Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)
Johannes Jacobus van Breda, 1819 - 1852

Odb-NA-307-567-002

Inleiding   Index
informatie opvragen? kijk op page "Information"

INLEIDING

Dit deel is samengesteld uit de repertoria en de alfabetische lijsten die van de desbetreffende notaris zijn opgemaakt. Voor zover ze (nog) aanwezig waren en zulks voor de uitwerking van dit deel nodig was zijn ook de eigenlijke akten door mij geraadpleegd.

De periode 1815 - 1852 is met dit deel geheel in kaart gebracht, zodat nu van die periode een compleet beeld van notariële activiteif binnen Oudenbosch kan worden bezien. Van 1815 tot 1843 waren in Oudenbosch steeds twee notarissen in functie; van 1815 tot 1819 zelfs drie.

Opvallend is dat Johannes Jacobus van Breda zijn meeste klanten van buiten Oudenbosch mocht begroeten.

Op het RK kerkhof van Oudenbosch ligt, op een gedeelte dat is gereserveerd voor andersdenkenden, de zerk van het familiegraf van de familie Van Breda naast die van Diederik Pieter Beausar, opvolger van J. J. van Breda als notaris.

Bij de gebruikelijke gegevens (volgnummer, soort akte, vermelde personen) van de opgenomen akten zijn bovendien vermeld de nummers van de foto's van de betreffende repertoria en de alfabetische lijsten.

De foto-nummering wordt gevormd door een combinatie van de getallen die staan voor achtereenvolgens Archiefnummer, Inventarisnummer en Fotonummer, welke gescheiden worden door een underscore. Aldus:

AAA_NNN_FFF

AAA - Archiefnummer (307 = Notarieel Archief Oudenbosch)

NNN - inventarisNummer (470 t/m 601= Archief Johannes Jacobus van Breda)

FFF - Fotonummer (bij ieder inventarisnummer beginnende bij 000).

De getallen welke hier als code worden gebruikt voor Archief & Inventaris worden ook gebezigd door het Regionaal Archief West-Brabant.

Foto's (digitaal of afdrukken) zijn tegen vergoeding te bestellen bij de uitwerker. Lees de betreffende instructies en informatie op zijn site:

www.ACMGouverneur.com

Recapitulatie van het archief van Johannes Jacobus van Breda:

periode   1819 - 1852
aantal residerende jaren   34
aantal archiefnummers   133
aantal akten   4375
aantal foto's   570

Het volgende deel zal gewijd zijn aan notaris François Jacobus de Klerck.

Waalwijk, Drie Koningen 2006.


INDEX

Om uzelf een oordeel te doen verschaffen omtrent het nut en de bruikbaarheid van het boek waardoor u zou overwegen een exemplaar aan te schaffen, laat ik hier graag de namenindex volgen. De nummers achter de namen verwijzen naar de pagina's waarop die voorkomen. Het is mogelijk een of meerdere pagina's te bestellen. Voor bestellingen leest u de voorwaarden op de pagina "Information" .

Aalbregts / JJvanBreda - 51

Aalst van / JJvanBreda - 146

Aarden / JJvanBreda - 167, 176

Aardt van / JJvanBreda - 62, 65, 83, 86, 94, 102, 115, 155, 174, 200, 218

Aars / JJvanBreda - 183

Aarssen / JJvanBreda - 199

Aart / JJvanBreda - 110, 219

Aart van / JJvanBreda - 49, 51, 56, 58, 63, 73-75, 94, 107, 112, 118, 120, 121, 129, 132, 133, 137, 138, 149, 150, 153, 155, 157, 159, 162, 165, 172-174, 177, 178, 182, 191-193, 195, 200, 204, 208, 210, 216, 248, 249

Aarts / JJvanBreda - 15, 19, 34, 55, 63, 73, 75-78, 88, 97, 115, 124-126, 138, 183, 184, 206, 225, 230, 246, 248, 249, 251, 252, 254, 260

Aartssen / JJvanBreda - 263

Acker van den / JJvanBreda - 32, 142

Ackermans / JJvanBreda - 18-21, 23, 26, 30, 31, 35-38, 40, 42, 44, 47-49, 53, 58, 60, 63, 66, 67, 69 -71, 73, 77, 81, 83, 87, 95, 104, 105, 111, 112, 114, 116, 118, 121, 122, 129, 130, 132, 134, 137, 138, 140-143, 147-149, 153, 155, 161-164, 166, 167, 170-172, 174, 175, 177-180, 182, 183, 186, 191, 202, 204, 205, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 217, 221, 230, 231, 233, 236, 238, 239, 246

Adan / JJvanBreda - 26, 76, 88, 196, 241, 253

Adriaans / JJvanBreda - 40

Adriaanse / JJvanBreda - 25, 31, 117

Advocaat / JJvanBreda - 191

Ael / JJvanBreda - 240

Aelbrechts / JJvanBreda - 124

Aerdt van / JJvanBreda - 256

Aerschot van / JJvanBreda - 113, 114, 118

Aert van / JJvanBreda - 24, 31, 42, 44, 49, 56, 57, 66, 73, 74, 89, 91, 93, 94, 98, 100, 104, 117, 118, 125, 128, 131, 194, 229, 259

Aertnijs / JJvanBreda - 129

Aerts / JJvanBreda - 133

Agtmaal van / JJvanBreda - 15, 160

Aken van / JJvanBreda - 20, 26, 30, 35, 39, 41, 42, 72-75, 83, 89, 119, 132, 137-140, 143-145, 159, 160, 162, 167, 171, 178, 184, 187, 190, 194, 196, 202, 206-209, 211, 213, 215, 218, 220, 223, 228, 230, 233-235, 237-241, 243, 244, 246-248, 250-252, 257, 258, 260, 262

Akker van den / JJvanBreda - 75, 124, 215

Akkermans / JJvanBreda - 13, 53, 69, 77, 82, 94, 112, 114, 120, 122, 152, 166, 171, 188, 205, 212

Algemeen Armbestuur van Ett & Leur / JJvanBreda - 255

Algemeen Armbestuur van Hvn / JJvanBreda - 25

Algemeen Armbestuur van Odb / JJvanBreda - 197

Algemene & Diaconie Armen van Odb / JJvanBreda - 218

Algemene Armen der gemeente Odb / JJvanBreda - 263

Algemene Armen der RK Kerkgemeente van Odb / JJvanBreda - 86

Algemene Armen van Odb / JJvanBreda - 68

Alvers / JJvanBreda - 194, 224

Amans d�Hautbierge d� / JJvanBreda - 50

Ambags / JJvanBreda - 48, 77, 87, 88, 94

Ambagts / JJvanBreda - 18, 39, 41, 42, 83

Ammann / JJvanBreda - 214

Andriesse / JJvanBreda - 11

Antens / JJvanBreda - 35, 240

Antes / JJvanBreda - 112, 242

Antonisen / JJvanBreda - 139, 247

Antonisse / JJvanBreda - 43, 95, 96

Antonissen / JJvanBreda - 18, 128, 144, 175, 219, 260

Antus / JJvanBreda - 105, 112, 167, 193, 262

Aperen van / JJvanBreda - 130, 133

Ardon / JJvanBreda - 14

Arendonck van / JJvanBreda - 225

Arendonk van / JJvanBreda - 49, 66, 73, 78, 79, 178, 218, 229, 235

Armen Diaconie van Ett / JJvanBreda - 199, 202

Armmeesters van Hvn / JJvanBreda - 26, 34

Armus / JJvanBreda - 71

As van / JJvanBreda - 90, 171, 188, 196, 205

Audenrode van / JJvanBreda - 226

Audie / JJvanBreda - 172

 

Baarle van / JJvanBreda - 159

Baars / JJvanBreda - 188

Baaten / JJvanBreda - 157

Backer de / JJvanBreda - 51

Backers / JJvanBreda - 50, 85

Backx / JJvanBreda - 89

Bael van / JJvanBreda - 56

Baerle van / JJvanBreda - 196

Baijens / JJvanBreda - 216

Bakhoven van / JJvanBreda - 91, 126, 129, 207, 208, 245, 252, 255

Bakker / JJvanBreda - 43, 44, 51, 82, 160, 161, 163, 172, 174, 175, 188, 190, 208

Bakker de / JJvanBreda - 21, 40, 45-48, 51, 52, 55, 76, 91, 93, 105, 155, 163, 171, 172, 187, 189, 197, 198, 201, 202, 208, 224, 231, 236, 237

Bakkers / JJvanBreda - 19, 74, 77, 89, 103, 183, 185

Baks / JJvanBreda - 159

Bal / JJvanBreda - 41

Balemans / JJvanBreda - 120, 215, 223

Balkhuijzen / JJvanBreda - 146

Balkhuizen / JJvanBreda - 205

Ballaert van / JJvanBreda - 240

Banier / JJvanBreda - 38, 42, 45, 46, 48, 51, 52, 55, 57, 59, 60, 66, 67, 69, 73, 74, 82, 91, 92, 95-97, 99, 104, 105, 107, 111-113, 115, 119 -121, 124, 129, 132, 134, 140, 141, 145, 146, 150, 151, 153, 156, 158-160, 162-168, 170-172, 175

Bank van Lening / JJvanBreda - 12, 15, 63

Bartelen / JJvanBreda - 141

Bartels / JJvanBreda - 17, 58, 96, 106, 107, 112

Baselier / JJvanBreda - 54

Bastiaanse / JJvanBreda - 20

Baten / JJvanBreda - 38, 47, 50, 52, 68, 74, 162, 164, 192, 236

Batenburg van / JJvanBreda - 74

Baveren / JJvanBreda - 16

Bax / JJvanBreda - 42, 71, 82, 84, 94, 103, 107, 109, 110, 114, 116-119, 121, 124, 126, 128, 130, 132, 135, 137, 144, 145, 147-152, 154, 163, 164, 170, 189, 192, 195, 249

Beausar / JJvanBreda - 165, 189, 191-193, 201, 202, 205, 206, 214, 229, 234, 236, 240-244, 247, 249, 252, 254-256, 258

Beccum van / JJvanBreda - 201

Beche de / JJvanBreda - 69

Beckers / JJvanBreda - 52

Beckhoven van / JJvanBreda - 12, 23, 44, 57, 60, 62, 67, 139, 204

Beckom van / JJvanBreda - 201, 202

Beek / JJvanBreda - 20, 31

Beek van / JJvanBreda - 112, 208

Beels / JJvanBreda - 205, 245

Beemt van den / JJvanBreda - 255

Beerenborg / JJvanBreda - 161

Begunstiging van de Volksvlijt van Rdl / JJvanBreda - 147

Bekkers / JJvanBreda - 70, 117, 136, 137, 141, 192, 196, 197

Bekkum van / JJvanBreda - 125

Bel / JJvanBreda - 49, 73

Bemden van / JJvanBreda - 31, 60, 228

Bemt van de / JJvanBreda - 250

Bemt van den / JJvanBreda - 58

Bens / JJvanBreda - 104, 116, 126, 127, 129, 233, 255, 256

Bentinck / JJvanBreda - 209, 216, 219, 236, 238, 244, 246

Bentink / JJvanBreda - 194

Berentzen / JJvanBreda - 255, 256

Berg van den / JJvanBreda - 93

Bergen van / JJvanBreda - 142

Berger / JJvanBreda - 232

Bergh van den / JJvanBreda - 20, 40, 46

Berghe van den / JJvanBreda - 256, 257

Berk / JJvanBreda - 17, 18, 21

Berre de / JJvanBreda - 133

Bertsch / JJvanBreda - 151

Bette / JJvanBreda - 98, 120, 124, 127, 128, 131

Beuckelaer de / JJvanBreda - 83

Bie de / JJvanBreda - 34, 199, 202

Biemans / JJvanBreda - 49, 60, 61, 72, 82, 103, 140, 147

Bierbooms / JJvanBreda - 221, 253

Bierings / JJvanBreda - 98

Binck / JJvanBreda - 149, 165, 176, 183, 191, 199, 200, 206, 216, 222, 223, 229, 230, 232, 242, 246, 250, 252

Bink / JJvanBreda - 159

Binke / JJvanBreda - 121

Bisschop / JJvanBreda - 221

Blankers / JJvanBreda - 13, 47, 52, 99, 112, 133, 147, 180, 201, 202, 221, 229, 234, 236, 250, 262

Blerck van / JJvanBreda - 66, 68, 87

Blerk van / JJvanBreda - 235

Blokland / JJvanBreda - 131

Blommerde / JJvanBreda - 45, 54, 84, 88, 106, 110, 116, 120, 122, 123, 140, 145, 146, 152, 162, 167, 173, 175, 184, 205, 239, 243

Blondel / JJvanBreda - 129

Blooshoofdt / JJvanBreda - 23

Boer de / JJvanBreda - 141

Boerkamp / JJvanBreda - 78, 83, 118

Boers / JJvanBreda - 222, 223

Bogaardt uit den / JJvanBreda - 263

Bogaarst / JJvanBreda - 117, 143

Bogaart / JJvanBreda - 143

Bogaarts / JJvanBreda - 80, 81, 108, 109, 111-113, 130, 172, 193, 256

Bogaert van den / JJvanBreda - 201

Bogaerts / JJvanBreda - 129, 171, 234

Bogers / JJvanBreda - 56, 78, 98, 108, 118, 120, 132, 146, 166, 231, 255

Bom / JJvanBreda - 34, 36, 89, 127, 130, 131

Bom van / JJvanBreda - 23, 180, 263

Bom van der / JJvanBreda - 23, 24, 71, 163, 171, 216, 218, 223, 228, 232, 242, 254, 263

Bonk van den / JJvanBreda - 176

Bons de / JJvanBreda - 104

Bont de / JJvanBreda - 105

Boogaard / JJvanBreda - 137

Boogaart van den / JJvanBreda - 146, 209, 215, 263

Boogaarts / JJvanBreda - 172

Boogaerts / JJvanBreda - 187, 189, 200, 213, 231, 241, 244, 246, 247, 249, 259, 263

Booij de / JJvanBreda - 55

Boom van den / JJvanBreda - 147, 208, 211

Booneput / JJvanBreda - 144

Boot / JJvanBreda - 23, 25, 150, 152, 168, 200

Borburgh / JJvanBreda - 48, 73-75

Borch van Nerstolde van der / JJvanBreda - 235

Borgers / JJvanBreda - 52

Born van / JJvanBreda - 131, 132, 180, 189

Borst van der / JJvanBreda - 27, 103, 104, 193, 206

Bos van den / JJvanBreda - 203, 206

Bosch van den / JJvanBreda - 21, 38, 57, 60, 62, 65, 78, 83, 119, 122, 141, 151, 152, 194, 199, 217, 229, 233, 244, 252

Bosch van der / JJvanBreda - 60, 61

Bosschaert / JJvanBreda - 231

Bosson de / JJvanBreda - 187

Bossu / JJvanBreda - 23, 24

Boudier / JJvanBreda - 135, 174, 175, 192

Bouvinck / JJvanBreda - 178

Bouwens / JJvanBreda - 21, 24

Bovee / JJvanBreda - 160

Boxel van / JJvanBreda - 68, 103, 119, 163

Boxtel van / JJvanBreda - 220, 221

Braat / JJvanBreda - 64

Braber de / JJvanBreda - 202

Braber den / JJvanBreda - 215

Brack / JJvanBreda - 260, 261

Brand / JJvanBreda - 42, 97

Brand van den / JJvanBreda - 165

Brants / JJvanBreda - 68

Braspenning / JJvanBreda - 42, 43, 118

Breda van / JJvanBreda - 11, 24, 27, 31, 39, 40, 42, 45, 46, 53, 54, 56, 58, 62, 65, 67-69, 75, 77, 79, 80, 82, 86, 89, 106, 114, 145, 170, 230, 232, 252

Brenders / JJvanBreda - 139, 159

Brenters / JJvanBreda - 126, 179

Breugel van / JJvanBreda - 115, 243

Breukelman / JJvanBreda - 189

Breungs / JJvanBreda - 163

Breure / JJvanBreda - 36, 92, 212

Breuren / JJvanBreda - 87, 88, 90, 130

Breurs / JJvanBreda - 88

Briel van / JJvanBreda - 31

Briel van den / JJvanBreda - 106, 108, 109, 119-122, 127, 131, 134, 138, 141, 145, 147, 148, 154, 155, 160

Brinke / JJvanBreda - 127

Broecke van den / JJvanBreda - 125

Broek / JJvanBreda - 187

Broek van den / JJvanBreda - 12, 18, 39, 40, 58, 59, 67, 71, 74, 75, 84, 89, 90, 94, 95, 104, 112, 125, 133, 137, 155, 156, 163, 184, 202, 208, 214, 215, 228, 240, 241, 247, 255, 259

Broeke / JJvanBreda - 88

Broekhoven / JJvanBreda - 24, 35

Broekhoven van / JJvanBreda - 60, 61, 69, 178, 250

Broere / JJvanBreda - 73, 148, 239

Broeren / JJvanBreda - 113, 114, 120, 165, 166, 223, 224

Brons / JJvanBreda - 42, 43

Broodt / JJvanBreda - 85, 105

Broos / JJvanBreda - 112, 117, 142, 143, 155, 229, 244

Brouwers / JJvanBreda - 49, 52, 94, 153, 162, 183, 206

Browne de / JJvanBreda - 236, 245

Browne de Tiege de / JJvanBreda - 234

Bruce / JJvanBreda - 70

Bruggekamp / JJvanBreda - 215

Bruijn de / JJvanBreda - 14, 15, 19, 30, 44-46, 48, 61, 65, 71, 74, 76, 79, 91, 98, 99, 104, 120, 155, 195, 202, 206, 220, 221, 231, 238, 248, 257

Bruijnaers / JJvanBreda - 23

Bruijnel / JJvanBreda - 208

Bruijnincx / JJvanBreda - 149, 255

Bruijnnaars / JJvanBreda - 138

Bruin de / JJvanBreda - 18, 187

Buckens / JJvanBreda - 212, 222, 226, 256

Buijs / JJvanBreda - 30, 38, 47, 52-58, 61, 62, 72, 76, 105, 115, 122, 142, 145, 156, 178, 184, 187, 206, 207, 223, 260

Buijs van den / JJvanBreda - 209

Buitinck / JJvanBreda - 178

Bukkens / JJvanBreda - 75

Buks / JJvanBreda - 240

Bunck / JJvanBreda - 223

Burgers / JJvanBreda - 33, 264

Burgh van der / JJvanBreda - 245

Burght van den / JJvanBreda - 13, 36, 81, 99

Burght van der / JJvanBreda - 19, 34, 35, 70, 102, 105, 108, 109, 119, 131, 141, 160

Burgt van den / JJvanBreda - 99

Burgt van der / JJvanBreda - 14, 106

Bus / JJvanBreda - 50, 82, 89, 110, 149, 150, 153, 155, 157, 162, 165, 173, 174, 177, 257-259

But / JJvanBreda - 30

Buth / JJvanBreda - 25, 38, 45, 54

 

Calmette de la / JJvanBreda - 30

Calmthout van / JJvanBreda - 229

Camp van / JJvanBreda - 162

Campenhout van / JJvanBreda - 23, 92, 93, 95, 102, 108, 110, 122, 132, 159, 163, 166, 174, 196, 251, 263

Cantrijn / JJvanBreda - 130, 187

Capellen van / JJvanBreda - 49

Cappelle / JJvanBreda - 98

Cappellen van / JJvanBreda - 84

Casteleijn / JJvanBreda - 104

Castelijn / JJvanBreda - 76, 229, 242

Catens de / JJvanBreda - 34, 40

Caters de / JJvanBreda - 49, 72, 78, 79, 86, 88, 94, 95, 98, 101, 110, 111, 119, 120, 129, 130, 137, 138, 141, 150-152, 158, 176, 181, 185, 192, 195, 204, 206-208, 214, 228, 238, 245, 260

Cels / JJvanBreda - 14, 15

Chaam van / JJvanBreda - 15, 56, 57, 60, 63-65, 90, 93, 95

Chavalier / JJvanBreda - 167

Christianen / JJvanBreda - 15, 17, 19, 21, 71

Claasens / JJvanBreda - 60

Claassen / JJvanBreda - 20

Claassens / JJvanBreda - 56, 116

Claesens / JJvanBreda - 39, 44, 56, 60, 72

Claessen / JJvanBreda - 50

Claessens / JJvanBreda - 57, 58

Clarijs / JJvanBreda - 211, 245, 262

Clephas / JJvanBreda - 211

Cnopius / JJvanBreda - 165

Coevoets / JJvanBreda - 31, 98, 99, 105, 115-117, 131, 141, 144

Cohen / JJvanBreda - 54, 180

Coks / JJvanBreda - 17

Commissaris / JJvanBreda - 186, 219, 247

Cools / JJvanBreda - 40, 148

Coremans / JJvanBreda - 227

Cornelisse / JJvanBreda - 21, 25

Corsten / JJvanBreda - 115, 116, 119, 121, 132-134, 196, 218, 222

Corstiaanse / JJvanBreda - 146, 157

Corstiaansen / JJvanBreda - 195, 234

Corstiaensen / JJvanBreda - 215, 238

Corstiens / JJvanBreda - 103, 108

Corthals / JJvanBreda - 62

Coter de / JJvanBreda - 37, 81, 116, 117, 143

Couwenbergh / JJvanBreda - 119-121, 126, 127, 131, 133, 137, 198, 201, 206-208, 226, 242, 252, 253

Craan de / JJvanBreda - 188

Crillaerts / JJvanBreda - 172, 187, 209, 215, 263

Crisels / JJvanBreda - 199

Crissers / JJvanBreda - 18

Cristianen / JJvanBreda - 17, 65, 66, 71

Crom / JJvanBreda - 113

Crom de / JJvanBreda - 81, 114

Crul / JJvanBreda - 186-188, 192

Cuenoot / JJvanBreda - 198

Cuijpers / JJvanBreda - 13, 17, 25, 56, 124, 130, 145, 258

 

Daalen van / JJvanBreda - 247

Daamen / JJvanBreda - 181, 182

Dam / JJvanBreda - 44, 67, 72, 86, 87, 94, 109, 158, 164, 222, 260

Dam van / JJvanBreda - 68, 139, 149, 184, 186, 188, 193, 196, 197, 213, 216, 223, 225, 226, 229, 243, 251

Damen / JJvanBreda - 21, 23, 182, 225

Deckers / JJvanBreda - 13, 14, 23, 26, 28, 34, 45, 95

Dekker / JJvanBreda - 85

Dekkers / JJvanBreda - 17, 30, 37, 40, 43, 46, 48, 51-55, 58, 62, 63, 69, 70, 72, 77, 82, 98, 100, 104, 107, 112, 118, 123, 125, 129, 131, 132, 135, 136, 139, 141, 144, 145, 148, 149, 153, 155, 156, 160, 166, 168, 169, 171, 173-176, 178, 180-182, 187, 190, 193, 194, 198, 200, 211, 220-222, 232, 248, 256, 264

Delemarre / JJvanBreda - 95

Dellafaille / JJvanBreda - 14, 116

Demer / JJvanBreda - 55, 151

Demmeure / JJvanBreda - 26

Denijs / JJvanBreda - 218

Denis / JJvanBreda - 12, 24, 26, 28, 29, 32, 44, 52, 58, 63, 68, 70, 78, 84, 86, 88, 95, 96, 101-103, 119, 150, 156, 168, 170, 175, 185, 214, 218, 231, 234, 240, 242, 243, 249

Denissen / JJvanBreda - 251

Derene / JJvanBreda - 55, 92, 98, 142, 145, 149, 157, 178, 190, 236, 237, 241, 243, 244

Detmers / JJvanBreda - 14, 15

Diaconie Armen van Ett / JJvanBreda - 12, 49, 212, 232

Diaconie Armen van Hvn / JJvanBreda - 183, 186, 236, 260

Diaconie van Hvn / JJvanBreda - 98, 111

Dielemans / JJvanBreda - 81, 89, 102, 142, 164, 167, 197, 227, 235

Dierne / JJvanBreda - 90

Diert de Kerkwerve / JJvanBreda - 224

Dierven / JJvanBreda - 68

Diesen van / JJvanBreda - 213, 214

Diggelen van / JJvanBreda - 18

Dijck van / JJvanBreda - 136, 259

Dijk van / JJvanBreda - 17, 148, 179, 213, 220, 224

Dijkers / JJvanBreda - 186

Dijkmans / JJvanBreda - 83, 118

Dinaux / JJvanBreda - 184, 194, 202, 209, 236, 246, 254-257, 260

Dingemans / JJvanBreda - 65, 66, 128, 211

Dingenouts / JJvanBreda - 15, 40, 52, 82, 87, 118, 166, 180

Dirckx / JJvanBreda - 220

Direne / JJvanBreda - 98, 99

Dirke / JJvanBreda - 55

Dirken / JJvanBreda - 71, 188, 189, 238

Dirks / JJvanBreda - 99, 211

Dirkx / JJvanBreda - 56

Dirne / JJvanBreda - 57, 98, 101, 110, 124, 137, 238

Dirnen / JJvanBreda - 126

Dirve / JJvanBreda - 70

Dirven / JJvanBreda - 49, 56, 62, 66, 69, 70, 83-85, 89, 120, 132, 140, 144, 168, 182, 188, 192, 200, 205, 263

Dis van / JJvanBreda - 39, 40, 49, 53, 93, 124, 125, 130, 131, 157, 253

Dockum van / JJvanBreda - 191-193

Dolck / JJvanBreda - 63, 107

Dolk / JJvanBreda - 14, 19, 71, 81, 109, 144, 150, 157, 162, 165, 168, 175, 178, 179, 181, 182, 196, 197, 201, 212, 226, 263

Dolx / JJvanBreda - 201

Domburg van / JJvanBreda - 89, 219, 220, 227, 230, 231, 233, 234

Domburgh van / JJvanBreda - 13, 15

Domeinen van Odb / JJvanBreda - 17

Dommelen van / JJvanBreda - 206

Doms / JJvanBreda - 75

Dongen van / JJvanBreda - 36, 38, 64, 235-237

Doomen / JJvanBreda - 55

Dooren van / JJvanBreda - 115

Dooren van den / JJvanBreda - 102, 104, 110, 124, 162, 163, 238

Doormaal van / JJvanBreda - 259

Doorn van / JJvanBreda - 34, 58

Doorn van den / JJvanBreda - 101

Doornmaal van / JJvanBreda - 245

Dopff van / JJvanBreda - 13

Doren van / JJvanBreda - 21

Dorst van / JJvanBreda - 12, 85, 121, 202

Drabbe / JJvanBreda - 136, 139, 143, 147

Drieling / JJvanBreda - 92

Dries van / JJvanBreda - 35

Dries van den / JJvanBreda - 13, 14, 19, 29, 47, 72, 77, 79, 86, 98, 102-104, 106, 109, 116, 118, 119, 121, 122, 126, 128, 137-139, 161, 172, 184, 186, 188, 195, 196, 211, 222, 242, 243, 249, 250, 260, 263

Drijver / JJvanBreda - 211

Drijver de / JJvanBreda - 13, 98, 101, 102, 110, 115, 175

Drijver den / JJvanBreda - 43, 75, 81, 82, 84, 102, 108, 109, 118, 122, 240

Drijvers de / JJvanBreda - 35

Dromscheij / JJvanBreda - 112

Drunen van / JJvanBreda - 125

Duijfhuijs / JJvanBreda - 14, 35

Dupr� / JJvanBreda - 70

Duuren van / JJvanBreda - 206

 

Eb van der / JJvanBreda - 117

Ecoma / JJvanBreda - 45, 50

Eehnkering / JJvanBreda - 155

Eekelen van / JJvanBreda - 12, 14, 18-21, 26, 34, 35, 40, 42, 43, 52, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 69, 71, 72, 75, 77-79, 81, 84-86, 92, 94, 95, 97, 103, 109-111, 116, 122, 129, 135, 136, 142, 158, 167, 171, 179, 184, 186, 193, 196, 202, 212, 217, 219, 221, 223, 224, 227, 228, 230, 232, 234, 239, 240, 247, 250, 252, 254, 256-258

Eekelmans / JJvanBreda - 42

Eekeren van / JJvanBreda - 100, 150, 159, 225, 242

Eeltjens / JJvanBreda - 139

Eeman / JJvanBreda - 60, 171, 212, 223, 226

Eeten van den / JJvanBreda - 154, 156

Eij van / JJvanBreda - 84, 165

Eijk van / JJvanBreda - 128, 199

Eijl van / JJvanBreda - 69, 222

Eijmberts / JJvanBreda - 143-145

Eijsendoorn van / JJvanBreda - 32

Eijst van / JJvanBreda - 85

Einden van den / JJvanBreda - 106

Eland / JJvanBreda - 209

Elion / JJvanBreda - 75

Elsarker van / JJvanBreda - 85

Eman / JJvanBreda - 196, 204, 236

Embregts / JJvanBreda - 77, 89, 134, 138, 167, 175, 205, 206, 214, 215, 243

Ende van den / JJvanBreda - 64

Enden van den / JJvanBreda - 29, 55, 58, 64, 65, 69, 81, 139, 158, 194, 197, 199

Engelen / JJvanBreda - 211

Engelen van / JJvanBreda - 114

Engelse de / JJvanBreda - 99, 160

Engelse den / JJvanBreda - 37, 102, 135

Engelsen den / JJvanBreda - 100, 208, 212

Entinck / JJvanBreda - 30

Ertrijck van / JJvanBreda - 15

Essenveldt van / JJvanBreda - 19

Esseveldt van / JJvanBreda - 20

Est van der / JJvanBreda - 47

Etten van / JJvanBreda - 12, 29, 30, 32, 66, 67, 133, 135, 138, 139, 149, 151, 179, 199, 219

Everard / JJvanBreda - 227

Everde / JJvanBreda - 126, 128

Everden / JJvanBreda - 31, 220

Everding van / JJvanBreda - 171, 177

Everdingen van / JJvanBreda - 173

Everdink van / JJvanBreda - 174

Evers / JJvanBreda - 56, 119, 178, 259

Evertse / JJvanBreda - 73, 88

 

Faasen / JJvanBreda - 35, 61, 62, 67, 70, 75, 79, 83, 86, 92, 99, 100, 102, 106, 110, 116, 130, 149, 153, 156, 170, 182, 188, 192, 195, 204, 207, 210, 218, 220, 249, 251, 259, 260, 262

Farla / JJvanBreda - 173, 174

Feijns / JJvanBreda - 260

Fercken / JJvanBreda - 212

Fereken / JJvanBreda - 177, 178, 184, 185

Feroken? / JJvanBreda - 260

Fierens / JJvanBreda - 62

Floor / JJvanBreda - 131

Flooren / JJvanBreda - 181

Floren / JJvanBreda - 181

Fontaines des / JJvanBreda - 31, 34, 37, 44, 52, 58, 66, 67, 69, 77, 91, 132, 136-139, 142, 143, 147

Fonteijne / JJvanBreda - 127

Frank / JJvanBreda - 12, 15, 18, 20, 24-26, 29, 32, 36, 39, 40, 44, 49, 53, 54, 58, 61, 63, 67, 85, 88, 103, 109, 132, 148, 153, 166-168, 170, 180, 189, 235

Franken / JJvanBreda - 24, 26, 29, 30, 38, 45, 78, 82, 92, 93, 95, 102, 107-111, 114, 116-118, 124 -127, 131, 139, 142, 145, 152, 154, 159, 179, 194, 244, 257, 258

Frensdorff / JJvanBreda - 149

Frijters / JJvanBreda - 35, 72, 83, 116, 188, 213

Frik / JJvanBreda - 233

Fuijkschot / JJvanBreda - 34-38, 42, 112

 

Gaaw de / JJvanBreda - 62

Gabriels / JJvanBreda - 107, 117, 118, 121, 142, 157, 167, 170, 225, 234

Gageldonk van / JJvanBreda - 220

Gastel van / JJvanBreda - 12, 17, 18, 35, 64, 68, 75, 76, 85, 99, 112, 115, 122, 146, 171, 177, 189, 201, 206, 211, 218-223, 225, 232-234, 250, 256, 262

Geel van / JJvanBreda - 124, 155, 173, 196, 212, 215, 234

Geelhoorn / JJvanBreda - 256, 259

Geerts / JJvanBreda - 40, 181, 229, 232, 257, 262

Geerts van / JJvanBreda - 25

Geertse / JJvanBreda - 155, 245

Geertsen / JJvanBreda - 144

Geijsen / JJvanBreda - 116, 223

Geleijns / JJvanBreda - 21, 25, 30, 38, 49, 55, 76, 85, 117, 148, 160

Gelens / JJvanBreda - 25, 157, 169, 199, 204, 240, 258

Gelijns / JJvanBreda - 42, 49, 109, 116, 158, 159, 164-166, 172, 173, 179, 181, 190-192, 194, 195, 220, 225, 226, 232, 233, 247, 256

Gelijs / JJvanBreda - 31, 162, 229, 259

Geloof van het / JJvanBreda - 88

Gemeente van Odb / JJvanBreda - 137, 197, 223

Gemeente van Odb/Hvn / JJvanBreda - 122

Gemeente van Odb/Hvn/SMp / JJvanBreda - 86

Gemeente van SMp / JJvanBreda - 136

Gemeente van Stb / JJvanBreda - 87, 88, 195

Genk van / JJvanBreda - 191

Gennip van / JJvanBreda - 216

Gereformeerde Armen van Hvn / JJvanBreda - 67

Gereformeerde Diaconie Armen van Hvn 117

Gerlagh / JJvanBreda - 16-19, 21, 26, 34, 42-45, 47, 51, 52, 55, 57, 60, 61, 67, 68, 70, 75, 76, 86, 87, 98, 105, 111, 114, 117, 124, 136, 138, 139, 142, 144, 145, 154, 161, 162, 166, 180, 183, 186, 202, 209, 211, 217, 218, 224, 238, 245, 248, 253, 259, 260

Gerrits / JJvanBreda - 12, 263

Gers / JJvanBreda - 205

Geus de / JJvanBreda - 25, 29

Gheel van / JJvanBreda - 149

Ghert van / JJvanBreda - 31

Ghijssen / JJvanBreda - 199

Gielen / JJvanBreda - 20, 35, 54, 55, 57, 58, 60-62, 64, 79, 80, 87, 96, 106, 153, 155, 183, 186, 192, 199, 207, 223, 224, 255

Giesbergen / JJvanBreda - 16

Gijp van der / JJvanBreda - 258

Gijselaar de / JJvanBreda - 193

Gijzelaar de / JJvanBreda - 92

Gijzen / JJvanBreda - 11

Gilkens / JJvanBreda - 86, 87

Gils van / JJvanBreda - 21, 25, 28, 29, 51, 53, 55, 56, 63, 64, 67, 72, 81, 91, 118, 120, 142, 143, 146, 171, 183, 186, 198, 215, 218, 221, 223, 224, 238, 240-242, 244-246, 252, 255, 258, 259

Ginneken van / JJvanBreda - 104, 159, 215, 249, 257

Glabbeek van / JJvanBreda - 193, 219, 227

Glockman van / JJvanBreda - 21, 24

Glockmann von / JJvanBreda - 39, 44, 47, 51

Glokman / JJvanBreda - 17

Goijaarts / JJvanBreda - 156

Gommeren / JJvanBreda - 181, 235, 244

Gommers / JJvanBreda - 249, 254, 255

Goorbergh van de / JJvanBreda - 189

Goorde / JJvanBreda - 84

Goorden / JJvanBreda - 35, 47, 52, 54, 59, 62, 74, 110, 121, 192, 218, 222, 223, 225

Goosen / JJvanBreda - 158, 164, 175, 178, 183, 198, 217, 218, 225, 227, 233, 238-241, 259, 263

Goosens / JJvanBreda - 54

Goossen / JJvanBreda - 197, 224

Goossens / JJvanBreda - 11, 85, 93, 95, 148, 155, 161, 174

Gouvernement der Nederlanden / JJvanBreda - 193

Gouverneur / JJvanBreda - 15, 31, 57, 64, 68, 79, 87, 96, 99, 103, 122, 139, 142, 150, 155, 171, 174-180, 182-184, 186, 196-198, 204, 215, 216, 218, 241, 250, 251

Gouw de / JJvanBreda - 170, 185

Graaf de / JJvanBreda - 222, 223, 226

Graauw de / JJvanBreda - 16

Graef de / JJvanBreda - 224

Greef de / JJvanBreda - 53, 69, 116

Greeff de / JJvanBreda - 125

Greevers / JJvanBreda - 13

Grevers / JJvanBreda - 32, 48, 49, 53, 63, 65, 80, 81, 92, 93, 99, 101, 102, 104, 110, 114, 119, 122, 123, 127, 136, 137, 143, 144, 146, 156, 158, 159, 161, 188, 209, 211, 212, 216, 225, 226, 229, 235

Gribling / JJvanBreda - 263

Groen de / JJvanBreda - 14, 65, 66, 68, 70, 84, 89, 93-95, 100, 105, 120, 125, 127, 131, 133, 135, 138, 139, 143, 157, 158, 162, 192, 200, 209, 212, 219, 224, 227, 237, 258-260

Gronden van der / JJvanBreda - 249

Groot de / JJvanBreda - 124

Grotenboer / JJvanBreda - 53

Guffen / JJvanBreda - 54

Guijot / JJvanBreda - 224

Gulden / JJvanBreda - 42, 79, 133, 168, 170, 174, 207, 213, 220, 234, 236, 242, 248-250

Guns / JJvanBreda - 24, 28, 29, 32, 43-45, 52, 70, 83

Gunst / JJvanBreda - 34, 44, 58, 63, 68, 95, 104

Gunst van / JJvanBreda - 20, 21, 51, 68, 116, 118

Gurp van / JJvanBreda - 128

 

Haaf van�t / JJvanBreda - 99, 104

Haaff van�t / JJvanBreda - 25, 81, 102, 105, 108

Haafft van�t / JJvanBreda - 32

Haaft van�t / JJvanBreda - 21, 70

Haaften van / JJvanBreda - 34, 43, 131, 139, 146, 152, 153

Haag uijt de / JJvanBreda - 215

Haage uit de / JJvanBreda - 125

Haamakers / JJvanBreda - 13

Haan de / JJvanBreda - 99, 214, 242

Haar van der / JJvanBreda - 26, 230

Haast / JJvanBreda - 76, 96, 101, 112, 114, 133, 155, 160, 171, 186, 189, 204, 222, 224, 229, 238, 246, 262

Hack / JJvanBreda - 61, 226

Hack van / JJvanBreda - 126

Haef van�t / JJvanBreda - 35

Haeff van�t / JJvanBreda - 106

Hage uijt de / JJvanBreda - 116, 239

Hage uit de / JJvanBreda - 46, 47, 57, 85, 99, 126, 130, 132, 187, 189, 228, 264

Hagen van der / JJvanBreda - 125, 131

Hagenaars / JJvanBreda - 180, 218, 219, 227

Hagens / JJvanBreda - 26, 29, 30, 38, 42, 50, 52, 57, 66, 78, 86, 94, 101, 109, 110, 115, 117, 119, 129, 137, 141, 144, 158, 159, 163, 165, 166, 179, 182, 185, 186, 190, 192, 197, 200, 204, 207, 214, 224, 230, 233, 234, 238, 239, 241, 245, 253, 254, 258, 260, 263

Hal van / JJvanBreda - 211, 218

Halberstad / JJvanBreda - 60, 62

Hanewinkel / JJvanBreda - 43

Haperen van / JJvanBreda - 20, 75, 76, 116, 133, 234, 257

Harte / JJvanBreda - 244

Hartevelt / JJvanBreda - 257

Hassel van / JJvanBreda - 23

Hasselt van / JJvanBreda - 13, 24

Havermans / JJvanBreda - 55, 156

Havie van / JJvanBreda - 131

Hazelburg? / JJvanBreda - 260

Heeckeren van / JJvanBreda - 117, 218

Heeckeren van Kell van / JJvanBreda - 223, 225, 237, 245, 255, 256, 260

Heel van / JJvanBreda - 239, 244

Heenk / JJvanBreda - 145, 205

Heer de / JJvanBreda - 150

Heer van / JJvanBreda - 256

Heeremans / JJvanBreda - 12

Heerma van Voss / JJvanBreda - 173, 174, 177, 178, 180, 181, 184, 185

Heestermans / JJvanBreda - 56, 63, 94, 95, 101, 110, 111, 119, 121, 128, 137, 144, 150, 157, 158, 165, 172, 179, 184, 194, 198-201

Heghmans / JJvanBreda - 231

Heijblom / JJvanBreda - 131, 168

Heijboer / JJvanBreda - 47, 84

Heijden van der / JJvanBreda - 39, 57, 58, 65, 66, 89, 99, 102, 107, 111, 121, 132, 139, 144, 147, 156, 159, 160, 186, 234, 251-253

Heijnen / JJvanBreda - 246

Heijnincx / JJvanBreda - 20, 47, 51, 86, 106, 121, 127-129, 133, 145, 167, 197, 250

Heijninx / JJvanBreda - 67

Heijntjens / JJvanBreda - 73

Heintjes / JJvanBreda - 19

Held de / JJvanBreda - 159, 201, 257

Heldt de / JJvanBreda - 30, 44, 47, 55, 58, 83, 84, 106, 112, 127, 149, 164, 166, 167, 176, 219, 227, 229, 241, 257, 262

Hellemans / JJvanBreda - 133, 155

Hellemond van / JJvanBreda - 35

Hellemons / JJvanBreda - 30, 38, 46, 120, 137, 251

Helteren van / JJvanBreda - 202

Hembroeck / JJvanBreda - 46, 54, 56, 62, 65, 72, 125, 157, 182, 187-190, 193, 195, 205, 217, 219, 230, 231, 239, 240

Hembroek / JJvanBreda - 15, 16, 25, 37, 40, 49, 81, 99, 103, 106, 147, 156, 157, 220

Hendriks / JJvanBreda - 48, 49, 102, 119, 199, 219, 227, 263

Hendrikse / JJvanBreda - 18

Hendrikx / JJvanBreda - 46, 57, 76, 107, 200, 240

Hennequin / JJvanBreda - 175

Herbig / JJvanBreda - 116

Herder de / JJvanBreda - 152, 156, 165, 208, 230

Herijgen / JJvanBreda - 93

Hermus / JJvanBreda - 55, 69, 85, 103, 223, 239, 258

Herrijgers / JJvanBreda - 250

Herselman / JJvanBreda - 34, 208

Herstraaten / JJvanBreda - 45

Herstraten / JJvanBreda - 181

Hervormd Burgerweeshuis van Breda / JJvanBreda - 156

Hervormde Gemeente van Dtl / JJvanBreda - 44

Hervormde Gemeente van Ett / JJvanBreda - 202, 217

Hervormde Gemeente van ONG / JJvanBreda - 83, 226

Heshof / JJvanBreda - 211

Heshoff / JJvanBreda - 212

Hessen / JJvanBreda - 117, 179

Hetterschij / JJvanBreda - 241

Heukelom van / JJvanBreda - 83

Heusden van / JJvanBreda - 21, 26, 29, 30, 93

Heuvel van den / JJvanBreda - 73, 74

Heuvelmans / JJvanBreda - 230

Hoeijmans / JJvanBreda - 75

Hoek van / JJvanBreda - 206

Hoek van den / JJvanBreda - 77, 104, 181

Hoek van der / JJvanBreda - 163

Hoeks / JJvanBreda - 29

Hoekx / JJvanBreda - 21, 29, 30

Hoendervangers / JJvanBreda - 44, 111, 142, 154, 173, 232

Hoevensche Armen & Armenkerk / JJvanBreda - 26

Hoevensche Armen & Kerk / JJvanBreda - 26

Hoevense Beemden / JJvanBreda - 25

Hogendorp van / JJvanBreda - 69

Hollander / JJvanBreda - 79

Hollander den / JJvanBreda - 71, 74, 81, 96, 150, 155

Hollanders / JJvanBreda - 28, 107, 111

Hondt d� / JJvanBreda - 166, 210, 218, 221, 223, 224

Hontgoor van den / JJvanBreda - 52

Hoof van / JJvanBreda - 46, 49, 98, 108, 119, 125, 132, 202, 224, 243

Hoofdstadt van der / JJvanBreda - 177

Hooff van / JJvanBreda - 21, 80, 214

Hooft van / JJvanBreda - 22, 24

Hoog de / JJvanBreda - 125

Hoogstraten van / JJvanBreda - 100, 222

Hoon de / JJvanBreda - 191, 231, 250

Hoorde van / JJvanBreda - 35, 226

Hoorden van / JJvanBreda - 37

Hopmans / JJvanBreda - 205, 248

Hoppenbrouwers / JJvanBreda - 207

Hopstaken / JJvanBreda - 18, 31, 39, 42-44, 57, 69, 80, 96, 105, 112, 116, 122, 150, 164, 187-189, 194, 200, 213, 214, 231, 241, 244, 246, 247, 249, 259, 263

Horiaans / JJvanBreda - 21, 30, 35, 38, 41

Horians / JJvanBreda - 24, 44, 150, 171, 177, 198, 201, 213, 231, 248

Horrevoets / JJvanBreda - 197, 205, 221

Horsten / JJvanBreda - 202, 208

Hout van / JJvanBreda - 148, 245, 247, 255, 256

Houtepen / JJvanBreda - 50, 108

Hoveijn / JJvanBreda - 30, 48, 87, 122, 150, 171, 172, 177, 178, 184, 187, 189, 190, 210, 216, 222, 224, 251

Hoveniers / JJvanBreda - 220, 229

Huart / JJvanBreda - 131, 146

Hubener / JJvanBreda - 132

Huigens / JJvanBreda - 13, 157, 159, 220

Huigevoort van de / JJvanBreda - 40

Huigevoort van den / JJvanBreda - 62, 68

Huijben / JJvanBreda - 57, 73, 168

Huijbkens / JJvanBreda - 180

Huijbrechts / JJvanBreda - 21, 49, 54, 81, 105, 194, 204, 206, 213, 214, 221

Huijbregs / JJvanBreda - 23, 60, 121

Huijbregts / JJvanBreda - 56, 208, 242, 246, 256

Huijgen / JJvanBreda - 65

Huijgens / JJvanBreda - 88, 117, 136, 145, 148, 156, 157, 179, 224, 235, 247

Huijgenvoort van den / JJvanBreda - 126

Huijgevoort van den / JJvanBreda - 57, 114

Huijpen / JJvanBreda - 51, 82, 151

Huijpen? / JJvanBreda - 135

Huijsers / JJvanBreda - 38

Huijskens / JJvanBreda - 241

Huijsmans / JJvanBreda - 69, 126, 162, 179

Huiskens / JJvanBreda - 238

Huismans / JJvanBreda - 74, 90, 111, 149, 154, 256

Hulshof / JJvanBreda - 172

Huppener / JJvanBreda - 132

Hupsch / JJvanBreda - 34

 

Iersel van / JJvanBreda - 39, 52-54, 71, 72, 79, 81, 120, 125, 150, 164, 166, 196, 236, 250

IJzermans / JJvanBreda - 166, 225

Ilverenbeek van / JJvanBreda - 22, 49, 53, 56, 74, 83, 90, 92, 105, 114, 122, 123, 132, 141, 144, 145, 147, 151, 162, 166, 168, 178, 179, 197, 198, 211, 212, 217, 241

Immen van / JJvanBreda - 65

Immens / JJvanBreda - 15, 43, 73, 81, 104, 108, 109, 125, 133, 139, 149, 155, 167, 214, 230

Ingenhousz / JJvanBreda - 84, 90, 235

Iserloo van / JJvanBreda - 208

Ivo / JJvanBreda - 130, 147, 191, 231

 

Jacobs / JJvanBreda - 56, 100, 108, 134, 143, 149, 150, 157, 158, 160, 178, 207, 224, 233, 240, 242, 244, 250, 251, 258, 263

Jagt van der / JJvanBreda - 51

Janse / JJvanBreda - 144

Jansen / JJvanBreda - 23, 28, 30-32, 38, 40, 44, 50, 53, 60, 63, 65, 67, 82, 85, 96, 101, 105, 107, 119, 121, 132, 138, 139, 141, 150, 157, 164, 165, 168, 188

Jansens / JJvanBreda - 151

Janssen / JJvanBreda - 69, 91

Janssens / JJvanBreda - 119, 193, 220, 259

Jantzon / JJvanBreda - 32

Jantzon van Erfrenten en Capelle / JJvanBreda - 170

Jantzon van Erfrenten en Cappelle / JJvanBreda - 77

Jantzon van Erfrenten van Capelle / JJvanBreda - 55, 65

Jantzon van Nieuwland / JJvanBreda - 18

Jaspers / JJvanBreda - 255

Jenee / JJvanBreda - 190, 207

Jiskoot / JJvanBreda - 34, 37, 52, 131, 152, 170

Jochems / JJvanBreda - 13, 14, 16, 28, 32, 42-44, 205

Jong de / JJvanBreda - 56, 62, 69, 201, 211, 219, 221, 227, 239, 248, 252, 257, 262

Jongeneele / JJvanBreda - 25

Jongeneelen / JJvanBreda - 12, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 36, 46, 61, 66, 68, 79-81, 84, 98, 99, 101, 103, 106, 114, 116, 117, 119-121, 128, 129, 141, 142, 154, 175, 177, 178, 190, 193, 204, 230

Jongenelen / JJvanBreda - 147, 213, 214

Jongers �s / JJvanBreda - 214

Jongh de / JJvanBreda - 15, 29, 53, 79, 108, 117, 133, 155, 221, 236, 262

Jongmans / JJvanBreda - 45, 57, 84

Joppe / JJvanBreda - 149

Joppen / JJvanBreda - 107, 134, 193, 211

Jorisse / JJvanBreda - 56

 

Kaam van / JJvanBreda - 243, 258, 263

Kalff / JJvanBreda - 252

Kalis / JJvanBreda - 55, 162, 170, 183

Kalmthout van / JJvanBreda - 250

Kanters / JJvanBreda - 212

Kantoor der Domeinen / JJvanBreda - 26

Kappellen van / JJvanBreda - 165

Kar van de / JJvanBreda - 193

Kar van der / JJvanBreda - 147

Karremans / JJvanBreda - 100, 145, 190, 247, 248

Kas / JJvanBreda - 45, 111, 114

Kastel van / JJvanBreda - 76, 160, 234, 262

Kastelijn / JJvanBreda - 17, 36-38, 40, 76

Kat de / JJvanBreda - 53, 233

Keep van / JJvanBreda - 234

Keij / JJvanBreda - 147, 152

Keijzer / JJvanBreda - 258

Keldermans / JJvanBreda - 15, 73, 111, 252

Kerckhove van / JJvanBreda - 23

Kerckhoven van den / JJvanBreda - 61, 71

Kerkhoff / JJvanBreda - 38

Kerkhoven van den / JJvanBreda - 39, 51, 67, 73, 77, 80, 81, 85, 97, 102, 107-109, 116, 118, 129, 130, 138, 143, 149, 152, 166, 170-172, 176, 178, 179, 183, 193, 218, 227, 234, 241, 250, 263

Kersten / JJvanBreda - 32, 33

Kerstens / JJvanBreda - 12, 19, 59, 63, 69, 71, 74, 75, 77-80, 82, 84, 86, 87, 89, 90, 94-96, 99, 103 -105, 109, 132, 134, 144, 148-150, 153, 157, 164-166, 168, 172, 177, 183, 191 -193, 200, 207, 208, 212-214, 216, 221, 223, 230, 239, 240, 247, 249, 251-254, 258, 264

Kerver / JJvanBreda - 119

Kessel / JJvanBreda - 37, 47, 55, 164, 165, 173, 191, 205, 211, 220, 225, 236, 252, 255, 256, 259

Keulen van / JJvanBreda - 22, 139, 196

Keulenaar de / JJvanBreda - 31, 33, 47, 58, 68, 76, 91, 105, 146, 171, 172, 180, 193, 218, 228, 237, 246

Kinderen van / JJvanBreda - 35, 202, 207, 256

Klaassen / JJvanBreda - 138, 173

Kleenvoet / JJvanBreda - 254

Kleenvoet van / JJvanBreda - 249

Kleijn / JJvanBreda - 11, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 38, 48, 107

Kleijs / JJvanBreda - 70, 213

Kleinvoet / JJvanBreda - 138

Klep / JJvanBreda - 14, 80, 92, 195, 208, 226

Klerck / JJvanBreda - 263

Klerck de / JJvanBreda - 12, 31, 39, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 63, 64, 67, 68, 71, 86, 88, 91, 95, 98, 111, 125, 128, 131, 133, 135, 139, 144, 146, 172, 174, 175, 189, 192, 202, 221, 248

Klercq / JJvanBreda - 99

Klijn / JJvanBreda - 18, 20

Klijn de / JJvanBreda - 146, 183, 209, 242

Klone / JJvanBreda - 144

Kloonen / JJvanBreda - 222

Klopper de / JJvanBreda - 58, 76, 80

Klundert van de / JJvanBreda - 75, 134, 151

Knook / JJvanBreda - 125, 152, 180, 196, 253, 256

Kock de / JJvanBreda - 150

Kocks? / JJvanBreda - 68

Kockx / JJvanBreda - 85, 171, 178, 199

Kocx / JJvanBreda - 51, 82, 178, 208

Koeijen / JJvanBreda - 239

Koeken / JJvanBreda - 144

Koers / JJvanBreda - 135

Koert / JJvanBreda - 116

Koevoets / JJvanBreda - 17, 32, 38, 47, 52, 55, 57, 58, 62, 88, 92, 99, 111, 117, 143, 171, 172, 177, 182, 211, 221, 235-237, 252

Koks / JJvanBreda - 47, 174, 175

Kokx / JJvanBreda - 51, 52, 148, 173, 174, 187, 195, 241

Kol van / JJvanBreda - 24, 35, 44, 201

Koning / JJvanBreda - 141

Koning de / JJvanBreda - 55, 56, 151, 187, 193, 259

Konings / JJvanBreda - 38, 46, 64-66, 112, 158, 172, 221, 253, 257

Koog van der / JJvanBreda - 172

Koogh van der / JJvanBreda - 174, 175, 177, 180

Kools / JJvanBreda - 153, 234

Koopman / JJvanBreda - 77, 152

Koopmans / JJvanBreda - 14, 23, 113, 114, 118, 171, 240

Kooter de / JJvanBreda - 115, 153, 181-183, 188, 201, 219

Kop / JJvanBreda - 200

Koppelie / JJvanBreda - 19, 20

Koppelis / JJvanBreda - 17

Koremans / JJvanBreda - 88, 146, 154, 158, 200, 207, 214, 217, 222, 224, 233, 234, 243, 250, 251, 258

Korsmit / JJvanBreda - 11, 31, 40, 49, 60, 61, 77, 84, 85, 91, 96, 100, 126, 128, 130, 141, 158, 167, 225, 228, 244

Korsten / JJvanBreda - 168, 179, 183, 198

Korteweg / JJvanBreda - 52, 53, 101, 104, 190, 193, 196, 209, 233, 250

Kortewegh / JJvanBreda - 120

Kostermans / JJvanBreda - 15, 209

Koter de / JJvanBreda - 77, 78, 91, 96, 98, 113-115, 118, 125, 134, 142, 155-157, 174, 202

Koulil van / JJvanBreda - 198-201

Kouters / JJvanBreda - 221

Kraft / JJvanBreda - 71

Kraus / JJvanBreda - 156

Kremers / JJvanBreda - 263

Krens / JJvanBreda - 252

Kriesels / JJvanBreda - 211

Kriezels / JJvanBreda - 240

Krijnen / JJvanBreda - 29

Krinkelen van / JJvanBreda - 74, 202, 229

Kriski / JJvanBreda - 131

Kroes / JJvanBreda - 205

Krom / JJvanBreda - 18, 25, 149, 181, 194, 201, 207-209, 235, 236, 248, 257, 259

Kromscheidt / JJvanBreda - 208

Kromscheit / JJvanBreda - 126

Kromscheut / JJvanBreda - 173

Kroon / JJvanBreda - 263

Kruchten van / JJvanBreda - 148

Kruger / JJvanBreda - 252

Kuijk van / JJvanBreda - 44, 58, 114, 115, 120, 246

Kuijlen / JJvanBreda - 259

Kuijper / JJvanBreda - 54, 55, 57

Kuijpers / JJvanBreda - 14, 23, 24, 30, 37, 42, 45, 53, 63, 64, 75, 85, 93, 103, 105, 119, 125, 128, 134, 137, 140, 144, 150, 158, 165, 172, 181, 191, 192, 194, 196-198, 200, 202, 215, 254

Kuijsten / JJvanBreda - 19

Kuijstermans / JJvanBreda - 12, 19, 62, 89-92, 96, 103, 104, 114, 128, 133, 142, 147, 154, 156, 173, 198, 206, 220, 223, 238, 245, 248, 249, 251, 255, 262

Kursteiner / JJvanBreda - 147

Kwartel de / JJvanBreda - 243, 244

 

Laane / JJvanBreda - 113, 193

Laat de / JJvanBreda - 14, 124, 194

Laats / JJvanBreda - 15

Laffertee / JJvanBreda - 135

Lambrechts / JJvanBreda - 100

Lanen / JJvanBreda - 250

Lansen / JJvanBreda - 156

Latour / JJvanBreda - 148

Lauwen / JJvanBreda - 134, 136, 147, 246

Lauwenbakker de / JJvanBreda - 86

Lauwens / JJvanBreda - 242

Lauwer de / JJvanBreda - 253

Lauwerijssen / JJvanBreda - 32, 194, 220, 227, 248, 249, 255

Lauwers / JJvanBreda - 240

Lauwrijsse / JJvanBreda - 109

Lauwrijssen / JJvanBreda - 44, 51, 97, 100, 109, 111, 114, 117, 122, 126-128, 131, 135, 142, 143, 152, 154, 156, 177, 179, 219, 225

Lazeroms / JJvanBreda - 45-49, 103, 158, 190, 216, 217, 235, 240, 244

Leautand / JJvanBreda - 213

Lee van der / JJvanBreda - 30, 60, 62, 126, 127, 180, 185, 186, 204, 232, 247

Leemans / JJvanBreda - 238

Leen van / JJvanBreda - 61, 81, 218, 220

Leenaers / JJvanBreda - 224

Leent van / JJvanBreda - 74, 175

Leesberg / JJvanBreda - 151, 178

Leest / JJvanBreda - 28, 51, 88, 91, 95, 96, 133, 163, 188, 225, 244

Leest van / JJvanBreda - 172

Leeuw de / JJvanBreda - 97, 125

Leeuwen van / JJvanBreda - 98, 107, 137, 157, 167, 183

Leijenburg van / JJvanBreda - 201

Leijenburgh van / JJvanBreda - 143, 144, 156, 158, 207, 252

Leijmen van / JJvanBreda - 81

Leijsen / JJvanBreda - 96

Leijst / JJvanBreda - 178

Leijten / JJvanBreda - 46-49, 56, 61, 103, 109, 111, 142, 143, 172, 225, 247, 252

Leijtens / JJvanBreda - 125, 207, 223, 224

Lemmers / JJvanBreda - 136, 139, 143, 147

Lenting / JJvanBreda - 226

Lermite / JJvanBreda - 12

Leur van de / JJvanBreda - 175, 241

Levi / JJvanBreda - 23

Librechts / JJvanBreda - 112

Liebrechts / JJvanBreda - 236

Lier van / JJvanBreda - 51, 70, 109, 238

Lijenburgh van / JJvanBreda - 14, 39, 76, 77, 80, 87, 94, 109

Lijsen / JJvanBreda - 117

Lijssen / JJvanBreda - 117

Limburg Stirum van / JJvanBreda - 131

Lindeloof van de / JJvanBreda - 242, 246

Lindemans / JJvanBreda - 70

Linden de Hoogvorst van de / JJvanBreda - 145

Linden onder de / JJvanBreda - 242

Linden van der / JJvanBreda - 17-20, 48, 62

Linnenkoper / JJvanBreda - 116

Lips / JJvanBreda - 186, 187, 209, 216, 232, 234, 240, 242, 246

List van der / JJvanBreda - 70

Littooij / JJvanBreda - 21, 37, 75, 98, 124, 125, 143

Lochtenbergh / JJvanBreda - 138

Lodewijkx / JJvanBreda - 19, 82, 118

Loenhout van / JJvanBreda - 12, 53, 61, 80, 112, 142, 192, 210, 213, 214, 221

Logt van der / JJvanBreda - 242, 246

Logten / JJvanBreda - 66, 147, 193, 194, 200

Loo van den / JJvanBreda - 69

Loo van der / JJvanBreda - 256, 257

Looijmans / JJvanBreda - 115, 138, 165, 167, 200

Look van / JJvanBreda - 240

Loon van / JJvanBreda - 30, 32, 46, 65, 70, 75, 80, 81, 89, 137, 156, 197, 206, 225-227

Loos / JJvanBreda - 100, 108

Loosen / JJvanBreda - 33

Loots / JJvanBreda - 159

Louwer de / JJvanBreda - 152

Loveren van / JJvanBreda - 200, 204, 218

Luijckx / JJvanBreda - 107

Luijcx / JJvanBreda - 106

Luijken / JJvanBreda - 55, 107

Luijkx / JJvanBreda - 53, 55, 73, 80, 96-98, 168, 238, 242

Luijsterburcgh / JJvanBreda - 73

Luijsterburg / JJvanBreda - 79, 165

Luijsterburgh / JJvanBreda - 83, 107, 109, 111, 114, 125, 153, 192

Luijten / JJvanBreda - 28, 57, 80, 156

Luijtgaarden van de / JJvanBreda - 92, 171, 189

Luiten / JJvanBreda - 64

Lunden / JJvanBreda - 135, 138

 

Maagdenbergh van den / JJvanBreda - 92

Maarschalk / JJvanBreda - 141, 142, 151, 152

Maartenspolder St / JJvanBreda - 25, 87

Maas / JJvanBreda - 12, 53, 75, 83, 84, 101, 116-118, 120, 121, 137, 176, 221, 226, 227, 248, 263

Maatjens / JJvanBreda - 44-47, 52, 79, 100, 111-114, 116, 128, 154, 155, 160, 168, 170, 174, 178, 186, 188, 191-193, 196, 204, 211, 212, 222, 224, 229, 231, 241, 243, 249, 250

Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt te Brussel / JJvanBreda - 88

Machielse / JJvanBreda - 136

Made van der / JJvanBreda - 18, 21, 37, 88, 98, 124, 143, 146, 150

Maerof / JJvanBreda - 152

Maes / JJvanBreda - 17, 20, 21, 25, 39, 48, 55, 61, 63, 80, 87, 89, 93, 117, 127, 128, 137, 138, 143, 156, 158-162, 173, 178, 181, 206, 227

Magielse / JJvanBreda - 69, 146, 215

Mahieu / JJvanBreda - 70

Mandemakers / JJvanBreda - 76

Mangelaers / JJvanBreda - 88

Mannien / JJvanBreda - 81, 114, 124, 183, 206

Mans / JJvanBreda - 60

Maree / JJvanBreda - 111, 131, 133, 138, 140, 189, 200, 201, 204, 211, 212, 216

Marijnisse / JJvanBreda - 28, 29, 35, 70

Maris / JJvanBreda - 37, 88, 119, 253

Marlet / JJvanBreda - 151

Martelmans / JJvanBreda - 259

Martens / JJvanBreda - 118, 120, 121, 252

Masseurs / JJvanBreda - 12, 13, 39, 209, 210

Massoeurs / JJvanBreda - 230

Mast van der / JJvanBreda - 101, 145, 207

Mastboom / JJvanBreda - 13, 20, 21, 23, 24, 30, 37, 39, 40, 47, 48, 51, 68, 76, 101, 103, 107, 115-118, 141, 152, 153, 158, 194, 196-198, 201, 202, 209, 220, 227, 229, 230, 244

Matheus / JJvanBreda - 13

Mathijsen / JJvanBreda - 235, 243

Mattemburg van / JJvanBreda - 79

Mattemburgh van / JJvanBreda - 40, 77, 81, 108, 109, 130, 225

Mattenburgh van / JJvanBreda - 95

Mattheus / JJvanBreda - 12, 103, 187, 206

Matthijssen / JJvanBreda - 64, 65

Maus / JJvanBreda - 258

Mechelen van / JJvanBreda - 68, 219, 220, 230, 231, 233, 234

Mee van der / JJvanBreda - 65, 71, 73, 88

Meel van / JJvanBreda - 21, 25, 31, 40, 163

Meelen van der / JJvanBreda - 162-164, 196

Meelissen / JJvanBreda - 130

Meer van / JJvanBreda - 65, 85, 103, 109, 136, 145, 156, 164, 171, 177, 182, 188, 206, 209, 247

Meeren van den / JJvanBreda - 64

Meeren van der / JJvanBreda - 65

Meerman / JJvanBreda - 153, 154

Meese / JJvanBreda - 204

Meesters / JJvanBreda - 25, 30, 142, 186

Meeus / JJvanBreda - 131, 198

Meeussen / JJvanBreda - 148

Meeuwisse / JJvanBreda - 25

Meeuwissen / JJvanBreda - 180

Meeuws / JJvanBreda - 13, 38, 39

Meij / JJvanBreda - 79, 86

Meij in de / JJvanBreda - 249

Meijden van der / JJvanBreda - 40, 164

Meijer / JJvanBreda - 61, 62

Meijers / JJvanBreda - 62

Melissen / JJvanBreda - 165, 184, 230, 263

Mellaerts / JJvanBreda - 213

Melort / JJvanBreda - 13-15, 20, 29, 73, 102, 104, 106, 125, 230

Melot? de / JJvanBreda - 29

Mens van / JJvanBreda - 78

Mensch / JJvanBreda - 87

Mensen / JJvanBreda - 212, 222

Merel van / JJvanBreda - 39

Merrienboer van / JJvanBreda - 71, 94, 248, 251, 252

Mertens / JJvanBreda - 108, 109, 193

Merwijk van / JJvanBreda - 259

Meulder de / JJvanBreda - 199

Meulen van der / JJvanBreda - 233

Michielsen / JJvanBreda - 192, 214

Middelaer / JJvanBreda - 245

Middelkoop / JJvanBreda - 249

Miegum van / JJvanBreda - 225, 226

Mierlo van / JJvanBreda - 186

Minderbruggen van / JJvanBreda - 218

Minderhout van / JJvanBreda - 79

Minderop / JJvanBreda - 246

Moelaart / JJvanBreda - 37

Moerincx / JJvanBreda - 223

Moerings / JJvanBreda - 63, 99, 154, 192, 247

Moerkens / JJvanBreda - 96, 110, 111, 114, 115, 141-143, 239

Moijs / JJvanBreda - 173

Mol / JJvanBreda - 13, 14, 17, 34, 38, 47, 98, 124, 162, 173, 177, 182, 187, 189, 190, 193, 196, 209, 210, 234, 258, 260

Molenaars / JJvanBreda - 248

Molenschot / JJvanBreda - 12, 13, 30, 38, 46, 54, 55, 68, 70, 75, 83, 85, 89, 101, 151, 152

Mommers / JJvanBreda - 23, 37, 38, 49, 58, 62, 79, 112, 129, 148, 167, 179, 211, 240, 244

Monde / JJvanBreda - 43

Monden / JJvanBreda - 104, 235

Monhemius / JJvanBreda - 233

Monijs / JJvanBreda - 26, 173

Montanus / JJvanBreda - 53, 179, 180, 196, 200

Montens / JJvanBreda - 63

Moock van / JJvanBreda - 20, 61

Mooij de / JJvanBreda - 31, 38, 132, 238

Moor de / JJvanBreda - 198

Moors / JJvanBreda - 192

Moulard? / JJvanBreda - 252

Mouw / JJvanBreda - 13, 15, 188, 204, 210, 217, 220, 246

Mouwen / JJvanBreda - 76, 80

Mueren van der / JJvanBreda - 244, 251, 252

Muijs / JJvanBreda - 262

Mulders / JJvanBreda - 67, 94, 95, 157-159, 163

Muller / JJvanBreda - 109

Municipaliteit van Odb / JJvanBreda - 86, 87

Mutsaers / JJvanBreda - 96

Muuren van der / JJvanBreda - 258

 

Naarssen van den / JJvanBreda - 59

Nadler / JJvanBreda - 25, 78, 134, 137

Naerse van / JJvanBreda - 54

Naerssen van / JJvanBreda - 57, 137

Naerssen van de / JJvanBreda - 130

Nagtzaam / JJvanBreda - 106-108, 115, 144, 145

Navelaers / JJvanBreda - 90

Nederveen / JJvanBreda - 141

Neelemans / JJvanBreda - 58

Nel de / JJvanBreda - 66, 68

Nelemans / JJvanBreda - 168

Nerinckx / JJvanBreda - 151, 152

Neuenheus / JJvanBreda - 92

Nieuwborg / JJvanBreda - 116

Nieuwenhuijzen / JJvanBreda - 99, 181

Nieuwenhuijzen van / JJvanBreda - 45, 95, 101, 102, 104, 126, 131, 133, 135, 163, 166, 183, 245, 249, 264

Nieuwenhuijzen van den / JJvanBreda - 121, 144

Nieuwenhuis / JJvanBreda - 92

Nieuwenhuizen van / JJvanBreda - 126, 131

Nieuwenhus / JJvanBreda - 80

Nieuwlaats / JJvanBreda - 28, 42, 43, 69, 144, 217, 224, 226, 235-237

Nijnanten van / JJvanBreda - 149

Nijs / JJvanBreda - 79, 133

Nijs de / JJvanBreda - 21, 30, 55, 147, 213, 214, 228, 231, 241, 243

Nijsen / JJvanBreda - 229, 230, 232, 252

Nilant / JJvanBreda - 252, 253

Nimme van / JJvanBreda - 145

Nispen van / JJvanBreda - 20, 25, 44, 180

Noeij / JJvanBreda - 70

Nollen / JJvanBreda - 85, 103, 109, 258

Nooijens / JJvanBreda - 201

Noord van de / JJvanBreda - 218

Noordbergh / JJvanBreda - 32

Noorden / JJvanBreda - 139, 156

Nooren / JJvanBreda - 182

Noort van de / JJvanBreda - 123

Noort van den / JJvanBreda - 229, 258, 261, 262

Nouwens / JJvanBreda - 170

Nuijten / JJvanBreda - 231

 

Oerle van / JJvanBreda - 69, 256

Oerle van der / JJvanBreda - 252

Oerlemans / JJvanBreda - 259

Oers van / JJvanBreda - 44, 66, 67, 111, 183, 195, 251

Offignies d� / JJvanBreda - 108

Oijen van / JJvanBreda - 139

Olffen van / JJvanBreda - 48, 88, 153

Olhoff van / JJvanBreda - 137

Olifiers / JJvanBreda - 21

Ommeren van / JJvanBreda - 23

Onkrop? / JJvanBreda - 55

Ooijen / JJvanBreda - 100

Ooijkaas / JJvanBreda - 215

Oomen / JJvanBreda - 16, 18, 20, 35, 69, 94, 99, 101, 110, 118, 119, 128, 137, 144, 150, 151, 157, 160, 165, 172, 180-182, 191, 199, 206, 214, 222, 233, 242, 245, 250, 257

Ooninckx / JJvanBreda - 19

Oonincx / JJvanBreda - 39, 44, 50, 56-58, 60, 71-73, 84, 92, 95, 104, 124, 126, 127, 129, 149, 179, 183, 184, 189, 248

Oorschot van / JJvanBreda - 11, 12, 19, 48, 60, 61, 99, 209, 210, 223, 226, 229

Oorts / JJvanBreda - 48, 99

Oortsen / JJvanBreda - 181

Oostdijk / JJvanBreda - 53, 93, 125, 157

Oostenrijk / JJvanBreda - 25, 28, 29, 182, 186

Oosterhout van / JJvanBreda - 24, 26, 28, 51, 56, 65, 66, 113, 114, 122, 124, 131, 134, 135, 138, 139, 146, 148, 155, 180, 181, 183, 197, 199, 200, 205, 207, 215, 233, 240, 245

Oosterrijk / JJvanBreda - 25

Oostrijk / JJvanBreda - 245, 249, 250, 253, 254, 258

Oostvogels / JJvanBreda - 136

Opdorp van / JJvanBreda - 160, 170, 246, 247, 254, 255, 262

Opstal van / JJvanBreda - 32

Osij / JJvanBreda - 15

Ossenblok / JJvanBreda - 27, 31, 67, 71, 85, 87, 106, 128, 239

Osta van / JJvanBreda - 94

Ostaaij van / JJvanBreda - 95

Ostaijen van / JJvanBreda - 159

Otgens / JJvanBreda - 85, 99, 167

Otgens de Middelharnis / JJvanBreda - 14

Otgens de Middelharnisse / JJvanBreda - 73

Otgens van Middelharnis / JJvanBreda - 20, 106

Otto / JJvanBreda - 55

Ouden de / JJvanBreda - 180

Oudenhoven / JJvanBreda - 121

Oudenhoven van / JJvanBreda - 70, 79, 142

Oudenhoven van den / JJvanBreda - 29, 124, 148, 157, 163, 241

Ouwerkerk van / JJvanBreda - 192

Overklift van / JJvanBreda - 24

 

Paane / JJvanBreda - 113

Palbach / JJvanBreda - 205

Palenbach / JJvanBreda - 232

Palenbagch / JJvanBreda - 262, 263

Palinckx / JJvanBreda - 35, 37, 148, 151, 154, 166, 167, 177, 184, 201, 235

Palinkx / JJvanBreda - 134, 150, 151, 167, 200

Panen / JJvanBreda - 62

Panis / JJvanBreda - 64, 78, 83, 158, 178, 234

Partijs / JJvanBreda - 65

Passenbrander / JJvanBreda - 227

Pastoors / JJvanBreda - 242

Pastorel / JJvanBreda - 31, 34, 37, 44, 58, 62, 66, 67, 69, 77, 91, 132, 136-139, 142

Peauw / JJvanBreda - 204

Peaux / JJvanBreda - 190, 199, 233, 236

Peemen / JJvanBreda - 29, 73, 105, 115, 141

Peeters / JJvanBreda - 20, 93, 136, 158, 194, 231

Peijsel / JJvanBreda - 70, 71, 77, 78, 85, 93, 101, 104

Peijzel / JJvanBreda - 17, 63, 109

Pels Rijcke / JJvanBreda - 156

Pelt van / JJvanBreda - 34, 40, 53, 81, 87, 93, 213

Perdwie / JJvanBreda - 70

Peters / JJvanBreda - 35, 167

Philipsen / JJvanBreda - 153

Phlipse / JJvanBreda - 116

Pick / JJvanBreda - 119

Pijpers / JJvanBreda - 23

Pippinckx / JJvanBreda - 107

Pippincx / JJvanBreda - 108

Pippinkx / JJvanBreda - 107

Plak / JJvanBreda - 239

Ploeg / JJvanBreda - 88

Poeier van / JJvanBreda - 249

Poeijen / JJvanBreda - 58

Poeijen van / JJvanBreda - 29

Polder van Krijtenburgh / JJvanBreda - 13

Pols / JJvanBreda - 191

Pooijer van / JJvanBreda - 55

Poorten van der / JJvanBreda - 78, 227, 231

Poortvliet van / JJvanBreda - 100, 134, 149

Potters / JJvanBreda - 21, 152, 158, 170, 219, 220, 227

Praat van / JJvanBreda - 143

Praats / JJvanBreda - 151

Praets / JJvanBreda - 32, 70, 80, 81, 209

Prangers / JJvanBreda - 83, 84

Prealle de / JJvanBreda - 36

Preuijt / JJvanBreda - 119, 183, 244, 259

Priem / JJvanBreda - 225, 229, 235

Priet / JJvanBreda - 42

Prijs / JJvanBreda - 243

Prijs van / JJvanBreda - 243

Pruimenboom / JJvanBreda - 222

Pul van / JJvanBreda - 199

Punt / JJvanBreda - 73

Put van / JJvanBreda - 11, 12, 89

Put van de / JJvanBreda - 145

Put van der / JJvanBreda - 24, 79, 99, 163, 164, 166, 170, 179, 183, 188, 191, 199, 204, 207, 230, 258, 260-262

Putten van der / JJvanBreda - 110

 

Quinten / JJvanBreda - 72

Quirijns / JJvanBreda - 32

 

Raaijmakers / JJvanBreda - 45, 46, 57, 64, 78, 79, 117, 132 -134, 163, 166, 255

Raaimakers / JJvanBreda - 111

Raat de / JJvanBreda - 72

Radewalt / JJvanBreda - 103

Radewolt / JJvanBreda - 191

Raijmaeckers / JJvanBreda - 131

Ratte / JJvanBreda - 13, 204

Ravels van / JJvanBreda - 256

Rechteren van Hemert de / JJvanBreda - 183, 202

Ree van / JJvanBreda - 126

Ree van de / JJvanBreda - 126

Registratie & Domeinen / JJvanBreda - 26

Regt de / JJvanBreda - 31, 48

Reijen van / JJvanBreda - 26, 211

Reijsingen van / JJvanBreda - 102, 106, 108, 109, 130, 226

Renst van den / JJvanBreda - 132

Resemans / JJvanBreda - 242

Reusel van / JJvanBreda - 173, 219

Ribbens / JJvanBreda - 251

Richter / JJvanBreda - 178

Richters / JJvanBreda - 249

Riems / JJvanBreda - 197

Riet van de / JJvanBreda - 16, 37, 38, 40, 56, 72, 73, 84-87, 89, 92, 94, 97, 104, 106, 108, 121, 122, 146, 164, 167, 177, 179, 180, 182, 192, 195, 207, 246, 254, 256, 257

Rietveld / JJvanBreda - 199

Rijen van / JJvanBreda - 76, 162, 190, 214, 248, 254, 255, 258

Rijk der Nederlanden / JJvanBreda - 52, 54, 214

Rijken / JJvanBreda - 153

Rijkevorsel van / JJvanBreda - 131, 139

Rijneman van / JJvanBreda - 129

Rijnvos / JJvanBreda - 230

Rijpers / JJvanBreda - 108

Rijsbergen van / JJvanBreda - 14, 43, 54, 75, 85, 98, 99, 113, 116, 133, 136, 138, 144, 145, 150, 175, 178, 181, 192, 197, 251

Rijsdijk / JJvanBreda - 206

Rijsterborgh / JJvanBreda - 76, 220

Ripmeester / JJvanBreda - 78

Risbergen van / JJvanBreda - 238

Rockx / JJvanBreda - 246

Roebenson / JJvanBreda - 107

Roelaf / JJvanBreda - 31

Roelands / JJvanBreda - 99

Roelen / JJvanBreda - 19, 71, 73, 99, 179, 195, 208, 226

Roels / JJvanBreda - 56, 63, 71

Roij de / JJvanBreda - 165, 172, 181

Rolaf / JJvanBreda - 18, 31, 32, 34

Rolaff / JJvanBreda - 31

Rolands / JJvanBreda - 14

Rombouts / JJvanBreda - 39, 49, 83, 96, 97, 111, 112, 114, 115, 142, 143, 239

Romeijn / JJvanBreda - 236

Romein / JJvanBreda - 37

Romijn / JJvanBreda - 102

Rommens / JJvanBreda - 28, 84, 139, 140, 142, 143, 189, 207, 216, 240, 252, 256

Rommers / JJvanBreda - 202

Romson / JJvanBreda - 56

Ronde de / JJvanBreda - 173

Ronden de / JJvanBreda - 97

Ronden den / JJvanBreda - 97

Rooij de / JJvanBreda - 13, 28, 35, 36, 39, 53, 54, 56, 80, 90, 114, 128, 150, 163, 171, 186, 226

Rooks / JJvanBreda - 232

Roomen van / JJvanBreda - 67, 147

Roomer / JJvanBreda - 178

Roomsch Catholieke Armen / JJvanBreda - 155

Roomsch Catholieke Armen van Hvn / JJvanBreda - 16

Roomsch Catholieke Armen van Odb / JJvanBreda - 16, 106, 130, 133, 204

Roomsch Catholieke Armen van Zegge / JJvanBreda - 76

Roomsch Catholieke Gemeente van Hvn / JJvanBreda - 17, 25

Roomsch Catholieke Gemeente van Odb 15, 128, 251

Roomsch Catholieke Gemeente van Spl / JJvanBreda - 48

Roomsch Catholieke Kerk van Odb / JJvanBreda - 130, 204

Roomsch Catholieke Kerkenraad / JJvanBreda - 66

Roomsch Catholieke Kerkenraad van Odb 128

Roomsch Weeshuis van Breda / JJvanBreda - 143

Roos de / JJvanBreda - 253

Roosendaal van / JJvanBreda - 53

Roothaan / JJvanBreda - 218, 219

Roozen / JJvanBreda - 202, 227, 231

Ros / JJvanBreda - 89

Rosendaal van / JJvanBreda - 53, 57, 67, 68, 146, 163, 170, 180, 194, 197, 205, 207, 218, 220, 229, 230, 238, 252, 263

Rosendael van / JJvanBreda - 85, 189

Roset / JJvanBreda - 89

Rosmalen van / JJvanBreda - 104

Roth / JJvanBreda - 138

Rouppe van der Voort / JJvanBreda - 201

Rovers / JJvanBreda - 66, 68, 142, 209

Rozendaal van / JJvanBreda - 155, 163, 194, 216

Rozendael van / JJvanBreda - 28, 133, 135, 140

Rubent / JJvanBreda - 13

Ruijsenaar / JJvanBreda - 39

Ruiter de / JJvanBreda - 191

Rumph / JJvanBreda - 150, 159

 

Sabloniere de la / JJvanBreda - 249

Sabron / JJvanBreda - 232

Sagers / JJvanBreda - 158, 195

Salengre de / JJvanBreda - 255, 261

Sandbergen / JJvanBreda - 101

Sande van de / JJvanBreda - 24, 63

Sanden van der / JJvanBreda - 11, 12, 33, 91, 243

Sanne / JJvanBreda - 121, 129

Sannen / JJvanBreda - 121

Santbergen / JJvanBreda - 62, 77, 87, 88, 93, 96, 101, 106, 111, 115, 122, 139, 152, 153, 175, 184

Santbergen van / JJvanBreda - 115, 152

Santvliet van / JJvanBreda - 81

Schadden / JJvanBreda - 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29-35, 38-40, 44-47, 53, 54, 62, 63, 65, 68-70, 72, 84, 96, 98, 100, 105, 107, 112, 122, 130, 142, 146, 160, 166, 168, 174, 177, 178, 180, 181, 184, 185

Schakels / JJvanBreda - 23

Schauikes / JJvanBreda - 71, 74

Scheepenen van Odb / JJvanBreda - 66

Scheiberling / JJvanBreda - 156, 159, 162

Scheltema / JJvanBreda - 30

Schep van der / JJvanBreda - 31

Schepers / JJvanBreda - 237

Schie van / JJvanBreda - 170

Schilfgaarden / JJvanBreda - 236

Schilperoord / JJvanBreda - 259

Schilperoort / JJvanBreda - 264

Schipperen / JJvanBreda - 135

Schippers / JJvanBreda - 208

Schoepen / JJvanBreda - 190

Scholten / JJvanBreda - 199

Scholten van Aschat / JJvanBreda - 259-261

Schonen / JJvanBreda - 252

Schonenberg / JJvanBreda - 222, 223

Schonk / JJvanBreda - 229, 235, 243

Schoonens / JJvanBreda - 82, 84, 85

Schot / JJvanBreda - 170

Schouw / JJvanBreda - 32, 39, 171

Schrauwen / JJvanBreda - 12, 20, 34, 35, 42, 48, 53, 56, 66, 75, 83, 205, 245, 255

Schrieck van der / JJvanBreda - 37, 63, 65, 75-77

Schrieckx / JJvanBreda - 38, 95

Schuller / JJvanBreda - 170

Schwarem van / JJvanBreda - 243, 244

Sebregts / JJvanBreda - 193

Segboer / JJvanBreda - 125, 127, 131, 136, 146, 152, 196

Segers / JJvanBreda - 74, 122, 130, 133, 162, 168, 175, 181, 186, 199, 207, 209, 214, 223, 228, 233, 236, 238, 242, 245, 253, 260

Selsigh / JJvanBreda - 251, 252

Senden van / JJvanBreda - 252, 253

Senff / JJvanBreda - 17, 43, 45, 48, 52, 79, 83, 86-88, 122, 130, 135-137, 160, 182, 184, 186, 193, 195 -197, 204, 213, 219, 223, 225, 241, 247, 253

Sep / JJvanBreda - 13, 21, 67, 75, 101, 102, 104, 162, 163, 235, 239-241, 245, 246, 259, 260

Serverans / JJvanBreda - 229, 230

Sevenberge van / JJvanBreda - 17, 19

Silvius / JJvanBreda - 141

Simon / JJvanBreda - 83, 84, 91, 107, 112, 124, 144, 150, 153, 157, 158, 165, 172

Simons / JJvanBreda - 16, 78, 110, 124, 165, 189, 192, 199, 205

Sips / JJvanBreda - 72

Sitteren van / JJvanBreda - 91, 130, 205

Sitters / JJvanBreda - 122

Six / JJvanBreda - 129, 147, 214, 217, 223, 233, 234, 238, 242, 245, 250, 255, 258

Sliedrecht van / JJvanBreda - 131

Sliedregt van / JJvanBreda - 36, 127, 146, 250, 251, 253

Slokkers / JJvanBreda - 54, 168, 178, 222, 253

Slooters / JJvanBreda - 44, 175, 255

Slootmans / JJvanBreda - 35

Sluijs van der / JJvanBreda - 67

Smaal / JJvanBreda - 131, 168

Smaelhoudt / JJvanBreda - 145, 148

Smit / JJvanBreda - 76, 130, 224

Smits / JJvanBreda - 224, 229, 257

Smoor / JJvanBreda - 12, 91, 106, 248, 255

Sneep / JJvanBreda - 39, 195

Snepvangers / JJvanBreda - 224, 249

Snijders / JJvanBreda - 69-71, 76, 77, 85, 88, 93, 100, 108, 110, 136, 137, 144, 150, 157, 159, 165, 167, 172, 180, 204, 225

Snouck? Nurgrouse? / JJvanBreda - 252

Soetens / JJvanBreda - 23, 35, 142, 143, 147, 152, 190, 193, 196

Sol / JJvanBreda - 48, 121

Somme / JJvanBreda - 68, 70, 74

Son van / JJvanBreda - 158

Sonneveld / JJvanBreda - 20

Sonneveldt / JJvanBreda - 99

Spaandonk van / JJvanBreda - 13, 206

Speek / JJvanBreda - 71, 84, 85, 87, 89, 105, 212

Spitters / JJvanBreda - 58, 77

Spoor / JJvanBreda - 219

Sprang van / JJvanBreda - 72, 138, 252

Sprangh van / JJvanBreda - 139, 156-158, 205, 211, 224, 233, 242, 251, 256, 258, 263

Sprenkeler / JJvanBreda - 168

Sprundel van / JJvanBreda - 66, 68, 72, 73, 100, 114, 115, 135, 141, 153, 243, 251

Staal / JJvanBreda - 135

Stadhouders / JJvanBreda - 133

Stadthouders / JJvanBreda - 142

Stapels / JJvanBreda - 216, 218, 227

Steen van / JJvanBreda - 50, 62, 100, 106, 108, 109, 119-122, 124, 127, 131-134, 138, 139, 141-143, 145, 147, 148, 154, 155, 158, 160, 164, 168, 173-176, 180, 181, 187, 190 -193, 195, 196, 203, 204, 211, 213, 217, 218, 221, 226-228, 233, 235-237, 241, 245, 248, 249, 251-256, 259, 261

Steen van de / JJvanBreda - 116

Steenbakker / JJvanBreda - 44

Steenbergen van / JJvanBreda - 192

Steenoven van / JJvanBreda - 88, 108

Steenstraten van der / JJvanBreda - 156

Steeven / JJvanBreda - 170

Steevens / JJvanBreda - 170

Steinbacher / JJvanBreda - 218, 219

Sterkens / JJvanBreda - 173

Stevens / JJvanBreda - 92, 185

Stolk / JJvanBreda - 32, 52

Stoop / JJvanBreda - 15, 47, 55, 67, 76, 80, 81, 87, 118, 120, 121, 193

Straaten van / JJvanBreda - 133, 152

Straaten van der / JJvanBreda - 182, 196, 223

Straeten van / JJvanBreda - 210

Straten van / JJvanBreda - 103, 136, 152, 160

Straten van der / JJvanBreda - 64, 145, 165, 229

Strijkers / JJvanBreda - 189, 190

Struijk / JJvanBreda - 120

Struijk van Bergen / JJvanBreda - 34, 153

Struijs / JJvanBreda - 17, 56, 156, 179, 263

Struis / JJvanBreda - 144

Stuijk / JJvanBreda - 129

Stuijt / JJvanBreda - 20

Stuijts / JJvanBreda - 85

Stuit / JJvanBreda - 31

Stuits / JJvanBreda - 28, 216

Suijkerbuijk / JJvanBreda - 64, 144, 255, 264

Suijkerbuik / JJvanBreda - 145, 187

Sulkers / JJvanBreda - 88

Sundert van / JJvanBreda - 158, 218, 219, 227

Swager / JJvanBreda - 221

Swagers / JJvanBreda - 221-223

Swanen / JJvanBreda - 74

Sweere / JJvanBreda - 77, 88, 100, 167, 235

Sweeren / JJvanBreda - 174

Sweerts de Landas Wijborgh / JJvanBreda - 254, 256, 257

Swere / JJvanBreda - 89, 167, 168, 199, 208

 

Tack / JJvanBreda - 23, 53

Tacx / JJvanBreda - 75, 197

Tak / JJvanBreda - 12, 16, 29, 54, 55, 63, 64, 71, 72, 78, 79, 83, 86-88, 94, 95, 101, 102, 110, 111, 119, 120, 129, 137, 138, 180, 189, 195, 199, 209, 220

Takx / JJvanBreda - 60, 69, 122, 147, 149, 189, 219

Tessers / JJvanBreda - 14

Test / JJvanBreda - 23

Testers / JJvanBreda - 146

Theben / JJvanBreda - 163

Theunissen / JJvanBreda - 173, 174, 222

Thiel / JJvanBreda - 132

Thielen / JJvanBreda - 35, 155, 187, 256

Thijs / JJvanBreda - 28, 42, 43, 48, 51, 56, 155, 179, 181-183, 194

Thijsen / JJvanBreda - 44, 146, 149, 160

Thijssen / JJvanBreda - 62, 63, 142

Thomassen / JJvanBreda - 174

Thomsom / JJvanBreda - 69

Thomson / JJvanBreda - 228, 237

Thonsom / JJvanBreda - 85

Tiggelen van / JJvanBreda - 107, 108, 138, 155, 247

Tijs / JJvanBreda - 23, 78, 99, 103, 108, 127, 156, 200, 212-214, 227, 235, 245

Tijsse / JJvanBreda - 77

Tilborg van / JJvanBreda - 199, 215, 235, 237, 240

Tilborgh van / JJvanBreda - 155, 198, 201, 206, 207

Tilburgh van / JJvanBreda - 14, 29, 68

Timmermans / JJvanBreda - 27, 42, 45, 46, 103-105, 136, 208, 215, 225, 226, 231, 246, 253

Timmers / JJvanBreda - 98, 99, 114, 127, 128, 132, 136, 153, 154, 156, 192

Tolhuis / JJvanBreda - 14, 15

Tooren van / JJvanBreda - 187, 218

Trensdorff / JJvanBreda - 257

Trier de Hoves van / JJvanBreda - 38, 99

Trier de Liege van / JJvanBreda - 103, 110

Trier d�Hautbierge van / JJvanBreda - 17, 21, 22, 30, 96, 103, 134, 140, 164, 168, 185

Trier te Hoven van / JJvanBreda - 40

Trier van / JJvanBreda - 50, 51, 61, 92, 96, 103, 119, 125, 128, 130, 134, 167, 201, 202, 209, 227

Trouw / JJvanBreda - 102

Tuckens / JJvanBreda - 146

Tukkers / JJvanBreda - 102

Turenout / JJvanBreda - 14, 23

 

Uitdewilligen / JJvanBreda - 262

Uittenhoven / JJvanBreda - 85

Ullens / JJvanBreda - 135, 138

Unen van / JJvanBreda - 144, 226

Vallungius / JJvanBreda - 136

Veeken van der / JJvanBreda - 122, 146, 152, 154, 222, 224, 233, 234, 236, 243, 250, 251, 258

Veeweij van de / JJvanBreda - 42, 43, 47, 55, 58, 81, 87, 164, 171, 185, 187, 200, 204, 206, 222, 225, 241, 247, 250

Vehoeven / JJvanBreda - 194

Velde van der / JJvanBreda - 256, 257

Ven van der / JJvanBreda - 178

Veraart / JJvanBreda - 197, 198, 206, 241, 261

Veraert / JJvanBreda - 98

Verband / JJvanBreda - 57, 128, 167

Verbandt / JJvanBreda - 49, 56, 63, 64, 73, 78, 81, 96, 99, 101, 105, 112-114, 118, 119, 129

Verbant / JJvanBreda - 50, 57, 79, 83, 100, 104, 127

Verbaten / JJvanBreda - 26, 49, 67, 130, 173, 192, 247

Verbeek / JJvanBreda - 153, 156, 159, 214, 243, 244

Verbraak / JJvanBreda - 15, 163, 164, 166, 173, 239, 241

Verbregt / JJvanBreda - 72, 226

Verbruggen / JJvanBreda - 140, 141, 163, 213

Verdaasdonk / JJvanBreda - 90

Verdiesen / JJvanBreda - 44, 63, 164, 238, 245, 260

Verdieze / JJvanBreda - 70

Vereijck / JJvanBreda - 202

Vergouwen / JJvanBreda - 13, 40, 43, 44, 65, 67, 112, 128, 169, 229

Verhaart / JJvanBreda - 11

Verhaerdt / JJvanBreda - 94

Verhagen / JJvanBreda - 85, 232

Verharen / JJvanBreda - 83, 232

Verheijen / JJvanBreda - 30, 60, 61, 79, 83, 86, 87, 93, 140, 141, 166, 170, 173, 177, 190, 195, 207, 209, 211, 213, 235, 263

Verhoeven / JJvanBreda - 14, 15, 25, 30, 34, 54, 85, 104, 144, 160, 220

Verholen / JJvanBreda - 165, 184, 256

Verhulst / JJvanBreda - 83, 107, 147, 184, 220, 246

Verkaart / JJvanBreda - 208, 211, 214

Verlinden / JJvanBreda - 218

Vermaat / JJvanBreda - 96

Vermeulen / JJvanBreda - 12, 31, 35, 47, 51, 52, 64, 68, 79, 82, 88, 96, 101, 107, 122, 134, 135, 150 -152, 165, 184, 189, 194, 198, 199, 204, 212, 213, 216, 224, 231, 232, 254, 257, 258

Vermunt / JJvanBreda - 24, 33, 36, 37, 53, 54, 56, 57, 80, 98, 115, 127, 131, 242

Verpaalen / JJvanBreda - 63, 186, 200, 224

Verpalen / JJvanBreda - 84, 88, 90, 108, 158, 160, 163, 180, 181, 200

Verschel / JJvanBreda - 30

Verschuren / JJvanBreda - 45, 69, 74, 134, 140, 162, 213, 215, 247

Verschuuren / JJvanBreda - 12, 13, 67, 68, 76, 113, 136

Versluijs / JJvanBreda - 248, 256, 264

Verspijck / JJvanBreda - 11, 16, 19, 21, 26, 28, 29, 31, 34, 38, 42, 45, 48, 51, 52, 55, 57, 59, 60, 66, 67, 69, 73, 74, 82, 91, 92, 95-97, 99, 104, 105, 107, 111-113, 115, 119-121, 124, 129, 134, 140, 141, 145, 146, 150, 151, 153, 156, 159, 160, 162-168, 170-173, 175, 181, 185, 187, 189, 190, 209, 211, 226, 227, 246

Versteege / JJvanBreda - 50

Versters / JJvanBreda - 214

Verstraten / JJvanBreda - 209, 215

Vervaart / JJvanBreda - 60, 62, 64, 65, 181

Vervaert / JJvanBreda - 55

Vervoort / JJvanBreda - 108, 182, 256

Vesters / JJvanBreda - 213, 214

Vet de / JJvanBreda - 88, 113, 115, 149, 165, 210, 222, 252

Veth de / JJvanBreda - 75, 76, 138, 221, 253

Vetter de / JJvanBreda - 49, 90, 92

Villers du Fourneau de / JJvanBreda - 185, 186, 197, 205

Vincenten / JJvanBreda - 43

Vishoex / JJvanBreda - 30

Vissenberg / JJvanBreda - 16

Vissenbergh / JJvanBreda - 121, 122, 126, 128, 190, 200

Visser / JJvanBreda - 36, 78, 86

Visser de / JJvanBreda - 28, 132

Vissers / JJvanBreda - 18-21, 25, 32, 36, 51, 57, 58, 60, 78, 82, 100, 101, 128, 143, 146

Vlasman / JJvanBreda - 260, 261

Vleeschhouwer de / JJvanBreda - 30

Vleeshouwer de / JJvanBreda - 45, 60-62, 65

Vliet van der / JJvanBreda - 194

Vlietingen van / JJvanBreda - 19

Vlimmeren van / JJvanBreda - 21, 31, 32, 36, 37, 45, 48, 57, 62, 63, 69, 146, 155, 234, 240, 242, 256, 262, 263

Vlist van der / JJvanBreda - 205, 206

Vloten van / JJvanBreda - 92, 193

Vlught van der / JJvanBreda - 54, 62

Voermans / JJvanBreda - 35, 183, 223, 233, 240

Voeten / JJvanBreda - 45, 130, 186, 206, 219, 247, 250

Voets / JJvanBreda - 197

Vogel / JJvanBreda - 14, 18, 33, 45, 47, 60-62, 66, 76, 124, 127, 138, 158, 168, 184, 219

Vogelaar / JJvanBreda - 32, 36, 43, 98, 125, 133, 136, 146, 153, 156, 163, 181, 196, 208-210, 212, 225, 232, 251

Vogels / JJvanBreda - 18, 31, 32, 34

Voogd / JJvanBreda - 105

Voombergh / JJvanBreda - 14, 17, 23, 43, 45, 48, 52, 79, 83, 87, 88, 122, 130, 135-137, 160, 182, 184, 186, 193, 195-197, 204, 213, 219, 223, 225, 241, 247, 253

Vorsselmans / JJvanBreda - 50-53

Vorst van der / JJvanBreda - 66

Vos / JJvanBreda - 123, 214

Vos de / JJvanBreda - 106, 123, 133, 138, 140, 148, 184

Vreugde / JJvanBreda - 14

Vreugden / JJvanBreda - 215

Vriens / JJvanBreda - 19, 81, 85, 100, 128, 130, 135, 160, 208 -210, 212

Vrijens / JJvanBreda - 199

Vroegrijk / JJvanBreda - 133

Vrolijk / JJvanBreda - 69, 135, 137, 164, 252

Vroom / JJvanBreda - 36, 210

Vroom de / JJvanBreda - 47, 60, 62, 93, 95, 96, 147, 153, 189, 197

Vroon / JJvanBreda - 160, 208, 212, 251

Vught de / JJvanBreda - 105, 150

Vught van / JJvanBreda - 25, 26, 29

Vuren van / JJvanBreda - 29

 

Wagemakers / JJvanBreda - 11, 15, 31, 34, 38, 46, 49, 52, 61, 62, 76, 80, 81, 94, 111, 121, 127, 130, 138, 140, 141, 145, 172, 199, 221, 227, 242

Wagemans / JJvanBreda - 67, 92, 158, 167, 168, 178

Walkiers / JJvanBreda - 69

Wall van de / JJvanBreda - 198

Walle van de / JJvanBreda - 197

Walt van / JJvanBreda - 24

Wasbeek van / JJvanBreda - 15, 35, 106, 140, 141, 150, 152, 153, 155, 159, 162, 172, 178, 179, 187, 190, 194, 200, 212

Wassen / JJvanBreda - 188, 204

Watermolen van de / JJvanBreda - 21, 41, 198

Weck van der / JJvanBreda - 176

Weeland / JJvanBreda - 136

Weert de / JJvanBreda - 42, 53, 56, 61, 64-66, 68, 128, 132, 152, 186, 219, 247

Weeskamer der stad Zierikzee / JJvanBreda - 13

Weij in de / JJvanBreda - 88, 101, 109, 114, 141, 184, 195

Weijde van den / JJvanBreda - 40

Weijden van den / JJvanBreda - 36

Weijden van der / JJvanBreda - 40

Weijgart van de / JJvanBreda - 194

Weijgerde / JJvanBreda - 130, 239

Weijgert van de / JJvanBreda - 12, 13, 32, 54, 70, 72, 122, 125

Weijmans / JJvanBreda - 20, 56, 62, 63, 191, 194, 256

Weijns / JJvanBreda - 114

Weijten / JJvanBreda - 251

Welij van / JJvanBreda - 97, 102, 106, 173, 174, 223

Werd van / JJvanBreda - 143

Werf van der / JJvanBreda - 126

Werk van de / JJvanBreda - 219

Werkman / JJvanBreda - 225, 242

Werts / JJvanBreda - 61

Wesel van / JJvanBreda - 20

West Polder / JJvanBreda - 13

Westen van der / JJvanBreda - 15, 43-45, 48

Westle / JJvanBreda - 73

Wezel van / JJvanBreda - 18, 38, 39, 42, 78, 83

Wezenbeek / JJvanBreda - 127

Wiel van de / JJvanBreda - 235

Wiel van der / JJvanBreda - 246

Wierickx / JJvanBreda - 77

Wijgaert van de / JJvanBreda - 189, 194

Wijgart van de / JJvanBreda - 70, 159

Wijgerde / JJvanBreda - 12

Wijgert van de / JJvanBreda - 77, 191

Wijlen? / JJvanBreda - 81

Wijmans / JJvanBreda - 56, 66, 94, 107, 111, 125, 144

Wijnen / JJvanBreda - 16, 76-78, 80, 83, 104, 107, 110, 111, 115, 129, 143

Wijns de Ramenst / JJvanBreda - 51, 61

Wijns de Rancourt / JJvanBreda - 92, 96, 99, 103, 164, 168, 202, 209

Wijnschot / JJvanBreda - 133

Wijs / JJvanBreda - 100, 239, 240

Wijs de / JJvanBreda - 12, 14, 24, 45, 46, 59, 66-68, 80, 81, 111, 115, 119, 121, 124, 129, 132, 158, 219

Wijtvliet / JJvanBreda - 129

Wijtvliet van / JJvanBreda - 17, 25, 109

Wilde de / JJvanBreda - 207

Willems / JJvanBreda - 191, 195, 199, 202, 206, 208, 210, 214, 218, 219, 221, 226, 228, 229, 231, 238, 242, 244, 246, 248, 250, 254, 255, 257, 260, 261

Willemse / JJvanBreda - 73, 80, 81, 97, 108, 109, 177, 216

Willemstijn / JJvanBreda - 104

Wilson / JJvanBreda - 25, 143, 145, 208, 212

Wimmer / JJvanBreda - 167, 197, 198

Win de / JJvanBreda - 61, 65, 71, 91, 98, 102-104, 109, 195

Winter de / JJvanBreda - 13

Wit de / JJvanBreda - 64, 144, 173, 178, 179, 187, 205, 209, 247, 255

Witte / JJvanBreda - 17, 220

Wittert / JJvanBreda - 102

Witth / JJvanBreda - 83

Woel van de / JJvanBreda - 46

Woensel van / JJvanBreda - 194

Woestenbergh van / JJvanBreda - 80, 81, 231

Woldringh / JJvanBreda - 17, 26, 39, 48, 117, 159, 163, 168, 175, 184, 196, 203, 209, 218, 223, 225, 237, 245, 255, 256, 260, 261

Wolf de / JJvanBreda - 31, 34, 47, 52, 54, 62, 74, 76, 103, 186, 217, 255, 258, 263

Wolff / JJvanBreda - 109, 170, 183

Wolff de / JJvanBreda - 40, 50, 66, 80, 84, 108

Wolvers / JJvanBreda - 232

Wortel van / JJvanBreda - 44, 56, 212

Wouters / JJvanBreda - 102, 110

Wouw van / JJvanBreda - 84, 230

 

Zaag van der / JJvanBreda - 60, 113, 121, 184

Zanden van der / JJvanBreda - 59, 180, 234

Zegers / JJvanBreda - 171

Zitteren van / JJvanBreda - 212

Zundert van / JJvanBreda - 51, 75, 76, 111, 116, 122, 133, 136, 207, 247, 248

Zwaan / JJvanBreda - 212, 230

Zwagers / JJvanBreda - 15, 87, 151, 226

Zwaluwe van / JJvanBreda - 170

Zwaluwe van de / JJvanBreda - 39, 61, 67, 83, 85, 129, 132, 149, 152, 183, 234, 241


 


Copyright © 1998/2005 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 06 november 2015 .