Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)
Jacobus van Bruël, 1714 - 1744

Jacobus van Bruël

Odb-NA-307-113-002 (Jac.van Bruel)

Inleiding   Index
informatie opvragen? kijk op page "Information"

INLEIDING

Jacobus van Bruël wordt op 20 december 1714 geadmitteerd door de Edele Mogende Soeverijne Rade en Leenhove van Brabant en Lande van Overmaze te ‘s-Gravenhage en resideert vanaf dat moment als openbaar notaris in Oudenbosch.

In het gereformeerd trouwboek van Oudenbosch vinden we dat Jacobus van Bruël op 11 juli 1733 in ondertrouw gaat als ongehuwd jongman, geboren in Klundert, met de eveneens ongehuwde Adriana Hagens geboren hier in Oudenbosch; zij huwen op 26 juli 1733.

In de jaren 1725 tot 1745 is hij naast zijn notarisambt ook borgemeester in Oudenbosch geweest.

Er wordt een aanzienlijk aantal akten door hem buiten de gemeente van Oudenbosch opgemaakt, velen hiervan in Standdaarbuiten, maar ook in Rucphen en elders.

 

In dit deel komt driemaal de verwijzing voor naar een akte van Johan Jaghers als notaris in Oudenbosch (1703 & 1705). Aangezien Johan Jaghers nergens staat genoteerd als notaris in Oudenbosch is dit nieuws; er zal daar nader onderzoek op volgen.

 

Bij de gebruikelijke gegevens (volgnummer, soort akte, vermelde personen) van de opgenomen akten zijn bovendien vermeld de nummers van de foto’s van de betreffende akten en repertoria zoals die in mijn archief voorkomen.

De foto-nummering wordt gevormd door een combinatie van de getallen die staan voor achtereenvolgens Archiefnummer, Inventarisnummer en Fotonummer, welke gescheiden worden door een underscore. Aldus:

AAA_NNN_FFF

AAA - Archiefnummer (307 = Notarieel Archief Oudenbosch)

NNN - inventarisNummer (113 t/m 145 = Archief Jacobus van Bruël)

FFF - Fotonummer (bij ieder inventarisnummer beginnende bij 000).

De getallen welke hier als code worden gebruikt voor ‘Archief’ & ‘Inventaris’ worden ook gebezigd door het Regionaal Archief West-Brabant.

Foto’s (digitaal of afdrukken) zijn tegen vergoeding te bestellen bij de uitwerker/uitgever. Lees de betreffende instructies en informatie op zijn site:

www.ACMGouverneur.com

Recapitulatie van het archief van Jacobus van Bruël:

periode   1715 - 1744
aantal residerende jaren   30
aantal archiefnummers   33
aantal akten   1440
aantal foto’s   5212

Het volgende deel zal gewijd zijn aan notaris Daniël Amolæus.

Waalwijk, 31 october 2008.


INDEX

Om uzelf een oordeel te doen verschaffen omtrent het nut en de bruikbaarheid van het boek waardoor u zou overwegen een exemplaar aan te schaffen, laat ik hier graag de namenindex volgen. De nummers achter de namen verwijzen naar de pagina's waarop die voorkomen. Het is mogelijk een of meerdere pagina's te bestellen. Voor bestellingen leest u de voorwaarden op de pagina "Information" .

Aard van / JvBruël - 191

Aarschot van / JvBruël - 80, 129, 135, 191

Aart van / JvBruël - 151, 168, 169, 172

Aarts / JvBruël - 73, 164

Aartsen / JvBruël - 74, 116, 133, 148, 154, 156, 157, 161, 167, 170, 174, 178, 179

Aartssen / JvBruël - 175

Abberdaan / JvBruël - 193

Abdije van Egmont / JvBruël - 81, 150, 151

Abdije van St Bernaerts op de Schelde / JvBruël - 68, 93, 94, 100, 105, 124, 125, 144, 154, 175

Abdije van Tongerloo / JvBruël - 105

Abdije van Villeers / JvBruël - 42

Aberdaan / JvBruël - 191

Achthoven van / JvBruël - 191

Ackeren van / JvBruël - 63, 88, 139, 180

Ackermans / JvBruël - 115

Acxel van / JvBruël - 30, 93, 99, 176

Adams / JvBruël - 37, 38, 85, 132, 146, 185, 193

Adan / JvBruël - 129, 147, 148, 186

Adden / JvBruël - 96, 126

Adriaansen / JvBruël - 23, 24, 26, 68, 124

Adriaansens / JvBruël - 94

Adriaanssen / JvBruël - 121, 154

Adriaanssens / JvBruël - 93, 105, 109

Adriaenssens / JvBruël - 100, 144

Aelbregts / JvBruël - 51, 91, 113, 118

Aelmans / JvBruël - 123, 165

Aerenbroek van / JvBruël - 71

Aernouts / JvBruël - 99

Aerschot van / JvBruël - 56, 57, 106

Aerssen / JvBruël - 37, 147, 148, 152

Aert van / JvBruël - 16, 20, 24, 34, 46, 73, 76, 88, 97, 146, 149

Aerts / JvBruël - 37, 46, 47, 105

Aertsen / JvBruël - 15, 18, 20, 36, 48, 58, 74, 87, 120, 163, 166, 172

Aertssen / JvBruël - 152, 173, 180

Aertssens / JvBruël - 152

Affelen van / JvBruël - 188, 190

Aken van / JvBruël - 21, 73, 74, 85, 116

Alama / JvBruël - 153, 155-157, 159, 161

Alema / JvBruël - 56

Alm van / JvBruël - 105, 131, 142, 156, 175, 179, 180

Alphen van / JvBruël - 38, 52, 67, 74, 88, 94, 99, 104, 105, 107, 109, 111, 122, 126, 127, 132, 141, 144, 147, 148, 178, 191

Altuna de / JvBruël - 21, 115

Alva / JvBruël - 188, 189

Amand / JvBruël - 41

Ambagts Heren & Vrouwen van Grijsoort / JvBruël - 157

Amoleus / JvBruël - 13, 15, 27, 160

Amstel van / JvBruël - 36, 50, 91, 98, 142, 172, 187, 192

Ancxten / JvBruël - 41

Andel van / JvBruël - 30, 111, 171

Andriessen / JvBruël - 12, 115

Anemaat / JvBruël - 90

Ansems / JvBruël - 34, 77

Antes / JvBruël - 189

Antheunis / JvBruël - 90

Anthonisse / JvBruël - 152, 165

Antonissen / JvBruël - 16, 128

Antwerpen van / JvBruël - 92, 150

Ardonne / JvBruël - 126

Aremans / JvBruël - 12, 22

Aremberg van / JvBruël - 111

Arenbergen ende Aarschot etc / JvBruël - 107

Arendonk van / JvBruël - 49

Arm Kinderhuijs binnen de stad Breda / JvBruël - 182

Armen van Odb / JvBruël - 68

Armen van Spl / JvBruël - 130

Armen van Zegge / JvBruël - 126

Armmeesters van Rdl / JvBruël - 50

Arwijnen / JvBruël - 172

As van / JvBruël - 23, 115, 155

Assel van / JvBruël - 177

Augusteijns / JvBruël - 184

Auvergne d’ / JvBruël - 88

Auvergne van / JvBruël - 74

Baaijole de / JvBruël - 109

Baal van / JvBruël - 102, 135

Baarmans / JvBruël - 181

Baarsmans / JvBruël - 21

Baart / JvBruël - 104

Baartman / JvBruël - 86, 101

Baartmans / JvBruël - 86

Back / JvBruël - 86, 178

Backer / JvBruël - 144

Backer de / JvBruël - 96, 161, 173

Backers / JvBruël - 59, 110, 135

Bacquere de / JvBruël - 90

Bacx / JvBruël - 71, 96, 149, 160

Bacxs / JvBruël - 184

Bael van / JvBruël - 87

Baertmans / JvBruël - 134

Bailliuw Borgemeester & Schepenen van Fyn / JvBruël - 112

Bairens / JvBruël - 41

Bake / JvBruël - 137

Balemans / JvBruël - 39

Balen van / JvBruël - 129, 139, 154, 157, 165

Banier / JvBruël - 189, 190

Barel / JvBruël - 80

Barel van / JvBruël - 50

Baremans / JvBruël - 33, 46, 149, 150, 188

Bartelen / JvBruël - 11, 75, 104, 119, 126, 129, 153

Bartels / JvBruël - 14, 39, 40

Bartijck van / JvBruël - 70

Basen / JvBruël - 67, 108, 146, 149, 160

Bassecourt de la / JvBruël - 137

Bastiaansen / JvBruël - 16, 21, 23, 31, 39, 52, 54

Bastiaanssen / JvBruël - 180

Baten / JvBruël - 30, 113, 143

Batenburg / JvBruël - 178

Batij / JvBruël - 100

Batincx / JvBruël - 35

Battij / JvBruël - 26, 32, 33, 36, 40, 51, 58, 59, 70, 76, 78, 85, 87, 91, 104, 105, 107, 108, 132, 153, 154, 161, 164

Bavel van / JvBruël - 146

Bearise / JvBruël - 116

Beauveser / JvBruël - 137

Beckaf / JvBruël - 11, 15, 26, 27, 36, 59, 175, 184, 188

Beckaff van / JvBruël - 68

Beckers / JvBruël - 147

Beeck van / JvBruël - 140, 143

Beek van / JvBruël - 14, 26, 28, 44, 49, 56, 66, 68, 71, 79-81, 85, 90, 100, 101, 107, 108, 115, 122, 142, 147, 160, 181

Beek van der / JvBruël - 13

Beekman / JvBruël - 53, 159, 160, 164, 165, 169, 174, 175, 181, 183, 184, 186, 190, 192

Been de / JvBruël - 92, 110

Beens / JvBruël - 77

Beeren / JvBruël - 127

Beers / JvBruël - 36

Beers van / JvBruël - 127

Beggijnhove tot Breda / JvBruël - 50, 54

Beggijnhove tot Hoogstraten / JvBruël - 46, 72, 78, 109, 168

Beggijnhove tot Lier / JvBruël - 25, 26

Beggijnhove tot Turnhout / JvBruël - 37, 53, 139, 154, 163, 192

Beije de / JvBruël - 131

Beljaarts / JvBruël - 115

Bengaalse Directie / JvBruël - 182, 186

Bengaalse Secretarije / JvBruël - 149

Beresteijn van / JvBruël - 157

Berg van den / JvBruël - 34, 59, 101, 127, 135, 186

Berge van den / JvBruël - 69

Bergen van / JvBruël - 39, 51, 96, 132, 176, 178

Bergh van den / JvBruël - 86, 134

Berlekom van / JvBruël - 142

Bernage / JvBruël - 60

Berremans / JvBruël - 164

Besseleirs / JvBruël - 91

Betincx / JvBruël - 50, 97, 121, 132

Beunje de / JvBruël - 77, 93

Biemans / JvBruël - 31, 52, 68, 121, 124, 134

Bierincx / JvBruël - 161

Bierstekers / JvBruël - 12, 27, 30, 45, 47, 51, 59, 60, 68, 69, 78, 85, 86, 96, 100, 114, 117, 121, 122, 132, 134, 142, 148, 151, 152, 154, 161, 169, 183, 190

Bies de / JvBruël - 106

Bije de / JvBruël - 144, 145

Bijl / JvBruël - 75, 83, 88, 170, 175, 177

Birincx / JvBruël - 77

Bisdom van Antwerpen / JvBruël - 94

Bisschop de / JvBruël - 15, 41, 44, 45, 48, 57, 68, 73, 90, 105, 114, 149

Bisschop van Antwerpen / JvBruël - 88, 94

Blaak / JvBruël - 92

Blees / JvBruël - 186

Blercq / JvBruël - 48, 107

Blercq van / JvBruël - 23, 24, 29, 34, 36, 37, 46, 48, 50, 54, 57, 59, 68, 73, 98, 111, 120, 129, 142, 146, 175

Blinken van / JvBruël - 36, 37, 50, 58, 74, 84, 87, 102, 157

Block / JvBruël - 22, 44, 50

Bloijs / JvBruël - 189

Blois / JvBruël - 41, 64, 69, 77, 98, 149

Blois van Treslong / JvBruël - 41

Blok / JvBruël - 26, 42, 60

Blommerden / JvBruël - 14

Blommers / JvBruël - 38, 41, 53, 84, 94, 98, 115, 116, 121, 136, 172, 181, 186

Bockermans / JvBruël - 25

Bockhout / JvBruël - 62

Bocxel van / JvBruël - 37, 70

Bodaf / JvBruël - 35, 76

Bodaff van / JvBruël - 57

Bodegem van / JvBruël - 168

Boeckhold / JvBruël - 79

Boeckholt / JvBruël - 98

Boeije / JvBruël - 21, 42, 79

Boekhold van / JvBruël - 79

Boekholt / JvBruël - 66

Boer den / JvBruël - 141

Boerberg / JvBruël - 11, 17, 20, 31, 32, 39, 53, 59, 65, 70, 75, 77, 85, 99, 149, 159, 160, 182

Boerbergh / JvBruël - 52, 77, 116, 149

Boeren / JvBruël - 102, 126

Boerget / JvBruël - 40

Boers / JvBruël - 41, 59, 133, 140, 147, 158

Boesten van / JvBruël - 40

Bogaard / JvBruël - 87

Bogaarts / JvBruël - 49, 54, 133, 144

Bogaerd / JvBruël - 145

Bogaerts / JvBruël - 131

Bokhout / JvBruël - 60

Bokkermans / JvBruël - 31

Bolck van den / JvBruël - 169

Bolcooel / JvBruël - 76, 135

Bollaart / JvBruël - 135

Bom / JvBruël - 118, 150, 169

Bommel van / JvBruël - 61, 80, 81, 137, 138, 140, 159, 188

Bommelaar / JvBruël - 53

Bon du / JvBruël - 155, 156

Bondt de / JvBruël - 53

Bonniere la / JvBruël - 188

Bont / JvBruël - 143

Bontijk / JvBruël - 15

Booij den / JvBruël - 177

Boonput van den / JvBruël - 189

Boons / JvBruël - 66, 110

Boorden van / JvBruël - 26, 76

Boot / JvBruël - 19, 60

Borbek / JvBruël - 84

Borgemeesteren & Schepenen der Stad Antwerpen / JvBruël - 42

Borgers / JvBruël - 115

Borne van / JvBruël - 14, 20

Borne van den / JvBruël - 20, 80

Bornhem van / JvBruël - 38

Bos / JvBruël - 12, 40, 42, 46, 47, 161, 169

Bos van / JvBruël - 90

Bos van den / JvBruël - 126, 164, 174, 188

Bos van der / JvBruël - 185

Bosch / JvBruël - 112

Bosch van den / JvBruël - 161

Boscooel / JvBruël - 80

Bosen / JvBruël - 73

Bosheijden van / JvBruël - 49, 55, 61

Boshijden van / JvBruël - 21, 23, 26, 31, 33, 44, 45, 47, 75, 77, 78, 85, 93, 98, 101, 102, 110, 152, 160, 174, 178

Bossche van den / JvBruël - 16, 17, 137

Bossers / JvBruël - 11, 17, 22, 32, 39, 60, 62, 67, 69, 86, 87, 91, 93, 109, 113, 118, 123, 141, 146, 160

Bosvogel / JvBruël - 135

Boterschot / JvBruël - 96

Botincx / JvBruël - 80

Boudestijn / JvBruël - 22

Boulanger le / JvBruël - 186

Boulon / JvBruël - 46

Bourcourd / JvBruël - 139

Bourget / JvBruël - 87, 92, 96

Bouwens / JvBruël - 115

Bouwens de / JvBruël - 42

Boven van / JvBruël - 115

Bovetius / JvBruël - 160

Bra de / JvBruël - 149

Braad / JvBruël - 20, 27, 90, 184

Braams / JvBruël - 126, 127

Braat / JvBruël - 20, 23, 86, 167, 176, 184, 189

Brabantse Land Tol / JvBruël - 16

Brabantse Lant Thol van Odb / JvBruël - 59, 126

Braber den / JvBruël - 15, 38, 177

Brabers / JvBruël - 57, 59, 74, 81, 83

Brand van den / JvBruël - 37

Brants / JvBruël - 167

Brantsche Lanthol / JvBruël - 167

Brantweijck van Blocklant van / JvBruël - 148

Brassaerd / JvBruël - 86

Breda / JvBruël - 92, 109, 115, 128, 160, 175

Breda van / JvBruël - 184

Breers / JvBruël - 61, 115, 141

Breij / JvBruël - 71

Bressers / JvBruël - 146

Breugel van / JvBruël - 23, 135

Breurs / JvBruël - 149

Brevoort van / JvBruël - 15, 16, 23, 33, 39, 41, 43, 44, 80, 118, 132, 139, 141, 160

Briel van de / JvBruël - 113

Briel van den / JvBruël - 123, 141, 149, 160, 165, 185

Brinkman / JvBruël - 168

Broeders / JvBruël - 54, 108

Broek van den / JvBruël - 85, 141, 158, 175, 180, 184, 189

Broekhuijsen van / JvBruël - 13

Broen / JvBruël - 133

Broeren / JvBruël - 70

Broun / JvBruël - 137, 138

Brouwers / JvBruël - 107, 115, 138, 148, 190, 193

Bruël van / JvBruël - 11, 17, 49, 80, 116, 137, 141, 156, 167, 194

Brugmans / JvBruël - 57, 74

Bruhezen / JvBruël - 13

Bruijn de / JvBruël - 33, 39, 40, 44, 66, 69, 72, 86, 109, 127, 152, 156, 170, 176, 181, 182

Bruijnincx / JvBruël - 78

Bruijninkhuijsen van / JvBruël - 24

Brul de / JvBruël - 41, 44, 57, 63, 74, 76, 87, 94-96, 106, 113, 118, 141, 179, 180, 182, 183

Brul van / JvBruël - 44

Brul van den / JvBruël - 13, 15

Brule van den / JvBruël - 46, 56

Brumel / JvBruël - 163

Buckens / JvBruël - 16, 79, 90, 127, 141

Buerstede van / JvBruël - 102

Buijcx / JvBruël - 43

Buijk / JvBruël - 92

Buijs / JvBruël - 17, 30, 34, 38, 50, 80, 85, 87, 91, 94, 98, 102, 116, 119, 121, 131, 134, 140, 145, 150, 151, 153, 157, 158, 190, 192, 193

Buijs de / JvBruël - 70

Buijstelmans / JvBruël - 96

Buijten van der / JvBruël - 13, 30, 32, 34, 51, 64, 74, 87, 105, 155

Burcom vam van / JvBruël - 20

Bure de / JvBruël - 137

Burg van der / JvBruël - 34, 131, 155

Burgers / JvBruël - 11, 13, 40, 167, 177

Burgh van der / JvBruël - 72, 148, 184

Burght van der / JvBruël - 61

Burgt van der / JvBruël - 33, 98, 152

Burkom van / JvBruël - 13, 78, 116, 124, 128, 155, 156, 168, 171, 186

Burkum van / JvBruël - 56

Buttenbag / JvBruël - 78

Buurmans / JvBruël - 127, 192

Buurstede / JvBruël - 137

Buurstede van / JvBruël - 62, 137

Buurt / JvBruël - 33

Cabbeljauw / JvBruël - 29

Cabeljauw / JvBruël - 123

Caesteker de / JvBruël - 65

Calckberner / JvBruël - 137

Calis / JvBruël - 29, 30, 38, 51, 69, 93, 99, 121-123, 130, 139, 173

Campen van / JvBruël - 117

Campenhoud van / JvBruël - 16, 41, 56, 61, 100, 184

Campenhout / JvBruël - 93

Campenhout van / JvBruël - 30, 36, 40, 46, 47, 49, 54, 74, 78, 98, 104, 107, 129, 134, 143, 145, 155, 156, 167, 168, 171, 178, 181, 182, 186

Cannaarts Danmaal / JvBruël - 159

Cannaerts Danmaal / JvBruël - 157

Canters / JvBruël - 184

Cantrien / JvBruël - 108

Cappoen / JvBruël - 12, 17, 28, 29, 65, 115, 124, 128, 151

Carpenter / JvBruël - 87

Carpentier / JvBruël - 74

Carpincx / JvBruël - 115

Casse de / JvBruël - 107

Cassemajor de / JvBruël - 110

Catherinet / JvBruël - 100

Cattenburg vn / JvBruël - 133

Celdermans / JvBruël - 29, 55

Celou / JvBruël - 99

Ceulenaar / JvBruël - 19, 44

Ceulenaar de / JvBruël - 40, 55, 65, 78, 80

Chalmers / JvBruël - 148

Chastelain / JvBruël - 102, 128, 144, 145, 187, 189

Chastelein / JvBruël - 126

Chastelijn / JvBruël - 189

Chatelain / JvBruël - 186

Chavone / JvBruël - 15, 18, 20

Cheeus / JvBruël - 111, 171

Claeijs / JvBruël - 92

Claerbergen van / JvBruël - 105

Claessen / JvBruël - 69

Claessens / JvBruël - 69

Cleef van / JvBruël - 94, 147

Clercq de / JvBruël - 11, 15, 34, 41, 59, 77, 101, 116, 139, 161, 169, 172, 175, 177, 180, 185

Clercq le / JvBruël - 62, 137

Clercx de / JvBruël - 149

Clijnaarts / JvBruël - 11, 104

Clijnders / JvBruël - 42

Clinquant / JvBruël - 149

Clooster van St Maria Catharienen Berg tot Baarle Hartog / JvBruël - 181

Clust / JvBruël - 18

Cluts / JvBruël - 40

Cocx / JvBruël - 19, 24, 30, 34, 49, 118

Codde / JvBruël - 18, 54, 77, 99, 100, 138, 141, 144, 145, 179, 188, 190

Coeijvoets / JvBruël - 115

Coelemans / JvBruël - 41

Coelman / JvBruël - 61

Coenjert / JvBruël - 123

Coenraats / JvBruël - 58, 135

Coenraatsen / JvBruël - 23

Coenraatz / JvBruël - 41

Coenraets / JvBruël - 135, 136

Coerts / JvBruël - 124

Coevoet / JvBruël - 16, 34, 52, 54, 61, 91, 123, 192

Coevoets / JvBruël - 40, 52, 68, 79, 106, 121, 126, 164, 172

Coijmans / JvBruël - 180

Colijns / JvBruël - 115

Coljer / JvBruël - 148

College van Heren Drossaard & Schepenen van Odb / JvBruël - 55

Collegie ter Admiraliteit in sGh / JvBruël - 190

Collegie ‘sLants van den Vrije tot Sluijs in Vlaanderen / JvBruël - 185

Collegio van Heren Schoutet & Schepenen van Willemstad / JvBruël - 134

Collette / JvBruël - 189

Coloma / JvBruël - 122

Colonia / JvBruël - 69

Colonia de / JvBruël - 15, 24, 36, 37, 39, 78, 87, 100, 102, 112, 117, 128, 138, 165, 166, 193

Colus / JvBruël - 54

Commers / JvBruël - 73, 113, 121

Comptoir Generaal van Holland & West Vrieslant / JvBruël - 135

Coninck de / JvBruël - 19

Conincx / JvBruël - 100

Conink / JvBruël - 23, 164

Contributien in Vlaanderen / JvBruël - 62

Convooijen & Licenten op sLants Post tot Stb / JvBruël - 77

Convooijen & Licenten op ‘s Lands Post tot Stb / JvBruël - 161

Convooijen & Licenten op ‘sLands Post tot Stb / JvBruël - 76, 193

Convooijen & Licenten op ‘sLants Post tot Stb / JvBruël - 188

Convooijen & Licenten tot Lillo / JvBruël - 175

Convooijen & Licenten tot Stb / JvBruël - 13, 15, 22, 41, 42, 45, 48, 55, 57, 61, 63, 70, 74, 87, 91-93, 95, 112, 113, 132, 180, 182

Convooijen & Licenten van sLants Post tot Stb / JvBruël - 95

Convooijen & Licenten van Stb / JvBruël - 48, 106

Cools / JvBruël - 18, 31, 42, 45, 57, 150, 160, 165, 166, 182, 184, 187, 191

Coomans / JvBruël - 92

Coopmans / JvBruël - 15, 33, 86, 150

Coppe / JvBruël - 158

Cornelisse / JvBruël - 15, 17

Cornelissen / JvBruël - 13, 15, 68, 80

Cornkooper / JvBruël - 188

Cornkoper / JvBruël - 191

Corpus der Heerlijkheid Rph / JvBruël - 52

Corpus van de Ingelanden van Halsteren / JvBruël - 135

Corstens / JvBruël - 178

Corstiaansen / JvBruël - 11, 13, 22, 38, 40, 45, 46, 48, 53, 56, 57, 62, 71, 73, 80, 85, 102, 104, 106, 127, 142, 180

Corstiaanssen / JvBruël - 57, 67, 139, 143, 145, 161, 179

Corstiaens / JvBruël - 65

Corstiaense / JvBruël - 135

Corstiaensen / JvBruël - 91, 180

Cortsmit / JvBruël - 79, 174

Coter de / JvBruël - 68

Coulil van / JvBruël - 191

Couwens / JvBruël - 193

Cramer / JvBruël - 145

Creeke van der / JvBruël - 107

Creke van de / JvBruël - 85

Creke van der / JvBruël - 16, 19, 48, 71, 79-81, 90, 108, 115, 116, 129, 137, 140, 141, 147, 150, 181

Cremers / JvBruël - 22, 47, 96, 147

Crevemort / JvBruël - 163

Criellaarts / JvBruël - 31

Crillaard / JvBruël - 52

Crillaart / JvBruël - 164

Crillaarts / JvBruël - 18, 32, 44, 70, 88

Crillaert / JvBruël - 40

Cristiaanse / JvBruël - 164

Crojze / JvBruël - 116

Crol / JvBruël - 74, 161

Cuijk van / JvBruël - 91

Cuijpers / JvBruël - 47, 65

Cuijstermans / JvBruël - 30

Daak / JvBruël - 123

Dagevos / JvBruël - 129, 186

Dalen van / JvBruël - 153, 163

Dam / JvBruël - 20, 45, 59, 60, 69, 73, 75, 83, 85, 104, 107, 116, 126, 130, 159, 176, 177, 192

Damen / JvBruël - 104, 115

Damersbach / JvBruël - 181

Damme van / JvBruël - 178

Dammersbach / JvBruël - 157, 159, 163

Danen / JvBruël - 112, 127

Daniels / JvBruël - 108, 111

Dankers / JvBruël - 115

David / JvBruël - 36, 37

De Swaan / JvBruël - 78, 116

De Wildeman / JvBruël - 60, 89

Debits / JvBruël - 120

Decker / JvBruël - 109

Deckers / JvBruël - 17, 31, 32, 35, 45, 75, 84, 92, 96, 116, 119, 123, 139, 154, 157, 160, 164, 167, 172, 174-176, 180

Deelen van / JvBruël - 134

Deijck van / JvBruël - 154

Deijcke van den / JvBruël - 117

Demans / JvBruël - 68

Denijs / JvBruël - 116

Denis / JvBruël - 83, 84, 99, 177, 189

Denne van / JvBruël - 23, 74, 111, 112, 120

Denneman / JvBruël - 122

Derne van / JvBruël - 57

Deugt de / JvBruël - 183, 184

Deumen / JvBruël - 19, 44, 86, 140, 162

Deuren van / JvBruël - 21, 37

Deviene / JvBruël - 11

Didericx / JvBruël - 137, 149

Diedericx / JvBruël - 163

Dielen / JvBruël - 31, 32, 115, 177

Dielissen / JvBruël - 35

Dienen / JvBruël - 110

Diesberg / JvBruël - 152

Dijck van / JvBruël - 87

Dijcke van den / JvBruël - 123

Dijk van / JvBruël - 47, 106, 116

Dijkers / JvBruël - 70, 80, 88, 118, 141

Dijkgraaf & Gesworens van Fyn & annecxe Polders / JvBruël - 154

Dijkgraaf Geswarens & Ingelandens van Heer Jans Land / JvBruël - 132

Dijkgraaf Gesworens & Ingelanden van de Polder van NwG / JvBruël - 132

Dijkgraaf Gezworens & Ingelanden van NwG / JvBruël - 144

Dingemans / JvBruël - 11, 35, 93, 110, 136, 177

Dis van / JvBruël - 110

Dispontijn / JvBruël - 17, 57

Dobbelaar / JvBruël - 45, 169

Doeren van / JvBruël - 193

Does van der / JvBruël - 58, 76

Dolck / JvBruël - 120, 129, 186

Dolen van / JvBruël - 51

Domassen / JvBruël - 15

Dombre / JvBruël - 167

Domen / JvBruël - 12, 43

Don du / JvBruël - 180

Donck van der / JvBruël - 161

Dongen van / JvBruël - 16, 17, 29, 30, 45, 46, 50, 53, 56, 57, 59, 66, 73, 86, 87, 90, 93, 98, 103, 105, 114, 118, 120, 121, 135, 136, 146, 155

Donk van der / JvBruël - 96

Donker / JvBruël - 172

Dons / JvBruël - 21, 51, 55, 58-60, 63, 109, 112, 121, 127

Dooremaal / JvBruël - 73

Doorluchtige Huijze van BoZ / JvBruël - 45, 57, 65, 94, 105, 109, 112, 119, 129, 132, 143, 144, 147, 148, 162, 164, 172, 181, 186, 190, 192

Doremaal van / JvBruël - 112

Doren / JvBruël - 96

Doren den / JvBruël - 167, 188

Doren van / JvBruël - 11-13, 15, 16, 22, 39, 43, 45, 49, 51, 55, 60, 67, 76-78, 83, 86, 90, 94, 96, 98, 102, 104-106, 109-112, 116, 118, 120, 122-124, 126, 128, 135, 138, 139, 143, 146, 153, 154, 160, 172, 175, 192

Dorne van / JvBruël - 55

Dorpe & Heerlijkheid van NwG / JvBruël - 121

Dorpe & Heerlijkheid van Stb / JvBruël - 115, 120

Dorps Heilige Geest Armen van Stb / JvBruël - 113, 121

Dorre van / JvBruël - 104

Drabbe / JvBruël - 58, 76, 135, 136, 178

Driel van den / JvBruël - 146

Dries van den / JvBruël - 30, 174, 176, 178

Droogen den / JvBruël - 84

Drossaard & Schepenen van OdG / JvBruël - 149

Duijn van der / JvBruël - 160

Duijts / JvBruël - 62

Duits / JvBruël - 71

Duls / JvBruël - 30, 68, 88, 94, 100, 126, 128, 175

Dun / JvBruël - 14

Dun van / JvBruël - 20, 32, 38, 56, 60, 68, 78, 102, 106, 116, 121, 156, 167, 168, 170, 171, 176, 181, 182, 191

Dunne van / JvBruël - 11, 77, 101

Dussen van der / JvBruël - 66

Duvignon / JvBruël - 77

Dwarsvaard / JvBruël - 48, 57

Dwarsvaart / JvBruël - 15, 48, 49, 61, 92, 167

Eckhard / JvBruël - 179

Eckmans / JvBruël - 135

Edele Rade & Leenhove van Braband / JvBruël - 11

Eeckelen van / JvBruël - 75, 123, 167, 174

Eede van de / JvBruël - 150

Eede van den / JvBruël - 36, 71, 72, 107, 116, 173, 177

Eeden van den / JvBruël - 150

Eekelen van / JvBruël - 27, 36, 41, 47, 49, 50, 54, 56, 63, 66, 69, 72, 84, 88, 93, 100, 101, 123, 128, 133, 134, 174, 178

Eekeren van / JvBruël - 156

Eeltiens / JvBruël - 127

Eemans / JvBruël - 50, 65, 73, 76, 93, 123

Eemants / JvBruël - 98

Eggermont van / JvBruël - 144

Egidii / JvBruël - 144, 154

Egidij / JvBruël - 143

Egmond van der Nijenborg van / JvBruël - 42, 52

Eijck van / JvBruël - 22

Eijckberg / JvBruël - 18, 61, 82

Eijckbergh / JvBruël - 43

Eijckmans / JvBruël - 143

Eijcx / JvBruël - 79, 174

Eijde van der / JvBruël - 154, 176

Eijden van der / JvBruël - 154, 157, 164

Eijkberg / JvBruël - 42, 71

Eijkbergh / JvBruël - 43

Eijmberts / JvBruël - 154, 190

Eijnde van den / JvBruël - 33, 135, 166

Eijnden van den / JvBruël - 22, 60, 93, 94, 160

Eijnthoven van / JvBruël - 15

Ekelen van / JvBruël - 71, 84, 176

Eldijck van / JvBruël - 154, 163

Eldijk / JvBruël - 180, 181

Eldijk van / JvBruël - 181

Elsacker / JvBruël - 131

Elshoud van den / JvBruël - 16

Elshoudt van den / JvBruël - 169

Elshout van / JvBruël - 174, 177

Elshout van den / JvBruël - 94, 114

Elsten / JvBruël - 27

Emans / JvBruël - 68

Embregts / JvBruël - 32, 80, 115

Ende / JvBruël - 177

Ende van den / JvBruël - 12, 47, 55, 70, 175

Enden van / JvBruël - 78, 109

Enden van den / JvBruël - 22-24, 27, 40, 41, 48, 50, 54, 56, 74, 85, 89, 106, 133, 138, 145, 148-150, 153, 154, 171, 173, 175, 180, 188

Endthoven van / JvBruël - 110

Endthoven vav / JvBruël - 110

Engelbert / JvBruël - 167

Engelen / JvBruël - 36, 61, 66, 71, 83, 146, 155, 177, 185

Engelsen de / JvBruël - 126

Ennevelt van / JvBruël - 153

Enthoven van / JvBruël - 15, 33, 35, 40

Erfrenten van / JvBruël - 24, 26, 27, 45, 79, 122, 133

Erkom van / JvBruël - 172

Erkum van / JvBruël - 145

Ernst / JvBruël - 189

Erwijnen van / JvBruël - 147

Es van / JvBruël - 110

Esch van / JvBruël - 182

Est van / JvBruël - 115

Etten van / JvBruël - 17, 21, 22, 28, 29, 37, 40, 43, 45, 52, 56, 62, 63, 66, 68, 70, 83, 84, 92, 93, 101, 104, 106, 111, 115, 119, 121, 127, 133, 141, 143, 146, 149, 153, 155, 159, 163, 173

Everde / JvBruël - 20, 106

Everden / JvBruël - 33, 75, 109, 157

Evers / JvBruël - 60

Eversding van / JvBruël - 56, 59, 108, 110

Evertsen / JvBruël - 23

Exton / JvBruël - 109

Extra Ordinaire Ontvangen van Odb / JvBruël - 38

Fabritius / JvBruël - 51, 66, 68, 100, 111, 112, 120

Faes / JvBruël - 142

Faessen / JvBruël - 27, 146

Faure / JvBruël - 13, 42, 44, 45, 57, 65, 68, 75, 80, 88, 92, 96, 100-102, 106, 107, 109, 110, 115, 126, 128, 129, 133, 135, 143-145, 148, 150, 163, 171, 175, 185-187, 189, 190, 192

Feijns / JvBruël - 117, 141

Fer / JvBruël - 168

Fiers / JvBruël - 22, 77, 103, 120, 147, 159, 172

Fiool / JvBruël - 174

Flippelant van / JvBruël - 177

Flipsen / JvBruël - 51, 83, 107, 143, 175

Flisjaart / JvBruël - 128

Flisjart / JvBruël - 180

Floren / JvBruël - 116

Fockestraat / JvBruël - 54

Fontaine de la / JvBruël - 77

Fornenbergh / JvBruël - 179

Francken / JvBruël - 76, 148, 163, 182

Frank / JvBruël - 190

Franken / JvBruël - 21, 28, 29, 36, 39, 45, 47, 50, 51, 56, 62, 63, 71, 76, 83, 88, 95, 100, 106, 123, 133, 157, 163, 177, 182

Fredericx / JvBruël - 120

Fredricx / JvBruël - 112

Freijters / JvBruël - 145

Fries van / JvBruël - 165

Frijters / JvBruël - 22-24, 26, 50, 60, 66, 72, 93, 177

Fullenius / JvBruël - 105, 135, 137

Gageldonck van / JvBruël - 106

Gageldonk van / JvBruël - 30, 36, 37, 189

Galen van / JvBruël - 19

Galli / JvBruël - 162

Garst / JvBruël - 152

Gasquet / JvBruël - 144

Gastel van / JvBruël - 40, 48, 74, 83, 116, 165, 175

Gastelaars / JvBruël - 96

Geelincx / JvBruël - 127

Geerardi / JvBruël - 12, 153

Geerden / JvBruël - 115

Geertsen / JvBruël - 13, 63

Geffen van / JvBruël - 149, 160, 165

Gelanden van Halsteren Noortgeest & Bijmoer / JvBruël - 135

Geleijns / JvBruël - 172

Gelijns / JvBruël - 41, 70, 83, 145, 167, 184

Geloof van’t / JvBruël - 105, 139

Gemaal tot Stb / JvBruël - 84

Gemeene Gild v Meesters Schoen/ JvBruël - & Gareelmakers tot Odb / JvBruël - 148

Gemeene Land van Holland / JvBruël - 93

Gemeene Lants Middelen over Holland & West Vriesland / JvBruël - 156

Gemeene Lants Middelen over Zegge / JvBruël - 159

Gemeenschappelijke Brabantse Land Thol / JvBruël - 127

Gemeente Jesu Christi binnen Breda / JvBruël - 22

Gemijnte Jesu Christi binnen Zbg / JvBruël - 147

Gemijnte Jesu Christij / JvBruël - 94

Gemijnte Jusu Christi binnen Odb / JvBruël - 44

Gene van / JvBruël - 128

Generaliteit der Verenigde Nederlanden / JvBruël - 112

Gerechte der Stede Niervaart / JvBruël - 131

Gerechte van Fyn & Heijningen / JvBruël - 109

Gerechte van Hoogstraten / JvBruël - 12

Gerechte van Hvn / JvBruël - 27

Gerechte van Niervaart / JvBruël - 102

Gerechte van Odb / JvBruël - 145, 148

Gerechte van OdG / JvBruël - 154, 174

Gerechte van ONG & ander plaatsen / JvBruël - 109

Gerechte van Rdl & Wouw / JvBruël - 162

Gerechte van sPl / JvBruël - 132

Gerechte van Stb / JvBruël - 31, 32, 164

Gereformeerde Diaconij Armen binnen Odb / JvBruël - 75

Gidions / JvBruël - 186

Gielen / JvBruël - 16, 23, 52, 151, 165, 176, 178, 180

Giese de / JvBruël - 159

Gijn van / JvBruël - 182

Gijp van der / JvBruël - 150

Gijsbregts / JvBruël - 99, 118

Gijsen / JvBruël - 153

Gilde van St Christoffel of van de Bussche / JvBruël - 186

Gilisque / JvBruël - 34, 46

Gillis / JvBruël - 44, 99

Gils van / JvBruël - 46, 47, 77, 147, 171, 185

Ginneken van / JvBruël - 23, 24, 115, 125, 178

Gobbens / JvBruël - 112

Godding / JvBruël - 188, 189

Goedage / JvBruël - 177

Goeij de / JvBruël - 15

Gol / JvBruël - 41, 120, 160

Gommerden / JvBruël - 177

Gommers / JvBruël - 23, 133, 165

Gool van / JvBruël - 26, 122

Goor / JvBruël - 57

Goor van / JvBruël - 75, 77

Goorberg van de / JvBruël - 114

Goorden / JvBruël - 47, 57, 93, 99, 181

Goosen / JvBruël - 187

Goosens / JvBruël - 30, 70, 159

Goossen / JvBruël - 131

Gorp / JvBruël - 135

Gouverneur / JvBruël - 12, 38

Govaerts / JvBruël - 84

Graaf de / JvBruël - 160

Graauw de / JvBruël - 16-18, 21-23, 26, 27, 29, 31, 38, 42, 44, 46, 55, 59, 60, 62, 79, 85, 101, 106, 112, 114, 127, 138, 144, 160, 162, 177

Graef van der / JvBruël - 144

Graeuw de / JvBruël - 112

Grauw de / JvBruël - 116, 149, 180

Greef de / JvBruël - 177

Greef van de / JvBruël - 142

Grilissen / JvBruël - 19

Grobbe / JvBruël - 27, 114

Grobbendonk van / JvBruël - 41

Groen de / JvBruël - 30, 39, 63, 72, 80, 90, 111, 114, 142, 150, 152, 157, 161, 164, 174, 176, 177, 182

Groenenboom / JvBruël - 115

Groenendaal / JvBruël - 15

Groenhof / JvBruël - 137

Gronsvelt van / JvBruël - 41

Grontswelt / JvBruël - 122

Groot de / JvBruël - 55, 65, 138, 156

Groote Brabantsen Lantthol binnen Odb / JvBruël - 56

Grrot de / JvBruël - 179

Gruijter de / JvBruël - 99, 116, 118, 179, 180, 182-184

Guasquet / JvBruël - 126

Gulden / JvBruël - 11, 51, 53, 63, 73, 88, 91, 146, 153, 155, 163, 167, 187, 191, 192

Gulden Vlies / JvBruël - 38

Gulick van / JvBruël - 188

Haar van de / JvBruël - 176

Habets / JvBruël - 189

Hadoorn / JvBruël - 158

Haeijert / JvBruël - 158

Haest / JvBruël - 78, 126

Hagenaar / JvBruël - 22

Hagenaars / JvBruël - 92, 164, 184, 188

Hagenbeelt / JvBruël - 108, 116

Hagens / JvBruël - 16, 20, 23, 31, 46, 47, 52, 55, 59, 61, 63, 64, 69, 81, 84, 85, 87, 102, 107, 117, 128, 131, 133, 139, 141, 142, 152, 156, 161, 194

Hagers / JvBruël - 21, 92

Haghers / JvBruël - 165

Haije de la / JvBruël - 188

Hal van / JvBruël - 176

Halder van / JvBruël - 16, 38, 109

Halteren van / JvBruël - 32

Hamer de / JvBruël - 11, 17, 18, 20, 22, 43, 65, 182, 186

Hard de / JvBruël - 74, 97, 121, 182

Hard van’t / JvBruël - 56

Harde de / JvBruël - 17

Harder den / JvBruël - 15

Hardt de / JvBruël - 127

Haren van / JvBruël - 14

Harincxma / JvBruël - 137

Hart de / JvBruël - 52, 90, 176, 178

Hart ‘t / JvBruël - 49

Hartel van / JvBruël - 165

Hartog / JvBruël - 40, 45, 55, 73, 80, 83, 121, 139

Hartog de / JvBruël - 88, 97, 100, 102, 117, 131

Hartoge de / JvBruël - 155

Hartogen / JvBruël - 159

Hartogh / JvBruël - 37

Hartoghe de / JvBruël - 161, 164

Harvink / JvBruël - 93

Hasemond / JvBruël - 107

Hasselt van / JvBruël - 115, 116, 193

Havermans / JvBruël - 105, 149

Heairde de / JvBruël - 113, 142, 143

Heere van Middelharnisse / JvBruël - 101

Heeren van / JvBruël - 156

Heerlijkheid De Noortgeest / JvBruël - 135

Heerlijkheid van Middelharnisse / JvBruël - 101

Hees van / JvBruël - 106, 134

Heestermans / JvBruël - 15, 31, 34, 45, 55, 75, 76, 104, 105, 128, 141, 146, 149, 167, 169, 172, 175, 176, 179, 180, 184, 193

Heezel van / JvBruël - 144

Heide van der / JvBruël - 57

Heijde van der / JvBruël - 113, 116, 120, 140, 141, 145, 147, 159, 178, 191, 192

Heijden van der / JvBruël - 40, 87, 135, 141, 168, 171

Heijligers / JvBruël - 80

Heijninck / JvBruël - 115

Heijnis / JvBruël - 27, 29, 114

Heilige Geest Armen van Stb / JvBruël - 141

Helde van / JvBruël - 23

Hellemond / JvBruël - 93

Hellemond van / JvBruël - 52, 83, 94, 99, 104, 122, 144, 148

Hellemont / JvBruël - 168

Helmans / JvBruël - 126

Helmond van / JvBruël - 122

Helt de / JvBruël - 42, 143

Hemele van den / JvBruël - 91

Hemert van / JvBruël - 183

Hen de / JvBruël - 156

Hen du / JvBruël - 181, 182, 184

Hendricx / JvBruël - 53, 72, 150, 155

Hendricxe / JvBruël - 112

Hendricxen / JvBruël - 74

Henneko / JvBruël - 151, 153, 155-157

Hennequien / JvBruël - 188, 190

Henskelijnen / JvBruël - 36

Hereld van / JvBruël - 145

Heremans / JvBruël - 186

Heren Regenten van Odb / JvBruël - 34

Hermans / JvBruël - 28, 29, 86, 155, 157, 159, 161, 165, 189

Herminghuijsen / JvBruël - 34

Hertoge / JvBruël - 133

Hertoge de / JvBruël - 146, 160, 178

Hertoghe de / JvBruël - 142, 150, 151, 167, 183

Hesselt / JvBruël - 29

Hesselt van / JvBruël - 15, 16, 23, 24, 27, 29, 36, 39, 46, 50, 59, 60, 62, 66, 78, 85, 157, 184, 191

Hessen van / JvBruël - 180

Heusse / JvBruël - 104

Heust / JvBruël - 112

Heuvel de / JvBruël - 101, 104

Heuvel van den / JvBruël - 44

Hiddinga / JvBruël - 63, 76

Hijblom / JvBruël - 191

Hijde van der / JvBruël - 103

Hijden van der / JvBruël - 47

Hijgeret / JvBruël - 158

Hijligers / JvBruël - 47

Hijmans / JvBruël - 93, 96, 176, 177, 184, 189

Hijnen / JvBruël - 90

Hijnis / JvBruël - 183

Hillebak / JvBruël - 116

Hochede / JvBruël - 44, 58, 76, 83, 134-136, 145

Hoeke / JvBruël - 178

Hoeusst / JvBruël - 101

Hoeust / JvBruël - 141

Hofmans / JvBruël - 72

Hofsteder / JvBruël - 152

Hogendam / JvBruël - 182

Hoijer / JvBruël - 88, 145

Hollander den / JvBruël - 176

Hollanders / JvBruël - 66

Holswilder / JvBruël - 137

Homaert van den / JvBruël - 141

Honaerdt van den / JvBruël - 84

Hond de / JvBruël - 86

Hoof van / JvBruël - 11, 22, 60, 86, 125, 132, 143, 160, 177, 191, 192

Hoofdbank der stad Breda / JvBruël - 155

Hooff van / JvBruël - 78

Hooft / JvBruël - 100

Hooft ‘t / JvBruël - 175

Hoog van der / JvBruël - 63, 76

Hoogendam / JvBruël - 182

Hoogendijk / JvBruël - 108, 149, 160, 165

Hoogendorp / JvBruël - 133

Hoogendorp van / JvBruël - 66, 178

Hoogenhuijse van / JvBruël - 84

Hoogerlinde van / JvBruël - 46, 53

Hoogh van der / JvBruël - 113

Hoogsant van / JvBruël - 184

Hooijdonk van / JvBruël - 27

Hooijen van / JvBruël - 22, 43

Hooijer / JvBruël - 144, 168, 180

Hooreman / JvBruël - 143, 187

Hoostmans / JvBruël - 31, 62

Hootsmans / JvBruël - 14, 20, 31, 44-46, 65, 67, 71, 80, 132, 179, 180

Hoppenbrouwer / JvBruël - 110

Hoppenbrouwers / JvBruël - 110

Hopstaken / JvBruël - 16, 85, 142

Horemans / JvBruël - 189, 190

Horiaans / JvBruël - 71, 130

Houd den / JvBruël - 84

Houdion de / JvBruël - 42

Houmes / JvBruël - 61

Hout van / JvBruël - 184

Houte van / JvBruël - 33, 35, 49, 61, 152, 185

Houte van den / JvBruël - 80, 147, 181, 187

Houtepen / JvBruël - 23

Houwmes / JvBruël - 167, 175

Hove & Hoge Rade in Holland / JvBruël - 144, 145, 168, 182

Hove van Justitie in Holland / JvBruël - 34, 45, 54, 58, 90, 99, 144, 145

Hove van Justitie in sGh / JvBruël - 40

Hubert de / JvBruël - 81, 150

Huigens / JvBruël - 50

Huijben / JvBruël - 13

Huijbregts / JvBruël - 70, 141

Huijgen / JvBruël - 165

Huijgens / JvBruël - 14, 36, 42, 50, 112, 119, 124, 135, 150, 174, 191, 193

Huijmans / JvBruël - 156

Huijsden van / JvBruël - 149

Huijse van Bergen / JvBruël - 107

Huijsen van / JvBruël - 13, 34, 36, 62, 114

Huijskens / JvBruël - 70, 113

Huijsmans / JvBruël - 16, 34, 79, 159, 191

Huisen van / JvBruël - 34

Hulck van der / JvBruël - 148

Hullegaarde van / JvBruël - 184

Hullegarde van / JvBruël - 182

Hulpe van der / JvBruël - 24, 60, 62, 108, 122

Hulpen van der / JvBruël - 110

Hulschers / JvBruël - 51

Hulst van / JvBruël - 54

Hulten van / JvBruël - 44

Husschaarts / JvBruël - 80

Huttenhen / JvBruël - 94, 147, 185, 190

Huttingen / JvBruël - 119

Iersel van / JvBruël - 30, 34, 42, 46, 49, 99

IJgenaars / JvBruël - 34, 84, 98, 121

Ilvarenbeek van / JvBruël - 68

Ilverenbeeck van / JvBruël - 179

Ilverenbeek van / JvBruël - 65, 68, 171

Ilvernbeek van / JvBruël - 179

Immerseel van / JvBruël - 73

Impost op de Wijnen Bieren Brandewijnen te Odb & SMp / JvBruël - 59

Impost op den Tabak over deze gehele Marquizaat / JvBruël - 59

Impost op’t Gemaal over Odb & SMp / JvBruël - 32

Impost op’t Gemaal tot Stb / JvBruël - 16, 33, 35, 40

Inde Veertigen tot Drt / JvBruël - 148

Ingelande van de Polder van Heer Jansland / JvBruël - 144

Ingelanden der Heerlijkheid van Stb / JvBruël - 171

Ingelanden van de Polder van’t Oudland onder Odb / JvBruël - 116

Ingelanden van den Finaard / JvBruël - 101

Ingelanden van Fyn / JvBruël - 112

Ingelanden van SMp / JvBruël - 100

Innevelt van / JvBruël - 56, 66, 83

Jacobs / JvBruël - 28-30, 38, 56, 63, 70, 84, 86, 97, 99, 101, 127, 130

Jacobsen / JvBruël - 14, 30, 38, 45

Jacobsse / JvBruël - 173

Jaghers / JvBruël - 23, 28, 30, 34, 39-41, 43, 49, 52, 54, 60, 61, 63, 71, 76, 77, 79, 82, 83, 86, 99, 101-103, 105, 107, 115, 124, 125, 129, 131, 138, 141, 145, 149, 154-156, 163, 174, 183, 188-190

Jans / JvBruël - 16, 27, 137

Jansen / JvBruël - 44

Janssen / JvBruël - 46

Jaspers / JvBruël - 188

Jaupen / JvBruël - 56

Jekermans de / JvBruël - 160

Jessisma / JvBruël - 120

Jesu Christi / JvBruël - 45

Jesu Christi Gemeente tot Oht / JvBruël - 24

Jeune le / JvBruël - 133

Jochems / JvBruël - 189

Jong de / JvBruël - 30, 36, 38, 54, 60, 80, 84, 119, 120, 133, 160, 164

Jongelincx / JvBruël - 33

Jongenele / JvBruël - 177

Jongenelen / JvBruël - 17, 21, 22, 51, 52, 65, 66, 78, 120, 129, 130, 132, 159, 168, 174, 176-178, 182, 183, 191

Jongh de / JvBruël - 32

Jongmans / JvBruël - 28

Jooren / JvBruël - 171

Joorissen / JvBruël - 171

Joppen / JvBruël - 46, 53, 71, 73, 187

Jordens / JvBruël - 35

Joren / JvBruël - 75, 176

Joris / JvBruël - 37

Juliaans / JvBruël - 186

Kaaij van der / JvBruël - 44

Kaeij van der / JvBruël - 57

Kalis / JvBruël - 28, 29, 51, 76, 99, 121, 127, 173, 177

Kampenhout / JvBruël - 177

Kampenhout van / JvBruël - 80

Kanter de / JvBruël - 135

Kanters / JvBruël - 101, 185

Kantrien / JvBruël - 177

Kantrijn / JvBruël - 134

Kappoen / JvBruël - 40, 88, 115

Karvink / JvBruël - 66, 133

Kasteel van Rellegem / JvBruël - 132

Kastel van / JvBruël - 118

Keijenburg / JvBruël - 115

Keijser de / JvBruël - 28, 126

Keijsers / JvBruël - 130

Keldermans / JvBruël - 20, 30, 38, 113, 127, 173, 176, 188

Kemp / JvBruël - 41

Kenneko / JvBruël - 159

Keppel van / JvBruël - 144

Kerkenraad der Stad Breda / JvBruël - 99

Kerkenraad van Hvn / JvBruël - 105

Kerkers / JvBruël - 113

Kerkhove van den / JvBruël - 151, 191

Kerkhoven van / JvBruël - 28

Kerstens / JvBruël - 41, 126

Kervel / JvBruël - 54

Kervel van / JvBruël - 179

Kervet / JvBruël - 49

Ketelaar / JvBruël - 119

Kets van / JvBruël - 85

Keulenaar de / JvBruël - 19, 137, 140

Keurvorst van Brandenburg / JvBruël - 86

Kieboom van de / JvBruël - 176-178, 182

Kijsers / JvBruël - 52

Kind ‘t / JvBruël - 34, 68

Kindt ‘t / JvBruël - 77

Kinschot van / JvBruël - 127, 151

Kint van der / JvBruël - 71

Kints / JvBruël - 177

Kip / JvBruël - 46, 47, 49, 55-57, 61-65, 70, 75, 77, 78, 81, 83, 85, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 100-106, 116, 129, 131, 133, 136-138, 140, 144

Klaassen / JvBruël - 12

Klaessen / JvBruël - 60

Kleijn / JvBruël - 94, 113, 146, 153, 154, 157, 193

Kleijnaarts / JvBruël - 73

Kleijnaerts / JvBruël - 108

Klep / JvBruël - 60, 126, 173

Klijn / JvBruël - 86, 157, 176

Klijnaarts / JvBruël - 108

Klijnaerts / JvBruël - 104, 108

Klijnders / JvBruël - 80, 108, 126

Klijnen / JvBruël - 188

Klijnenberg / JvBruël - 191

Kloecken / JvBruël - 120

Kloeke / JvBruël - 87

Kloeken / JvBruël - 70, 87, 91, 98, 106, 113, 155

Klopper de / JvBruël - 30, 60, 69, 92, 177

KluTaixait / JvBruël - 153

Kluts / JvBruël - 100

Knaap / JvBruël - 42, 43, 65, 72, 74, 81-83, 107, 122, 138, 150, 151, 163

Knael / JvBruël - 151

Knaep / JvBruël - 18, 22, 61, 68, 72, 99, 106, 122, 129, 138, 150, 151, 167, 182

Knips / JvBruël - 147, 148, 191

Knipscheer / JvBruël - 107

Knog / JvBruël - 131

Knoll / JvBruël - 57

Knollaart / JvBruël - 135

Kocx / JvBruël - 17, 113, 118, 139, 143, 177

Koeijvoet / JvBruël - 115

Koelman / JvBruël - 40, 47, 49, 59

Koenraats / JvBruël - 135

Koesemans / JvBruël - 147

Koevoet / JvBruël - 34, 71, 149

Koevoets / JvBruël - 48, 53, 60, 61, 100, 146, 149, 192

Kok / JvBruël - 140

Kommerden / JvBruël - 12, 13

Kommers / JvBruël - 39, 69, 110, 172

Kommissaris / JvBruël - 176, 177

Koninck / JvBruël - 160, 164

Konincx / JvBruël - 87

Konincxvelt / JvBruël - 51

Konink / JvBruël - 23, 106, 176

Koninklijke Majesteit van Groot Brittagnie / JvBruël - 53

Koninklijke Majesteit van Pruijssen / JvBruël - 34

Kools / JvBruël - 43, 61, 106

Koolsen / JvBruël - 60

Koop / JvBruël - 70

Koopman / JvBruël - 128

Koopmans / JvBruël - 86, 106, 109, 134, 150

Kop / JvBruël - 145, 171, 191

Koppens / JvBruël - 30

Korekopers / JvBruël - 73

Koremans / JvBruël - 77, 141

Kornet / JvBruël - 176

Kortsmit / JvBruël - 21, 31, 35, 53, 63, 108, 111, 124, 128, 176, 193

Korttebrant / JvBruël - 168

Kostermans / JvBruël - 115

Koter de / JvBruël - 34, 60, 124, 128, 179

Koters / JvBruël - 60, 106, 111, 133

Koutenburg / JvBruël - 79

Kouwegem van / JvBruël - 44

Kouwens / JvBruël - 191

Kraan / JvBruël - 135

Kramer / JvBruël - 144

Kreaimers / JvBruël - 90, 99

Kreke van der / JvBruël - 17, 32

Kremers / JvBruël - 71

Kretser de / JvBruël - 112

Kriekegiem van / JvBruël - 38, 68, 152, 161

Krijnen / JvBruël - 13, 15, 28, 85

Krijsraad binnen BoZ / JvBruël - 87

Krikegiem van / JvBruël - 100, 139, 154

Krinkelen van / JvBruël - 125

Krol / JvBruël - 26, 113, 135

Krom de / JvBruël - 26, 28, 44, 49, 57, 74, 83, 94, 111, 112, 120, 124, 128, 194

Kruijt / JvBruël - 145

Kruijthof / JvBruël - 41

Kuijck / JvBruël - 45

Kuijck van / JvBruël - 86

Kuijk / JvBruël - 11, 51, 77, 78, 83, 85, 91, 114, 128

Kuijk van / JvBruël - 51, 55, 90, 92, 113

Kuijper / JvBruël - 146, 149

Kuijpers / JvBruël - 13, 66, 93, 146, 147, 154, 163, 165, 168, 171, 176, 178, 182, 184

Kuijstermans / JvBruël - 60

Kuijter de / JvBruël - 18

Laar van de / JvBruël - 26, 92, 178

Laat de / JvBruël - 128

Laats / JvBruël - 32, 52, 129, 131, 175

Laatz / JvBruël - 21, 24-26, 37, 57, 105

Lach / JvBruël - 151, 152, 159, 160

Lafleur / JvBruël - 65, 80

Lambregts / JvBruël - 99

Lande van Bergen boven de Nieuwenberg / JvBruël - 159

Landen in Walsch Vlaanderen / JvBruël - 105

Lands Magazijnen / JvBruël - 167

Lane / JvBruël - 132

Lanen / JvBruël - 80, 132

Lang de / JvBruël - 20

Lange de / JvBruël - 90, 106

Lange de Beauveser de / JvBruël - 133, 136-138

Langenberg van / JvBruël - 66

Lannoij de / JvBruël - 109

Lantmeters / JvBruël - 48, 151, 153, 157

Lants / JvBruël - 124

Lantschot van / JvBruël - 55, 156

Laru de / JvBruël - 119

Lasaroms / JvBruël - 159

Laseroms / JvBruël - 13, 21, 22, 48, 72, 74, 78, 79, 92, 94, 97, 126, 130, 168, 171, 176, 187

Laserroms / JvBruël - 57

Latijnse School binnen stad Thiel in Gelderland / JvBruël - 122

Lauwen / JvBruël - 114, 179, 189

Lazeroms / JvBruël - 79

Lede de / JvBruël - 37, 38, 46, 193

Lee van der / JvBruël - 27, 38, 46, 47, 49, 51, 56, 60, 78, 96, 106, 109, 116, 132, 134, 142, 144, 161, 178, 188

Leemans / JvBruël - 80

Leempoel / JvBruël - 17, 20

Leenaarts / JvBruël - 43

Leengoet van’t / JvBruël - 30

Leenheer / JvBruël - 66, 93, 178

Leerse / JvBruël - 102, 156

Leeuw de / JvBruël - 41, 137, 172

Leeuwen van / JvBruël - 32, 52, 69, 73, 100, 113, 141, 146, 161, 168, 172, 192, 193

Leijen van / JvBruël - 119

Leijthe / JvBruël - 137

Leijts / JvBruël - 22

Lemsen / JvBruël - 55, 156

Lens / JvBruël - 84

Leur van de / JvBruël - 109

Lier van / JvBruël - 74, 81, 83, 111, 112, 120

Ligthard / JvBruël - 12

Lijdens / JvBruël - 185

Lijenborg van / JvBruël - 59, 101

Lijenburg van / JvBruël - 41, 47, 63, 163, 177, 179

Lijten / JvBruël - 94

Linde van der / JvBruël - 37, 38, 43, 48, 70, 73, 103, 119, 134, 135, 140, 145, 147, 193

Linden van der / JvBruël - 94, 147

Linders / JvBruël - 56

Lintermans / JvBruël - 134, 142

Lippe van der / JvBruël - 137

Lippens / JvBruël - 41

Lips / JvBruël - 21, 40, 45, 55, 78, 133, 174, 175

Lisdonk van / JvBruël - 80

Loef / JvBruël - 18, 23, 50, 52, 54, 55, 58, 61-63, 65, 70, 77, 78, 91, 100, 121, 124, 128, 132, 134, 138, 139, 141, 147, 150, 157, 159, 168

Loeff / JvBruël - 49

Loijaerts / JvBruël - 170

Lommers / JvBruël - 51

Lonk / JvBruël - 16, 39, 50, 62, 184, 191

Looij van / JvBruël - 92

Looij van der / JvBruël - 110, 112, 150, 166, 182

Looijen / JvBruël - 96, 121

Looijen van der / JvBruël - 101

Loon van / JvBruël - 53, 122, 182

Losekaat / JvBruël - 185

Lourie / JvBruël - 95

Lucas / JvBruël - 52

Luijcx / JvBruël - 104, 115, 116, 121, 124, 133, 163, 167, 175, 181

Luijks / JvBruël - 95

Luijsterburg / JvBruël - 96

Luijten / JvBruël - 62, 92

Maagdenbergh van den / JvBruël - 191

Maartens / JvBruël - 183

Maas / JvBruël - 12, 14, 39, 55, 81, 86, 110-112, 120, 124, 132, 185, 189, 192

Mabesonne / JvBruël - 92

Made van der / JvBruël - 35, 76, 91, 118, 139

Maes / JvBruël - 57, 83, 122

Maesdam van / JvBruël - 92

Maesmans / JvBruël - 153

Magistraat van Fyn & Heijningen / JvBruël - 92

Maigeron / JvBruël - 155

Mal van / JvBruël - 54

Man de / JvBruël - 132, 190

Mangelaar / JvBruël - 78, 92, 126, 138

Mangelaars / JvBruël - 48, 80

Mannaard / JvBruël - 43

Mans / JvBruël - 39, 127, 133, 178, 181

Mans de / JvBruël - 46, 111

Marcelli / JvBruël - 105, 124, 131, 138, 147, 156, 175, 179

Marcellie / JvBruël - 101

Marchaal / JvBruël - 47, 131, 178

Marchael / JvBruël - 131, 139

Marchant / JvBruël - 137

Marijnisse / JvBruël - 93, 143

Marijnissen / JvBruël - 143

Marolles / JvBruël - 144

Marquis / JvBruël - 102

Marquizaat van BoZ / JvBruël - 88

Marris / JvBruël - 137

Martelmans / JvBruël - 22, 35, 151

Martloch / JvBruël - 94

Martvelt / JvBruël - 185

Matiens / JvBruël - 41, 88, 93, 99, 109, 114, 179

Mattemburg / JvBruël - 176

Mattemburg van / JvBruël - 161, 162, 164, 175, 180, 181, 186, 192

Mattemburgh van / JvBruël - 172, 179

Mattheeus / JvBruël - 165

Mattheusen / JvBruël - 79, 90, 97

Matthijssen / JvBruël - 80

Mattijssen / JvBruël - 16, 68

Maugijn / JvBruël - 144

Mechelen van / JvBruël - 105

Meel van / JvBruël - 159

Meer van / JvBruël - 113, 121, 163

Meer van der / JvBruël - 81, 183

Meerhout / JvBruël - 123, 153, 156, 157

Meertens / JvBruël - 63

Meerttens / JvBruël - 176

Meesters / JvBruël - 55, 126, 128, 130, 155

Meijs / JvBruël - 86, 140, 162

Meilenberg / JvBruël - 58

Melet / JvBruël - 129

Melssen / JvBruël - 174

Mens / JvBruël - 46, 168

Menso / JvBruël - 190

Merat / JvBruël - 38

Mercelli / JvBruël - 142

Merchie / JvBruël - 100

Merchie du / JvBruël - 100

Mercier de / JvBruël - 74, 93

Merode / JvBruël - 33, 153

Merode de / JvBruël - 155-157, 185

Merrienboer van / JvBruël - 143

Mertloch / JvBruël - 88

Mes / JvBruël - 12, 20, 24, 27, 32, 45, 56, 73, 83, 93, 108, 119, 121, 122, 126, 136, 139, 141

Mesch / JvBruël - 110

Mesmaker / JvBruël - 42

Meters / JvBruël - 56

Methorst / JvBruël - 158

Metser de / JvBruël - 39, 40

Metter de / JvBruël - 21

Meulemans / JvBruël - 183

Meulen van der / JvBruël - 137

Meulenberg / JvBruël - 46

Michielsen / JvBruël - 84

Michorius / JvBruël - 81

Mickhoud / JvBruël - 154

Mickhout / JvBruël - 154, 157

Middelharnas van / JvBruël - 176

Mierd van / JvBruël - 100

Mieris / JvBruël - 112

Miert van / JvBruël - 24

Mies / JvBruël - 13, 21, 46, 48, 53, 65, 66, 71, 73, 78, 83, 85, 96, 120, 129, 135, 139, 141, 155, 172, 179, 180

Mijne / JvBruël - 168, 186

Minicus / JvBruël - 42, 44, 45

Minne van der / JvBruël - 177

Minnekens / JvBruël - 50

Mirou / JvBruël - 25, 26

Moer van de / JvBruël - 21, 44, 64, 69, 72, 110, 131, 134-136, 145, 151, 163, 173, 174, 183, 186

Moer van der / JvBruël - 112, 131, 161

Moerincx / JvBruël - 43, 51, 114, 167

Moerkens / JvBruël - 169

Moermans / JvBruël - 92

Mogge / JvBruël - 135

Moij de / JvBruël - 49

Mol / JvBruël - 84, 176, 177

Mol van / JvBruël - 100

Molen van den / JvBruël - 177

Molenaars / JvBruël - 105, 129, 176, 177

Molenmaker de / JvBruël - 176

Mommers / JvBruël - 122, 189

Monnier le / JvBruël - 186

Monseur / JvBruël - 66

Moock / JvBruël - 186

Mooij de / JvBruël - 14, 38, 47, 51, 63, 66, 70, 93, 95, 98, 100, 101, 116, 122, 145, 153, 175, 182, 185

Moonen / JvBruël - 65

Moordregt van / JvBruël - 186

Moors / JvBruël - 31, 33, 35, 49, 63, 65, 77

Mooseps / JvBruël - 132

Morckhoven / JvBruël - 73

Moreau / JvBruël - 128, 144, 145

Moresnet / JvBruël - 137

Moriensal van / JvBruël - 28

Moriensart van / JvBruël - 119, 143

Morin / JvBruël - 117

Mosselaars / JvBruël - 176, 177

Mosselmans / JvBruël - 16

Mourick van / JvBruël - 73, 145, 161, 180

Mouris / JvBruël - 28

Mous / JvBruël - 74

Mouw / JvBruël - 11, 14, 28, 121, 155, 174, 175, 177

Mouwen / JvBruël - 38, 106, 126

Mouwerik van / JvBruël - 13

Mouwrick van / JvBruël - 15, 167, 180

Mouwrik van / JvBruël - 71

Muijs de / JvBruël - 177

Mulder de / JvBruël - 177

Mulders / JvBruël - 108, 188

Muller / JvBruël - 47

Munst / JvBruël - 178

Munster van / JvBruël - 110

Nassouw / JvBruël - 168

Nath van der / JvBruël - 132

Nederburg / JvBruël - 134, 142, 155, 178

Neef / JvBruël - 27

Neef de / JvBruël - 27, 38, 56, 60, 100, 108, 128, 141, 171, 180

Neeff / JvBruël - 48

Neeff de / JvBruël - 27, 48

Nelemans / JvBruël - 105, 126, 146-148

Nelen / JvBruël - 126

Nelle / JvBruël - 130, 138

Nellen / JvBruël - 96

Nieuwehuijse / JvBruël - 177

Nieuwenhuijse / JvBruël - 122, 150, 151, 159

Nieuwenhuise / JvBruël - 72

Nievelt van / JvBruël - 150

Nijs / JvBruël - 70

Nispen / JvBruël - 67

Nispen van / JvBruël - 18, 39, 50, 56, 62, 66, 87

Nobelaar de / JvBruël - 24, 52

Nollens / JvBruël - 53, 69, 79, 80, 113, 118, 120, 124, 141, 146, 177

Noorden / JvBruël - 84

Noorts / JvBruël - 37, 70, 85

Noots / JvBruël - 31

Noren / JvBruël - 124, 159

Norts / JvBruël - 183

Noteboom / JvBruël - 15, 16, 33, 39, 40, 55, 73, 87, 102, 193

Nouten / JvBruël - 21, 79, 174

Nouwens / JvBruël - 55, 76, 124, 128, 170

Nuijts / JvBruël - 23

Nune de / JvBruël - 148

Nunen van / JvBruël - 51

Nunom van / JvBruël - 70

Ockers / JvBruël - 183, 192

Oekelen van / JvBruël - 22, 45, 62, 66, 73, 134

Oers / JvBruël - 23

Oers van / JvBruël - 36, 47, 53, 59, 66, 85, 116, 177

Oersen / JvBruël - 55

Offers / JvBruël - 145, 172

Offesiers / JvBruël - 67

Officiers / JvBruël - 161

Olden van / JvBruël - 186

Oldersom van / JvBruël - 70, 77, 88

Olislagers / JvBruël - 147, 174

Olmius / JvBruël - 48

Olphen van / JvBruël - 138

Oomen / JvBruël - 189

Ooms / JvBruël - 92, 119

Oonincx / JvBruël - 139

Oorschot van / JvBruël - 30, 77, 115, 127, 141, 149, 151, 183

Oort van den / JvBruël - 167

Oorts / JvBruël - 37, 84

Oortsen / JvBruël - 156

Oost Indische Compagnie dezer Lande / JvBruël - 182, 186

Oost Indische Compagnie ter Kamer Rdm / JvBruël - 169

Oost Indische Compagnie ter Kamer van Zeeland / JvBruël - 165

Oost Indische Kamer binnen Middelburg / JvBruël - 103

Oost Indische Kamer van Zeeland / JvBruël - 111

Oosterhoud van / JvBruël - 12, 14, 25, 28, 37, 80, 94, 119, 186

Oosterhoudt van / JvBruël - 56

Oosterhout van / JvBruël - 24, 31, 34, 40, 45, 51, 53, 55, 56, 70, 81, 84, 90, 94, 97, 98, 118, 119, 121, 135, 136, 177, 181

Oostquartier vh Marquizaat van BoZ / JvBruël - 18, 26, 27, 31, 34, 41, 46, 49, 54-57, 61-65, 71, 75-78, 81-83, 86, 91, 94, 99-102, 105, 106, 109, 116, 131, 133, 136-138, 140, 141, 144, 145, 148, 154-156, 159, 160, 163-165, 169, 174, 175, 183, 184, 188-190, 192

Opstal van / JvBruël - 16, 21, 23, 33, 36

Orange & Nassouw van / JvBruël - 185

Ordinaire & Extra Ordinaire Verpondingen over NwG / JvBruël - 142, 146, 150, 155, 161

Ordinaire & Extra Ordinaire Verpondingen over Odb / JvBruël - 23

Orisant / JvBruël - 112, 155, 167

Ortten van / JvBruël - 29, 85

Os van / JvBruël - 51

Ossenblok / JvBruël - 173

Osta van / JvBruël - 17, 23, 24, 26

Osterhout van / JvBruël - 88

Ostrum van / JvBruël - 182

Otgens / JvBruël - 18, 25, 26, 32, 34, 35, 38, 48, 50-52, 54, 55, 58, 59, 62, 64, 65, 68-70, 75, 77-80, 85-88, 90, 91, 95, 97, 100, 101, 104, 114, 116, 117, 122, 134, 149, 150, 152, 154, 160, 164, 177, 183, 184, 191

Otij / JvBruël - 164

Oubrij / JvBruël - 61

Oude Nieuwe Landen / JvBruël - 74

Oude Nieuwe Landen onder Odb / JvBruël - 98, 117, 154

Ouden den / JvBruël - 100

Ouden Noort & Toorn Polder onder Zbg / JvBruël - 145

Oudera van der / JvBruël - 50, 87, 112, 120, 128

Oukoop / JvBruël - 157

Oulrij / JvBruël - 45

Ouwehandt van de / JvBruël - 168

Overbeke van / JvBruël - 102, 136-138, 140, 154

Overdijck van / JvBruël - 57

Overdijk van / JvBruël - 74, 94

Overloope van / JvBruël - 29

Overvelt va / JvBruël - 128

Overvelt van / JvBruël - 23, 26, 28, 44, 49, 57, 61, 74, 83, 94, 102, 122, 124, 128, 130, 178

Paaijs / JvBruël - 181

Paats / JvBruël - 33, 35

Paddenburg / JvBruël - 11

Paddenburg van / JvBruël - 11

Palant / JvBruël - 23

Pals / JvBruël - 91, 102, 109, 119, 123, 132, 135, 143, 146, 193

Panen / JvBruël - 133, 176

Panhuijse van / JvBruël - 158

Panis / JvBruël - 54, 68, 164

Paoijs / JvBruël - 188

Par / JvBruël - 21, 59, 154, 157

Parlement tot Parijs / JvBruël - 100

Pascha van / JvBruël - 78

Pasman / JvBruël - 131, 139

Peer van / JvBruël - 32, 48, 78, 119

Peeters / JvBruël - 169

Peetersen / JvBruël - 24, 68

Peetersse / JvBruël - 23

Peeterssen / JvBruël - 31

Pelletier / JvBruël - 186

Pels / JvBruël - 15, 46, 118

Pelt / JvBruël - 190

Pelt van / JvBruël - 13, 22, 53, 109-112, 120, 122, 131, 144, 150, 153, 170, 184

Perdaan / JvBruël - 131

Perdaans / JvBruël - 169

Perdanis / JvBruël - 49, 149, 169

Perdanus / JvBruël - 63

Peteren / JvBruël - 50, 54, 85

Petit le / JvBruël - 168

Pets / JvBruël - 81, 82, 107, 122, 129, 138, 150, 151, 167, 182

Pierboers / JvBruël - 15, 151, 153

Pierssen / JvBruël - 160

Piesen / JvBruël - 60

Pieterman / JvBruël - 126

Pieters van de / JvBruël - 190

Pietersen / JvBruël - 55, 61

Pint / JvBruël - 28, 65, 124, 128

Pipin / JvBruël - 181

Pittenius / JvBruël - 18, 34, 58

Plaatman / JvBruël - 104

Plasgaart / JvBruël - 141

Plasschaard / JvBruël - 24, 80

Plasschaart / JvBruël - 71, 113

Plees / JvBruël - 187

Plessier du / JvBruël - 86

Poel / JvBruël - 15, 141

Poel de / JvBruël - 41, 42

Poel van de / JvBruël - 189

Poel van der / JvBruël - 27, 38, 42, 51, 87, 105, 114, 139, 172, 177

Poelgeest van / JvBruël - 150

Pogge / JvBruël - 81, 83

Poggen / JvBruël - 188

Polder & Heerlijkheid van NwG / JvBruël - 132

Polder van NwG / JvBruël - 115, 132

Polder van Santberg & Nieuwendijk / JvBruël - 167

Polder van Stb / JvBruël - 111

Polders / JvBruël - 192

Pompen / JvBruël - 148

Poncet / JvBruël - 37, 38

Poorter de / JvBruël - 91

Poppel van / JvBruël - 103, 131, 145, 177

Pottere de / JvBruël - 30, 68, 69, 72, 85, 88, 100, 103, 123, 135, 143, 147, 152, 154, 159, 177, 192

Potters / JvBruël - 171

Praats / JvBruël - 184

Prangers / JvBruël - 33, 40, 55, 163

Prince & Princesse van Auvergne & van Salzbach / JvBruël - 187

Prince van Soulbach & Marquies van BoZ / JvBruël - 75

Princen / JvBruël - 142

Principale Gegoedens van Odb / JvBruël - 33

Pronck / JvBruël - 45, 79, 122

Pronk / JvBruël - 23, 24, 27, 79, 98, 122

Proost / JvBruël - 31, 32, 61, 75, 85, 88, 90, 115, 116, 157, 159, 163, 181

Provinciale Rekenkamer van Zeeland / JvBruël - 190

Provincie van Holland / JvBruël - 105

Provisie / JvBruël - 110, 155

Pruijmboom / JvBruël - 32, 68, 106, 134, 143, 173

Puijmboom / JvBruël - 71

Pul van / JvBruël - 119, 159

Putkuijps / JvBruël - 148

Putskuijp / JvBruël - 153

Putte van de / JvBruël - 165

Putten van der / JvBruël - 164

Quirijnen / JvBruël - 14, 20

Quirijnse / JvBruël - 155

Raaijmakers / JvBruël - 15, 73, 94, 100, 127, 156, 161

Rade & Leenhove van Brabant / JvBruël - 134, 168, 169

Rade & Leenhove van Brabant & Lande van Overmaze / JvBruël - 105

Rade & Leenhove van Brabant & Landen van Overmase / JvBruël - 144

Rade & Leenhove van Brabant in sGh / JvBruël - 54

Rade in Vlaanderen / JvBruël - 91, 92

Rade van Brabant / JvBruël - 18, 31, 47, 75-77, 112, 132, 141

Rade van Brabant in sGh / JvBruël - 18, 23, 26, 31, 32, 44, 54, 55, 58, 75, 91, 124, 125

Rade van Nalatenschap / JvBruël - 53

Rade van Staat / JvBruël - 47

Rade van Staten / JvBruël - 33, 35, 43, 59, 92, 157

Rade van Staten der Verenigde Nederlanden / JvBruël - 37, 53, 114, 169

Rade van Zijn Hoogvorstelijke Doorluchtigheid / JvBruël - 75

Raecx / JvBruël - 112

Ram de / JvBruël - 171

Rams / JvBruël - 18, 56, 88, 100, 108, 122

Ramseij / JvBruël - 77

Rasschaart / JvBruël - 169

Raus / JvBruël - 131

Rauws / JvBruël - 156

Raven / JvBruël - 182, 186

Ravensberg / JvBruël - 59, 76, 106

Ravensberg van / JvBruël - 19, 26, 32, 35, 50, 78, 120, 147

Ravensbergh van / JvBruël - 55, 126

Ravensweg / JvBruël - 92

Ravensweg van / JvBruël - 92

Redelijcx / JvBruël - 124, 125, 142, 143

Redelijk / JvBruël - 44

Reede van / JvBruël - 100

Reenen van / JvBruël - 182, 186

Rees / JvBruël - 148

Reesmans / JvBruël - 88

Regenten der Heerlijkheid Rph / JvBruël - 86

Regenten der Heerlijkheid Stb / JvBruël - 100

Regenten van NwG / JvBruël - 116

Regenten van Odb / JvBruël - 33, 116

Regenten van OdG / JvBruël - 116

Regenten van Oudenbosch / JvBruël - 18

Regenten van Vrouw Jacobs Land / JvBruël - 110

Reijcken / JvBruël - 133

Reijp van / JvBruël - 28

Renders / JvBruël - 26, 105, 175

Renier / JvBruël - 116

Rens / JvBruël - 30, 55, 81, 102, 113, 156

Respani / JvBruël - 21, 65, 85, 88, 90-92, 104, 105, 107, 108, 115, 119, 129, 140-143, 147, 150, 154, 163

Respani de / JvBruël - 29, 42, 71, 79, 87, 94, 176

Reus de / JvBruël - 152

Reut van / JvBruël - 13, 86

Reuth van / JvBruël - 153

Ribbens / JvBruël - 59, 140, 190

Ridder / JvBruël - 121

Ridder de / JvBruël - 16, 17

Riddere de / JvBruël - 28, 29

Ridders / JvBruël - 15, 20, 34, 75, 98, 102, 113, 117

Riedel / JvBruël - 87

Riel van / JvBruël - 73, 103, 110, 120, 158, 159, 172, 174, 180

Riet van de / JvBruël - 11, 33, 35, 66, 84, 88, 126, 132, 134, 150, 159

Riet van den / JvBruël - 15

Riet van der / JvBruël - 46

Rigail / JvBruël - 191

Rijcke / JvBruël - 149

Rijcken / JvBruël - 55, 117, 127, 141, 159, 167, 168, 178

Rijen van / JvBruël - 66, 69, 101, 104, 110, 162, 177

Rijke / JvBruël - 72, 85

Rijkemans / JvBruël - 120

Rijken / JvBruël - 15, 27, 46, 49, 55, 65, 66, 77, 78, 93, 101, 103

Rijkevorsel / JvBruël - 80, 92

Rijkevorsel van / JvBruël - 62

Rijne van / JvBruël - 49

Rijpers / JvBruël - 154, 159, 169

Rijsbergen van / JvBruël - 90

Rijve / JvBruël - 52

Rijvers / JvBruël - 31, 68, 169

Rimpelaar / JvBruël - 172

Rimpelaer / JvBruël - 172

Ringler / JvBruël - 38

Robbocourt / JvBruël - 115

Rochet de / JvBruël - 39

Rochusse / JvBruël - 158

Rocx / JvBruël - 85, 160, 164, 172, 176

Roeij / JvBruël - 116

Roelants / JvBruël - 184

Roelen / JvBruël - 59, 60, 66, 72

Roemer / JvBruël - 137

Roest / JvBruël - 73

Roij de / JvBruël - 48

Romare de / JvBruël - 16, 17

Rombouts / JvBruël - 45, 188

Romman / JvBruël - 189

Rommense / JvBruël - 13, 57

Rommensen / JvBruël - 89, 90

Rommensse / JvBruël - 66

Romree de / JvBruël - 69, 122

Rooij de / JvBruël - 17, 27, 33, 46, 80, 92, 98, 113, 118, 121, 124, 135, 142, 146, 171-173, 181, 192

Roomen van / JvBruël - 176, 181

Rooms Catholique Kerke / JvBruël - 152

Rooms Catholique Religie van Stb / JvBruël - 135

Roosendaal van / JvBruël - 120

Rootbeen / JvBruël - 21

Roovers / JvBruël - 19, 62, 96, 107, 178

Ros / JvBruël - 177

Roscam / JvBruël - 54

Rosen / JvBruël - 128, 132, 157

Rosendaal van / JvBruël - 24, 29, 32, 41, 43, 47, 85, 93, 101, 116, 121, 127, 152, 160

Roskam / JvBruël - 31, 191

Rossaart / JvBruël - 153

Rotgers / JvBruël - 172

Route / JvBruël - 68

Rouwmantels / JvBruël - 128

Rubbens / JvBruël - 41, 185

Ruijg / JvBruël - 81, 122

Ruijghaver / JvBruël - 11, 144

Ruijl / JvBruël - 123

Ruijssenaars / JvBruël - 191

Ruijten / JvBruël - 84, 109

Ruijter de / JvBruël - 126, 130, 142, 148, 152, 171

Ruth / JvBruël - 146

Sacharias / JvBruël - 43, 68, 176

Sacherias / JvBruël - 31

Salen van / JvBruël - 40, 47

Sali / JvBruël - 98

Salm van der / JvBruël - 151

Sambeek van / JvBruël - 76, 86, 153

Sampermans / JvBruël - 108

Sande van der / JvBruël - 176

Sanders / JvBruël - 61, 84

Sanderus / JvBruël - 159, 162

Santboer / JvBruël - 109

Santheuvel / JvBruël - 112

Santvliet van / JvBruël - 103, 115, 161, 178, 181

Sara / JvBruël - 67, 146

Sareloos / JvBruël - 49, 70, 71, 87, 105

Sareloos van / JvBruël - 74

Schaap / JvBruël - 91

Schagen van / JvBruël - 77

Schalck / JvBruël - 134, 149, 150, 171, 192

Schalcke / JvBruël - 188

Schalcken / JvBruël - 127

Schamp / JvBruël - 18

Scharpenbrand van / JvBruël - 48, 90

Scheffers / JvBruël - 66, 70

Scheijvenaar / JvBruël - 40, 47, 108

Scheijvenaers / JvBruël - 47

Schellingerhout van / JvBruël - 65, 106

Schenkenburg / JvBruël - 137

Schepenen van Iersendam / JvBruël - 135

Schepenen van Meerle Lande van Hoogstraten / JvBruël - 39

Schepenen van Poortvliet / JvBruël - 135

Schepers / JvBruël - 91

Scherpenbrand van / JvBruël - 73

Schijvenaar / JvBruël - 11, 40, 46

Schilmans / JvBruël - 135, 137, 169

Schilperoort / JvBruël - 135

Schippers / JvBruël - 11, 30, 46, 88, 110, 122, 141, 155

Schobbe / JvBruël - 180

Schobben / JvBruël - 105, 131, 142, 156, 179

Schonck / JvBruël - 110, 186

Schonk / JvBruël - 36, 37, 39, 47, 88, 92, 93, 98, 107

Schoofs / JvBruël - 13, 89

Schoolting / JvBruël - 150, 151

Schoonen / JvBruël - 129

Schoonhoven van / JvBruël - 56

Schoons / JvBruël - 63

Schoorn / JvBruël - 17

Schoot van der / JvBruël - 77

Schooten van / JvBruël - 115

Schorer / JvBruël - 164, 165

Schot / JvBruël - 105

Schouteth & Regenten van de heerlijkheid SMp / JvBruël - 94

Schouteth & Regenten van Stb / JvBruël - 43

Schouteth & Schepenen van Hvn / JvBruël - 149

Schouteth & Schepenen van SMp / JvBruël - 72

Schouteth & Schepenen van Stb / JvBruël - 37, 41, 52, 57

Schouw / JvBruël - 51, 68, 125, 183, 191

Schouwhamer / JvBruël - 22

Schragen / JvBruël - 33

Schrans / JvBruël - 54

Schrauwen / JvBruël - 23, 48, 50, 57, 80, 86, 96, 109, 111, 116, 122, 141, 151, 163, 176, 180, 181, 189

Schreur / JvBruël - 175

Schutters / JvBruël - 86, 90

Scion de Ternan de / JvBruël - 158

Scot / JvBruël - 75, 84, 128

Segers / JvBruël - 135

Selde / JvBruël - 168

Sels / JvBruël - 59, 141, 146

Senten / JvBruël - 115

Servaessen / JvBruël - 56, 80, 81, 101, 181

Seuijse / JvBruël - 186

Seumeren van / JvBruël - 48, 49

Seuse / JvBruël - 30

Severijns / JvBruël - 167, 172

Sijmons / JvBruël - 35, 148

Simons / JvBruël - 48

Sint Meertenspolder / JvBruël - 30

Sips / JvBruël - 54, 115

Sittert van / JvBruël - 99, 121, 130, 139, 173

Sixma / JvBruël - 81

sLants Magazijnen binnen Stad Sluijs in Vlaanderen / JvBruël - 188, 190

Slegt / JvBruël - 81

Slingelant van / JvBruël - 109

Slockers / JvBruël - 192

Smidt / JvBruël - 149

Smits / JvBruël - 12, 13, 15, 23, 24, 29, 47, 53, 57, 69, 74, 92, 94, 116, 120, 124, 128, 133, 154, 160, 161, 163, 182, 185

Smoeders / JvBruël - 68

Smolders / JvBruël - 34, 107, 139, 152, 154, 158, 161

Smoor / JvBruël - 110

Smout / JvBruël - 13, 27, 48, 87, 128, 147, 155, 159, 164

Snelle / JvBruël - 107, 116, 119, 182

Snijders / JvBruël - 172, 178, 193

Soest van / JvBruël - 11, 12, 15, 16, 18, 23, 27, 32, 33, 35-37, 40, 48, 50, 52, 55, 58, 59, 80, 84, 87, 102, 133, 134, 157, 177

Soetens / JvBruël - 63, 65, 185

Soetentijt / JvBruël - 134

Soets van / JvBruël - 35, 40, 53

Someren van / JvBruël - 116

Son van / JvBruël - 117, 145

Sophie / JvBruël - 35, 76, 120

Sophij / JvBruël - 76

Sorreth / JvBruël - 180

Spaan / JvBruël - 81, 101, 111, 133

Speeck / JvBruël - 94

Speek / JvBruël - 100, 122, 178

Speleers / JvBruël - 165

Spitters / JvBruël - 56, 59, 69

Spoors / JvBruël - 169

Sporenberg / JvBruël - 116

Sprang van / JvBruël - 21

Sprangers / JvBruël - 14, 15, 20, 44, 60, 66, 80, 93, 102, 111, 134, 178

Sprong / JvBruël - 35, 85, 97

Sprundel van / JvBruël - 32, 176

St Catharina Gasthuijs tot Leiden / JvBruël - 150

St Servaas binnen Maastricht / JvBruël - 189

Staacx / JvBruël - 111

Staat dezer Verenigde Nederlanden / JvBruël - 180

Stad BoZ / JvBruël - 135

Stad Dordrecht / JvBruël - 93

Stadhouder / JvBruël - 135

Stadhouder & Mannen van Leen van / JvBruël - 151

Stads / JvBruël - 24

Stads/ JvBruël -Bank van Lening etc der Stad Leijden / JvBruël - 81

Staets / JvBruël - 163

Stakebrand / JvBruël - 81

Stapele van / JvBruël - 57, 75, 129

Staten Generaal / JvBruël - 120, 137

Staten Generaal der Verenigde Nederlanden / JvBruël - 36, 135

Staten van Brabant in sGh / JvBruël - 52

Staten van Holland & West Vriesland / JvBruël - 101, 104, 151

Staten van Zeeland / JvBruël - 17

Stats / JvBruël - 54

Stede van Eecloo / JvBruël - 91

Steen van / JvBruël - 56, 68, 86, 88, 100, 114, 130, 168, 171, 174

Steengracht / JvBruël - 190

Steenhuijse van / JvBruël - 68

Steenhuise van / JvBruël - 80

Steenkens / JvBruël - 159

Stel / JvBruël - 145

Stel van / JvBruël - 145, 172

Stelboer / JvBruël - 73

Stembor / JvBruël - 116, 154

Stembor de / JvBruël - 52, 85, 115, 142, 143, 150, 157, 159

Stembor van / JvBruël - 13, 52, 79, 90, 116

Sterrevelt van / JvBruël - 105

Steveniers / JvBruël - 193

Stevens / JvBruël - 139, 141, 155

Stickers / JvBruël - 85, 112, 129

Stift Thoor / JvBruël - 107, 108

Stift Thoorn / JvBruël - 71, 90, 147, 181

Stift Thorn / JvBruël - 71, 80, 81

Stiphoud / JvBruël - 141

Stiphout / JvBruël - 128

Stleboer / JvBruël - 34

Stoffelen / JvBruël - 62

Stoops / JvBruël - 40, 136

Stouters / JvBruël - 80, 87, 116

Straaten van der / JvBruël - 30

Straten van / JvBruël - 99

Straten van der / JvBruël - 41, 149, 160, 162, 185, 186, 188, 189

Streefkerck / JvBruël - 92

Strese / JvBruël - 105

Streso / JvBruël - 137

Strijkers / JvBruël - 52, 59, 83, 116, 161

Struijk / JvBruël - 16, 34, 36, 39, 59, 108, 119, 191

Stuurmans / JvBruël - 159

Suijkerbuijk / JvBruël - 192, 193

Suijse / JvBruël - 185, 188

Suijsen / JvBruël - 149

Sul / JvBruël - 192

Sulesbach van / JvBruël - 88

Sullenius / JvBruël - 105

Sultsbach van / JvBruël - 99

Sultsbag van / JvBruël - 101

Sultzbach van / JvBruël - 88, 96, 104

Sultzbag van / JvBruël - 122

Sundert van / JvBruël - 22, 187

Surmond / JvBruël - 107

Surmont / JvBruël - 107

Suse / JvBruël - 30-32, 68, 122

Sutens / JvBruël - 62

Suurmond / JvBruël - 27

Swaan / JvBruël - 42

Swaans / JvBruël - 131

Swaen / JvBruël - 180

Swaens / JvBruël - 111

Swagers / JvBruël - 183

Swalue van de / JvBruël - 150

Swaluw van de / JvBruël - 16, 33, 69, 86, 101, 104, 127

Swaluwe van de / JvBruël - 134, 149

Swanen / JvBruël - 15, 40, 42, 44, 46, 62, 65, 67, 71, 80, 105

Swartsenberg / JvBruël - 150

Sweep / JvBruël - 90, 106, 128, 135, 161, 188

Swijsels / JvBruël - 116

Swijtels / JvBruël - 174

Swrijters / JvBruël - 11, 18, 22, 23, 34, 39-43, 48, 61, 64, 67, 71, 74, 82, 83, 99, 104, 107, 127, 138, 151, 155, 156, 180, 184

Tack / JvBruël - 13, 50, 54, 87, 93, 94, 116, 169, 170

Tak / JvBruël - 27, 47, 88, 169

Tallon / JvBruël - 109

Tappers / JvBruël - 62

Teaitering van / JvBruël - 129

Teas / JvBruël - 189

Tecxell van / JvBruël - 168

Teegelaar / JvBruël - 194

Teeling van / JvBruël - 158

Telij / JvBruël - 15

Teling van / JvBruël - 168

Tempelaars / JvBruël - 13, 36, 49, 63, 71, 88, 123, 180

Tetterode van / JvBruël - 60, 86, 118

Teunisse / JvBruël - 153

Texcell van / JvBruël - 104

Thedens / JvBruël - 169

Thesourie der stad Middelburg / JvBruël - 181

Thijm van den / JvBruël - 182

Tijs / JvBruël - 37, 85, 179, 188

Tijssen / JvBruël - 47, 131

Tillemans / JvBruël - 115

Timmerman / JvBruël - 100

Timmermans / JvBruël - 15, 16, 29, 30, 36-39, 50, 59, 68, 74, 78, 81, 88, 117, 120, 139, 144, 157, 168

Timmers / JvBruël - 41

Tirije / JvBruël - 189

Tolenaar / JvBruël - 90

Tollius / JvBruël - 179

Tomassen / JvBruël - 80

Tomeese / JvBruël - 168

Toor van / JvBruël - 37

Trelont / JvBruël - 11

Tresel / JvBruël - 164

Treso / JvBruël - 43

Trouw / JvBruël - 87, 119, 178

Turck / JvBruël - 50, 151

Twist van / JvBruël - 77

Uijtdewilligen / JvBruël - 84

Unen van / JvBruël - 117, 163, 176

Valckenier / JvBruël - 169

Valdewijck van / JvBruël - 71

Valenger / JvBruël - 170

Vallee / JvBruël - 110

Varemaat / JvBruël - 60, 109, 156

Varemaet / JvBruël - 56, 102, 111

Veeweij van de / JvBruël - 32, 173

Veijver van de / JvBruël - 18

Veke van der / JvBruël - 165

Velde van der / JvBruël - 22

Veldtwijck van / JvBruël - 116

Veltganck / JvBruël - 29, 90-92

Veltgank / JvBruël - 107

Velthoven van / JvBruël - 62, 117, 134

Veltwijk van / JvBruël - 115

Ven van der / JvBruël - 13

Venne / JvBruël - 135

Veraart / JvBruël - 47, 85

Verband / JvBruël - 73, 87, 127, 134

Verbaten / JvBruël - 56

Verbeek / JvBruël - 115, 122, 133

Verbraak / JvBruël - 115, 146, 192

Verbregt / JvBruël - 48

Verbroek / JvBruël - 134

Verbrugge / JvBruël - 25, 26

Verdetij / JvBruël - 194

Verdijk / JvBruël - 153, 155

Verdonck / JvBruël - 54

Verdonk / JvBruël - 133, 141, 164

Verdoren / JvBruël - 72, 124

Verduijst / JvBruël - 14, 29, 63, 186

Verduist / JvBruël - 47

Vereijck / JvBruël - 185

Vereijk / JvBruël - 28, 177

Verenigde Nederlanden / JvBruël - 23, 48, 58, 71, 107, 189

Vergouwen / JvBruël - 84, 127, 184

Verhage / JvBruël - 186

Verheijden / JvBruël - 46

Verheije / JvBruël - 153

Verheul / JvBruël - 70

Verhij / JvBruël - 158

Verhoef / JvBruël - 110, 112

Verhoeve / JvBruël - 41, 154, 186

Verhoeven / JvBruël - 15, 157, 184

Verholen / JvBruël - 92

Verhulst / JvBruël - 86, 129, 134, 150

Verkat / JvBruël - 11

Verkouteren / JvBruël - 12, 22, 29, 85, 148, 153

Vermaart / JvBruël - 143

Vermeer / JvBruël - 135

Vermeulen / JvBruël - 11, 13-15, 20, 22, 38, 42, 44, 45, 51, 55, 57, 63, 70, 76, 87, 91-93, 95, 100, 102, 111-113, 132, 139, 141

Vermijs / JvBruël - 120

Vermolen / JvBruël - 96

Vermunt / JvBruël - 61, 115, 129, 146, 157, 163, 174, 191

Verpondingen over Baronie van Breda / JvBruël - 18

Verpondingen over Breda / JvBruël - 151

Verpondingen over de Stede & Lande van Niervaart / JvBruël - 156, 157

Verpondingen over NwG / JvBruël - 139

Verschie / JvBruël - 93

Versluijs / JvBruël - 101, 110

Vervloet / JvBruël - 16, 33, 35, 39, 40, 53, 55, 72, 84, 87, 91, 93, 100, 106, 109, 110, 113, 118, 121, 127, 139, 141, 142, 155, 172, 174, 176, 181, 184

Vessem van / JvBruël - 167

Veth / JvBruël - 120

Veth de / JvBruël - 109

Vetter de / JvBruël - 31, 32, 35, 47, 80, 110, 127, 131

Vierschaar van Odb / JvBruël - 145

Vierscharen vh Oostquartier / JvBruël - 101

Vijver van de / JvBruël - 29, 62, 67, 87, 109, 123

Vilegas / JvBruël - 48

Villegas / JvBruël - 11, 23, 34, 40

Villegas de / JvBruël - 41, 107

Vincenten / JvBruël - 17, 88

Vinck / JvBruël - 94, 105, 120, 139

Vink / JvBruël - 14, 20, 52, 118, 155

Vis van der / JvBruël - 102

Visscher de / JvBruël - 152

Visser / JvBruël - 85

Vissers / JvBruël - 20, 92, 106, 136

Vlaminck / JvBruël - 11

Vlamininck de / JvBruël - 185

Vledinge van / JvBruël - 85

Vleet van / JvBruël - 21, 50, 59, 97, 102

Vleet van der / JvBruël - 133

Vliet van / JvBruël - 179

Vliet van der / JvBruël - 126, 152, 165, 172

Vlimmeren van / JvBruël - 11, 26, 32, 36, 37, 40, 43, 46, 47, 51, 52, 57, 59, 60, 65, 67, 72, 73, 78, 86, 87, 91, 95, 100, 104, 112, 116, 132, 134, 139, 144, 165

Vlugge / JvBruël - 37, 111

Voermans / JvBruël - 26, 27, 30, 42, 65, 68, 88, 98

Voeten / JvBruël - 83, 124, 128, 155, 178

Vogelaar de / JvBruël - 22, 43

Vondel van de / JvBruël - 77

Vondel van den / JvBruël - 77, 141

Voogden / JvBruël - 42, 47, 86, 114, 121, 139, 142, 143, 146, 150, 155, 160, 161, 164, 174, 185

Voorbraak / JvBruël - 38, 43, 68, 70

Voort van der / JvBruël - 42, 99

Voren van der / JvBruël - 19, 40, 133, 141

Vorst van der / JvBruël - 76, 159

Vos / JvBruël - 30, 39, 59, 67, 69, 77, 85, 90, 109, 113, 117, 118, 122, 123, 136, 157, 162, 165-167, 177, 191

Vos de / JvBruël - 53, 165, 182, 188, 193

Vos van Avesaet / JvBruël - 52

Vreugt / JvBruël - 126

Vriend / JvBruël - 17, 18, 36

Vriends / JvBruël - 57

Vrients / JvBruël - 114, 115, 136, 172

Vries de / JvBruël - 12, 21, 41, 109

Vries van / JvBruël - 157

Vrije Heerlijkheid van Esselijker Woude / JvBruël - 151

Vrijheid Oudenbosch / JvBruël - 30, 81

Vrijheid Rdl / JvBruël - 137

Vroegens / JvBruël - 15, 18, 20, 41, 75, 98, 102, 141

Vroese / JvBruël - 128

Vroesen / JvBruël - 75

Vrolijck / JvBruël - 118

Vrolijk / JvBruël - 32, 63, 75, 113, 119, 134, 175, 188

Vroom / JvBruël - 141

Vroom de / JvBruël - 51, 52, 73, 88, 91, 124, 146, 150, 167, 181

Vugte van der / JvBruël - 25, 26

Waal de / JvBruël - 28, 37, 38, 65, 80, 93, 138, 176

Wadde / JvBruël - 148, 161, 169, 185

Wael de / JvBruël - 104, 126

Wagemakers / JvBruël - 36, 41, 60, 93, 104, 119, 131, 135, 179, 187

Walraven / JvBruël - 92

Walt de / JvBruël - 47, 59, 114, 116, 142, 146, 150, 153, 155, 161, 164

Wamsteker / JvBruël - 137

Wandelen van / JvBruël - 80, 109

Ware Christelijke Gereformeerde Gemijnte tot Stb / JvBruël - 44

Water van de / JvBruël - 161, 167

Watervliet / JvBruël - 90

Wattee / JvBruël - 69

Waveren van / JvBruël - 153

Weckers / JvBruël - 105, 136

Weelant / JvBruël - 160, 165

Weerdesteijn van / JvBruël - 116

Weert de / JvBruël - 69

Weeskamer der Stad Middelburg / JvBruël - 169

Weesmeesteren van Willemstad / JvBruël - 134

Weij in de / JvBruël - 11, 17, 22, 32, 39, 67, 80, 94, 102, 109, 113, 118, 122, 123, 132, 138, 146, 160, 161, 172, 193

Weij van der / JvBruël - 16

Weijgert van de / JvBruël - 159

Weijns / JvBruël - 144, 145

Weijten / JvBruël - 111

Weijtvliet van / JvBruël - 34

Wel van / JvBruël - 180

Welten van / JvBruël - 98

Wensenberg / JvBruël - 179

Wensenburg / JvBruël - 77

Wensenburg van / JvBruël - 18, 26, 32, 60-62, 91, 131, 151, 159, 168, 169

Wensenburgh van / JvBruël - 61, 179

Werckhoven / JvBruël - 112

Werckhoven van / JvBruël - 112

Werkenhoven van / JvBruël - 76

Werkhoven van / JvBruël - 77, 112

Wesel van / JvBruël - 171, 185

Westen van der / JvBruël - 31, 35, 115, 124

Wet van Middelburg in Vlaanderen / JvBruël - 92

Wetten van / JvBruël - 81, 193

Wichers / JvBruël - 35

Wiel van der / JvBruël - 15, 32, 62

Wielaarts / JvBruël - 177

Wielen van der / JvBruël - 34, 89, 92, 98, 123, 176

Wierts / JvBruël - 62, 77, 78, 83, 102, 105, 136, 137, 140

Wij in de / JvBruël - 67, 185

Wijders / JvBruël - 127

Wijgers / JvBruël - 40, 42, 133, 174

Wijgert van de / JvBruël - 159

Wijk van / JvBruël - 178

Wijkhuijse van / JvBruël - 165

Wijmers / JvBruël - 60, 97, 141, 179

Wijnants / JvBruël - 15, 16, 37, 71, 73, 79, 88, 98, 141

Wijnen / JvBruël - 91, 132, 151

Wijs / JvBruël - 106, 127, 132

Wijtiers / JvBruël - 115

Wijtvliet / JvBruël - 77, 171

Wijtvliet van / JvBruël - 36, 65, 68, 88, 139, 147

Wilboorts / JvBruël - 36

Wilde de / JvBruël - 152

Willemen / JvBruël - 77

Willems / JvBruël - 63, 66, 96, 138

Willems Polder / JvBruël - 191

Willemse / JvBruël - 59

Willemsen / JvBruël - 42, 51, 59, 62, 63, 72, 111, 112, 120, 165

Win de / JvBruël - 169, 172, 184

Winkelmans / JvBruël - 33, 61, 152

Wireken / JvBruël - 66

Wit de / JvBruël - 68, 116, 167

Witdoek / JvBruël - 178

With de / JvBruël - 24, 29, 34, 85, 100, 129

Wittebol / JvBruël - 41, 81, 93, 99

Wittebols / JvBruël - 74

Woertman / JvBruël - 23

Wolf / JvBruël - 128

Wolf de / JvBruël - 11, 15, 27, 32, 54, 55, 60, 104, 111-113, 116, 120, 130, 135, 136, 139, 142, 152, 153, 183

Wolff de / JvBruël - 122, 124

Wolfsels / JvBruël - 49

Wortel van / JvBruël - 159, 184

Woutas / JvBruël - 115

Wouwmans / JvBruël - 163

Wullen van / JvBruël - 155

Zalm van der / JvBruël - 156, 157

Zande van de / JvBruël - 159

Zande van der / JvBruël - 177

Zanen van / JvBruël - 145

Zangen van / JvBruël - 128

Zeelandse Veer tot Leijden / JvBruël - 122

Zeeus / JvBruël - 33, 35, 40, 46, 47, 58

Zegen van / JvBruël - 15, 44, 57, 63, 76, 77, 95, 96, 106, 111-113

Zegeren van / JvBruël - 48

Zegers / JvBruël - 131, 164, 184, 188, 192

Zevender van der / JvBruël - 26, 27, 31, 34, 36, 41, 49, 57, 63, 75, 86, 129

Zuerius / JvBruël - 145

Zulsbach van / JvBruël - 111

Zulsbagh / JvBruël - 107

Zundert van / JvBruël - 123, 143, 163

Zutterman / JvBruël - 165

.. / JvBruël - 27, 62, 80, 86, 87, 95, 111, 116, 158, 177

 


Copyright © 1998/2008 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 04 november 2015 .