Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)
Hendrick Janssen Thielen, 1634 - 1642

307-032-001 (Thielen)

Inleiding   Index
informatie opvragen? kijk op page "Information"

INLEIDING

Notaris Hendrick Janssen Thielen heeft slechts een beperkte tijd in Oudenbosch gewoond.

Hij wordt op 18 mei 1634 geadmitteerd door de Raad van Brabant in ‘s-Gravenhage en start zijn residentie in datzelfde jaar hier in Oudenbosch; in 1642 vertrekt hij voor Willemstad en continueert daar zijn ambt als notaris.

Hij gaat op 13.11 in Fijnaart & Heijningen in ondertrouw (als jong man, notaris & landmeter) en huwt op 02.12.1637 in Willemstad met Maria van Bonckelwaert (die dan in Willemstad woont en ongehuwd is.)

Mr. N.P.C.M. Thielen (Bart) runt momenteel met zijn staf in Bavel een notariskantoor onder de naam “Notariaat Thielen”.


Bij de gebruikelijke gegevens (volgnummer, soort akte, vermelde personen) van de opgenomen akten zijn bovendien vermeld de nummers van de foto’s van de betreffende akten en repertoria zoals die in mijn archief voorkomen.

De foto-nummering wordt gevormd door een combinatie van de getallen die staan voor achtereenvolgens Archiefnummer, InventarisNummer en Fotonummer, welke gescheiden worden door een underscore. Aldus:
AAA_NNN_FFF
AAA Archiefnummer (307 = Notarieel Archief Oudenbosch)
NNN inventarisNummer (032 t/m 034 = Archief van Hendrick Janssen Thielen)
FFF Fotonummer (bij ieder archiefnummer beginnende bij 000).


De getallen welke hier als code worden gebruikt voor ‘Archief’ & ‘Inventaris’ worden ook gebezigd door het Regionaal Archief West-Brabant.

Foto’s (digitaal of afdrukken) zijn tegen vergoeding te bestellen bij de uitwerker/uitgever. Lees de betreffende instructies en informatie op de site:
www.ACMGouverneur.com


Recapitulatie van het archief van Hendrick Janssen Thielen:
  periode 1634 - 1642  
  aantal residerende jaren 9  
  aantal archiefnummers 3  
  aantal akten (vermeldingen) 102  
  aantal foto’s 192.  


Het ligt in de bedoeling het volgende deel te wijden aan notaris Jacob van Haren.

Waalwijk, 15 januari 2011.


INDEX

Om uzelf een oordeel te doen verschaffen omtrent het nut en de bruikbaarheid van het boek waardoor u zou overwegen een exemplaar aan te schaffen, laat ik hier graag de namenindex volgen. De nummers achter de namen verwijzen naar de pagina's waarop die voorkomen. Het is mogelijk een of meerdere pagina's te bestellen. Voor bestellingen leest u de voorwaarden op de pagina "Information" .

 

Achterbroeck van / HJThielen - 17
Acken van / HJThielen - 14
Adriaens / HJThielen - 26
Adriaenssen / HJThielen - 11-13, 18, 20, 22, 26
Aerenborch van / HJThielen - 21
Aersen / HJThielen - 15
Aert van / HJThielen - 15
Aertssen / HJThielen - 14, 15, 20, 21, 26
Aerwijck van / HJThielen - 13
Ambrosius / HJThielen - 25
Ancxsten / HJThielen - 16
Ancxten / HJThielen - 11, 12
Andriessen / HJThielen - 24
Angsten / HJThielen - 16, 21-23
Anraets / HJThielen - 11, 12, 14, 24
Anssems / HJThielen - 16
Anthonissen / HJThielen - 15, 19


Backer / HJThielen - 11, 14, 19
Backer de / HJThielen - 16, 19
Balen van / HJThielen - 13, 25
Bastiaenssen / HJThielen - 13
Beer de / HJThielen - 22, 26
Beerts / HJThielen - 13, 18
Beringen / HJThielen - 11, 12
Beringen van / HJThielen - 12
Biers / HJThielen - 22
Biersteker / HJThielen - 25, 26
Bleskensgraeff van / HJThielen - 17
Block / HJThielen - 14, 16-18, 23-25
Blommaerts / HJThielen - 16
Bollaert / HJThielen - 18
Bonckelwaert van / HJThielen - 26
Bortken / HJThielen - 24
Bosch / HJThielen - 22
Botbijl / HJThielen - 18
Bracken / HJThielen - 14
Broeck van den / HJThielen - 11
Broer / HJThielen - 22
Brouck van den / HJThielen - 18
Brouwers / HJThielen - 19
Bruijn de / HJThielen - 24, 26
Buijsen / HJThielen - 11, 12, 15, 16
Buijx / HJThielen - 21


Cammeraet / HJThielen - 19
Capiteijn / HJThielen - 12
Cartouw / HJThielen - 23
Ceulemans / HJThielen - 16, 18, 20-24, 26
Ceulenaer / HJThielen - 16
Christiaenssen / HJThielen - 17
Christoffelssen / HJThielen - 26
Claessen / HJThielen - 13, 20, 22-24, 26
Cleermaker / HJThielen - 21
Clerck / HJThielen - 24
Clercq de / HJThielen - 11, 15, 16, 19, 21
Cock / HJThielen - 11, 13, 15, 17-20, 25
Cock de / HJThielen - 24
Coevoets / HJThielen - 16, 21
Colonia de / HJThielen - 11, 12, 14, 15, 22, 24
Coninck de? / HJThielen - 12
Coolen / HJThielen - 15
Coomans / HJThielen - 24, 26
Copal / HJThielen - 14
Copall / HJThielen - 24
Copalle / HJThielen - 14
Cornelissen / HJThielen - 15, 20, 21, 23, 26
Corstiaenssen / HJThielen - 20
Cortouw / HJThielen - 22
Creke van der / HJThielen - 15
Crijnen / HJThielen - 20-22
Cuijcq van / HJThielen - 24
Cuijper / HJThielen - 17, 22, 23, 26


Davidts / HJThielen - 13
Davits / HJThielen - 15
Decker / HJThielen - 14
Denissen / HJThielen - 23
Diercxen / HJThielen - 11, 12, 19
Dingeman / HJThielen - 17
Dingemans / HJThielen - 19, 20, 23, 24
Dingmans / HJThielen - 20
Dircken / HJThielen - 13
Domissen / HJThielen - 13
Doornick / HJThielen - 19
Dubbelsen / HJThielen - 14


Eeckelen van / HJThielen - 12, 22
Eijck / HJThielen - 17
Eijcx / HJThielen - 14
Eijnde van de / HJThielen - 24
Eijnde van den / HJThielen - 11, 14, 16, 17, 23
Engelen / HJThielen - 16, 21
Engelssen / HJThielen - 15
Etten van / HJThielen - 19
Everaertsse / HJThielen - 25


Faessen / HJThielen - 18
Francsois / HJThielen - 25
Franssen / HJThielen - 25, 26


Gastelaer / HJThielen - 13, 14, 16, 17, 19-22
Gastelaers / HJThielen - 19
Gastens / HJThielen - 21
Gautiers / HJThielen - 22
Geeritssen / HJThielen - 11, 12, 22, 26
Geertsens / HJThielen - 19
Geertssen / HJThielen - 12, 16-18, 26
Gelder van / HJThielen - 19
Gelijnssen / HJThielen - 15
Gemene Huijsarmen van Fyn / HJThielen - 26
Gemene Huijsarmen van Klu / HJThielen - 26
Gereformeerde Gemeente van Odb / HJThielen - 11
Gereformeerde Huijsarmen van Odb / HJThielen - 12, 19
Gereformeerde Huijsarmen van Rdl / HJThielen - 21
Gereformeerde Kerk van Odb / HJThielen - 17
Gijbrechtsen / HJThielen - 21
Gijsbrechtssen / HJThielen - 22
Goerdr / HJThielen - 26
Goersdr / HJThielen - 26
Gool van / HJThielen - 18
Goortsen / HJThielen - 17
Gorp van / HJThielen - 11, 13, 15-19, 21, 25
Graeff van de / HJThielen - 20
Grotenboer / HJThielen - 27
Gulijckenaer den / HJThielen - 17


Haren van / HJThielen - 14, 18, 20
Harsen van / HJThielen - 13
Heijden van der / HJThielen - 20
Heijnsdochter / HJThielen - 18
Henricx / HJThielen - 17, 23, 24
Henricxssen / HJThielen - 15-17, 20, 24
Hermens / HJThielen - 18, 19
Heuvel van den / HJThielen - 15
Hoevenaer / HJThielen - 26
Hopman / HJThielen - 16
Horsten / HJThielen - 23, 24
Hout van der / HJThielen - 14
Houthaen / HJThielen - 21
Hovenvancx / HJThielen - 16
Huijbrechts / HJThielen - 25
Huijbrechtssen / HJThielen - 18, 19, 23, 24
Huijsarmen der Gereformeerde Gemeente in Odb / HJThielen - 11, 12
Huijsarmen van Hvn / HJThielen - 11, 12
Huijsarmen van Odb / HJThielen - 16
Huijsarmen van Stb / HJThielen - 20
Hulgenhorden van / HJThielen - 20
Hult van der / HJThielen - 11-20, 22, 24


Jacobssen / HJThielen - 11, 13, 16, 20, 23
Janssen / HJThielen - 11-17, 19-25
Jochums / HJThielen - 23
Jochumssen / HJThielen - 13
Jongebode / HJThielen - 25, 26
Joosten / HJThielen - 18


Kar / HJThielen - 20
Ketelaer / HJThielen - 18, 21, 25


Laets / HJThielen - 24
Lambrechtssen / HJThielen - 27
Lampts / HJThielen - 22
Laureijs / HJThielen - 26
Laureijssen / HJThielen - 15, 26
Lauwen / HJThielen - 13
Leest / HJThielen - 19
Lehnen / HJThielen - 22
Leijssen / HJThielen - 21
Lenaertssen / HJThielen - 16, 25
Lips / HJThielen - 21
Loo van / HJThielen - 19
Loosen / HJThielen - 26
Lowijs / HJThielen - 11
Lucassen / HJThielen - 21
Luijcx / HJThielen - 13, 17


Maes / HJThielen - 22
Maet / HJThielen - 18
Maijken / HJThielen - 21
Manskens / HJThielen - 12
Marijnissen / HJThielen - 25
Marinussen / HJThielen - 14, 16
Masseurs / HJThielen - 16
Matheussen / HJThielen - 16, 17
Mathijs / HJThielen - 20
Meebaal / HJThielen - 23
Meer van / HJThielen - 11
Meerblais van / HJThielen - 26
Mertenssen / HJThielen - 18
Metselaer / HJThielen - 26
Michielssen / HJThielen - 15, 21, 26
Mijle van de / HJThielen - 19
Moij de / HJThielen - 16
Molenaer / HJThielen - 19
Molenaer [Nobel] / HJThielen - 19
Molenaers / HJThielen - 15, 17, 22
Monsieur / HJThielen - 21, 24
Morgam / HJThielen - 22
Mouw / HJThielen - 11


N. / HJThielen - 21
Neeff / HJThielen - 22, 24
Neve / HJThielen - 22
Nicasius / HJThielen - 21
Niclaessen / HJThielen - 24
Nobel / HJThielen - 19
Noortsen / HJThielen - 14
Nouten / HJThielen - 22


Oeckelen van / HJThielen - 21, 23
Ooistenbergh van / HJThielen - 15
Oonincx / HJThielen - 24
Opstal van / HJThielen - 15
Osch van / HJThielen - 13, 14, 17, 18, 23-25
Ostal van / HJThielen - 15
Otgens / HJThielen - 21, 22, 24
Ours van / HJThielen - 16


Pastoor / HJThielen - 11, 12
Pauwelssen / HJThielen - 16, 20
Peeters / HJThielen - 14
Peetersse / HJThielen - 18
Peeterssen / HJThielen - 23, 24, 26
Pieterssen / HJThielen - 22-26
Proost / HJThielen - 22
Pruijssen van / HJThielen - 13, 16, 23, 24


Quack / HJThielen - 17


Rasen / HJThielen - 13, 17, 19, 20, 25
Regeerders van Hvn / HJThielen - 15
Reijnierssen / HJThielen - 15
Rhasen / HJThielen - 19
Rijnen / HJThielen - 18
Rijven / HJThielen - 20, 22, 25
Rommens / HJThielen - 15
Ronckelvaert / HJThielen - 21
Roomers / HJThielen - 15
Rosendael van / HJThielen - 14
Rullen van / HJThielen - 22


Sande van der / HJThielen - 18
Schelh / HJThielen - 16
Schellmans / HJThielen - 14
Schepenen der Stede Willemstad / HJThielen - 26
Schepenen van Odb / HJThielen - 25
Schepenen van Rdl / HJThielen - 20
Schepenen van SMP / HJThielen - 24
Schepenen van Willemstad / HJThielen - 26
Schijndel van / HJThielen - 26
Schobben / HJThielen - 13, 23-25
Schouw / HJThielen - 11
Schragen / HJThielen - 11
Selm / HJThielen - 26
Sem / HJThielen - 26
Sevender / HJThielen - 20
Sevenhuijssen / HJThielen - 14
Sittert van / HJThielen - 14, 17
Smith / HJThielen - 12-14, 23, 25
Speelman / HJThielen - 13
Sprangers / HJThielen - 22
Spruijt / HJThielen - 20
Stadhouders / HJThielen - 19
Stasse / HJThielen - 18
Steenbergen van / HJThielen - 22
Steenhuisen van / HJThielen - 24
Steenwijck / HJThielen - 23
Stelboer / HJThielen - 27
Stembor / HJThielen - 13, 25
Stevenssen / HJThielen - 15
Straetman / HJThielen - 19
Strijen van / HJThielen - 14
Swaenen / HJThielen - 18


Tacx / HJThielen - 15, 21
Tarren / HJThielen - 14
Theunissen / HJThielen - 12, 13
Thielen / HJThielen - 12, 14, 16, 19, 20, 26
Thonissen / HJThielen - 20


Verborst / HJThielen - 17
Vereijck / HJThielen - 13
Vermeeren / HJThielen - 21
Vervloet / HJThielen - 27
Vierschaar van Odb / HJThielen - 24, 25
Vincken / HJThielen - 21
Vos / HJThielen - 12, 17


Wael de / HJThielen - 12, 22
Wagemaker / HJThielen - 23
Wagenmaker / HJThielen - 21
Waijenburgh van den / HJThielen - 12
Weesen van Odb / HJThielen - 13
Wethouders van Hvn / HJThielen - 18
Wijgers / HJThielen - 20
Wijgert / HJThielen - 19
Willemssen / HJThielen - 11-14, 16-22, 24, 26
Witbols / HJThielen - 25
Witte de / HJThielen - 23
Wolff de / HJThielen - 25
Wouters / HJThielen - 25
Wouterssen / HJThielen - 21, 26


Zuerius / HJThielen - 11, 17, 19-21, 24


.. / HJThielen - 18, 26

 

Copyright © 1998/2011 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 04 november 2015 .