Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)
François Verdety, 1745 - 1748

Inleiding   Index
informatie opvragen? kijk op page "Information"

INLEIDING

Op 29 0oktober 1745 werd François Verdety bij de Edele Raede en Leenhove van Braband en de Landen van Overmase in 's-Gravenhage geadmitteerd en kwam binnen Oudenbosch (slechts een kort tijd) te resideren.

Bij ontbreken van een originele nummering zijn (mede van wegen het beperkte aantal in jaren & akten) de nagelaten akten van François Verdety in één reeks chronologisch doorgenummerd; dit in afwijking van eerder verschenen uitgaven, waarbij elk jaar met de nummering opnieuw werd begonnen.

 

Bij de gebruikelijke gegevens (volgnummer, soort akte, vermelde personen) van de opgenomen akten zijn bovendien vermeld de nummers van de foto's van de betreffende akten en repertoria zoals die in mijn archief voorkomen.

De foto-nummering wordt gevormd door een combinatie van de getallen die staan voor achtereenvolgens Archiefnummer, Inventarisnummer en Fotonummer, welke gescheiden worden door een underscore. Aldus:

AAA_NNN_FFF

AAA - Archiefnummer (307 = Notarieel Archief Oudenbosch)

NNN - inventarisNummer (195 = Archief François Verdety)

FFF - Fotonummer (bij ieder inventarisnummer beginnende bij 000).

De getallen welke hier als code worden gebruikt voor Archief & Inventaris worden ook gebezigd door het Regionaal Archief West-Brabant.

Foto's (digitaal of afdrukken) zijn tegen vergoeding te bestellen bij de uitwerker. Lees de betreffende instructies en informatie op zijn site:

www.ACMGouverneur.com

Recapitulatie van het archief van François Verdety:

periode   1745 - 1748
aantal residerende jaren   4
aantal archiefnummers   1
aantal akten   33
aantal foto's   110

Het volgende deel zal gewijd zijn aan notaris Daniël van den Broek.

 

Waalwijk, 31 december 2006.


INDEX

Om uzelf een oordeel te doen verschaffen omtrent het nut en de bruikbaarheid van het boek waardoor u zou overwegen een exemplaar aan te schaffen, laat ik hier graag de namenindex volgen. De nummers achter de namen verwijzen naar de pagina's waarop die voorkomen. Het is mogelijk een of meerdere pagina's te bestellen. Voor bestellingen leest u de voorwaarden op de pagina "Information" .

Aa van der / FVerdety - 11

Affelen van / FVerdety - 11

Alphen van / FVerdety - 12

Axel van / FVerdety - 11

Banier / FVerdety - 11-13

Bloeijs / FVerdety - 13

Blommers / FVerdety - 13

Bosch van den / FVerdety - 12

Bosman / FVerdety - 13

Braat / FVerdety - 13

Brevoordt van / FVerdety - 13

Broek van den / FVerdety - 12, 14

Bru�l van / FVerdety - 11

Bruijn de / FVerdety - 13

Buurmans / FVerdety - 13

Campenhout / FVerdety - 12

Campenhout van / FVerdety - 12

Cantrijn / FVerdety - 12

Clement / FVerdety - 13

Codde / FVerdety - 11

Corsmit / FVerdety - 11

Couwegom van / FVerdety - 13

Cuijpers / FVerdety - 13

Danen / FVerdety - 13

Diedericks / FVerdety - 12

Eijden van der / FVerdety - 12

Fabritius / FVerdety - 11

Francken / FVerdety - 13

Geleijns / FVerdety - 12

Ginneken van / FVerdety - 11

Gladbeek / FVerdety - 13

Goddeljaere de / FVerdety - 12

Grousius / FVerdety - 11

Hagenaars / FVerdety - 11

Hees van / FVerdety - 12

Ilverenbeek van / FVerdety - 11

Jaghers / FVerdety - 11, 12

Jamez / FVerdety - 12

Jongeneelen / FVerdety - 11

Jooren / FVerdety - 13

Kervel van / FVerdety - 11

Kinschot van / FVerdety - 13

Koningh de / FVerdety - 14

Lasaroms / FVerdety - 13

Lijenburgh van / FVerdety - 11

Loeff / FVerdety - 11, 12

Matiens / FVerdety - 11

Mattenburgh van / FVerdety - 11

Melis / FVerdety - 14

Mes / FVerdety - 13

Mijn� / FVerdety - 12

Moll / FVerdety - 13

Mollerus / FVerdety - 11

Mooij de / FVerdety - 13

Noot van der / FVerdety - 12

Oosterhout van / FVerdety - 13

Pruijmboom / FVerdety - 12

Putkuijp / FVerdety - 11

Radermacher / FVerdety - 11

Rijcken / FVerdety - 11

Rooij de / FVerdety - 13

Rouwels / FVerdety - 12

Sanderus / FVerdety - 12

Schoen / FVerdety - 13

Seps / FVerdety - 13

Simens / FVerdety - 12

Smits / FVerdety - 11, 13

Son van / FVerdety - 13

Stuart / FVerdety - 11

Swaan / FVerdety - 12

Swijters / FVerdety - 13

Teegelaar / FVerdety - 13

Thoorn van / FVerdety - 14

Timmermans / FVerdety - 13

Verdety / FVerdety - 12

Verhulst / FVerdety - 13

Verreijck / FVerdety - 13

Verschuur / FVerdety - 13

Voeten / FVerdety - 12

Vrolijk / FVerdety - 13

Waal de / FVerdety - 11

Wagemakers / FVerdety - 11

Walt de / FVerdety - 12

Weijgert van / FVerdety - 13

Weijten / FVerdety - 13

Wenssenburgh van / FVerdety - 12

With de / FVerdety - 11

Wollenhove / FVerdety - 12

 


Copyright © 1998/2005 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 04 november 2015 .