdBroek - 77

Palenstijn / DvdBroek - 33

Pallamedus / DvdBroek - 73

Palm / DvdBroek - 88

Pals / DvdBroek - 69

Palts van de / DvdBroek - 61

Panen / DvdBroek - 106

Panis / DvdBroek - 102

Panneboeter / DvdBroek - 27

Papegaai / DvdBroek - 81

Papegaaij / DvdBroek - 81

Par / DvdBroek - 15, 18, 28

Parmoer / DvdBroek - 17, 23

Pauwelse / DvdBroek - 111

Peer van / DvdBroek - 38, 49, 96, 98

Peeters / DvdBroek - 124

Peijsel / DvdBroek - 81, 97, 103

Pelt van / DvdBroek - 31, 41, 42, 62, 66, 85, 100

Permour / DvdBroek - 24

Perucca de / DvdBroek - 89

Peteghem van / DvdBroek - 90

Peterssen / DvdBroek - 91

Pets / DvdBroek - 46, 66, 68

Pieren / DvdBroek - 36, 40, 107

Piersen / DvdBroek - 114

Pieterman / DvdBroek - 49, 61

Pieterse / DvdBroek - 30

Pietersse / DvdBroek - 76

Pijsel / DvdBroek - 48, 77, 79, 81, 98

Plasschaart / DvdBroek - 15, 17, 71, 118, 120

Poel / DvdBroek - 41, 53, 55, 69

Poel van de / DvdBroek - 56

Poel van der / DvdBroek - 52, 56, 57, 92, 103, 104, 121, 122

Poeren / DvdBroek - 36

Poijblant / DvdBroek - 66

Polacq / DvdBroek - 41

Polak / DvdBroek - 64, 97

Polder van Borssele in Zeelant / DvdBroek - 121

Polder van Cadsant / DvdBroek - 52

Polder van de Oude & Nieuwe Landen / DvdBroek - 107

Polder van Lillo / DvdBroek - 94

Polder van NwG / DvdBroek - 33

Polder Wulpe / DvdBroek - 112

Polders Lillo cum annexis / DvdBroek - 99

Polij / DvdBroek - 81

Pontij / DvdBroek - 77

Pontij [Pon du] / DvdBroek - 66

Poppel van / DvdBroek - 29, 32

Pottere de / DvdBroek - 27, 31, 34, 56, 88, 117

Potters / DvdBroek - 38

Poul / DvdBroek - 88

Pouw de / DvdBroek - 93

Praat / DvdBroek - 42

Praats / DvdBroek - 42, 97, 102, 121, 122

Praetorius / DvdBroek - 60

Preijn / DvdBroek - 32

Prince / DvdBroek - 48, 53, 62, 89

Pronk / DvdBroek - 33

Proost / DvdBroek - 17, 24, 35

Proul / DvdBroek - 84

Pruijmboom / DvdBroek - 12, 15, 21, 38, 39, 50, 71, 92, 100

Pul van / DvdBroek - 54

Pus / DvdBroek - 60

Put / DvdBroek - 79

Putkuijp / DvdBroek - 82, 106

Quirijns / DvdBroek - 122

Raaijmakers / DvdBroek - 44, 47, 82, 123, 124

Raamsdonk van / DvdBroek - 104

Raats / DvdBroek - 89, 93

Rade van State / DvdBroek - 14, 15

Ram de / DvdBroek - 36, 38-40, 52, 63, 76, 79, 98, 101, 111, 123

Rams / DvdBroek - 31, 84

Rasij / DvdBroek - 116

Ratte / DvdBroek - 117

Ravens / DvdBroek - 58, 67

Ravensberg van / DvdBroek - 65, 101

Ravensbergh van / DvdBroek - 12, 17, 21, 25, 30, 50, 52, 57, 85

Ravensteijn van / DvdBroek - 123

Ravestijn / DvdBroek - 125

Rebeck / DvdBroek - 114

Rebeek / DvdBroek - 110, 118

Reckers / DvdBroek - 87

Rees / DvdBroek - 89

Regenmorter van / DvdBroek - 86

Regenten van Stb / DvdBroek - 57

Reijnierssen / DvdBroek - 107

Remigius / DvdBroek - 76

Renders / DvdBroek - 45

Respectieve Brouwers & Brouwsters van Odb ONG Hvn Zegge / DvdBroek - 101

Respectieve Gerechten van deze Oostquartiere / DvdBroek - 52

Respectieve Gerechtens van Willemstad / DvdBroek - 127

Respectieve Hoven van Justitie / DvdBroek - 47, 96

Respectieve Hoven van Justitie in Hollant / DvdBroek - 121, 123

Reus de / DvdBroek - 20

Ridder de / DvdBroek - 68

Riddere de / DvdBroek - 70

Riel van / DvdBroek - 27, 28, 30, 38

Riet van de / DvdBroek - 37, 92, 102, 107, 124, 126

Riet van der / DvdBroek - 31

Riethoven van / DvdBroek - 23

Rietstap / DvdBroek - 127

Rijcke / DvdBroek - 122

Rijcken / DvdBroek - 40, 51, 64, 65, 67, 75, 79, 80, 84, 96-98, 121-123

Rijen van / DvdBroek - 26, 44, 47, 48, 51, 62, 88

Rijke / DvdBroek - 116

Rijken / DvdBroek - 24, 38, 44, 46

Rijnierse / DvdBroek - 97

Rijniersen / DvdBroek - 113

Rijnvos / DvdBroek - 121

Rijsbergen van / DvdBroek - 11, 13, 15, 22, 39

Rijsinge van / DvdBroek - 41

Rijssels / DvdBroek - 92

Rijvers / DvdBroek - 77

Rimmers / DvdBroek - 75, 81

Rochus / DvdBroek - 28, 30

Rocque de la / DvdBroek - 50

Rocx / DvdBroek - 74

Roeff / DvdBroek - 101, 103

Roelands / DvdBroek - 88

Roelen / DvdBroek - 65, 100, 106

Roels / DvdBroek - 42, 64, 74, 85, 100, 101, 123, 125

Roep van der / DvdBroek - 103

Roggeveen / DvdBroek - 93

Roks / DvdBroek - 28, 42, 65

Romand / DvdBroek - 77, 107

Romree de / DvdBroek - 13

Rooij de / DvdBroek - 21, 56, 62, 73, 91, 94

Roomsche Kerkenraad in Odb / DvdBroek - 81

Roosen / DvdBroek - 33

Roosendaal van / DvdBroek - 104

Ros / DvdBroek - 108

Roscam / DvdBroek - 72

Roskam / DvdBroek - 31

Rossel / DvdBroek - 35

Rovers / DvdBroek - 115

Rozendaal van / DvdBroek - 128

Rubbens / DvdBroek - 49

Ruijter de / DvdBroek - 39, 63, 70, 93, 96

Rumph / DvdBroek - 122

Rupertus / DvdBroek - 74

Ruwers / DvdBroek - 56

Sacharias / DvdBroek - 77

Salie / DvdBroek - 41

Sambeek van / DvdBroek - 64, 66, 77

Sanders / DvdBroek - 70, 91

Sanderus / DvdBroek - 28, 39, 74

Sandijk van / DvdBroek - 93

Santen van / DvdBroek - 41, 72

Schaak / DvdBroek - 65

Schadden / DvdBroek - 92

Schakels / DvdBroek - 124

Schalk / DvdBroek - 39

Schellink / DvdBroek - 125

Schepenen van Zegge / DvdBroek - 54, 55, 57, 58

Scherpenbrant van / DvdBroek - 70

Schiesel / DvdBroek - 29

Schijvenaars / DvdBroek - 102

Schilmans / DvdBroek - 56

Schippers / DvdBroek - 17, 34, 40, 50, 65, 82, 111, 124, 127

Schoen / DvdBroek - 103, 105, 124

Schoenmakers / DvdBroek - 48

Schonk / DvdBroek - 24, 26, 70, 86, 91, 103

Schooff / DvdBroek - 88

Schoofs / DvdBroek - 15, 100

Schoonhoven / DvdBroek - 107

Schou / DvdBroek - 94

Schouten / DvdBroek - 105

Schouw / DvdBroek - 92, 108, 123

Schraauwen / DvdBroek - 103

Schrammen / DvdBroek - 58

Schrauwen / DvdBroek - 15, 18, 21, 24, 72, 79, 88, 94, 121, 122

Schreur / DvdBroek - 88

Schriek van der / DvdBroek - 86

Schuijlenburgh van / DvdBroek - 60

Segers / DvdBroek - 111

Sels / DvdBroek - 18, 21, 55

Sem / DvdBroek - 42

Seps / DvdBroek - 83

Seuijse / DvdBroek - 25

Seuse / DvdBroek - 42

Severijn / DvdBroek - 61

Severijnen / DvdBroek - 114

Severijns / DvdBroek - 43, 123

Sevrijns / DvdBroek - 115

Sgrauwen / DvdBroek - 100

Simons / DvdBroek - 64, 93, 114, 118

Sinnen van / DvdBroek - 42, 93, 96

Sint Maartens Polder / DvdBroek - 31

Sips / DvdBroek - 37, 38

sLands Convooijen & Licenten / DvdBroek - 96, 101

sLands Magazijnen tot Philippine / DvdBroek - 20

sLands Post tot Stb / DvdBroek - 20, 51, 53

sLands Posten tot Stb & Klu / DvdBroek - 53

sLands Schepen / DvdBroek - 65

sLands Universiteit tot Leiden / DvdBroek - 123

sLands Verpondingen / DvdBroek - 44

sLands Zeewerken / DvdBroek - 20

Sloekers / DvdBroek - 71

Slooters / DvdBroek - 87, 95, 101, 108

Sluijs van / DvdBroek - 45

Smit de / DvdBroek - 50, 52

Smits / DvdBroek - 16, 103

Smitskam / DvdBroek - 22

Smolders / DvdBroek - 31, 60, 71, 81, 86, 87, 89

Smout / DvdBroek - 65, 93, 104

Sneppe van der / DvdBroek - 44

Snijders / DvdBroek - 67, 69, 108

Soest van / DvdBroek - 15, 18, 28, 65

Soetens / DvdBroek - 65

Soltem van / DvdBroek - 75

Son van / DvdBroek - 98

Sorret / DvdBroek - 68, 101

Souveraine Rade en Leenhove van Brabant / DvdBroek - 72

Souverijn / DvdBroek - 55

Souverijns / DvdBroek - 14

Spanjaarts / DvdBroek - 125

Speek / DvdBroek - 119, 123

Spilbeek van / DvdBroek - 48

Spitters / DvdBroek - 45, 73, 105, 125

Sprang van / DvdBroek - 120

Sprangers / DvdBroek - 21, 45, 48, 61

Sprinijau / DvdBroek - 36

Sprongh / DvdBroek - 46, 88

Sprundel van / DvdBroek - 83

St Pouwlus Hofie / DvdBroek - 35

Stadhouders / DvdBroek - 72, 106

Stads / DvdBroek - 109

Ste Bernards / DvdBroek - 31

Ste Meertens Polder / DvdBroek - 29

Stebense / DvdBroek - 63

Steen van / DvdBroek - 59, 62, 73, 94

Steen van der / DvdBroek - 77

Steenhuisen van / DvdBroek - 27

Steenis / DvdBroek - 35

Steenman / DvdBroek - 108

Steffens / DvdBroek - 46, 106

Stekete / DvdBroek - 12, 92

Stelle van / DvdBroek - 51

Stembor de / DvdBroek - 24, 91

Stempels / DvdBroek - 21

Sterkes / DvdBroek - 109

Sterrenbergh / DvdBroek - 36

Steveniers / DvdBroek - 106

Stevense / DvdBroek - 45

Stillemans / DvdBroek - 52, 107

Stoffelen / DvdBroek - 76

Stommens / DvdBroek - 115, 116

Stommes / DvdBroek - 113

Stoop / DvdBroek - 80, 82, 89, 100, 101, 125

Stoppelaar de / DvdBroek - 53, 64, 65, 68, 70, 91, 96, 97, 121-123

Stouters / DvdBroek - 41

Straaten van der / DvdBroek - 36, 50

Straatsburg van / DvdBroek - 22

Straatsburgh van / DvdBroek - 23

Straten van der / DvdBroek - 25, 27, 36, 42, 44, 50, 52

Strijers / DvdBroek - 86

Strijkers / DvdBroek - 15, 18, 28, 39, 62, 71, 91

Strijp van / DvdBroek - 19

Struijff / DvdBroek - 70

Struijk / DvdBroek - 15, 18, 21, 24, 25, 28, 38, 76, 107, 115, 125

Struijs / DvdBroek - 32, 51, 76, 82, 94, 99, 107, 109, 112

Stuerman / DvdBroek - 104

Stuijvesante van / DvdBroek - 28

Suijkerbuijk / DvdBroek - 91

Suijse / DvdBroek - 36, 44, 50, 52

Suise / DvdBroek - 44, 50

Sundert van / DvdBroek - 75, 107, 121

Surker van / DvdBroek - 66

Swaan / DvdBroek - 50, 62, 63, 66, 69, 76, 86, 89, 91, 96

Swagers / DvdBroek - 65, 92

Swart / DvdBroek - 112

Swart de / DvdBroek - 107, 122

Sweep / DvdBroek - 39, 69, 84

Sweris / DvdBroek - 36

Swijdens / DvdBroek - 47

Swijgende Brabantse Landtol Gelijde & Paardegeld / DvdBroek - 15

Swol van / DvdBroek - 92, 97

Swrijters / DvdBroek - 68

Taaijmans / DvdBroek - 70

Tack / DvdBroek - 35

Tak / DvdBroek - 17, 24, 43, 71, 91, 94

Talboom / DvdBroek - 122

Tappers / DvdBroek - 118

Taselaar / DvdBroek - 65

Tegelaar / DvdBroek - 98, 125

Terre / DvdBroek - 66, 69, 126

Tessers / DvdBroek - 104, 116

Thellusson / DvdBroek - 79

Thijs / DvdBroek - 22

Thijsse / DvdBroek - 64

Thijssen / DvdBroek - 112

Tichgon / DvdBroek - 41

Tichon / DvdBroek - 56

Tieboel / DvdBroek - 126

Tiebout / DvdBroek - 37

Tiemol / DvdBroek - 43

Tijssen / DvdBroek - 50

Timmermans / DvdBroek - 15, 17, 18, 21, 24, 30, 40, 56, 62, 72, 91

Timmers / DvdBroek - 22, 49

Tirel / DvdBroek - 76

Toebaart / DvdBroek - 19

Torenburg van / DvdBroek - 118

Trooijer van / DvdBroek - 66

Troost / DvdBroek - 41, 77

Trouw / DvdBroek - 111

Uffelen van / DvdBroek - 14, 19, 27

Unem van / DvdBroek - 61

Unen van / DvdBroek - 80-82, 90, 117

Uningen van / DvdBroek - 74

Universiteit tot Leiden / DvdBroek - 122

Valenge / DvdBroek - 80

Varemaat / DvdBroek - 17, 23, 39, 63, 66, 88

Vastenouw / DvdBroek - 76

Veeweij van de / DvdBroek - 60, 118, 125

Velingius / DvdBroek - 70

Ven van der / DvdBroek - 30, 123

Verbaaij / DvdBroek - 64

Verbant / DvdBroek - 48, 71

Verbaten / DvdBroek - 37, 46, 60, 64, 86, 92, 102, 104, 105, 112, 125

Verbraak / DvdBroek - 35, 109, 112, 120, 121

Verbraek / DvdBroek - 102

Verbregt / DvdBroek - 26

Verbrugge / DvdBroek - 106

Verdetij / DvdBroek - 56

Verdoes / DvdBroek - 73

Verdonk / DvdBroek - 43, 47

Verdooren / DvdBroek - 103

Verdoren / DvdBroek - 101

Verduijn / DvdBroek - 47, 67, 73, 112

Vereijk / DvdBroek - 14, 19

Vereijt / DvdBroek - 27

Vergouwen / DvdBroek - 45, 71, 103, 105, 108

Verhagen / DvdBroek - 15, 75

Verharen / DvdBroek - 98

Verheijen / DvdBroek - 64, 110

Verhoef / DvdBroek - 111

Verhoeff / DvdBroek - 46

Verhoeve / DvdBroek - 68, 108

Verhoeven / DvdBroek - 38, 44, 76, 86, 96

Verhulst / DvdBroek - 82

Verkerk / DvdBroek - 73, 100, 107

Verlegh / DvdBroek - 97

Vermaat / DvdBroek - 62

Vermaten / DvdBroek - 102

Vermeulen / DvdBroek - 22, 51, 56, 64, 79, 82, 83, 87, 92, 94, 96, 97, 99, 103, 112, 113, 121-123

Vermolen / DvdBroek - 71

Vermunt / DvdBroek - 35, 68, 108, 118

Verspegt / DvdBroek - 84

Versteeg / DvdBroek - 101

Verstraten / DvdBroek - 120

Vervloet / DvdBroek - 16, 38, 50, 60, 75, 76, 97, 103

Vessem van / DvdBroek - 17, 85

Vessum van / DvdBroek - 50, 52

Vierschaar van Heijningen / DvdBroek - 88

Vink / DvdBroek - 16

Visser / DvdBroek - 68

Visser de / DvdBroek - 80

Vissers / DvdBroek - 44

Vlaminck / DvdBroek - 16

Vleeshouwers / DvdBroek - 44

Vleet van der / DvdBroek - 15, 18, 24, 28, 44, 65, 68

Vliet van der / DvdBroek - 35

Vlimmeren van / DvdBroek - 57, 62, 83, 100

Vloet van der / DvdBroek - 65

Vloot / DvdBroek - 109

Vloot van der / DvdBroek - 115, 125

Vlugge / DvdBroek - 61, 66, 73, 105, 112, 113

Voermans / DvdBroek - 17, 34, 106

Voeten / DvdBroek - 15, 41, 57, 114

Vogel / DvdBroek - 43

Vogels / DvdBroek - 60, 80, 85, 112

Voogde / DvdBroek - 94

Voogden / DvdBroek - 14, 19, 21, 22, 24-26, 72, 89, 94

Vooghden / DvdBroek - 50, 76, 89, 104, 105

Voogt de / DvdBroek - 101

Voorbraak / DvdBroek - 98

Vooren van der / DvdBroek - 18, 24, 72, 80, 96, 98

Voorhans / DvdBroek - 73

Voortman / DvdBroek - 51

Voren van der / DvdBroek - 15, 28, 72

Vorst van der / DvdBroek - 37, 86

Vos / DvdBroek - 12, 15, 18, 23, 33, 37, 48, 108

Vos de / DvdBroek - 11, 20, 44, 53, 55, 105, 107, 110

Vosch de / DvdBroek - 92

Vriends / DvdBroek - 33, 76

Vrients / DvdBroek - 33

Vries de / DvdBroek - 124, 127

Vriesch de / DvdBroek - 58

Vrijmoet / DvdBroek - 93

Vrinds / DvdBroek - 101

Vrolijk / DvdBroek - 23, 39, 63, 67, 69, 84, 85, 98, 108

Vromans / DvdBroek - 103

Vroom de / DvdBroek - 12, 17, 52, 79

Waal de / DvdBroek - 14, 19, 26, 74

Waalwijk / DvdBroek - 81, 82, 93

Waalwijk van / DvdBroek - 72

Wadde / DvdBroek - 81

Wael van der / DvdBroek - 77

Wagemakers / DvdBroek - 42, 43, 47, 49, 69, 72, 101, 104, 114

Wallerius / DvdBroek - 58

Walt de / DvdBroek - 15, 16, 21, 22, 24, 25, 32, 38

Warnas / DvdBroek - 31

Wasbeek van / DvdBroek - 71, 76, 86, 88

Wassenaar / DvdBroek - 75

Wassenaar van / DvdBroek - 109

Water van de / DvdBroek - 19, 36, 44, 62, 91, 113

Watering & Polder Borsele / DvdBroek - 123

Wateringe de Groede / DvdBroek - 112

Wateringe van Cadsant / DvdBroek - 48, 56

Watermolen van de / DvdBroek - 98, 107

Weckeren / DvdBroek - 64

Weert de / DvdBroek - 59

Weert van / DvdBroek - 65, 92

Weesel van / DvdBroek - 27

Weij in de / DvdBroek - 38, 60, 63, 71, 83, 97, 103, 108

Weijgert van de / DvdBroek - 109

Weijns / DvdBroek - 27, 54

Weijs / DvdBroek - 35, 38, 76

Welbergh van de / DvdBroek - 61, 72, 75, 80-82, 90

Welt van / DvdBroek - 16, 113

Wensschenburg van / DvdBroek - 17

Wenssenburgh van / DvdBroek - 27, 30, 44

Werts / DvdBroek - 22

Wesel van / DvdBroek - 49

Wetten van / DvdBroek - 77

Wezel van / DvdBroek - 92, 106, 125

Wieken / DvdBroek - 48

Wielaard / DvdBroek - 39

Wielen van der / DvdBroek - 15, 18, 25, 26, 28, 30, 41, 52, 65, 75, 76, 100, 121, 125

Wierts / DvdBroek - 15

Wijgers / DvdBroek - 115

Wijgert van de / DvdBroek - 105, 115, 120

Wijk van / DvdBroek - 88

Wijnants / DvdBroek - 47

Wijnen / DvdBroek - 23, 34, 35, 100, 101

Wijngaard van de / DvdBroek - 54

Wijngaart van de / DvdBroek - 88

Wijs / DvdBroek - 23

Wijten / DvdBroek - 111, 114

Wijtvliet van / DvdBroek - 31, 40, 94, 119

Willemen / DvdBroek - 76

Willemse / DvdBroek - 61

Willemze / DvdBroek - 35, 54, 55, 57, 58

Wils / DvdBroek - 125

Win de / DvdBroek - 47, 59, 68, 72, 76, 97, 102, 121, 125

Wint de / DvdBroek - 28

Winters / DvdBroek - 124

Wissels / DvdBroek - 44

Wit de / DvdBroek - 46, 66, 72, 89, 107

Witte de / DvdBroek - 27, 29

Wold de / DvdBroek - 86

Woldt de / DvdBroek - 69, 76, 89

Wolff de / DvdBroek - 22, 37, 44, 48, 63, 64, 70, 72, 94, 98-100, 102, 109, 115, 123

Wolt de / DvdBroek - 50, 66, 72, 76, 89, 94, 98

Worms / DvdBroek - 118

Woutas / DvdBroek - 124

Wouwmans / DvdBroek - 74

Wouwtas / DvdBroek - 27

Wullen van / DvdBroek - 14, 15, 17-19, 24

Zande van der / DvdBroek - 62, 66, 71

Zanen / DvdBroek - 104

Zeeuws / DvdBroek - 14

Zegers / DvdBroek - 12, 42, 55, 71, 81, 87, 101, 117

Zender / DvdBroek - 58

Zevender van der / DvdBroek - 54

Zijthof / DvdBroek - 91

Zinnen van / DvdBroek - 28, 41

Zitteren van / DvdBroek - 121

Zittert van / DvdBroek - 107

Zundert van / DvdBroek - 33, 44, 52, 77, 79-82, 106, 109, 114

Zwartsenbergh / DvdBroek - 96

Zwartzenburg / DvdBroek - 114

Zwitsres van Chambrije / DvdBroek - 66

.. / DvdBroek - 58, 75, 110

 


Copyright © 1998/2005 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 04 november 2015 .