Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)
Jacob van Haren, 1633 - 1677

Handtekening Jacob van Haren 

Inleiding   Index
informatie opvragen? kijk op page "Information"

Odb-NA-307-005-001-Haren_Jv

INLEIDING


Van het archief van Van Haren kan gezegd worden dat van zijn lange ambtsperiode een groot aantal archieven bewaard gebleven is dat bovendien, ondanks de leeftijd ervan, goed tot zeer goed geconserveerd is gebleven. Het grote voordeel van deze collectie is ook dat het leeuwendeel in een constant en vast handschrift is neergezet. De akten (dus ook de uitwerkingen ervan in dit boek) onthullen vele beroepen en bevatten een schat aan kadastrale gegevens, ook zijn, naast de gebruikelijke gegevens, alle getuigen vermeld.

Dit uitgebreid onderzoek mocht leiden tot mijn ontdekking van een aantal notarissen die niet als zodanig te boek stonden en door het Regionaal Archief thans gemeld worden met de opmerking: “
Gebruikers hebben ons geattendeerd op het feit dat er te Oudenbosch notarissen hebben gefunctioneerd [....]

Ontstaan uit de fanatieke speurtocht naar familie en familierelaties uit het verleden, wordt hiermee een naslagwerk gepresenteerd, belangenloos gerealiseerd, ten voordele van ieder.

Dit lijvige deel sluit een periode af van een ruim 12 jaar durende beschrijving en publicatie van het Oudenbossche Notarieel Archief van 1620 tot en met 1852. Mijn gesteld doel is hiermee bereikt. Een afgerond geheel. Een kleine 20.000 akten op ruim 46.000 gedigitaliseerde documenten, uitgewerkt in een aantal boekwerken met totaal zo’n 2.300 pagina’s.

Alle delen bevatten een Index. Alleen van de uitwerkingen van Beyerlinck & Vd Heuvele zijn geen indices gemaakt; de noodzaak ontbrak, bovendien moet enig voorbehoud worden betracht van wegen het ongebruikelijke handschrift. Alle delen in deze reeks (zie mijn web-site voor details) zijn aangemeld bij Het Centraal Boekhuis voor registratie en een ISBN.

Graag dank ik mijn trouwe afnemers die een lichtpunt betekenden in mijn toch eentonige en vaak eenzame gepuzzel. Dank vooral aan mijn lieve vrouw die mijn gemis het meest voelde.

Leest ghij dit boeck, en maekt ghij geen,
Berispt het niet, of maeckt’er een.

Recapitulatie C. Beyerlinck Hendrick vd Heuvele Jacob van Haren Totaal
editie Gouverneur
periode 1620 - 1622 1620 - 1621 1633 - 1677 1620 - 1852
aantal residerende jaren 3 2 45 414
aantal archiefnummers 3 1 27 458
aantal akten 86 2 2.535 19.185
aantal foto’s 210 9 6.005 46.172De foto-nummering wordt gevormd door een combinatie van de getallen die staan voor achtereenvolgens Archiefnummer, InventarisNummer en Fotonummer, welke gescheiden worden door een underscore. Aldus:
AAA_NNN_FFF
AAA   Archiefnummer (307 = Notarieel Archief Oudenbosch)
NNN   inventarisNummer (005 t/m 031 = Archief van Jacob van Haren)
FFF   Fotonummer (bij ieder archiefnummer beginnende bij 000 (binnen eigen collectie)).

De getallen welke hier als code staan voor ‘Archief’ & ‘Inventaris’ worden ook gebruikt door het Regionaal Archief West-Brabant (tegenwoordig in Oudenbosch).

Foto’s (digitaal of afdrukken) zijn tegen vergoeding te bestellen bij de uitwerker/uitgever. Lees de betreffende instructies en informatie op de site:
www.ACMGouverneur.com

Waalwijk, 29 februari 2012.


INDEX

Om uzelf een oordeel te doen verschaffen omtrent het nut en de bruikbaarheid van het boek waardoor u zou overwegen een exemplaar aan te schaffen, laat ik hier graag de namenindex volgen. De nummers achter de namen verwijzen naar de pagina's waarop die voorkomen. Het is mogelijk een of meerdere pagina's te bestellen. Voor bestellingen leest u de voorwaarden op de pagina "Information" .

 

 

Abdije van Ste Bernaerts / JvHaren - 197, 299, 315, 326, 328
Abdije van Ste Bernaerts op de Schelde / JvHaren - 201, 214, 259, 311, 312, 315
Abdije van Ste Bernaerts op de Schelde bij Antwerpen / JvHaren - 231, 330
Aberdaen / JvHaren - 194
Abrahams / JvHaren - 92, 219, 264, 265, 297, 357, 377
Abrahamsen / JvHaren - 327
Abt vh Clooster van Ste Bernaerts op’t Schelde / JvHaren - 194
Achtbare Gerechte binnen de Stad Zbg / JvHaren - 194
Achterbroeck van / JvHaren - 12, 114, 120, 158, 198, 218, 219, 334, 356, 376, 378
Acken van / JvHaren - 339
Adama d’ / JvHaren - 53, 154, 222
Adams / JvHaren - 18, 28, 54, 57, 66, 67, 79, 92, 168, 189, 193, 215, 220, 221, 225, 229, 244, 275, 307, 308, 310, 320, 325, 352, 364
Admirael / JvHaren - 174
Adolphs / JvHaren - 172
Adriaens / JvHaren - 21, 32, 34, 35, 37, 43, 44, 120, 121, 243, 272, 343
Adriaenssen / JvHaren - 11-19, 21-24, 26-32, 35, 36, 38, 39, 43, 52, 60, 63, 70, 71, 74, 76-81, 84, 85, 87, 89-98, 100, 101, 103, 105, 114, 115, 117, 118, 126, 127, 130-133, 135, 137, 138, 141, 145, 148-150, 157-161, 163-174, 176-181, 192, 198, 199, 201, 205- 213, 215, 217-221, 223-229, 232, 237-246, 248-256, 260, 264, 266, 268, 270-274, 277-281, 283, 285, 286, 288-290, 295, 298, 302-304, 311, 318, 320, 322, 323, 331, 334- 336, 338, 339, 344, 346, 355, 358- 360, 365, 368, 371, 376, 378, 380, 381
Aeckeren van / JvHaren - 56, 67
Aelbrechts / JvHaren - 16, 27, 32, 34, 39, 42, 44, 52, 57, 61, 64, 65, 72, 74, 89, 105, 106, 124, 127, 130, 131, 138, 165, 189, 195, 197, 203, 214, 224, 234, 240, 252, 256, 265, 269, 287, 289, 305, 313, 348, 350, 351, 368
Aelbrechtsen / JvHaren - 57, 79, 80, 346
Aerde van / JvHaren - 56, 143, 175, 281-283, 303, 328, 342, 371, 372
Aerde van de / JvHaren - 101, 175, 283, 291, 372
Aerde van den / JvHaren - 385
Aerden / JvHaren - 29, 44, 108, 189, 191, 213, 254, 305, 323, 384
Aerden van / JvHaren - 201
Aerden van den / JvHaren - 231
Aernoutsen / JvHaren - 315, 328
Aersten / JvHaren - 132
Aert van / JvHaren - 53, 62, 76, 176, 297, 350, 382
Aert van den / JvHaren - 302
Aert van der / JvHaren - 140, 141
Aerts / JvHaren - 22, 69, 70, 99, 146, 173, 175, 191, 268, 303, 318, 362, 373, 374
Aertsen / JvHaren - 11, 12, 14, 15, 17, 18, 34, 35, 41, 49, 54, 83, 85, 88, 89, 92, 98, 101, 103, 108, 111, 114, 122-124, 127, 132-134, 138, 139, 141, 181, 192, 206, 208, 210, 218, 221, 225, 236, 239, 240, 243, 247, 251, 257, 259, 270, 275, 285, 294, 304, 321, 331, 334, 335, 351, 358, 364, 365, 367, 371, 373, 376, 379
Aertssen / JvHaren - 14, 15, 54, 80, 169, 195
Aken van / JvHaren - 84, 86, 88, 89, 93, 117, 123, 124, 127, 134, 159, 164, 173, 180, 191, 195, 199, 220, 238-242, 244, 245, 264, 268, 269, 334, 335, 338, 355, 365, 366
Alaerts / JvHaren - 12, 14, 20, 81, 86, 96-98, 116, 120, 126, 160, 241, 260, 261, 267, 268, 334, 356
Alen / JvHaren - 213
Alphen van / JvHaren - 175, 192, 193, 226, 234, 236, 259, 313, 315, 319, 321, 326, 351, 375
Altaar van Ons Lief Vrouwke van Odb / JvHaren - 55
Altena d’ / JvHaren - 225
Altuna d’ / JvHaren - 108, 191
Ambrosius / JvHaren - 84-87, 97, 115, 116, 123, 137, 167, 206, 217, 218, 236-238, 241, 267, 334, 340, 366
Amolaeus / JvHaren - 48, 79, 104, 110, 152, 169, 170, 172, 233, 302, 306, 307, 309, 310, 323, 330, 344, 364
Ancxten / JvHaren - 15, 25, 27, 44, 104, 168, 211, 213, 227, 231, 237, 256, 260, 263, 265, 272, 283, 306, 318, 323, 354, 355, 359, 382
Andel van de / JvHaren - 292
Andel van den / JvHaren - 169
Andriesen / JvHaren - 99
Andriessen / JvHaren - 15, 33, 51, 73, 88, 100, 102, 140, 161, 162, 174, 178, 199, 210, 215, 221, 225, 230, 250, 261, 263, 267, 284, 290, 291, 304, 316, 329, 331, 353, 356, 363, 366, 368
Angeren / JvHaren - 141
Anghsten / JvHaren - 33, 122, 142, 149, 208, 210, 222, 272, 339
Angsten / JvHaren - 84, 119, 196, 205, 275
Anraets / JvHaren - 160, 166, 169, 206, 211, 220, 263, 266, 276, 292, 318
Ansoms / JvHaren - 222
Anssems / JvHaren - 31, 48, 49, 61, 68, 80, 141, 148, 149, 156, 171, 189, 190, 194, 195, 198, 203, 223, 224, 227, 236, 252, 275-277, 280, 282, 284, 296, 297, 301, 309, 310, 315, 321, 350-352, 364
Anthonissen / JvHaren - 29, 31, 60, 73, 82-84, 89, 103, 105, 107, 113, 133, 151, 153, 155, 159, 161, 177, 188, 190, 214, 217, 218, 241, 244, 260-262, 264, 281, 285, 297, 304, 309, 320, 326, 336, 349, 351, 358, 375
Antwerpen van / JvHaren - 24, 92, 168, 178, 243, 249, 253, 265, 285, 336, 341, 360, 367, 374
April / JvHaren - 39, 150, 154, 155, 192, 208, 258, 352, 382
Arde van den / JvHaren - 371
Arent / JvHaren - 184
Ariens / JvHaren - 165
Ariensen / JvHaren - 51, 344
Arissen / JvHaren - 324
Arme Vrienden van Rdl / JvHaren - 52
Armen van de Gereformeerde Kerk van Odb / JvHaren - 16, 44
Armen van Hvn / JvHaren - 100, 122, 367, 369
Armen van Odb / JvHaren - 28, 30, 46, 358
Armen van Rph / JvHaren - 47
Armen van SMp / JvHaren - 73
Armen van Stb / JvHaren - 31, 64
Armen van Wsk / JvHaren - 33
Arnouts / JvHaren - 190
Arnoutsen / JvHaren - 217
Arroot van / JvHaren - 192
Arweijnen van / JvHaren - 327
Assignies d’ / JvHaren - 53, 154


B. / JvHaren - 69
Back / JvHaren - 213
Backer / JvHaren - 104, 114, 119, 136, 141, 196, 205, 248, 261, 335, 340, 384
Backer de / JvHaren - 82, 114-116, 157, 216, 336, 358, 359, 384
Backere de / JvHaren - 355
Backerman / JvHaren - 338
Bacquelaris / JvHaren - 65, 300, 375
Bacquelarius / JvHaren - 31
Bacx / JvHaren - 184
Bael van / JvHaren - 38, 66, 86, 159, 182, 210, 221, 243, 248, 271, 291, 344
Baelen van / JvHaren - 320
Baens / JvHaren - 47
Baert / JvHaren - 88, 90-93, 95-98, 126, 129, 130, 132, 135, 140, 161, 169, 208, 246, 249, 275, 337, 360, 367
Baijaerts / JvHaren - 171
Bal / JvHaren - 227, 229, 231
Balen van / JvHaren - 16, 20, 83, 122, 129, 136, 139, 164, 187, 240, 258, 271, 277, 319, 328, 338, 358
Balenaer / JvHaren - 38, 92, 221
Ballaert van / JvHaren - 230
Ballendoncq / JvHaren - 258
Balmakers / JvHaren - 301
Baltens / JvHaren - 16
Balthensen / JvHaren - 160
Bane / JvHaren - 22
Barbiers / JvHaren - 378
Barentsen / JvHaren - 208
Baron vd Lande & Stad Breda / JvHaren - 320
Barsacquers / JvHaren - 14
Bartelen / JvHaren - 42, 71, 112, 135
Bartels / JvHaren - 12-15, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35- 37, 42, 43, 46, 47, 54, 55, 62, 67, 72, 74, 79, 80, 82, 83, 86, 90, 97, 98, 104, 106, 107, 110, 111, 113, 117, 119, 122, 123, 128, 140, 143, 148, 153-156, 164, 167, 173, 182, 183, 185, 188, 189, 193, 196, 201, 209, 210, 212, 215, 216, 220, 222, 228, 241, 248, 250, 251, 256-259, 261, 269, 273, 276, 277, 284, 286, 294, 295, 297, 298, 300, 329, 333, 346-350, 353, 354, 362, 365, 367, 378, 381
Bartelsen / JvHaren - 70
Bartholomeusen / JvHaren - 67, 355
Basen / JvHaren - 29, 224, 244, 280
Bastengens / JvHaren - 231
Bastiaens / JvHaren - 77, 98, 269
Bastiaenssen / JvHaren - 20, 28, 44, 78, 103, 105, 107, 138, 163, 177, 179, 182, 184, 185, 212, 216, 217, 233, 257, 269, 281, 285, 288, 295, 298, 300, 303, 305, 312, 313, 315, 322, 324, 341, 345, 352, 357
Bastingius / JvHaren - 234
Batenborch van / JvHaren - 334, 342
Battier / JvHaren - 165, 319
Bavel van / JvHaren - 297, 351
Beauijnus / JvHaren - 274
Beckaf / JvHaren - 174, 359, 372
Beckaff / JvHaren - 69, 70, 112, 113, 141, 196, 200, 250-252, 259, 330
Beckers / JvHaren - 80, 352
Beeck / JvHaren - 263, 356
Beeck van / JvHaren - 43, 186, 322
Beeckkants / JvHaren - 187
Beecq van der / JvHaren - 168
Beendermans / JvHaren - 82
Beenhacker / JvHaren - 89, 384
Beenhackers / JvHaren - 104
Beens / JvHaren - 163
Beer de / JvHaren - 237, 245
Beerentsen / JvHaren - 169
Beerts / JvHaren - 83, 119, 158, 159, 205, 210, 218, 335, 355
Begijnhof tot Breda / JvHaren - 58
Beijaerts / JvHaren - 72, 216
Bel / JvHaren - 147
Belsop / JvHaren - 263
Bemmel van / JvHaren - 184
Benthem / JvHaren - 225, 291
Berch van den / JvHaren - 199, 299
Berchen van den / JvHaren - 377
Berchmans / JvHaren - 202, 298
Berck / JvHaren - 194, 201, 313
Berckel van / JvHaren - 107, 182, 183, 191, 192, 212, 299, 346
Berendoncq / JvHaren - 311, 326
Berendoncq van / JvHaren - 328
Berendrecht van / JvHaren - 60
Berentsen / JvHaren - 42, 256, 344
Berge van / JvHaren - 37
Bergen Drimmeler van / JvHaren - 137
Bergen van / JvHaren - 13, 37, 150
Bergh van den / JvHaren - 159, 163, 192, 276, 306, 378
Berghe van den / JvHaren - 163, 185, 314
Bergheijck van / JvHaren - 302
Berghen van / JvHaren - 43, 141, 152, 287
Berghmans / JvHaren - 155, 202
Berhouts / JvHaren - 294
Beringen van / JvHaren - 220, 266, 378
Beringhen / JvHaren - 211
Beringhen van / JvHaren - 160
Berkel van / JvHaren - 72
Berlicam / JvHaren - 384
Bernaerts / JvHaren - 11, 103, 249, 275, 349
Bernaertsen / JvHaren - 331
Bertels / JvHaren - 15, 27, 117, 155, 176, 189, 191, 197, 214, 254, 258, 289, 307, 378, 382
Berthouts / JvHaren - 65, 89, 97, 111, 122, 125, 134, 137, 138, 156, 161, 163, 175, 182, 214, 219, 220, 239-241, 262, 274, 287, 321, 356, 374, 379
Bervoets / JvHaren - 279
Betincx / JvHaren - 33, 46, 108, 165, 174, 189, 193, 195, 203, 288, 322, 351, 354, 383
Beversluijs / JvHaren - 30
Bezaaide Gemeten in NwG / JvHaren - 307
Bezaaide Gemeten in Stb / JvHaren - 187, 189, 307, 308
Bieman / JvHaren - 113, 157
Biemans / JvHaren - 112, 114, 115
Biers / JvHaren - 12, 83, 269
Biers van / JvHaren - 218
Biersteeckers / JvHaren - 27, 29, 49, 53, 55, 56, 67, 69, 89, 94, 110, 111, 146, 150, 174, 189, 194, 196, 208, 214, 216, 222- 224, 236, 240-242, 244, 264, 275,
280, 284, 304, 310, 311, 316, 321, 350, 353, 362, 363, 380, 382, 384
Bije de / JvHaren - 195
Bijeman / JvHaren - 64
Bijl / JvHaren - 223
Bijlen / JvHaren - 18
Bisschop van Antwerpen / JvHaren - 40, 213, 221, 232, 234, 235, 258, 274, 297, 300- 302, 311, 312, 314, 315, 325, 326, 328, 329, 336, 345
Bladel van / JvHaren - 50, 315, 329
Blanckenbijl / JvHaren - 188
Blans / JvHaren - 276
Blerck van / JvHaren - 156
Blercq van / JvHaren - 37, 71
Bletingen van / JvHaren - 272
Blincken van / JvHaren - 69, 99, 102, 137, 143, 144, 147, 153, 174-176, 188, 196, 201, 202, 226, 227, 229, 233, 254, 281- 285, 288, 289, 291, 294, 296, 297, 299, 301, 305, 306, 322, 325-327, 348-350, 352, 361-363, 369, 370, 381, 382
Block / JvHaren - 28, 30, 82, 86, 89, 92, 93, 111, 123, 129, 136, 142, 160, 166, 203, 219, 236, 237, 240, 244, 246, 263-265, 277, 291, 318, 357, 365, 376
Blocq / JvHaren - 25, 101, 102, 106, 131, 137, 139, 161, 162, 165-167, 172, 222, 249, 251, 262, 284, 289, 311, 314, 318, 333, 340, 341, 361, 369
Bloemaerts / JvHaren - 26, 47, 56, 62, 85, 87, 89, 119, 205, 208, 209, 237, 238, 255, 258, 266, 348, 365
Bloes / JvHaren - 188
Blom / JvHaren - 343
Blommaerts / JvHaren - 11, 74, 82, 87, 90, 106, 185, 191, 205, 256, 257, 274, 286, 289, 300, 302, 318, 385
Bo.. / JvHaren - 65
Bocx / JvHaren - 208, 246, 378
Bodaff van / JvHaren - 60, 63, 69, 79, 194, 234, 285, 305, 309-311, 314, 315, 324, 349, 374
Bodtbijl / JvHaren - 85, 118, 120, 331
Boeckel van / JvHaren - 207
Boeckelwaert van / JvHaren - 328
Boeckeman / JvHaren - 349
Boeckemans / JvHaren - 71
Boeij / JvHaren - 38, 233, 301
Boeijmans / JvHaren - 147, 352
Boeijmeer / JvHaren - 306
Boeijmer van / JvHaren - 129, 130
Boemans / JvHaren - 102, 106, 146, 149-151, 185, 211, 229, 257, 291, 296, 319, 322, 346, 361, 362, 369, 372
Boenders / JvHaren - 216
Boer de / JvHaren - 278, 330
Boer den / JvHaren - 364
Boerbergh / JvHaren - 67, 193, 195, 196, 232, 305, 306, 310, 314, 315, 324, 329
Boercom van / JvHaren - 101
Boeren / JvHaren - 214
Boerenjongen / JvHaren - 138
Boesdonck / JvHaren - 45
Bogaerts / JvHaren - 72, 216, 351
Boij / JvHaren - 316
Bokenaer / JvHaren - 130
Boldeleijer / JvHaren - 355
Bols / JvHaren - 70, 71
Bomans / JvHaren - 115
Bommans / JvHaren - 208
Bommel van / JvHaren - 349
Bonckelwaert / JvHaren - 191
Bonckelwaert van / JvHaren - 51
Bonnecrooij / JvHaren - 103, 105, 186, 225, 254, 310
Bons / JvHaren - 111, 375
Bont de / JvHaren - 111, 112, 156, 374
Boodtsgesel / JvHaren - 209
Boolen / JvHaren - 133
Boom / JvHaren - 157, 160, 340
Boomaers / JvHaren - 158
Boomans / JvHaren - 137, 251
Boomart / JvHaren - 345
Boomgaert / JvHaren - 142, 184
Booms / JvHaren - 50, 57, 65, 145, 385
Boon / JvHaren - 164, 194, 250, 295
Boons / JvHaren - 203
Boot / JvHaren - 87, 98, 247, 325
Booten / JvHaren - 89, 240
Borchmans / JvHaren - 184
Borchvliet / JvHaren - 64
Borckhom van / JvHaren - 165
Borgemeester & Regeerders van Odb / JvHaren - 299
Borgemeester & Schepenen van Odb / JvHaren - 384
Borgemeester & Schepenen van Zegge / JvHaren - 225
Borgemeester Schepenen & Gemeintemannen van Odb / JvHaren - 203
Borgemeester Schepenen & Regeerders van Odb / JvHaren - 277, 289
Borgemeester Schepenen & Regeerders van Zegge / JvHaren - 322
Borgemeesters Schepenen & Regeerders van Odb / JvHaren - 294
Borgemeesters Schepenen & Regeerders van Odb & Hvn / JvHaren - 279
Borgemeesters Schepenen van Odb / JvHaren - 279
Borgen / JvHaren - 117
Borger / JvHaren - 344
Borgers / JvHaren - 140
Borremans / JvHaren - 126
Borsacker / JvHaren - 12
Bos / JvHaren - 83, 283, 288, 296
Bosbeeck / JvHaren - 164
Bosch / JvHaren - 17, 22, 44, 57, 66, 69, 76, 91, 93, 98, 99, 126, 127, 129, 131, 133, 134, 141, 164, 167, 171, 175, 178, 179, 196, 202, 206, 208, 227, 242, 247, 251, 268, 278, 294, 306, 307, 309, 325, 337, 350, 352, 354, 360, 364, 367
Bosch du / JvHaren - 197
Bosch van den / JvHaren - 266
Boschvelt / JvHaren - 188
Bosheijden van / JvHaren - 197
Bosschers / JvHaren - 36, 67, 73, 112, 181, 373
Bot de / JvHaren - 338
Boter de / JvHaren - 183
Both de / JvHaren - 131
Bouchorst van / JvHaren - 198
Boudewijns / JvHaren - 345, 352
Boudous de / JvHaren - 200
Bouwens / JvHaren - 22, 23, 29, 32, 34, 85, 124, 181, 198, 319, 331, 339, 376
Bouwensen / JvHaren - 159
Bouwman / JvHaren - 103, 255
Boxmeer / JvHaren - 192
Boxtel van / JvHaren - 44, 151, 296, 297, 351
Braber / JvHaren - 141, 148, 251, 257, 293, 294, 347, 348
Braber den / JvHaren - 313
Brabers / JvHaren - 54, 59-61, 66, 68, 70, 74, 80, 101, 104, 107, 110-113, 145, 154, 156, 181, 184, 188, 190, 192, 194, 209, 215, 216, 232, 253, 257-259, 279, 293, 296, 298, 303, 305, 307, 311, 313, 322, 353, 362, 383
Brackhooft / JvHaren - 332
Braets / JvHaren - 187
Branndijser / JvHaren - 207
Brant / JvHaren - 78, 233, 326
Brant van den / JvHaren - 339
Brants / JvHaren - 231
Brechten / JvHaren - 384
Breda / JvHaren - 39, 130, 133, 134, 138, 164, 166, 208, 256, 259, 368
Breda van / JvHaren - 29, 52, 58, 60, 177, 202, 223, 250
Breijel / JvHaren - 149
Breugel van / JvHaren - 255
Breusegem van / JvHaren - 160, 207
Brienen Manson / JvHaren - 190
Brockaet / JvHaren - 174, 176
Brocken / JvHaren - 373
Broeck van den / JvHaren - 40, 115, 130, 133, 166, 169, 186, 279, 325, 368
Broeck van der / JvHaren - 166
Broer / JvHaren - 59, 60, 68, 72, 307, 332, 375
Broeren / JvHaren - 187
Broomes / JvHaren - 292
Brouwaerts / JvHaren - 200
Brouweerts / JvHaren - 308
Brouwer / JvHaren - 171, 180, 222, 368, 373
Brouwer de / JvHaren - 143, 262, 277
Brouwer den / JvHaren - 170, 266
Brouwers / JvHaren - 95, 104, 145, 200, 232, 358, 368
Brouwersgast / JvHaren - 222
Brouwershaven / JvHaren - 301
Brouwerts / JvHaren - 140, 143, 172, 201, 223, 228, 294, 352, 371
Brouwster de / JvHaren - 367
Brue / JvHaren - 232
Bruel van / JvHaren - 37, 258, 373
Bruijn de / JvHaren - 22, 40, 48, 67, 69, 102, 110, 126, 168, 193, 200, 203, 210, 213, 218, 225, 233, 250, 254, 255, 272, 279, 280, 293, 320, 324, 328, 346, 350, 351, 354, 385
Bruijninghs / JvHaren - 211
Bruijns / JvHaren - 279
Bruin de / JvHaren - 231
Brule van / JvHaren - 55
Bueren van / JvHaren - 183
Buijcx / JvHaren - 232, 338
Buijs / JvHaren - 11, 15, 18, 19, 26, 33-36, 46, 50, 53, 57- 59, 61, 65, 66, 71, 77, 78, 98, 100, 103, 105, 106, 109, 129, 130, 134, 137, 139, 141, 146, 150, 154-156, 166, 168, 181, 184, 187, 189, 196, 202, 210, 213, 214, 217, 228, 229, 248, 256, 258, 265, 268, 275, 276, 282, 292, 307, 313, 318, 329, 332, 339, 340, 347, 349, 352, 357, 358, 360, 362, 367, 369, 381
Buijsen / JvHaren - 25, 91, 92, 147, 210, 236, 335
Burch van der / JvHaren - 384
Burchgraeff / JvHaren - 181
Burchvliet / JvHaren - 307
Burckom van / JvHaren - 188
Burckum van / JvHaren - 194
Burcom van / JvHaren - 130
Burger / JvHaren - 331
Burgers / JvHaren - 331
Bus / JvHaren - 296, 376


Cabbeljauw / JvHaren - 27, 118, 126
Cadt van / JvHaren - 82, 331
Caem van / JvHaren - 58, 139
Caertsteecker / JvHaren - 196
Calis / JvHaren - 56
Camp van de / JvHaren - 203
Campenhout van / JvHaren - 52, 53, 55, 63, 64, 68, 73, 186, 324
Canter / JvHaren - 60
Canters / JvHaren - 63
Capion / JvHaren - 176
Capiteijns / JvHaren - 137
Capoen / JvHaren - 21, 351, 382
Cappello / JvHaren - 156
Cardijn / JvHaren - 117, 118, 126
Carels / JvHaren - 37
Carp / JvHaren - 346
Carpincx / JvHaren - 273
Carpnincx / JvHaren - 230
Cartouw / JvHaren - 84
Cas / JvHaren - 69, 354
Casenbroot / JvHaren - 330
Castiels / JvHaren - 269
Castilien van / JvHaren - 348
Cat / JvHaren - 53
Cat de / JvHaren - 56, 69
Cat van / JvHaren - 93, 138
Catman / JvHaren - 90, 95
Catmans / JvHaren - 84, 85, 88, 96, 135, 139, 142, 144, 155, 188, 206-208, 239, 245, 253, 265, 268, 271, 279, 289, 338, 352, 358, 360, 364
Cave de la / JvHaren - 65
Cerstens / JvHaren - 74, 315
Cesaers / JvHaren - 47, 291
Cesars / JvHaren - 31, 145, 208, 212, 225, 226, 277, 279, 282, 324, 346, 347
Ceulemans / JvHaren - 20, 83, 89, 105, 118, 124, 126, 128, 132, 136, 138, 146, 149, 152, 164, 243, 245, 247, 248, 264, 296, 319, 339, 357, 359, 366-368, 376, 378
Ceulen van / JvHaren - 231, 240, 266, 385
Ceurlinck / JvHaren - 65
Cevelaers / JvHaren - 343
Chaem van / JvHaren - 128, 325, 367
Chinckelen? van / JvHaren - 28
Christiaens / JvHaren - 356, 378
Christiaensen / JvHaren - 12, 218, 219, 266, 285
Christiaenssen / JvHaren - 268, 376
Claes / JvHaren - 210
Claesen / JvHaren - 28, 36, 42, 95, 103
Claessen / JvHaren - 13, 14, 16, 17, 24, 41, 45-48, 50, 51, 55, 62, 83, 90, 91, 93, 105, 111, 115, 117, 121, 122, 124, 128, 134, 145, 150, 162, 164, 169-171, 176, 194, 196, 201, 212, 242, 248, 250, 258, 263, 265-268, 270, 283, 288, 298, 303, 304, 308, 316, 318, 327, 330, 336, 339, 357, 367, 368, 372, 376, 378
Claessens / JvHaren - 41, 356
Clainwaert / JvHaren - 288
Clareijs / JvHaren - 207
Clarijs / JvHaren - 246
Claske van Ste Bernaerts / JvHaren - 130
Clauwaert / JvHaren - 132, 304
Clauwaerts / JvHaren - 93
Clauwers / JvHaren - 147
Clauwert / JvHaren - 99, 171, 209, 251, 280, 363, 370
Cleeff van / JvHaren - 14, 196
Cleijn / JvHaren - 264
Cleijnders / JvHaren - 256
Cleijndert / JvHaren - 130, 167, 251
Cleijnen / JvHaren - 74, 177, 201
Cleijs / JvHaren - 28, 36, 143, 144
Clep / JvHaren - 115, 291, 292
Clerck / JvHaren - 239
Clerck de / JvHaren - 114, 162, 262, 317, 335, 338, 349, 371, 377
Clercken / JvHaren - 40
Clercq / JvHaren - 224
Clercq de / JvHaren - 18, 43, 46, 48, 57, 63, 158, 161, 166, 171, 172, 207, 210, 227, 232, 238, 240, 264, 280, 300, 318, 320, 341
Cleroij / JvHaren - 247
Clincken / JvHaren - 210
Clinckman / JvHaren - 276
Cloecken / JvHaren - 18, 290, 338
Cloeps / JvHaren - 229
Clooster van Ste Bernaerts / JvHaren - 227, 274
Clooster van Ste Bernaerts aan de Schelde / JvHaren - 321, 325
Clopper de / JvHaren - 353
Clops / JvHaren - 270
Cluts / JvHaren - 44, 56, 67, 187, 188, 309
Cobbout / JvHaren - 20
Cock / JvHaren - 122, 123, 129, 244, 263, 266, 276, 356
Cocks / JvHaren - 167
Cockx / JvHaren - 54, 55
Cocx / JvHaren - 55, 61, 66, 69-74, 77, 111, 154, 156, 193, 195, 196, 207, 216, 312, 313, 315, 327, 354
Codevaert / JvHaren - 130
Coeckelberch van / JvHaren - 201
Coenen / JvHaren - 118, 131, 159, 163, 166, 265, 359
Coenraets / JvHaren - 212
Coesaert / JvHaren - 218
Coetsen / JvHaren - 167
Coevoet / JvHaren - 48, 80, 93, 140, 168, 177, 208, 272, 293, 328, 367
Coevoets / JvHaren - 14, 17, 121, 123, 126, 168, 250, 314, 365, 368
Cokus / JvHaren - 82
Colis / JvHaren - 111, 230
Collegie van Schepenen van Hvn / JvHaren - 231, 385
Collick van den / JvHaren - 196
Colonia de / JvHaren - 32, 38, 59, 81, 83, 90, 93, 102- 104, 118, 121, 124, 134, 141, 143, 153, 156, 157, 160, 162, 164, 166, 169, 171, 180, 190, 198, 200, 202, 209, 214, 217, 219, 220, 222, 229, 230, 234, 254, 261-263, 266, 268, 272, 273, 276, 277, 279, 280, 285, 288, 289, 292, 298, 304, 306, 307, 309, 310, 315, 318, 323, 324, 326, 329, 337, 339, 343, 363, 365, 370, 372, 374, 381
Colus / JvHaren - 81, 115, 205, 236, 313, 318, 331, 334
Comans / JvHaren - 156
Commeren / JvHaren - 21, 33, 96, 97, 276
Commers / JvHaren - 35, 281
Commertsen / JvHaren - 109
Commissaris / JvHaren - 60
Compte le / JvHaren - 180, 211
Coninck de / JvHaren - 195
Conincx / JvHaren - 70, 74, 187, 295
Conincx Impost tot Ett / JvHaren - 269
Coningh / JvHaren - 290
Conventie van’t Klooster van Ste Bernaerts / JvHaren - 221
Convooijmeester & Controleurs van Stb / JvHaren - 349
Coolen / JvHaren - 15
Cools / JvHaren - 12, 49, 51, 83, 117, 122, 125, 139, 155, 167, 171, 207, 218, 236, 246, 253, 254, 261, 267, 314, 321, 337, 341, 379
Coomans / JvHaren - 81, 195, 198, 227
Coorencooper / JvHaren - 361
Coosman / JvHaren - 201
Cooten / JvHaren - 358
Copall / JvHaren - 166, 211, 314
Coppens / JvHaren - 177, 251
Cordijn / JvHaren - 226
Corencooper / JvHaren - 194, 232, 356
Corenkooper / JvHaren - 228
Cornelij / JvHaren - 76, 247, 321
Cornelis / JvHaren - 11, 27, 66
Cornelissen / JvHaren - 12-17, 19-21, 23, 25, 26, 28, 32, 34-39, 42-45, 49, 50, 53, 55, 59, 60, 62, 64, 65, 70, 73, 78, 84, 86, 90-92, 94-96, 99-103, 106, 107, 112, 114-116, 118, 121, 122, 124, 128, 131-133, 135, 140-143, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 157, 161- 168, 174, 175, 177, 179, 181, 182, 190, 191, 199-201, 211, 218, 221, 226, 227, 232, 236, 239, 241-245, 247, 249, 251-255, 257, 260-263, 266, 268, 272, 274, 278-280, 282- 286, 288, 294-296, 299, 300, 302, 304, 310, 313, 314, 317-322, 331, 333, 336, 337, 340-342, 344-346, 348, 353, 356, 357, 359, 365, 366, 376, 378, 379, 382
Corput / JvHaren - 291
Corsters / JvHaren - 247, 274
Corstiaens / JvHaren - 25
Corstiaensen / JvHaren - 26, 28, 36, 64, 86, 132, 270, 300, 310
Corteels / JvHaren - 27, 333
Cortenels / JvHaren - 24
Cortou / JvHaren - 264, 366
Cortouw / JvHaren - 14, 81, 82, 89, 91, 124, 158, 206, 238, 337, 365, 366, 376
Costermans / JvHaren - 34, 301
Costers / JvHaren - 241-243
Costilie de / JvHaren - 152
Coter de / JvHaren - 52, 148
Cotere de / JvHaren - 143, 149, 363, 370
Coters / JvHaren - 383
Cottingh / JvHaren - 211
Coutenier / JvHaren - 193
Couteren van / JvHaren - 196
Couton van / JvHaren - 191
Couwenbergh van den / JvHaren - 171
Cox / JvHaren - 352
Cranck / JvHaren - 297
Cras / JvHaren - 109
Creecke van der / JvHaren - 39, 48, 187, 195, 202, 214, 215, 257, 347, 383
Cremers / JvHaren - 159, 160
Crijnen / JvHaren - 15, 21, 28, 39, 54, 60, 73, 74, 76, 95, 101, 123, 127, 128, 130, 137, 143, 149, 152, 153, 156, 158, 187-189, 191, 192, 203, 206, 211-213, 233, 243, 244, 246, 248, 250, 254, 265, 270, 278, 281, 285, 294, 299, 302, 303, 305, 309, 311, 313, 322, 333, 339, 341, 348, 350-352, 358, 360, 363, 366, 367, 369, 383
Crijns / JvHaren - 78
Crijnsen / JvHaren - 142
Crijnssen / JvHaren - 126, 138, 277
Crillaers / JvHaren - 186
Crillaert / JvHaren - 183
Crol / JvHaren - 233, 322, 383
Croock / JvHaren - 148
Cruijbeeck van / JvHaren - 162
Cruijslander / JvHaren - 251
Cruijslant van’t / JvHaren - 198
Cuijper / JvHaren - 20, 21, 87, 90, 92, 94-96, 98, 102, 103, 114, 122, 123, 132, 153, 155, 165, 170, 187, 217, 247, 254, 256, 264-268, 274, 280, 292, 307, 309, 314, 320, 338, 355-357, 361, 378
Cuijper de / JvHaren - 67, 142, 376, 384
Cuijpers / JvHaren - 36, 37, 66, 67, 74, 111, 123, 131, 133, 144, 152, 156, 159, 168, 169, 177, 192, 193, 212, 223, 276, 302, 326, 338, 351, 356, 359, 366, 373
Curp / JvHaren - 369


Daelen van / JvHaren - 153
Daemen / JvHaren - 120, 237
Daenen / JvHaren - 331
Dalen van / JvHaren - 318
Dam / JvHaren - 11, 75, 93, 106, 127, 132, 146, 199, 239, 240, 255, 269, 278, 285, 286, 320, 322, 343, 357, 362, 368, 381, 383
Damen / JvHaren - 177, 181
Damme van / JvHaren - 301, 384
Dams / JvHaren - 13, 121, 126
Danen / JvHaren - 22, 37, 140, 289
Daniels / JvHaren - 83, 113, 178, 181, 201, 209, 232, 240, 286, 359, 366, 370, 371
Davidts / JvHaren - 17, 357, 378
Decker / JvHaren - 25, 147, 241, 246, 281, 376
Decker de / JvHaren - 201
Deckers / JvHaren - 80, 124, 130, 137, 141, 143, 152, 226, 244, 250, 252, 254, 284, 288, 300, 333, 371
Demans / JvHaren - 269, 273
Denijsen / JvHaren - 32
Denijssen / JvHaren - 236
Denis / JvHaren - 21, 85, 87, 88, 351
Denissen / JvHaren - 38, 39, 70, 84, 115, 148, 176, 237, 240, 251, 260, 335
Despomereuaux / JvHaren - 201
Deurens / JvHaren - 98
Diaconie Armen van Odb / JvHaren - 47
Diaconie Armen van Stb / JvHaren - 45
Dickbil / JvHaren - 247
Dickepap / JvHaren - 248
Dielen / JvHaren - 44, 59, 176, 199, 211, 287
Dielenbeeck van / JvHaren - 107, 109
Dielis / JvHaren - 269
Dielisen / JvHaren - 48
Dielissen / JvHaren - 26, 42, 85, 113, 115, 118, 120, 139, 157, 209, 228, 252, 294, 296, 300, 336
Diemen / JvHaren - 14
Diepenbeeck van / JvHaren - 27, 44, 72, 101, 103, 105-109, 112, 113, 143, 149, 185- 192, 224, 225, 307, 343, 372, 374, 381
Diercken / JvHaren - 23, 213, 347
Diercx / JvHaren - 286
Diercxen / JvHaren - 164, 340, 362
Diericken / JvHaren - 19
Diericx / JvHaren - 18, 243, 252, 262, 272
Diericxen / JvHaren - 18, 25, 26, 41, 93, 94, 99, 146, 152, 222, 225, 227, 250, 276, 320, 345, 369, 370
Diericxen vd Vijfeijcken / JvHaren - 210
Diert / JvHaren - 158
Diesen van / JvHaren - 242
Diessen van / JvHaren - 266
Dijck / JvHaren - 315
Dijck van / JvHaren - 13, 14, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 38, 42, 46, 49, 52, 54, 60, 104, 110, 151, 154, 175, 181, 182, 189, 201, 212, 215, 243, 246, 257, 284, 286, 296, 307, 323, 329, 333, 346, 347, 354, 381
Dijcker / JvHaren - 41, 308, 347, 372
Dijckers / JvHaren - 332
Dijckgraeff & Heemrade van Boeregors / JvHaren - 225
Dijckman / JvHaren - 384
Dijckmans / JvHaren - 81, 82, 84, 85, 88, 116, 125, 127, 132, 161, 165, 219, 261
Dijcx / JvHaren - 222, 269
Dijkgraaf & Gezworenen vd Oude & Nieuwe Lande van Odb / JvHaren - 217
Dijkgraaf & Gezworenen vd Polder / JvHaren - 329
Dijricxen / JvHaren - 357
Dijrven / JvHaren - 15, 24, 193, 301
Dijtlof / JvHaren - 191
Dingemans / JvHaren - 122, 126, 128, 227, 318
Dinghbanck van OdG / JvHaren - 223
Dinghmans / JvHaren - 20, 51, 93, 138, 168, 284, 352, 361, 368, 380
Dingman / JvHaren - 131
Dingmans / JvHaren - 18, 123, 206, 220
Dionijssen / JvHaren - 61
Dircken / JvHaren - 47, 190, 308
Dirckx / JvHaren - 64
Dircxen / JvHaren - 105, 136, 151, 212, 261
Diricxen / JvHaren - 139
Diriens / JvHaren - 262
Dirven / JvHaren - 27, 37, 133, 162, 166, 179, 192, 349, 381
Dobbelaer / JvHaren - 51
Dobbelaers / JvHaren - 36
Doelman / JvHaren - 24, 248
Doers / JvHaren - 300
Does / JvHaren - 234
Domborch van / JvHaren - 290
Domborgh van / JvHaren - 281
Domen / JvHaren - 325, 383
Domis / JvHaren - 145
Domissen / JvHaren - 124, 143, 275
Domus / JvHaren - 147, 290, 378
Donck van der / JvHaren - 11, 74, 90, 189, 256, 264
Donckers / JvHaren - 31, 49, 188, 189, 191
Doncq van der / JvHaren - 153, 274
Doncquers / JvHaren - 192
Doncquiers / JvHaren - 186
Dongen van / JvHaren - 251, 311, 312
Doormael van / JvHaren - 43, 91-93, 121, 124, 125, 127, 128, 132, 135, 136, 138, 207, 241, 246-249, 253, 261, 268, 274, 338, 357, 358, 360, 363, 366, 367, 371, 373, 378
Doormaelen van / JvHaren - 39, 44, 55, 66, 91, 94, 100-102, 126, 146, 152, 178, 185,
210, 216, 233, 281, 286, 310, 337, 340, 342, 347, 371
Doornewijck van / JvHaren - 173, 229, 370
Doornick / JvHaren - 372
Doornick van / JvHaren - 88, 96
Dopper den / JvHaren - 158
Doren / JvHaren - 211
Doren van / JvHaren - 35, 80, 195, 212, 303, 353
Doren van den / JvHaren - 225
Dorens / JvHaren - 61, 62, 149, 194, 244, 272, 350
Dorp van / JvHaren - 229
Dorst van / JvHaren - 42, 94, 125, 171, 274
Dorsten van / JvHaren - 92, 126
Dorville / JvHaren - 211
Dorville de / JvHaren - 180
Doubleth / JvHaren - 158
Dresseler / JvHaren - 76, 96, 97
Driel van / JvHaren - 76, 104, 136, 154, 183, 184, 229, 288, 298, 322, 342, 343, 350, 373
Dries van den / JvHaren - 34, 192, 312, 315, 326, 375, 382
Driesch van den / JvHaren - 302, 309
Driessen / JvHaren - 36, 268
Drinckvelt / JvHaren - 133
Droenen / JvHaren - 29, 32, 65, 69, 197
Drossaard & Schepenen van Odb / JvHaren - 217
Drossaard Borgemeester Schepenen & Gemeentemannen van Odb / JvHaren - 227
Drossaard Schepenen & Regeerders van Odb / JvHaren - 219
Drossaard Schouteth Schepenen & Secretaris van Hvn / JvHaren - 168
Dubbels / JvHaren - 196
Duijsentgulden / JvHaren - 114, 174, 218
Duijts / JvHaren - 154, 325
Duls / JvHaren - 235
Dunghen van / JvHaren - 259
Dusse / JvHaren - 200
Duverde / JvHaren - 328


Eckeren van / JvHaren - 262
Edel Mogende Rade van State in sGh / JvHaren - 201
Edele Gerechte van BoZ / JvHaren - 173
Edele Gerechte van Grk / JvHaren - 193
Edele Heren Wethouders van Rdm / JvHaren - 169
Edele Hoog Mogende Staten der Graeffelijckse van Zeeland / JvHaren - 176
Edele Hove van Brabant in sGh / JvHaren - 168
Edele Kerckeraet van Odb / JvHaren - 323
Edele Leenhove van BoZ / JvHaren - 162, 165, 170, 172, 177-179, 182, 183, 185, 199, 220
Edele Magistraat van Odb / JvHaren - 203
Edele Mogende Rade van Brabant in sGh / JvHaren - 192, 233, 347, 351
Edele Mogende Rade van State / JvHaren - 175, 176, 307
Edele Mogende Rade van State in sGh / JvHaren - 305, 306
Edele Mogende Rade van Staten / JvHaren - 232
Edele Mogende Raden van State der Verenigde Nederlanden / JvHaren - 228
Edele Mogende Raden van Staten in sGh / JvHaren - 176
Edele Rade & Leenhove van Brabant in sGh / JvHaren - 196
Edele Rade van Brabant / JvHaren - 384
Edele Rade van Brabant in sGh / JvHaren - 158, 180, 183, 188, 193-195, 198, 199, 217-219, 224, 229, 234, 372
Eeckelen van / JvHaren - 51, 56, 59, 62, 63, 69, 71, 72, 75, 77, 83, 96, 100, 102, 103, 108, 112, 117, 119, 120, 125, 129-131, 133, 134, 136, 140-142, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 193-195, 198, 199, 203, 205, 210, 211, 216, 217, 224, 227, 229, 231, 232, 236-239, 241-246, 248-251, 253-255, 259, 262, 263, 273, 276, 278, 282- 284, 287, 288, 291-293, 296, 299, 301, 303, 304, 309, 315-317, 322, 327, 331, 333, 334, 336, 342, 344-346, 350-352, 361, 363-365, 367- 370, 372, 374, 379, 382, 385
Eede van / JvHaren - 148
Eeltgens / JvHaren - 380
Eeltkens / JvHaren - 163
Eemans / JvHaren - 33, 50, 231, 385
Eerckelmans / JvHaren - 283
Eerde van / JvHaren - 253
Eerde van den / JvHaren - 253
Eersel van / JvHaren - 24, 59, 74, 182, 190-192, 194, 204, 282, 285, 313, 382
Eerssel van / JvHaren - 72, 80, 104, 111, 144, 214, 316, 345, 347, 350
Eerstel van / JvHaren - 74
Eestermans / JvHaren - 58, 149
Eeverts / JvHaren - 241
Egidij / JvHaren - 74, 305
Egidius / JvHaren - 190
Egoms / JvHaren - 325
Eijck / JvHaren - 91
Eijck van de / JvHaren - 288
Eijck van der / JvHaren - 82, 112, 113, 372
Eijckbergh / JvHaren - 234
Eijcx / JvHaren - 214, 314
Eijgenaers / JvHaren - 24, 31, 33, 40, 54, 57, 58, 79, 346, 347
Eijl van / JvHaren - 182
Eijnde / JvHaren - 155
Eijnde van den / JvHaren - 30, 32, 33, 37, 42, 45, 67, 73, 115, 123, 132, 143, 146, 150, 152, 153, 164, 182, 201, 212, 216, 219, 224, 230, 236, 237, 242, 244, 254, 257, 262, 266, 267, 273, 282, 283, 297, 318, 323, 324, 331, 357, 359, 366, 370
Eijssel van / JvHaren - 168, 346
Elderen van / JvHaren - 244
Elsen van / JvHaren - 313
Elsen van den / JvHaren - 313
Elsenaer / JvHaren - 321
Elshout van de / JvHaren - 64, 289
Elshout van den / JvHaren - 38, 79, 102, 104, 185, 201, 226, 298, 303, 311, 312, 374
Elssen van den / JvHaren - 50
Embrechts / JvHaren - 14, 48, 57, 100, 274
Embrechtsen / JvHaren - 238
Emmens / JvHaren - 24
Engelen / JvHaren - 32, 34, 35, 40, 68, 74, 113, 130- 132, 169, 227, 228, 296, 312
Engels / JvHaren - 286, 381
Engelsen / JvHaren - 110, 245, 322, 352
Engelsman / JvHaren - 161, 239, 285, 343
Enochs / JvHaren - 336
Erck van / JvHaren - 38
Esens van / JvHaren - 18
Estrix / JvHaren - 31, 252
Etten van / JvHaren - 15, 27, 30, 33, 37, 40, 41, 45, 47- 51, 57, 59, 62, 63, 79, 95, 104, 105, 108, 110, 113, 124, 127, 131, 132, 134, 151, 155, 181, 187, 190, 210, 268, 289, 293, 295, 299, 307, 308, 311, 322, 324, 333, 350, 359, 381, 383
Evens / JvHaren - 99
Everaerden / JvHaren - 260
Everden / JvHaren - 25, 47, 203, 230, 374
Everden van / JvHaren - 202
Everts / JvHaren - 223, 314
Evertsen / JvHaren - 122, 139, 150, 178, 183, 314, 336, 339, 340, 376


Faes / JvHaren - 112, 252, 353
Faesen / JvHaren - 105, 125, 263, 274
Faessen / JvHaren - 13, 28, 30, 35, 119, 132, 147, 161, 162, 213, 231, 299, 303, 314, 323
Faessens / JvHaren - 213
Fasseur / JvHaren - 320
Federicx / JvHaren - 84
Fessen / JvHaren - 333
Fieren / JvHaren - 302, 325
Fiers / JvHaren - 146, 362, 369
Fijen / JvHaren - 157, 335
Fijns / JvHaren - 166
Floren / JvHaren - 34
Floris / JvHaren - 190
Fraeij de / JvHaren - 180
Fraije de / JvHaren - 211
Franchoijs / JvHaren - 18, 44, 88, 91, 93, 96, 101-105, 125, 131, 134, 138, 139, 141, 145, 147, 149, 152, 153, 169, 181, 185, 247, 249, 251-253, 255, 264, 266, 274, 300-304, 321, 340-343, 347, 357, 363, 364, 370, 376
Francken / JvHaren - 195
Francques / JvHaren - 383
Frans / JvHaren - 20
Franssen / JvHaren - 14, 20, 28, 36-38, 41, 45, 50, 52, 55, 57, 61, 74, 76, 82, 94, 97, 98, 100, 102, 105, 106, 112, 116, 120, 122, 123, 127, 134, 140, 142, 144, 149, 150, 153, 157, 160, 164, 171, 174, 176, 184, 206, 207, 215, 220, 230, 232, 233, 238, 247, 249, 269- 271, 273, 276, 281, 284, 290, 302- 304, 309, 325, 330, 332, 340, 341, 344, 354, 360, 364, 368, 376, 379- 381
Fredericx / JvHaren - 87, 100, 135, 377
Fredericxen / JvHaren - 134
Fries de / JvHaren - 168
Frijters / JvHaren - 342
Frissens / JvHaren - 45
Gageldonck van / JvHaren - 78, 304
Gast / JvHaren - 180, 213
Gastel van / JvHaren - 287
Gastelaer / JvHaren - 13, 60, 71, 86, 95, 114, 122, 165, 203, 211, 213, 214, 257, 261, 275, 287, 305, 317, 318, 323, 355, 356, 372, 376, 382
Gastelaers / JvHaren - 33, 65, 271, 358, 365, 377
Gauwkens / JvHaren - 208
Gedelegeerde Rechters tot BoZ / JvHaren - 187
Geelincx / JvHaren - 171
Geene / JvHaren - 28, 30, 226
Geenen / JvHaren - 24, 27, 104, 139, 161, 167, 175, 222, 224, 268, 277, 337, 346, 368, 381
Geens / JvHaren - 172, 270, 272
Geeraertsen / JvHaren - 236
Geerden / JvHaren - 278, 285
Geerits / JvHaren - 12, 21, 22, 24, 27, 37, 38, 50, 84, 92, 97, 109, 266, 286, 316, 319, 322, 344, 358, 376
Geeritsen / JvHaren - 12-14, 18, 32, 56, 57, 69, 77, 80, 82, 83, 85, 86, 97, 104-106, 114, 119, 121, 125, 127, 129, 130, 137, 152, 157, 159, 161, 178, 182, 199, 217, 218, 236-239, 247, 249, 254, 255, 260, 261, 270, 285, 287, 288, 296-298, 316-318, 328, 353, 355, 356, 365
Geeritssen / JvHaren - 94
Geffen van / JvHaren - 263
Gehele Consumptie over Zegge / JvHaren - 322
Gelder van / JvHaren - 197, 324
Geldrop van / JvHaren - 120, 240, 336
Geleijn / JvHaren - 173, 227
Geleijns / JvHaren - 314, 353
Geleijnsen / JvHaren - 25, 150, 219, 275, 283, 323
Gemaal van Odb / JvHaren - 283
Gemeentemannen van Hvn / JvHaren - 231
Gemeijne Gildebroeders van Stb / JvHaren - 324
Gemene Huijsarmen van Stb / JvHaren - 23
Gemene Schippers van Odb / JvHaren - 198, 236, 355
Gemert van / JvHaren - 163
Gerechte op Stb / JvHaren - 161
Gereformeerde / JvHaren - 122
Gerritsen / JvHaren - 273
Gestel van / JvHaren - 337
Gevers / JvHaren - 246
Geverts van / JvHaren - 23
Gheenen / JvHaren - 250
Gijben / JvHaren - 117
Gijsbrechts / JvHaren - 14, 16, 33-35, 81, 83, 89, 92, 101, 118, 120, 124-126, 128, 130, 132, 140, 146, 164, 167, 174, 181, 182, 186, 191, 206, 208, 209, 213, 223, 230, 243, 245, 246, 249, 253, 265, 286, 291, 293, 301, 322, 324, 327, 337, 360, 363, 366, 368, 371, 373, 378
Gijsbrechtsen / JvHaren - 89, 95, 100, 121, 126, 131, 156, 241, 246, 256, 287, 363, 368, 372
Gijsels / JvHaren - 178, 286
Gijsen / JvHaren - 136
Gijssels / JvHaren - 192
Gileijnsen / JvHaren - 225
Gillis / JvHaren - 221, 224
Gillisque / JvHaren - 12, 17, 26, 67, 73, 76, 84, 88-90, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 104, 118, 121, 122, 124, 126, 133-137, 139, 140, 142-145, 147, 152, 155, 159, 160, 164, 171, 173, 180, 183, 191, 203, 207, 209-212, 216, 226, 228, 229, 232, 240, 242, 244, 246-250, 252, 253, 261-263, 266-270, 272, 273, 275, 276, 280, 281, 283-287, 296, 300, 305, 314, 320, 327, 329, 334, 336-340, 342, 351, 352, 356, 359-361, 364, 366, 368, 377, 379, 380
Gils van / JvHaren - 57, 216
Gilse van / JvHaren - 162, 212, 214, 250, 324
Ginneken van / JvHaren - 51, 73, 92, 105, 110, 151, 193, 234, 239, 240, 312, 313, 329, 334, 351, 383
Glaudi / JvHaren - 91, 124-127, 135, 162, 265, 337, 366
Glesse / JvHaren - 76, 168
Glijndt de / JvHaren - 300
Glindt de / JvHaren - 227
Godtschalck / JvHaren - 18
Godtshuis van Ste Bernaerts aan’t Schelde / JvHaren - 229
Goedach / JvHaren - 131
Goedesoon / JvHaren - 215, 229, 231, 282, 289, 380, 381
Goedtshels / JvHaren - 220
Goeijdach / JvHaren - 115
Goeijdaegen / JvHaren - 65, 238, 270, 292, 293, 358
Goeijdagen / JvHaren - 283, 382
Goeijendach / JvHaren - 263
Goeman / JvHaren - 347
Goetsheels / JvHaren - 91
Gommeren / JvHaren - 285
Gommers / JvHaren - 66, 295
Gommersen / JvHaren - 49
Gool van / JvHaren - 50, 58, 61, 65, 66, 68, 100, 110, 196, 219, 233, 280, 288, 306, 309, 329, 347, 352, 370
Gooms / JvHaren - 331
Goorden / JvHaren - 24, 41, 61, 69, 102, 147, 161, 168, 190, 213, 259, 273, 283, 347
Goordt / JvHaren - 327
Goorle van / JvHaren - 261
Goorts / JvHaren - 125, 126, 167
Goortsen / JvHaren - 95, 100, 112, 127, 148, 152, 159, 160, 174, 190, 273, 279, 292, 296, 300, 347, 369
Goortssen / JvHaren - 285
Goossens / JvHaren - 88, 190, 275, 284, 353
Gorchums / JvHaren - 308
Gorp van / JvHaren - 27, 84, 85, 96, 118, 119, 122, 124, 130, 133, 140, 157, 161, 162, 165, 206, 242, 244, 245, 260-262, 264, 265, 273, 340, 343, 355, 356, 366, 367, 377
Gors / JvHaren - 27
Gort van / JvHaren - 129
Gouverneur / JvHaren - 63, 111, 143, 144, 155, 325, 383
Govaerden / JvHaren - 86
Govaerts / JvHaren - 22, 44, 104, 107, 109, 112, 130, 133, 139, 185, 243, 254, 287, 296, 335, 369
Govaertsen / JvHaren - 106, 109, 140, 149, 159, 373
Graeff / JvHaren - 295
Graeff de / JvHaren - 153, 332
Graeuw de / JvHaren - 305
Graff / JvHaren - 217
Grande le / JvHaren - 221
Grauw de / JvHaren - 48, 66, 138, 139, 141, 143, 156, 171, 175, 183, 202, 210, 234, 249, 282, 283, 305, 310, 311, 343, 361, 362, 368, 369
Grave Albert / JvHaren - 355
Grave van Nassau / JvHaren - 313
Greeff / JvHaren - 128, 130
Greeff de / JvHaren - 66, 247, 340
Grevenwout / JvHaren - 352
Groen / JvHaren - 183
Groen de / JvHaren - 97, 108, 143, 193, 216, 308, 333, 349, 374, 385
Groenewout / JvHaren - 66, 193, 194, 316
Groote Swijgende Brabantsche Lantholl / JvHaren - 279
Grooten / JvHaren - 14, 28, 50, 69-71, 78, 146, 154, 155, 228, 229, 286, 305, 306, 309, 324, 350, 382
Grooten den / JvHaren - 103
Grootenboer / JvHaren - 308
Gubbel / JvHaren - 127, 262
Gubben / JvHaren - 116
Gulden / JvHaren - 20, 29, 35, 38, 39, 43, 44, 67, 68, 72, 75, 88, 91, 94, 100, 103, 114, 115, 122, 128, 151, 167, 179, 199, 236, 249, 254, 270, 272, 284, 287, 299, 314, 322, 338, 339, 367


Hack van / JvHaren - 199
Haen / JvHaren - 324
Haen de / JvHaren - 87, 115, 134, 140, 146, 148, 156, 219, 227, 228, 246, 264, 278, 333
Haert / JvHaren - 77
Haert de / JvHaren - 133
Haest / JvHaren - 176
Hagen van der / JvHaren - 72
Hagenaer / JvHaren - 124, 254, 255, 258, 288, 338, 358
Hagenaers / JvHaren - 16, 58, 103, 142, 257, 287, 319, 344
Hagens / JvHaren - 23, 27, 42, 64, 112, 210, 214, 228, 236, 271, 273, 308, 309, 311, 326, 335, 344
Haghe ten / JvHaren - 347
Haghen / JvHaren - 47
Haghen ten / JvHaren - 141
Haghen van der / JvHaren - 59
Haghens / JvHaren - 111, 156, 186
Halfvat / JvHaren - 197, 200, 230
Halfvath / JvHaren - 255
Hallen / JvHaren - 55, 190
Haller / JvHaren - 62, 63, 72, 112, 186, 191, 192, 307, 313, 316, 325, 326, 354
Halterbergh / JvHaren - 70
Ham van / JvHaren - 187, 329
Hannecaert / JvHaren - 328
Hannen / JvHaren - 276
Hannicaert / JvHaren - 63
Hapert van / JvHaren - 297
Haren van / JvHaren - 26-34, 36, 37, 43, 44, 46, 59, 66, 68, 70, 77, 78, 88, 100, 104, 106, 107, 109, 132, 146, 147, 151, 152, 169, 170, 174-176, 178-183, 187, 191, 202, 208, 211, 212, 231, 232, 256, 258, 276, 286-292, 297-299, 323, 329, 333, 339, 345-347, 349, 360, 373, 380, 381, 386
Harmansen / JvHaren - 201
Havermans / JvHaren - 72, 76, 101, 103, 105-107, 149, 188, 190, 224, 225, 299, 343, 381
Hecx / JvHaren - 178
Heer van Everswaert etc / JvHaren - 343
Heerle van / JvHaren - 152, 185
Heerman / JvHaren - 166
Heermans / JvHaren - 263
Hees van / JvHaren - 194, 316
Heesteren van / JvHaren - 328
Heestermans / JvHaren - 38, 57, 250, 325, 347
Heggen van der / JvHaren - 84, 86, 88, 93, 117, 124, 127, 158, 159, 217, 220, 238, 239, 245, 264, 334, 355, 365
Heghts / JvHaren - 192
Heijcrekels / JvHaren - 165
Heijden van der / JvHaren - 71, 221, 260, 336, 371, 384
Heijdenreijck / JvHaren - 101, 170
Heijdenrich / JvHaren - 226
Heijdenrijck van / JvHaren - 371
Heijen / JvHaren - 42
Heijen van / JvHaren - 274
Heijen van der / JvHaren - 267, 268, 332
Heijkant / JvHaren - 128
Heijmans / JvHaren - 66
Heijmburcht / JvHaren - 377
Heijndricxen / JvHaren - 86
Heijnen / JvHaren - 100, 117, 122, 135, 137, 168, 238, 340, 355
Heijnis / JvHaren - 20, 298
Heijns / JvHaren - 107
Heijnsberch van / JvHaren - 95
Heijnsbergius / JvHaren - 57
Heijst van / JvHaren - 364
Heilige Geest / JvHaren - 118
Helmont van / JvHaren - 58, 90, 125
Hemsken / JvHaren - 299
Hendricksen / JvHaren - 205
Hendricx / JvHaren - 28, 32, 81, 117
Hendricxen / JvHaren - 115, 158, 213, 237, 258, 288, 319
Henlo van / JvHaren - 279
Henloo / JvHaren - 184
Henrdricxen / JvHaren - 358
Henricx / JvHaren - 12-15, 17, 19-24, 26-28, 32, 34, 35, 39, 45-47, 49, 51-54, 66, 73, 76- 78, 84, 86, 88, 89, 91-94, 111, 112, 114, 125, 129, 131, 133, 136, 141, 144, 145, 147, 150, 157, 164-167, 170-174, 176-178, 184, 185, 189, 190, 199, 205, 207, 211, 215, 220, 224, 230, 240, 241, 243, 244, 246- 249, 251-256, 258, 260, 262, 263, 268, 271, 275-277, 279-281, 283- 286, 289, 308, 322, 331, 334, 339, 341, 349, 352, 356, 360, 367, 377, 380, 382
Henricxen / JvHaren - 11, 117, 118, 122, 124, 125, 149, 157-159, 161, 177, 189, 190, 198, 214, 220, 224, 225, 227, 236, 239, 240, 242, 247, 256, 260, 261, 263, 265, 269-271, 283, 286, 289, 318, 320, 334, 335, 337, 341, 343, 356, 371, 378, 380, 381
Herck van / JvHaren - 38, 42, 110
Heren Staten / JvHaren - 318
Herentals / JvHaren - 48
Herentals van / JvHaren - 217
Herenthout van / JvHaren - 368
Hermans / JvHaren - 17, 18, 21, 25, 38, 43, 51, 76, 77, 96, 97, 109, 125-127, 129, 152, 160, 169, 175, 176, 180, 205, 225, 241, 258, 268, 270, 277, 280, 294, 296, 305, 342, 347, 356, 358, 359, 366, 373, 377, 380
Hermansen / JvHaren - 77, 116, 160, 177, 183, 300, 317, 355, 357
Herpers / JvHaren - 94-96, 99, 130, 132, 138, 140, 145, 148, 175, 207-209, 223, 244, 247, 273, 275, 284-286, 320, 359, 379, 384, 385
Hertel van / JvHaren - 39
Hertoch / JvHaren - 72, 254
Hertog van Holsteijn / JvHaren - 233
Hertsbeeck / JvHaren - 304
Hertsen / JvHaren - 224
Hesselt van / JvHaren - 16, 25, 40, 45, 48, 101, 153, 172, 187, 188, 202, 214, 226, 229, 305, 306, 309, 316, 319, 333, 342, 343, 370, 373
Heusden van / JvHaren - 182
Heusdenhout van / JvHaren - 195
Heuvel van den / JvHaren - 322, 333
Heuvele van de / JvHaren - 13, 198, 355
Heuvele van den / JvHaren - 33, 46, 217, 267
Hijland van / JvHaren - 286
Hilvarenbeeck van / JvHaren - 281, 363
Himsdael van / JvHaren - 384
Hochhanden / JvHaren - 147
Hockenberge van / JvHaren - 184
Hoeck van / JvHaren - 30, 145
Hoenderpeert / JvHaren - 91, 173
Hoetmans / JvHaren - 188
Hoevenaer / JvHaren - 335
Hoevensche Bovendoncq / JvHaren - 300
Hofmans / JvHaren - 300
Hogeloon van / JvHaren - 43, 215
Hogerloon van / JvHaren - 197
Hollander / JvHaren - 60, 61, 150, 211
Hollanders / JvHaren - 60, 73
Hoofdbancke tot Breda / JvHaren - 223
Hoofdman Dekens & Gildenbroeders van de Cusse / JvHaren - 220
Hoog Mogende Heeren Staten Generael / JvHaren - 218, 224, 229
Hoogenloon van / JvHaren - 51, 52, 54, 64, 66, 73, 110, 190, 195, 251, 352
Hoogerheijden van / JvHaren - 241
Hooghen Zollern / JvHaren - 299
Hooren / JvHaren - 282
Hoos de / JvHaren - 96
Hopmans / JvHaren - 13, 19, 20, 94, 118, 120-122, 125, 127, 128, 130, 137, 138, 148, 169, 176, 185, 210, 238, 239, 246, 250, 270, 278, 315, 320, 335, 341, 358, 359, 380
Hoppenbrouwers / JvHaren - 195, 313
Hopsen / JvHaren - 331
Hopstaecken / JvHaren - 33, 41, 50, 71, 108, 385
Hopstaken / JvHaren - 293
Hordijck van de / JvHaren - 309
Hordijck van den / JvHaren - 185, 309
Horen van / JvHaren - 24, 333
Horenbeeck / JvHaren - 325, 326
Horengeld der Stad & Lande van Zbg / JvHaren - 263
Houbraecken / JvHaren - 137
Houdt van den / JvHaren - 43, 240
Hout van den / JvHaren - 51, 150, 239, 251, 352
Houthaen van / JvHaren - 99, 250
Houthalen van / JvHaren - 317, 370
Houthen / JvHaren - 277
Hove van / JvHaren - 19, 100, 266, 367
Hoven van / JvHaren - 66
Hoven van den / JvHaren - 149, 163
Hovenier / JvHaren - 90
Hovenier den / JvHaren - 125, 126
Hoveniers / JvHaren - 366
Huijben / JvHaren - 341, 370
Huijbrechts / JvHaren - 13, 16, 20-22, 28, 30, 32, 38, 39, 42, 45-49, 51, 52, 54, 61, 62, 78- 80, 90, 99, 101, 105, 108-111, 122, 136, 143, 149, 156, 162, 171, 177, 183, 188, 191, 210, 215, 219, 222, 225, 228, 242, 257, 258, 261, 264, 265, 270, 274, 276, 284, 288, 302, 309, 311, 315, 324, 333, 342, 347, 350, 357, 370, 371, 375, 381
Huijbrechtsen / JvHaren - 14, 15, 17, 53, 54, 123, 161, 196, 198, 203, 219, 220, 227, 233, 244, 248, 272, 287, 294, 345
Huijgen / JvHaren - 202
Huijgens / JvHaren - 192
Huijmans / JvHaren - 78, 204, 325
Huijsarmen van Odb / JvHaren - 52, 56
Huijsen van / JvHaren - 50, 202, 258
Huijshouder / JvHaren - 92, 130
Huijsman / JvHaren - 47, 58, 351
Huijsmans / JvHaren - 50, 62, 112, 328
Hulegorden van / JvHaren - 86
Hulpen van der / JvHaren - 57, 89, 102, 125, 127, 133- 135, 146, 163, 182, 183, 220, 232, 273, 275, 280, 283, 292, 306, 309, 366
Hulshove / JvHaren - 163
Hulst van der / JvHaren - 146
Hulsthout van / JvHaren - 253
Hulstman / JvHaren - 327
Hult van der / JvHaren - 17, 22, 29, 32, 65, 69, 76, 89, 104, 115, 122-124, 127, 134, 136, 141, 144, 153, 162, 165, 177, 178, 181, 182, 198, 206, 209, 220, 228, 230, 236, 240, 244, 260, 273, 276, 283, 305, 317, 318, 323, 355, 369, 372, 377, 381
Hulten van der / JvHaren - 228
Huninga van Oostwolt / JvHaren - 188


Iersel van / JvHaren - 37, 144, 161, 163, 183, 212, 256, 288, 289, 296, 333
Ierssel van / JvHaren - 32, 215, 279, 304
Ierssen / JvHaren - 58
Ievens / JvHaren - 68
IJsbrandt / JvHaren - 384
IJsbrants / JvHaren - 252
Immerseel van / JvHaren - 222
Impost op de Bieren / JvHaren - 300
Impost op de Bieren etc van Odb / JvHaren - 173
Impost op de Bieren Gemael etc van Hvn / JvHaren - 226
Impost op de Bieren over Gastel / JvHaren - 294
Impost op de Bieren over Odb / JvHaren - 296, 297, 301
Impost op de Bieren over OdG / JvHaren - 296
Impost op de Bieren Wijnen Gemael etc van Hvn / JvHaren - 226
Impost op de Tabak / JvHaren - 306
Impost op de Wijnen & Bieren van Odb / JvHaren - 228, 372
Impost op de Wijnen & Bieren van SMp / JvHaren - 227
Impost op’t Gemaal over Odb / JvHaren - 182, 232, 288, 289, 294, 296
Impost op’t Gemaal over Odb & SMp / JvHaren - 285
Impost op’t Gemaal van Odb / JvHaren - 175, 282
Impost op’t Tabak / JvHaren - 324
Impost van’t Bestiael over het Quartier van Odb / JvHaren - 176
Ingelanden van SMp / JvHaren - 233
Ingelanden van Vrouw Mantia Winterpolder van Stb / JvHaren - 225
Isaacx / JvHaren - 140, 144, 146, 173, 174, 198, 217, 231, 233, 293, 297, 361, 368, 385
Isaecx / JvHaren - 280, 302, 359, 366
Isebrants / JvHaren - 207


Jacobs / JvHaren - 13, 17, 21, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 41, 44, 54, 61, 65, 72, 77, 82, 88, 95, 97, 99, 117-119, 131, 136, 140, 146, 157, 158, 166, 167, 217, 220, 222, 225, 237, 242, 247, 252, 260- 263, 268, 275, 289, 322, 323, 331, 335, 339, 355, 360, 365
Jacobsen / JvHaren - 11, 15, 25, 35, 37, 39, 44, 53, 56, 61, 70, 81-83, 85, 90, 96, 108, 114- 116, 119, 131, 157, 159, 160, 162, 164, 165, 168, 173, 191, 199, 214, 223, 225, 231, 236, 237, 247, 252, 260-262, 270, 273, 274, 279, 283, 288, 289, 292, 293, 296, 311, 315, 317, 327, 336, 337, 361, 364, 372, 384, 385
Jaghers / JvHaren - 48, 195, 203, 234, 314
Jambar / JvHaren - 71
Jans / JvHaren - 19, 20, 25, 26, 32, 36, 39, 41, 42, 84, 85, 93, 97, 137, 169, 180, 203, 209, 234, 250, 280, 284, 295, 325, 354, 366
Janssen / JvHaren - 11-16, 20-22, 27, 28, 32-36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 56-59, 63- 67, 69-71, 73, 75, 78, 79, 81-85, 87-105, 107, 108, 112, 114-117, 120-122, 125-129, 131-135, 137, 139, 140, 142-146, 148, 149, 152, 154, 156-162, 165, 169, 170, 172, 173, 175-180, 182, 184, 190, 198- 200, 202, 205-209, 211, 213-215, 217, 219-224, 227-230, 232-234, 237-239, 241-248, 252-255, 257, 260, 261, 264-271, 273, 274, 276- 278, 282-286, 288, 290-292, 296-301, 303-309, 312, 313, 315, 317- 322, 325, 331-337, 339, 340, 342- 344, 346, 347, 349, 351-353, 355- 359, 362, 363, 365-369, 372-374, 376-379, 381, 383-385
Janssenboij / JvHaren - 329
Janssens / JvHaren - 163
Jaspers / JvHaren - 12, 37, 66, 99, 103, 126, 129, 139, 140, 142, 150, 156, 174, 177, 178, 205, 207, 209, 244, 249, 250, 263, 277, 284-286, 331, 333, 334, 338, 343, 361, 364, 369-371, 373
Jissel van / JvHaren - 50
Joachums / JvHaren - 177, 225
Jobsen / JvHaren - 145, 211
Jochems / JvHaren - 226, 300, 339
Jochims / JvHaren - 153, 176, 177, 182, 206, 266, 279
Jochimsen / JvHaren - 359
Jochums / JvHaren - 13, 15, 23, 32, 34, 47, 55, 56, 104, 181, 218, 231, 247, 265, 279, 286, 290, 295, 309, 379
Jochumsen / JvHaren - 23, 136, 168
Jolij / JvHaren - 26, 97, 113, 192, 247
Jombar / JvHaren - 71
Jonge de / JvHaren - 57, 115
Jongenelis / JvHaren - 309
Jongh de / JvHaren - 290, 341
Jonghe de / JvHaren - 216
Jonghenkitsor / JvHaren - 236
Jooren / JvHaren - 24, 336
Joos / JvHaren - 283
Joossen / JvHaren - 261, 331
Joosten / JvHaren - 11, 12, 35, 36, 40, 43, 56, 73-76, 85, 106,118, 126, 127, 133, 135, 148, 151, 153, 158, 178, 181, 205, 206, 211, 217, 221, 222, 228, 237, 238, 250, 252, 253, 257, 261, 271, 304, 318, 330, 334, 355, 358, 359, 364, 377, 380, 383, 384
Joostens / JvHaren - 356
Jordaen / JvHaren - 27
Jordaens / JvHaren - 24, 27, 182, 192, 333
Jorissen / JvHaren - 16, 26, 32, 90, 120, 150, 152, 164, 184, 207, 303, 342, 344, 376
Josephs / JvHaren - 23


Kaaep / JvHaren - 234
Karre / JvHaren - 332
Keer van der / JvHaren - 81, 88, 264
Keere van de / JvHaren - 87, 127, 159, 207, 214, 238, 240, 246, 248, 305
Kees / JvHaren - 155
Keesmaeckers / JvHaren - 141
Keldermans / JvHaren - 216, 233
Kempenaer / JvHaren - 223, 277, 282
Kepen / JvHaren - 57
Ker van der / JvHaren - 130
Kerckhof van de / JvHaren - 126, 357
Kerckhof van den / JvHaren - 241
Kerckhoven van / JvHaren - 78
Kerstens / JvHaren - 15, 63, 78, 311, 321, 327, 346
Kessel van / JvHaren - 154, 264
Ketelaer / JvHaren - 119, 150, 183, 270, 302, 343
Ketelaer den / JvHaren - 119
Ketelaers / JvHaren - 165, 212, 213, 310, 345
Kets / JvHaren - 71, 306
Kets van / JvHaren - 353
Ketser / JvHaren - 24, 125, 238, 251, 273, 359
Ketsers / JvHaren - 379
Kieboom / JvHaren - 31, 169
Kieboom van de / JvHaren - 182, 212, 216
Kieman / JvHaren - 359
Kleijnders / JvHaren - 299
Klooster van Onze Lieve Vrouwe Wijngaert binnen Loven / JvHaren - 72
Klooster van Ste Bernaerts / JvHaren - 221
Klooster van Ste Bernaerts binnen Diest / JvHaren - 47
Kluts / JvHaren - 58
Knaep / JvHaren - 203
Knapen / JvHaren - 143, 144, 370
Knoock / JvHaren - 350, 351
Knuijt / JvHaren - 224, 320
Kock / JvHaren - 83
Koninklijke Majesteit van Spanje / JvHaren - 14
Koters / JvHaren - 354
Kreke van der / JvHaren - 300
Krijnen / JvHaren - 149
Krijt / JvHaren - 136
Krikegem van / JvHaren - 305
Kruijt / JvHaren - 220
Kuijpers / JvHaren - 54
Kuijstermans / JvHaren - 382


La.. / JvHaren - 298
Laeck van der / JvHaren - 279
Laemsken / JvHaren - 115
Laerts / JvHaren - 271
Laesen / JvHaren - 254
Laet de / JvHaren - 291
Laets / JvHaren - 20, 23, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 96, 100, 103, 130, 146, 149, 155, 156, 160, 162, 165-167, 170, 173, 175, 177- 179, 188, 190, 192, 194, 197, 210, 211, 223, 244, 251, 262, 266, 270, 271, 275, 279, 288, 292, 295, 300, 302, 307, 309, 310, 312, 314, 315, 319, 324, 326, 327, 340, 344, 349, 352, 354, 362, 379, 382
Lahaije de / JvHaren - 354
Lalangie de / JvHaren - 321
Lambrechts / JvHaren - 12, 58, 110, 151, 154, 189, 190, 213, 275, 276, 280, 305, 353, 367, 369
Lambrechtsen / JvHaren - 41, 161, 276
Lams / JvHaren - 119, 145, 200, 210, 211, 245
Lamsen / JvHaren - 206
Lanckebol / JvHaren - 367
Lancker van / JvHaren - 196, 354
Lanckrock / JvHaren - 27, 50, 52, 57, 79, 80, 100, 109, 113, 141, 148, 153, 187, 190, 192, 193, 203, 253, 258, 259, 267, 299, 311, 348, 349, 361
Landmeter / JvHaren - 304
Lange de / JvHaren - 63
Langen de / JvHaren - 116
Langendijck van den / JvHaren - 331
Langhe de / JvHaren - 214
Lantman / JvHaren - 211
Lantmeter / JvHaren - 230
Lapper de / JvHaren - 23
Lasaroms / JvHaren - 47
Lasarums / JvHaren - 252, 276, 300, 361
Laureijnssen / JvHaren - 19, 83, 94, 97-100, 129, 131, 138, 139, 157, 169, 173, 187, 196, 209, 223-226, 245, 248, 250, 252- 254, 273, 274, 278, 280, 287, 327, 331, 335, 337, 338, 340, 346, 356, 358, 360, 366, 380
Laureijssen / JvHaren - 17, 19, 22, 24, 38, 39, 55, 65, 70, 77, 89, 104, 105, 124, 164, 178, 180, 273, 379
Laurenssen / JvHaren - 203
Laurentij / JvHaren - 194
Lauwen / JvHaren - 18, 33, 159, 165, 208, 230, 240, 279, 331, 369, 376, 378
Lauwerencij / JvHaren - 327
Lazarums / JvHaren - 331
Leckerbiers / JvHaren - 136
Leckerkerck / JvHaren - 337
Lee van / JvHaren - 110, 228
Lee van der / JvHaren - 39, 48, 58, 59, 65, 66, 71, 107, 109, 151, 155, 182, 183, 186, 187, 189, 190, 192, 194, 195, 201-203, 213-215, 226, 293-295, 298-300, 329, 333, 341, 348, 352, 371, 373, 374, 382
Leemans / JvHaren - 221
Leen van de / JvHaren - 37, 306
Leen van der / JvHaren - 307
Leenheer / JvHaren - 176, 212, 241, 303, 304
Leermans / JvHaren - 181
Leeu de / JvHaren - 373
Leeuw de / JvHaren - 101, 108, 172, 184, 225, 361
Leevan der / JvHaren - 347
Leijden van / JvHaren - 193
Leijenborgh van / JvHaren - 111
Leijsen / JvHaren - 244
Leijten / JvHaren - 39, 43, 47, 50, 79
Lemssen / JvHaren - 175, 228
Lenaerts / JvHaren - 16, 17, 19, 22, 37, 52, 61, 64, 87, 99, 100, 103, 135, 140, 143, 169, 175, 191, 201, 247, 280, 282, 293, 302, 349, 357, 382
Lenaertsen / JvHaren - 50, 62, 65, 81, 84-88, 90-93, 97, 106, 111, 115, 116, 120, 134, 144, 157, 160, 170, 191, 199, 205, 206, 215, 219, 224, 227, 247, 248, 254, 257, 259, 261, 262, 264, 265, 273, 282, 283, 287, 302, 338-340, 355, 356, 361, 380, 382
Lenarden / JvHaren - 233
Lenderts / JvHaren - 335
Lengen van / JvHaren - 177
Leunis / JvHaren - 196, 354
Leur van de / JvHaren - 305
Levens / JvHaren - 324
Liens / JvHaren - 178, 182
Lier la / JvHaren - 37
Lier van / JvHaren - 353
Lieven / JvHaren - 26
Lievens / JvHaren - 13, 282
Linde van der / JvHaren - 24
Linden van der / JvHaren - 159
Linders / JvHaren - 353
Lindertsen / JvHaren - 308, 326
Lingenaer / JvHaren - 16, 20, 92, 93, 126, 205, 241, 246, 260, 261, 264, 269, 317, 357, 378
Lints / JvHaren - 38
Locht van der / JvHaren - 114, 128, 168, 185, 219, 248, 301, 367
Lodewijcx / JvHaren - 169, 211, 255
Loecker / JvHaren - 246
Loeker de / JvHaren - 282
Loenhout van / JvHaren - 101
Lofvelt van / JvHaren - 337
Loght van der / JvHaren - 185, 192
Logiersen / JvHaren - 20
Loij / JvHaren - 50
Loijens / JvHaren - 143, 166, 173, 208, 275, 288, 321, 340
Loijssen / JvHaren - 198
Lonck / JvHaren - 352
Loncken / JvHaren - 197
Looijen / JvHaren - 149
Loon van / JvHaren - 90, 108, 164, 271, 304, 319, 374
Loops / JvHaren - 162
Loosen / JvHaren - 90, 166, 271, 319
Louijs / JvHaren - 136, 208, 249
Louw de / JvHaren - 189
Lowies / JvHaren - 206
Lowijs / JvHaren - 22, 98, 134, 360
Lucas / JvHaren - 147, 303
Lucassen / JvHaren - 53, 73, 105, 108, 113, 142, 168, 303, 305, 325, 327, 343, 348, 349, 381, 383
Luijck van / JvHaren - 37, 81, 84, 157, 158, 206, 218, 219, 237, 238, 365, 369
Luijckassen / JvHaren - 17
Luijcx / JvHaren - 11, 14, 19, 22, 28, 41, 64, 71, 81, 85, 88, 89, 94, 104, 123, 125, 127, 130, 133, 143, 144, 157, 161, 167, 172, 210, 218, 224, 237, 240, 243- 245, 248, 252-254, 268, 281, 285, 343, 361, 365, 371, 381
Luijens / JvHaren - 239
Luijten / JvHaren - 26, 57, 59, 70, 71, 112, 134, 246, 253, 263, 273, 325, 356, 363


M.. / JvHaren - 192
Machielsen / JvHaren - 25, 174, 348
Madiers / JvHaren - 211
Maech / JvHaren - 205
Maelderije / JvHaren - 160
Maerse de / JvHaren - 267
Maes / JvHaren - 22, 34, 37, 57, 73, 102, 113, 163, 178, 188, 191, 208, 250, 253, 258, 259, 266, 293, 295, 334, 349, 351, 353
Maet / JvHaren - 22, 83, 89, 171, 236
Maetiens / JvHaren - 56, 74, 75, 111, 195, 258, 305, 314, 318, 383
Maetkens / JvHaren - 47, 184, 232
Magistraat in Ett / JvHaren - 353
Magistraat van Odb / JvHaren - 234
Magistraten der Stad BoZ / JvHaren - 172
Maioor / JvHaren - 228
Majesteit van Spanien / JvHaren - 330
Malvenda de / JvHaren - 197
Mammerden van / JvHaren - 304
Manson / JvHaren - 202
Marcelis / JvHaren - 148
Marcelissen / JvHaren - 12, 19, 21, 35, 126, 138, 324
Marcus / JvHaren - 114
Marcussen / JvHaren - 31
Marcx / JvHaren - 60
Mariausten / JvHaren - 178
Marijnissen / JvHaren - 32, 35, 37, 43, 62, 71, 83, 118, 119, 145, 148, 173, 199, 202, 205, 252, 257, 279, 284, 288, 374, 380
Marinussen / JvHaren - 35, 36, 40, 41, 50, 53, 67, 79, 82, 84, 107, 109, 153, 158, 198, 202, 215, 217, 218, 230, 236, 238, 276, 317, 322, 329, 351, 361, 370, 372, 374, 382
Marquise / JvHaren - 100
Marquise van BoZ / JvHaren - 215
Martens / JvHaren - 16, 34, 37, 49, 52, 53, 80, 90, 93, 106, 118, 120, 132-135, 137, 148, 154, 163, 189, 191, 198, 206, 242, 243, 256-259, 265, 269, 274, 275, 293, 294, 304, 309, 318, 321, 339, 348, 349, 353, 357, 366, 377, 379, 383
Martensen / JvHaren - 90, 115, 124, 160, 161, 210, 262, 263, 282
Marttens / JvHaren - 255, 383
Marttensen / JvHaren - 264
Mason / JvHaren - 328
Massael / JvHaren - 54, 64, 73, 116, 205, 236, 269, 348
Massar / JvHaren - 129, 152, 207
Mast van der / JvHaren - 196
Matheeussen / JvHaren - 41, 57, 79, 88, 92, 103, 110, 116, 128, 131, 134-136, 138, 139, 149, 150, 157, 160, 173, 175, 208, 225-227, 240, 244, 247-249, 251, 255, 271, 276, 281, 282, 287, 302, 316, 318, 322, 325, 342, 359, 360, 368, 383
Matheus / JvHaren - 295
Mathijssen / JvHaren - 15, 18, 19, 22, 26, 33, 64, 76, 92, 96, 98, 137, 142, 148, 163, 165, 170, 172, 185, 208, 209, 216, 226, 238, 241, 242, 248, 250-253, 259, 279, 287, 339, 341, 359, 360, 367, 377, 380
Matijssen / JvHaren - 19, 132, 377
Matter de / JvHaren - 327
Mattheeusen / JvHaren - 280
Mattheeussen / JvHaren - 269
Mattheusen / JvHaren - 58
Mattheussen / JvHaren - 35
Matthijssen / JvHaren - 38, 88
Mattijssen / JvHaren - 334
Meebael / JvHaren - 42, 45, 76, 86, 91, 93, 125, 135, 142, 147, 163, 195, 197, 206, 211, 270, 292, 314, 315, 333, 337, 342, 359
Meel van / JvHaren - 93, 94, 97, 119, 127, 166, 169, 266
Meer van / JvHaren - 18, 132, 162, 181, 208, 226, 241, 253, 295
Meer van der / JvHaren - 282
Meerefelt van / JvHaren - 237
Meerhoven van / JvHaren - 181
Meerle van / JvHaren - 236
Meermans / JvHaren - 123, 154, 240, 379
Meertens / JvHaren - 179
Meerum van / JvHaren - 185
Meester / JvHaren - 24, 161, 221
Meesters / JvHaren - 141, 271, 333
Meeus / JvHaren - 28, 30
Meeussen / JvHaren - 11, 13, 15, 34, 35, 54, 66, 110, 119, 136, 157, 162, 216, 263, 269, 289, 297, 320, 333, 335, 366
Meijer / JvHaren - 25, 37, 102, 120, 136, 138, 168, 208, 243, 271, 290, 291, 319, 331, 358
Meijers / JvHaren - 162
Meijs / JvHaren - 61, 64, 65, 69, 111, 152, 197, 202, 311
Melis / JvHaren - 336
Merchaan? / JvHaren - 23
Merendoncq van / JvHaren - 161
Merlet / JvHaren - 384
Mertens / JvHaren - 11, 27, 89, 119, 260, 375, 377
Mertensen / JvHaren - 117
Merttens / JvHaren - 274
Merttensen / JvHaren - 44, 106
Mes / JvHaren - 60, 63, 64, 93, 111, 124, 156, 162, 272, 315, 327
Mesch / JvHaren - 12, 42, 44, 52, 55, 58, 66, 69, 77, 121, 159, 223, 230, 234, 244, 266, 298, 303, 306, 324, 329, 336, 349, 373, 376, 377
Meulders / JvHaren - 153
Meulenschot / JvHaren - 227
Michault / JvHaren - 24
Michielssen / JvHaren - 17, 24, 27, 34, 35, 46, 47, 61, 63, 65, 78, 80, 81, 92, 94, 97-99, 101, 107, 108, 110, 112, 119, 132, 142, 146, 149, 150, 172, 186, 189, 193, 199, 202, 212, 215, 228, 229, 242, 245, 247, 265, 269, 273, 317, 321, 324, 340, 343, 344, 363, 364, 379, 382
Middelbeers van / JvHaren - 112, 113, 195, 316
Middelen van de Armen / JvHaren - 164
Mierdt van / JvHaren - 26, 38, 47, 48, 54, 72, 101, 104, 147, 167, 169, 171, 173, 177, 181, 186, 188, 210, 228, 229, 279, 280, 282, 283, 296, 299, 300, 310, 316, 327, 329, 350, 382
Mierloo van / JvHaren - 237
Mijs / JvHaren - 41
Mijsen / JvHaren - 305
Mijssen / JvHaren - 19, 43
Minnen / JvHaren - 38, 57
Misgeras / JvHaren - 266
Misgerus / JvHaren - 218
Moelans / JvHaren - 161
Moer van der / JvHaren - 31, 40, 65, 151, 179, 188, 191, 196, 224, 347, 350, 355
Moerinckx / JvHaren - 382
Moerincx / JvHaren - 63
Moerkens / JvHaren - 45
Moerkindt / JvHaren - 205
Moerkindts / JvHaren - 57
Moerkints / JvHaren - 12, 25, 33, 52, 69, 76, 86, 89, 144, 150, 161, 163, 219, 226, 233, 253, 263, 264, 266, 274, 280, 296, 302, 303, 305, 333, 370
Moerlant / JvHaren - 220
Moerloose de / JvHaren - 186
Moij de / JvHaren - 113, 158, 193, 350, 351
Moije de / JvHaren - 64, 312
Moijen / JvHaren - 12, 19, 77, 108, 149, 218, 237, 239
Moijens / JvHaren - 117
Mol / JvHaren - 117, 131, 205, 359, 380, 384
Mol van / JvHaren - 35, 239
Molder / JvHaren - 228
Molder de / JvHaren - 277
Molegraeff / JvHaren - 191, 193
Molemans / JvHaren - 171, 196
Molenaer / JvHaren - 28, 30, 33, 46, 50, 152, 177, 182, 200, 212, 228, 256
Molenaers / JvHaren - 26, 35, 39, 48, 57, 65, 77, 161, 197, 214, 255, 306, 333, 382
Molengraeff / JvHaren - 192
Molengraeff van / JvHaren - 186
Molenschot / JvHaren - 173, 180
Moll / JvHaren - 287, 363
Moll van / JvHaren - 29
Monck / JvHaren - 336
Monsieur / JvHaren - 62, 135, 241, 246, 315
Montarlot / JvHaren - 194, 316
Montens / JvHaren - 329
Mooij de / JvHaren - 207
Mooijen / JvHaren - 205
Moons / JvHaren - 72
Mor / JvHaren - 60
Morel / JvHaren - 161
Mosmans / JvHaren - 380
Mosselman / JvHaren - 101, 105, 106, 152, 347, 363
Moutens / JvHaren - 298
Mouw / JvHaren - 19, 24, 27, 79, 92, 94, 105, 108, 109, 148, 166, 167, 170, 195, 206, 207, 231, 232, 248, 268, 278, 279, 281, 282, 287, 291, 292, 294, 297, 319, 324, 363, 374, 378, 385
Muelers / JvHaren - 365
Muijsert / JvHaren - 99, 140
Muijten / JvHaren - 155
Mul / JvHaren - 180, 229
Mulder / JvHaren - 304
Mulders / JvHaren - 175
Mulwe de / JvHaren - 171
Mulwie de / JvHaren - 209
Muntmans / JvHaren - 73
Mus / JvHaren - 51, 155
Musch / JvHaren - 198
Mussaer / JvHaren - 253
Mutsen / JvHaren - 183, 212, 346


N.. / JvHaren - 158, 162, 163, 270
Naeijer den / JvHaren - 267
Neeff / JvHaren - 18, 58, 88, 95, 98, 101, 128, 130, 136- 138, 145, 146, 196, 206, 209, 224, 226, 228, 246, 248, 254, 281, 284,
293, 304, 316, 358, 360-362, 367, 368, 370-372
Neeff de / JvHaren - 44, 61, 209, 287, 316, 351
Neffens / JvHaren - 205
Nelemans / JvHaren - 33
Neven / JvHaren - 81, 121, 123, 127, 137, 143, 161, 206, 224, 238, 239, 243, 338, 380
Neven van / JvHaren - 127
Nicasius / JvHaren - 234
Niclaesen / JvHaren - 83, 86, 88, 121, 185
Niclaessen / JvHaren - 24, 27, 33, 309, 325, 326
Nicolaes / JvHaren - 28, 30
Nicolaesen / JvHaren - 121
Nicolai / JvHaren - 221
Nicole de / JvHaren - 32, 52, 53, 59, 60, 66, 154, 212, 306, 313, 329, 352
Nieulaets / JvHaren - 29, 302
Nieuwenberch van de / JvHaren - 87
Nieuwlaets / JvHaren - 102, 141, 212, 282, 283, 370
Nijl van / JvHaren - 212
Nijsen / JvHaren - 64, 67
Nijssen / JvHaren - 66, 109, 239, 375
Niniouw / JvHaren - 350
Nispen van / JvHaren - 68
NN / JvHaren - 228
Nobelaer de / JvHaren - 53, 154
Nobels / JvHaren - 88
Noijen / JvHaren - 312
Nollens / JvHaren - 168, 221
Noordtmans / JvHaren - 305
Noorduijnen van / JvHaren - 132
Noortsen / JvHaren - 158
Nootenboom / JvHaren - 202
Nortsen / JvHaren - 113
Noteboom? / JvHaren - 170
Notenboom / JvHaren - 40
Nouten / JvHaren - 12, 13, 15, 47, 50, 82, 84, 86, 87, 89-94, 97-99, 102, 108, 114-116, 118, 120, 125-127, 130, 133, 135, 140, 142, 145, 146, 149-151, 158, 159, 161, 173, 198, 199, 202, 208, 210, 211, 218, 219, 223, 236-238, 242, 246-248, 254, 255, 261, 263- 266, 268, 269, 272, 276, 277, 283, 286, 294, 317, 320, 321, 324, 331, 335, 338, 342-345, 355-357, 365- 367, 371, 376, 383
Noutsen / JvHaren - 19, 32, 35, 39, 47, 49, 78, 81, 85, 87, 91, 101, 110, 114, 116, 118, 120-122, 124, 127, 129, 136, 139, 140, 148, 160, 169, 171, 186, 206, 217, 219, 223, 236, 244, 255, 267, 270, 273, 274, 277, 279, 287, 289, 317, 322, 333, 334, 339, 359, 360, 368, 369, 378
Nouwens / JvHaren - 41, 42, 45, 46, 55, 64, 69, 79, 106, 109, 186, 189, 192, 201, 204, 214,
215, 233, 258, 298, 299, 301, 308, 309, 313, 316, 324, 328, 329, 349, 354
Nuchteren / JvHaren - 68
Nuenen van / JvHaren - 54, 217, 340
Nuijten / JvHaren - 64, 119, 156, 176, 225, 252, 263, 280, 293, 317, 353, 385
Nuijts / JvHaren - 200
Nulant / JvHaren - 91, 340
Nulants / JvHaren - 337, 338, 358, 369
Numan / JvHaren - 122
Numants / JvHaren - 365
Nunen van / JvHaren - 37, 61, 64, 66, 109, 113


Ockeseel van / JvHaren - 11
Oeckel van / JvHaren - 13, 65, 87, 97, 122, 136, 177, 188, 214, 219, 223, 262, 280, 287, 324, 336, 355, 356, 379
Oerkel van / JvHaren - 277
Oers / JvHaren - 119
Oers van / JvHaren - 68, 114, 116, 355
Oersten van / JvHaren - 365
Oetelaer van / JvHaren - 226
Oevel van / JvHaren - 66
Oever van den / JvHaren - 373
Officiael van Antwerpen / JvHaren - 136, 325
Officier & Schepenen van Ett / JvHaren - 194, 195
Officier & Schepenen van Hvn / JvHaren - 157
Officier & Schepenen van Niervaart / JvHaren - 170
Officier & Schepenen van NwG / JvHaren - 195
Officier & Schepenen van Odb / JvHaren - 163
Officier & Schepenen van Oht / JvHaren - 196
Officier & Schepenen van Peitersem / JvHaren - 169
Officier & Schepenen van Thd / JvHaren - 162
Officier & Schepenen van Zundert / JvHaren - 166
Officier & Stadhouder van Stb / JvHaren - 220
Officier & Wethouders van Breda / JvHaren - 166
Officier & Wethouders van de Stad Breda / JvHaren - 376
Officier & Wethouders van Hvn / JvHaren - 168
Officier & Wethouders van OdG / JvHaren - 160
Officier & Wethouders van Rdl / JvHaren - 159
Oijen / JvHaren - 89
Oistenberch / JvHaren - 115
Oisterhout van / JvHaren - 43, 52, 54, 65, 73, 75, 85, 106, 115, 131, 161, 228, 238, 239, 241, 334
Oisterwijck / JvHaren - 218
Olijslager / JvHaren - 210
Olislaeger / JvHaren - 284
Omshaels / JvHaren - 338
Oomen / JvHaren - 30, 56, 158, 201, 275, 314
Oomshals / JvHaren - 17, 69, 379
Oomshuls / JvHaren - 241
Oonincx / JvHaren - 125, 126, 164, 194, 239, 263, 265, 285, 299, 337, 353, 356, 360, 365, 368
Oors van / JvHaren - 247
Oorschot van / JvHaren - 18-20, 137, 138, 148, 167, 180, 211, 232, 242, 273, 285, 289, 295, 318, 320, 322, 339
Oostelbeers van / JvHaren - 43, 64, 69, 73, 112, 155, 197, 313
Oosterhout van / JvHaren - 14, 20, 22, 52-54, 56, 61, 81, 82, 90, 100, 101, 122, 157, 167, 168, 170, 186, 195, 208, 209, 269, 292-295, 297, 322, 333, 342, 359, 364, 369
Oosterwijck van / JvHaren - 336
Oostquartier vh Marquisaet van BoZ / JvHaren - 163, 167, 168, 175, 176, 190, 193, 198, 199, 201, 202, 207, 220, 229, 234, 305, 323, 343, 351, 371
Oostrum van / JvHaren - 175
Oostvogel / JvHaren - 73
Oppervoogden der Stad Brussel / JvHaren - 226
Orangien van / JvHaren - 180
Orde vd Paters Minderbroeders / JvHaren - 68
Orten van / JvHaren - 187
Osch van / JvHaren - 12, 81, 83, 90, 118, 119, 126, 157-160, 162, 164, 165, 205, 217, 241, 261, 263, 335, 336, 362, 365, 376, 379
Ossenblock / JvHaren - 117
Otgens / JvHaren - 13, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 40-43, 45, 46, 48-51, 54-56, 59, 61-63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 79, 108, 111, 112, 135, 136, 141, 151, 154-156, 168, 169, 175-186, 189, 191-197, 199-203, 208, 211-214, 216, 217, 219, 223, 224, 228, 229, 231, 232, 234, 235, 257-259, 261, 267, 274, 277, 279, 281, 284-303, 305, 307- 309, 311-316, 322-330, 333, 345, 351, 353, 355, 356, 364, 368, 371- 374, 382
Otmans / JvHaren - 378
Oudenbosch van / JvHaren - 327
Oudenbosch van de / JvHaren - 352
Oudenhoven / JvHaren - 283
Oudenhoven van / JvHaren - 146, 156, 348, 349
Oudenhoven van de / JvHaren - 363
Oudenhoven van den / JvHaren - 103, 190, 349
Oudenoven van den / JvHaren - 148
Oueringh / JvHaren - 171
Oulickenaer den / JvHaren - 13
Ours van / JvHaren - 320
Out- Nieuwlants Sluijsken / JvHaren - 261
Overdijck / JvHaren - 157, 239
Overesselijck van / JvHaren - 86, 94
Overvelt van / JvHaren - 212, 301, 345


Paenen / JvHaren - 57
Paesschen / JvHaren - 324
Paesschiers / JvHaren - 62, 132
Paessens / JvHaren - 269
Paken / JvHaren - 318
Panhuijsen van / JvHaren - 67
Paradamus / JvHaren - 165
Parijs van / JvHaren - 12, 91, 125-127, 320
Partes / JvHaren - 63
Passchiers / JvHaren - 63
Paters Capucijnen tot Lier / JvHaren - 33
Pauw de / JvHaren - 39, 69, 90, 100, 103, 158, 160, 163, 170, 198, 199, 206, 207, 217- 221, 226, 331, 345, 355, 358, 368
Pauwels / JvHaren - 23, 68, 73, 94, 97, 98, 105, 112, 120, 127, 131, 135, 139, 156, 178, 205, 216, 222, 295, 312, 321, 335, 358, 359, 361, 365, 376
Pauwelsen / JvHaren - 15, 19, 39, 66, 70, 114, 117, 122, 125, 126, 128, 130, 131, 135, 142, 158, 173, 205, 209, 210, 237, 239, 242, 245, 250, 255, 265, 267, 278, 281, 290, 291, 316, 329, 344, 354, 362, 367, 371, 372, 379, 384
Peenen / JvHaren - 313
Peeters / JvHaren - 13, 15, 19, 22, 23, 28, 42, 46, 47, 49, 67, 88, 89, 94, 99, 123, 125, 127, 141, 161, 163, 165, 169, 173, 184, 199, 207, 244, 269, 270, 284, 287, 317, 323, 333, 347, 356, 359, 367, 368
Peetersen / JvHaren - 12, 15, 19, 36-38, 44, 48, 50, 52, 78, 82, 85, 94, 104, 106, 111, 119, 127, 131, 140, 166, 172, 174, 183, 187, 198-201, 206, 218, 219, 223, 242, 245-248, 252, 255, 264, 267, 268, 270, 275, 281, 287, 289, 334, 335, 338, 369, 373, 374
Permeson / JvHaren - 163
Permijs / JvHaren - 68
Philebon / JvHaren - 91
Philipsen / JvHaren - 31, 158, 317
Pierbroer / JvHaren - 304
Piermans / JvHaren - 205, 267
Piers / JvHaren - 27, 223, 277, 280
Pierssen / JvHaren - 11, 15, 27, 28, 30, 58, 61, 82-84, 104, 107, 114, 117, 118, 127, 148, 157, 198, 207, 256, 275, 289, 291, 321, 331, 346, 376
Pieterman / JvHaren - 50, 57, 189, 332
Pieters / JvHaren - 17, 69, 78, 83, 136, 137, 147, 158, 249, 250, 369, 384
Pietersen / JvHaren - 21, 44, 88, 89, 150, 160, 167, 172, 179, 209, 220, 232, 257, 260, 272, 287, 309, 331, 357
Pigous / JvHaren - 343
Pigouse / JvHaren - 176
Pijl van de / JvHaren - 210
Pilaer / JvHaren - 95, 229
Piller / JvHaren - 137
Pint / JvHaren - 12, 26, 29, 74, 84, 90, 95, 100, 102, 125, 144, 163, 164, 241, 250, 261, 264, 266, 278, 279, 286, 339, 344, 345, 378
Pint.? / JvHaren - 125
Placquet / JvHaren - 207
Plas / JvHaren - 83
Plat / JvHaren - 135
Pleuren van / JvHaren - 382
Pleurens van / JvHaren - 214
Poel van der / JvHaren - 49, 52, 55, 60, 194, 256, 310
Poeliers / JvHaren - 196
Pol van de / JvHaren - 175
Pompen / JvHaren - 185-188
Popeliers / JvHaren - 281
Poppel van / JvHaren - 45
Porter de / JvHaren - 79
Potbacker / JvHaren - 95
Pottere de / JvHaren - 40, 175, 179, 193, 200, 201, 231, 233, 234, 267, 301, 312, 329, 341, 385
Potters / JvHaren - 74, 190
Pouliers / JvHaren - 352
Predick Heerrinnen Clooster in Sittart / JvHaren - 373
Prelaat & Conventualen vh Clooster van Ste Bernaerts / JvHaren - 274
Prelaat van Ste Bernaerts op de Schelde / JvHaren - 224
Prelaet van Ste Bernaerts / JvHaren - 223, 326
Prince van Orangien / JvHaren - 53, 192, 215, 224, 320
Princesse & Douariere van Solleren / JvHaren - 201
Princesse Marquise van BoZ / JvHaren - 346
Princesse van Hoogen Zollere / JvHaren - 345
Princesse van Zollern Marquise van BoZ / JvHaren - 347
Prins de / JvHaren - 308
Professiehuis der Societeit binnen Antwerpen / JvHaren - 163
Pronckaert / JvHaren - 189, 191
Proost / JvHaren - 64, 73, 78, 85, 100, 118, 120, 154, 172, 176, 200, 209, 222, 224-226, 240, 244, 270, 271, 273, 274, 304, 342, 343, 355, 371
Pruijmboom / JvHaren - 39, 195, 232, 234, 290, 293, 326
Pruijssen van / JvHaren - 13, 18, 74, 88, 89, 91, 95, 96, 116, 123, 127, 129, 134, 136, 164, 165, 220, 230, 236, 237, 239, 244, 246, 265, 267, 268, 270, 271, 275, 281, 284, 285, 318, 319, 337, 339, 340, 355, 358, 361, 366, 369, 370, 372, 378
Puijs / JvHaren - 161
Put / JvHaren - 211
Put van / JvHaren - 278
Putmans / JvHaren - 53
Puts / JvHaren - 92, 246


Quack de / JvHaren - 134
Quaekan / JvHaren - 289
Queboren / JvHaren - 183
Queborn / JvHaren - 188
Queeck van de / JvHaren - 155, 352
Queecq / JvHaren - 353
Quirijnsen / JvHaren - 22, 23, 32, 56, 219, 236, 238, 239, 316, 333


Raden van Holland & Brabant in sGh / JvHaren - 157
Raedts / JvHaren - 109, 186-188
Raeijmaecker / JvHaren - 93, 95, 124, 156, 240, 265, 294, 295
Raeijmaeckers / JvHaren - 17, 74, 107, 154, 169
Raeijmaker / JvHaren - 32
Raesen / JvHaren - 262
Raets / JvHaren - 108-110, 185, 307, 374
Raijmaker / JvHaren - 16
Ram / JvHaren - 202
Ras de / JvHaren - 41
Ravels van / JvHaren - 308
Ravensbergh van / JvHaren - 63, 79, 196, 214, 302, 307, 309-311, 314, 324, 329
Ravenstijn / JvHaren - 180
Redelijck / JvHaren - 230
Rees van / JvHaren - 72, 251
Reesmans / JvHaren - 292, 293
Regeerders van Hvn / JvHaren - 226
Regeerders van Odb / JvHaren - 355
Regering van Hvn / JvHaren - 231
Reijniersen / JvHaren - 20, 50, 71, 99, 101, 137, 139, 166, 222, 239, 248, 250, 251, 360, 361, 370, 376, 379, 384
Rennou / JvHaren - 29
Rethi van de / JvHaren - 241
Reviere de / JvHaren - 345
Rick / JvHaren - 338
Riel van / JvHaren - 59, 60, 63, 79, 224, 234, 311
Riet van de / JvHaren - 56, 57, 74, 175, 227, 313, 327, 330, 382
Rietdecker / JvHaren - 240, 243
Rijcke de / JvHaren - 181
Rijcken / JvHaren - 272
Rijckers / JvHaren - 78
Rijckevorssel van / JvHaren - 44, 116, 182, 188, 254
Rijdt van der / JvHaren - 200
Rijen / JvHaren - 380
Rijen van / JvHaren - 242, 258, 319, 325
Rijen van de / JvHaren - 42
Rijken / JvHaren - 128
Rijnen / JvHaren - 87, 90, 164, 228, 358
Rijsbergen van / JvHaren - 42, 45, 92, 94, 110, 124, 132, 240, 251, 264, 295, 362, 366
Rijt van der / JvHaren - 356
Rijth van de / JvHaren - 237
Rijven / JvHaren - 17, 86, 115, 122, 124, 128, 188, 238, 241-245, 254, 264, 265, 282, 319, 333, 338, 340, 358, 365, 366, 379
Rijven van / JvHaren - 17, 93
Rijvers / JvHaren - 81, 318
Rinckhuijsen van / JvHaren - 306
Rite van / JvHaren - 91
Robrechts / JvHaren - 199
Robrechtsen / JvHaren - 367
Rochus / JvHaren - 163
Rochussen / JvHaren - 161, 163, 282
Rockers / JvHaren - 73
Roecken / JvHaren - 290
Roelants / JvHaren - 295, 353
Roelen / JvHaren - 170, 372
Roelofsen / JvHaren - 384
Roevenen van / JvHaren - 223
Roij de / JvHaren - 29, 31, 40, 62, 116, 167, 175, 180, 193, 224, 225, 261, 278, 280, 324
Roij van / JvHaren - 19, 44, 194
Roijel de la / JvHaren - 166
Roijenbaert / JvHaren - 14, 116, 133, 205, 236
Rol / JvHaren - 78, 189, 207, 230, 237, 284
Rolaf / JvHaren - 130
Roll / JvHaren - 59, 141, 338
Rolle / JvHaren - 131, 142, 162, 176, 209, 229, 265, 284
Rollen / JvHaren - 18, 117
Rombouts / JvHaren - 73, 126, 184, 275, 325
Rommens / JvHaren - 29, 34, 35, 101, 135, 136, 174, 208, 259, 313, 372
Rommensen / JvHaren - 206, 258, 325
Roobol / JvHaren - 110, 214
Roocx / JvHaren - 44, 169, 243, 269, 272, 351
Rooij de / JvHaren - 141, 171, 341
Roomen van / JvHaren - 18
Roomsch Catholicque Armen van Odb / JvHaren - 33, 42
Roomsch Catholicque Gemeijnte van ONG / JvHaren - 325
Roomsch Catholicque Huijsarmen van Odb / JvHaren - 24, 30, 31
Roomsch Catholicque Huijsarmen van Zbg / JvHaren - 66
Roomsch Catholicque Kercke / JvHaren - 72
Roomsch Catholicque Weeskamer / JvHaren - 39
Roon de / JvHaren - 276
Roosendael van / JvHaren - 48, 69, 89, 90, 99, 142, 155, 160, 184, 246, 252, 259, 341, 348, 349, 357
Roovere van / JvHaren - 59, 67, 112, 353
Roovers / JvHaren - 22, 55, 73, 80, 110, 146, 189, 225, 353, 362
Roscam / JvHaren - 160, 308
Roset / JvHaren - 60
Rossen / JvHaren - 140, 168, 210
Rossen den / JvHaren - 195
Rossums / JvHaren - 68
Rotterdam van / JvHaren - 119, 120, 171
Rotterdan van / JvHaren - 84
Rouck / JvHaren - 177
Rouck de / JvHaren - 183
Roucx / JvHaren - 184
Rouvene van / JvHaren - 277
Rovaers / JvHaren - 233
Roveene van / JvHaren - 151
Rubbens / JvHaren - 122, 204, 221
Rucphen van / JvHaren - 58, 153, 220, 241, 286, 290, 297, 372, 376
Rucphenders / JvHaren - 299
Ruijchhaver / JvHaren - 42, 52, 151, 154, 233, 294, 362, 380, 382
Ruijghaver / JvHaren - 214, 385
Ruijl a Boutsen / JvHaren - 220
Ruijloff / JvHaren - 165
Ruijten / JvHaren - 103, 108, 139, 231, 340, 360
Ruijter / JvHaren - 145, 209, 337
Ruijter de / JvHaren - 69, 184
Rul / JvHaren - 325


Saeke van / JvHaren - 385
Sael / JvHaren - 327
Sambeeck / JvHaren - 172
Sambeeck van / JvHaren - 175, 178, 179
Sande van de / JvHaren - 168, 346, 350
Sande van der / JvHaren - 168, 329
Sanden van de / JvHaren - 213, 257
Sanders / JvHaren - 284
Sanssen / JvHaren - 87
Santerbuijten van / JvHaren - 336
Santhoven van / JvHaren - 159
Sares / JvHaren - 154
Sarie / JvHaren - 378
Saue / JvHaren - 246
Save / JvHaren - 93
Schaep / JvHaren - 187, 188, 196
Schaers / JvHaren - 197
Schaken / JvHaren - 116
Schamele Huijsarmen / JvHaren - 69
Schamele Huijsarmen van de Rooms Catholicque van Odb / JvHaren - 27
Schamele Huijsarmen van Odb / JvHaren - 28, 46, 55, 56, 64
Schamele Huijsarmen van Rdl / JvHaren - 53
Schamele Huijsarmen van SMp / JvHaren - 73
Schamp / JvHaren - 67, 97, 342, 373
Schamp van Gent / JvHaren - 361
Schenck / JvHaren - 192, 193, 203, 204, 234, 313, 351
Schenen / JvHaren - 176
Schepenen & Gemeentemannen van Hvn / JvHaren - 192
Schepenen & Gemeentemannen van Stb / JvHaren - 291
Schepenen & Hoofdbancke der Stad & Meijerij van sHb / JvHaren - 185
Schepenen & Secretaris van Odb / JvHaren - 42, 59, 70, 71, 122
Schepenen & Secretaris van Oirschot / JvHaren - 348
Schepenen & Wethouders van Zbg / JvHaren - 176, 177
Schepenen Borgemeesters & Gemeentemannen van Odb & NwG etc / JvHaren - 230
Schepenen van Antwerpen / JvHaren - 207
Schepenen van Ett / JvHaren - 179, 222
Schepenen van Hooghstraeten / JvHaren - 172
Schepenen van Hvn / JvHaren - 200
Schepenen van NwG / JvHaren - 223
Schepenen van Odb / JvHaren - 183, 199, 219
Schepenen van OdG / JvHaren - 220
Schepenen van Rph / JvHaren - 320
Schepenen van SMp / JvHaren - 231
Schepenen van sPl / JvHaren - 208
Schepenen van Stb / JvHaren - 186, 290
Schepenen van Zbg / JvHaren - 183
Scherpenheuvel van / JvHaren - 237
Scheuringh / JvHaren - 182, 185, 187, 189
Schevelingen van / JvHaren - 277
Schijven / JvHaren - 74
Schijvenaer / JvHaren - 100, 248, 249, 259
Schijvenaers / JvHaren - 76
Schiltmans / JvHaren - 199, 220, 262, 264, 274, 318, 335, 365
Schipper / JvHaren - 136, 262, 263
Schippers / JvHaren - 14, 47, 121, 128, 186, 190, 238, 355
Schobben / JvHaren - 50, 82, 84, 87, 103, 105, 131, 138, 143, 165, 170, 173, 175, 189, 195, 220, 237, 242, 244, 267, 268, 271, 336, 356, 370
Scholten / JvHaren - 183
Schonck / JvHaren - 23
School der Gereformeerde / JvHaren - 122
Schoonderwoert van / JvHaren - 176
Schoonhoven van / JvHaren - 33
Schoot van / JvHaren - 332
Schou / JvHaren - 100, 114, 121
Schout Schepen & Regeerders van Hvn / JvHaren - 290
Schouten / JvHaren - 198
Schouteren / JvHaren - 141
Schouteth / JvHaren - 218, 219, 305
Schouteth & Schepenen van Hvn / JvHaren - 200, 225
Schouteth & Schepenen van Stb / JvHaren - 226
Schouteth Borgemeesters & Schepenen van Hvn / JvHaren - 279
Schouw / JvHaren - 63, 69, 79, 131-134, 174, 175, 213, 278, 299, 301, 329, 353, 359
Schrans / JvHaren - 61, 194
Schrauwen / JvHaren - 14, 15, 45, 56, 72, 108, 205, 257, 267, 271, 283, 288, 295
Schrijvers / JvHaren - 100, 141, 225
Schuermans / JvHaren - 45, 65, 70, 259
Schuijvenoort / JvHaren - 379
Schurmans / JvHaren - 355
Scobben / JvHaren - 355
Seben / JvHaren - 23, 322
Sebrechts / JvHaren - 172
Secretarije der Stad Breda / JvHaren - 181
Secretaris & Schepenen van Calmpthout / JvHaren - 66
Secretaris & Schepenen van Hvn / JvHaren - 167
Seden van de / JvHaren - 197
Segeren / JvHaren - 44
Segers / JvHaren - 93, 111, 144, 183, 204, 238, 254
Segersen / JvHaren - 20, 40, 89, 93, 205, 250, 294, 345, 355
Seibaens? / JvHaren - 208
Selst van / JvHaren - 60
Sem / JvHaren - 82
Servaesen / JvHaren - 98
Servaessen / JvHaren - 66
Sevender van / JvHaren - 295
Severdonck van / JvHaren - 151, 188, 190, 295, 316, 317
Severdoncq van / JvHaren - 75, 176, 182, 185-187, 232, 353, 374
Severeijns / JvHaren - 96, 98, 99
Severeijnsen / JvHaren - 88, 142, 150, 253, 255
Severijns / JvHaren - 97
Severijnsen / JvHaren - 20, 297
Sgrauwen / JvHaren - 16, 34, 42, 50, 79, 87, 100, 117, 118, 126, 143, 148, 152-154, 204, 271, 299, 314, 319, 320, 323, 338, 345, 349, 351, 357, 360, 362
Sgreevens / JvHaren - 26
Sibs / JvHaren - 190
Sijmens / JvHaren - 29
Sijmons / JvHaren - 100, 131, 148, 243, 271, 339, 359
Sijmonsen / JvHaren - 15, 87, 94, 175, 248, 270, 272, 343, 347
Simons / JvHaren - 14, 128, 131
Simonsen / JvHaren - 334
Sittert van / JvHaren - 49, 74, 132, 138, 145, 239, 243, 275, 282, 345, 369
Slagregen / JvHaren - 39
Slob / JvHaren - 11, 12, 22
Slooters / JvHaren - 145
Slootkens / JvHaren - 32
Sloten / JvHaren - 181
Sluijs van / JvHaren - 129, 130
Sluijs van der / JvHaren - 136, 340, 358, 360
Smagge / JvHaren - 222
Smagghe / JvHaren - 269
Smidt / JvHaren - 62, 205, 206, 334, 336, 355, 365
Smidts / JvHaren - 331
Smit / JvHaren - 58, 70, 81, 82, 84, 86, 87, 91, 99, 102, 103, 114, 116-118, 120, 121, 124, 125, 132, 136, 138, 152, 153, 157, 160, 170, 208, 238, 252, 264, 265, 267, 274, 275, 277, 281, 282, 288, 297, 319, 321, 333, 338, 339, 342, 344, 357, 361, 365-368, 370, 374, 379
Smit de / JvHaren - 69
Smits / JvHaren - 42, 78, 213, 272, 320, 339, 347, 382
Smolders / JvHaren - 77, 207
Smoor / JvHaren - 103, 144, 156, 166, 191
Smoren / JvHaren - 112
Smulders / JvHaren - 172, 326
Snellens / JvHaren - 146, 331, 362
Snels / JvHaren - 177, 185
Soerendonck van / JvHaren - 198, 205, 217, 287, 331, 335
Soers / JvHaren - 289, 345
Soeten / JvHaren - 79
Solders / JvHaren - 317
Somers / JvHaren - 25, 191, 231, 232, 275, 279, 290- 293, 312
Son van / JvHaren - 16, 82, 118, 207, 208, 275
Soon / JvHaren - 276
Sophianus / JvHaren - 63, 299
Souvereijne Rade van Brabant in sGh / JvHaren - 186
Souverijne Rade / JvHaren - 312
Speckhouders / JvHaren - 220
Speelman / JvHaren - 61, 129, 244, 380
Speelmans / JvHaren - 118
Spitter / JvHaren - 85
Spitter den / JvHaren - 13
Spoor / JvHaren - 306
Spoth / JvHaren - 207
Sprangers / JvHaren - 43, 56, 63, 70, 121, 125, 161, 174, 187, 189, 199, 202, 210, 269, 271, 298, 307, 308, 319, 325, 337, 346, 366, 374
Spronck / JvHaren - 384
Sproncx / JvHaren - 274
Sprundel van / JvHaren - 307, 375
Sputters / JvHaren - 104
Stadhouder / JvHaren - 225, 351
Stadhouder & Mannen van Leene der Leenhove van BoZ / JvHaren - 260
Stadhouder Borgemeester Schepenen & Regeerders van Odb / JvHaren - 385
Stadhouders / JvHaren - 18, 19, 120
Staeijmans / JvHaren - 365
Stael / JvHaren - 159
Staelen / JvHaren - 28
Staessen / JvHaren - 226, 381
Stam / JvHaren - 106, 132, 285, 291
Stammen / JvHaren - 46, 65
Staps / JvHaren - 86
Staris / JvHaren - 346
Stasse / JvHaren - 342
Stassen / JvHaren - 38, 118, 125, 127, 132, 164, 271, 296, 298, 331, 339, 358, 360, 371
Staten Generaal / JvHaren - 302
Staten Generael der Verenigde Nederlanden / JvHaren - 198
Steen van / JvHaren - 44, 56, 70, 77, 119, 154, 158, 297, 304, 348, 351, 356
Steen van der / JvHaren - 165
Steenhout / JvHaren - 373, 374
Steenhuijs / JvHaren - 284, 301, 325, 374
Steenhuijs van / JvHaren - 78, 168, 173, 182, 183, 212, 223, 227, 229, 231-233, 263, 272, 321, 341, 361
Steenhuijsen van / JvHaren - 167
Steenkiste van / JvHaren - 195
Steenmans / JvHaren - 175
Steijnen / JvHaren - 182
Stembor de / JvHaren - 16, 90, 100, 102, 105, 116, 129, 158, 163, 167, 168, 172, 184, 199, 208, 219, 222, 243, 244, 258, 260, 262, 265, 268, 270, 286, 300, 336, 337, 357, 367, 371
Stempel / JvHaren - 170, 173, 176-178, 183, 185
Stempel van / JvHaren - 182
Stempels / JvHaren - 175
Sterck / JvHaren - 200
Stevens / JvHaren - 15, 26, 28, 34, 35, 39, 42, 44, 49, 64, 69, 114, 115, 128, 134, 158, 165, 201, 222, 266, 269, 275, 278, 280, 291, 298, 310, 314, 319, 324, 328, 333, 335, 337, 342, 345, 348, 380
Stevensen / JvHaren - 123, 182, 183, 236, 262, 273, 279, 283, 317, 324, 336, 339, 373
Stock van de / JvHaren - 199
Stoeldraaijer / JvHaren - 25, 26, 38, 63, 91, 93, 94, 97
Stoffelen / JvHaren - 18, 31, 33, 34, 49, 50, 56, 62, 72, 95, 110, 138, 139, 156, 174, 202, 208, 213, 238, 295, 308, 320, 329, 331, 333, 339, 353
Stoffelen van / JvHaren - 320
Stoffelsen / JvHaren - 299, 373
Stouten / JvHaren - 184
Stouters / JvHaren - 57
Straatman / JvHaren - 221
Straten van der / JvHaren - 188
Streso / JvHaren - 258
Striene van de / JvHaren - 274
Strijen van / JvHaren - 262, 282
Strijp van / JvHaren - 29, 32-39, 42-49, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 62, 70, 71, 73, 79, 80, 108, 109, 111, 113, 153, 183-189, 191, 192, 194, 196, 203, 212-215, 232, 235, 257, 258, 294, 297, 304, 307, 308, 313, 316, 325, 326, 348, 349, 373, 374
Struijck / JvHaren - 68, 107, 173, 185, 190, 194, 196, 203, 209, 213, 229, 299, 310, 322, 324, 373, 381
Struijcken / JvHaren - 327
Struijen / JvHaren - 28
Struijs / JvHaren - 214, 372, 382
Stuijvesande van / JvHaren - 165
Stuijvesandt van / JvHaren - 307, 308
Suermont / JvHaren - 186
Suermont van / JvHaren - 107, 109, 112, 113
Suijter / JvHaren - 313
Sundert van / JvHaren - 64, 107, 117, 137, 251, 255, 288
Surendoncq van / JvHaren - 299
Swaen / JvHaren - 18, 176, 200, 286, 298, 344
Swaen de / JvHaren - 236
Swaenen / JvHaren - 26, 67, 85, 87, 96, 107, 111, 114, 206, 231, 241, 246, 334, 337, 385
Swaens / JvHaren - 76, 262, 310, 313
Swanen / JvHaren - 69
Swart / JvHaren - 53
Sweerts / JvHaren - 159
Sweijen / JvHaren - 341
Sweijnen / JvHaren - 370
Swert de / JvHaren - 376
Swijnen / JvHaren - 225
Swreijters / JvHaren - 66, 109, 143, 170, 181, 200, 202, 224, 228, 229, 233, 234, 287, 290, 291, 300, 301, 305, 310, 315, 350, 362, 385


Tack / JvHaren - 37, 54, 63, 71, 73, 86, 108, 138, 147, 170, 210, 243, 254, 344, 358
Tacq / JvHaren - 143
Tacx / JvHaren - 17, 26, 28, 30, 31, 36, 79, 81, 120, 147, 159, 162, 182, 197, 201, 231, 239, 249, 278, 295, 303-305, 317, 326, 333, 335, 341, 353
Tafel van de Armen Wezen van Hvn / JvHaren - 21
Tafel vd Heilige Geest van Odb / JvHaren - 115
Tak? / JvHaren - 80
Talen / JvHaren - 139
Tambuijser / JvHaren - 164
Tappers / JvHaren - 46, 48, 308
Tar / JvHaren - 187
Tavernier / JvHaren - 381
Teeremans / JvHaren - 179
Teermans / JvHaren - 242
Teeuwen / JvHaren - 66, 170
Teremans / JvHaren - 345
Terman / JvHaren - 200
Teunen / JvHaren - 15, 35, 48, 68, 78, 80, 272, 278, 345
Teunis / JvHaren - 293
Teunissen / JvHaren - 24, 87, 120-122, 206, 237, 284, 335
Teuwen / JvHaren - 245, 269
Theeuwen / JvHaren - 225
Theunen / JvHaren - 98-101, 140, 144, 147, 189, 226, 247, 273, 278, 281, 284, 293, 297, 343, 361
Theunissen / JvHaren - 36, 46, 52, 64, 92, 95, 127, 131, 133, 250, 307, 349, 376
Thielen / JvHaren - 12, 14, 21, 101, 133, 134, 136, 143, 158, 170, 172, 189, 230, 240, 244, 246, 319, 361, 377
Thijri / JvHaren - 173
Thijs / JvHaren - 101, 142, 172, 267
Thijsen / JvHaren - 23, 314
Thijssen / JvHaren - 15, 25, 61, 71, 224
Thirij / JvHaren - 280, 321
Thomassen / JvHaren - 18, 26, 35, 220, 236, 237, 248, 312, 329
Thonissen / JvHaren - 85, 253, 285, 320, 371
Thoor van / JvHaren - 347
Thooren van / JvHaren - 280
Thulden van / JvHaren - 184
Tijri / JvHaren - 45
Tijs / JvHaren - 48
Tijsen / JvHaren - 15
Tijssen / JvHaren - 211, 261
Tilborch van / JvHaren - 77, 117, 123
Timmerman / JvHaren - 63, 116-118, 120-122, 152, 239, 303, 318, 331, 334, 343
Timmerman den / JvHaren - 269
Timmermans / JvHaren - 31, 40, 49, 53, 55, 56, 65, 67, 70, 72, 74, 79, 89, 105, 108, 116, 139, 155, 156, 159, 160, 179, 189, 193, 200, 203, 205, 224, 231, 233, 248-250, 252, 253, 262, 263, 265, 269, 279-282, 292, 293, 301, 311, 321, 340, 350, 351, 356, 357, 360, 364, 384, 385
Timmers / JvHaren - 91, 95, 131, 135, 159, 182, 205, 245, 274, 281, 301, 341, 355, 359, 367, 379
Tiri / JvHaren - 159, 218, 268
Tirij / JvHaren - 83, 84, 125, 126, 169, 272, 275, 318, 335, 379
Tirions / JvHaren - 218, 366
Toback / JvHaren - 306
Tobias / JvHaren - 382
Tongeren van / JvHaren - 207
Toten / JvHaren - 55
Treurniet / JvHaren - 324
Trijnen / JvHaren - 341
Tritser den / JvHaren - 271
Trouw / JvHaren - 35
Trutius / JvHaren - 11
Tubergh van / JvHaren - 305


Uden van / JvHaren - 101, 144, 338
Uijteijcken van der / JvHaren - 369
Uitvaargeld & Schipgeld van Odb / JvHaren - 317
Ulgeren van / JvHaren - 376
Universiteit van Leiden / JvHaren - 327


Vaart van der / JvHaren - 314
Vaeremaet / JvHaren - 125, 174
Vaermaet / JvHaren - 60, 169, 174, 215, 339
Vaert van der / JvHaren - 55, 77, 314
Valckenborgh van / JvHaren - 343
Valckenisse van / JvHaren - 184
Valuatie / JvHaren - 11, 49, 52, 54, 73, 122, 133, 142, 174, 256, 257, 295, 364
Vasseur / JvHaren - 47, 267, 271
Vebaten / JvHaren - 290
Veen van / JvHaren - 196, 381
Veer aan’t Stoutersgat / JvHaren - 347
Veerman / JvHaren - 69, 210
Veken van der / JvHaren - 340
Velde van de / JvHaren - 37, 199, 220
Velt van / JvHaren - 24
Veltwijck / JvHaren - 358
Veltwijck van / JvHaren - 149, 176, 195, 343
Ven van / JvHaren - 99, 100, 228, 361
Ven van de / JvHaren - 140, 250
Vennen / JvHaren - 215
Verbeeck / JvHaren - 260
Verborcht / JvHaren - 296
Verboven / JvHaren - 50, 213
Verbraeck / JvHaren - 104, 105, 151, 298, 353, 362
Verbraecken / JvHaren - 59, 60, 155, 196, 283, 293, 302
Verbruggen / JvHaren - 124, 263, 273
Verburght / JvHaren - 67
Vercouteren / JvHaren - 196
Verdijck / JvHaren - 200
Verdon / JvHaren - 192
Verdonck / JvHaren - 272, 304
Verdoncq / JvHaren - 353
Vereijck / JvHaren - 200, 202, 231, 232, 255, 272, 293, 297, 326, 361, 385
Vereijcken / JvHaren - 345
Vergouwen / JvHaren - 36, 149, 311
Verhaecht / JvHaren - 178, 179
Verhagen / JvHaren - 24, 264, 277, 321, 340
Verharen / JvHaren - 185, 188, 350
Verheijden / JvHaren - 193
Verheul / JvHaren - 174, 176, 177
Verhoffstadt / JvHaren - 264
Verhofstadt / JvHaren - 198, 219
Verholen / JvHaren - 311
Verhuijsen / JvHaren - 72
Vermaet / JvHaren - 174
Vermeer / JvHaren - 240, 331
Vermeeren / JvHaren - 249
Vermeulen / JvHaren - 23, 63, 70, 80, 145, 163, 167, 173, 195, 209, 211, 266, 357
Vermoelen / JvHaren - 269
Vermunt / JvHaren - 314, 353
Vermunten / JvHaren - 201
Verschellen / JvHaren - 227, 297, 312
Verschuren / JvHaren - 316, 329
Verslooten / JvHaren - 382
Versloten / JvHaren - 258
Verstruijck / JvHaren - 318
Verswijven / JvHaren - 353
Vertogen? / JvHaren - 298
Ververloo / JvHaren - 64, 186, 298, 316, 329, 379
Vervloet / JvHaren - 23, 25, 33, 36, 37, 39, 57, 120, 170, 202, 231, 299
Vervoort / JvHaren - 57, 225, 233
Verwee / JvHaren - 230
Verweest / JvHaren - 227
Verwer / JvHaren - 301
Verwijmer / JvHaren - 304
Verwijmeren / JvHaren - 58
Vessem van / JvHaren - 24, 29, 37, 69, 70, 74, 144, 193, 212, 215, 266, 352, 378
Vestens / JvHaren - 47
Vestwijck / JvHaren - 133
Vet de / JvHaren - 330
Vianen van / JvHaren - 22
Vierschaar van Gastel / JvHaren - 164
Vierschare op de / JvHaren - 341
Vijen / JvHaren - 123, 316, 329, 331
Vijfeijcken van / JvHaren - 23, 28
Vijver van de / JvHaren - 50, 71, 212
Vijver van den / JvHaren - 68, 375
Vinck / JvHaren - 23, 55, 63, 75, 80, 167, 259, 269, 322, 377
Vincken / JvHaren - 161
Vincx / JvHaren - 76, 133
Vingermans / JvHaren - 115
Visscher / JvHaren - 124, 202, 257
Visscher de / JvHaren - 172, 239, 273, 307
Visschers / JvHaren - 26, 169, 170
Vissenberch / JvHaren - 150
Vissenborch / JvHaren - 374
Visser / JvHaren - 48
Vissers / JvHaren - 156, 216
Vlaminck / JvHaren - 244
Vlaminck den / JvHaren - 254
Vlierden van / JvHaren - 163, 184
Vliet van de / JvHaren - 291
Vlimmeren van / JvHaren - 74, 141, 329
Vloet van der / JvHaren - 141
Voermans? / JvHaren - 380
Voeten / JvHaren - 114
Voorbraeck / JvHaren - 128, 146
Voorbraecken / JvHaren - 76, 362
Voorde van de / JvHaren - 151
Vooren van der / JvHaren - 43, 156
Voren van der / JvHaren - 60, 61
Vorster de / JvHaren - 283, 288
Vorsters / JvHaren - 174, 214, 215, 342
Vos / JvHaren - 38, 41, 44, 45, 52, 61, 71, 72, 74, 79, 80, 92, 94, 112, 117, 120, 124, 135, 173, 187, 197, 198, 215, 217, 229, 230, 243, 244, 248, 260, 261, 268, 275, 278, 281, 283, 294, 299, 310, 313, 315, 325, 331, 342, 361, 365
Vosbergen / JvHaren - 77
Vosch / JvHaren - 74, 144, 274, 329, 342
Vriens / JvHaren - 258
Vrienten / JvHaren - 120
Vrients / JvHaren - 222, 337, 380
Vries de / JvHaren - 30, 49, 67, 97, 98, 103, 105-107, 113, 135, 136, 141, 143, 173, 181, 183, 185, 187, 189, 194-196, 202, 269, 272, 282, 291, 298, 302, 320, 333, 347, 349, 360, 382
Vriesch de / JvHaren - 22, 28, 143, 170, 181, 227, 228, 270, 307, 310, 315
Vrijen de / JvHaren - 134
Vrimcken / JvHaren - 85
Vroegen / JvHaren - 231, 385
Vroemens / JvHaren - 168
Vrolijck / JvHaren - 252
Vromen / JvHaren - 179, 291, 300, 382
Vroom de / JvHaren - 273
Vroomen / JvHaren - 272, 301, 325, 341, 370
Vuijen / JvHaren - 147
Vuijen van / JvHaren - 285
Vuricx / JvHaren - 212
Vuunen van / JvHaren - 313


Wadde / JvHaren - 57, 63, 71, 224
Wael de / JvHaren - 61, 64, 78, 108, 112, 214, 257, 323, 325, 382
Waelre van / JvHaren - 217, 340
Wagenaer / JvHaren - 320
Wagenmaker / JvHaren - 27, 28, 32, 37, 49, 82, 85, 95, 96, 103, 117, 134, 153, 157, 160, 166, 168-170, 173, 175, 177-179, 181, 182, 199, 206, 207, 210, 227, 249, 250, 254, 277, 278, 317, 322, 335, 353, 355, 371, 372, 376
Wagenmakers / JvHaren - 59, 175, 212, 218, 232, 252, 255, 256, 283, 286, 287, 293, 299, 301, 379
Waldijck van / JvHaren - 192
Walewijns / JvHaren - 193, 195, 196, 328
Walwijns / JvHaren - 328
Wandelen van / JvHaren - 71, 298, 330
Water van de / JvHaren - 326, 349
Weckers / JvHaren - 79, 313
Weerden van / JvHaren - 333
Weert / JvHaren - 20, 150, 208
Weert de / JvHaren - 33, 36, 40, 147, 209, 223, 228, 270, 288, 346, 347, 363
Weerts / JvHaren - 29
Weeskamer der Stad Brussel / JvHaren - 226
Weesmeesters der Stad Breda / JvHaren - 197
Wegen van / JvHaren - 331
Weijen / JvHaren - 110
Weijer de / JvHaren - 59, 70, 71, 109, 313
Weijer den / JvHaren - 66
Weijers / JvHaren - 221, 310
Weijmans / JvHaren - 18, 74, 80, 239, 240, 263, 338
Wellens / JvHaren - 24, 27, 207, 333
Wesel van / JvHaren - 34, 59, 63, 139, 140, 192, 200, 201, 204, 223, 231-234, 259, 278, 283, 285, 288, 289, 295, 296, 299- 301, 305, 311-313, 315, 326, 375, 385
Westwesel van / JvHaren - 303
Wethouders & Officieren van Hvn / JvHaren - 157
Wethouders der Stad Antwerpen / JvHaren - 384
Wethouders der Stad BoZ / JvHaren - 229
Wethouders der Stad Breda / JvHaren - 159, 161
Wethouders der Stad Zbg / JvHaren - 177
Wethouders van Breda / JvHaren - 164, 182
Wethouders van de Leur onder Ett / JvHaren - 158
Wethouders van Dinteloord / JvHaren - 380
Wethouders van Ett / JvHaren - 175
Wethouders van Hvn / JvHaren - 159
Wethouders van NwG / JvHaren - 177
Wethouders van Odb / JvHaren - 199, 217, 227
Wethouders van OdG / JvHaren - 164, 177, 181
Wethouders van Stb / JvHaren - 221, 223
Wever / JvHaren - 131
Widt de / JvHaren - 308
Wiel van de / JvHaren - 102, 145, 146, 169, 173, 178, 209-211, 224, 254, 277, 280, 283- 286, 321, 342, 361, 373
Wiel van der / JvHaren - 275, 343, 362
Wien van der / JvHaren - 349
Wiercx / JvHaren - 182
Wiilemsen / JvHaren - 40
Wijffat van / JvHaren - 168
Wijffker van / JvHaren - 369
Wijgermans / JvHaren - 281
Wijnants / JvHaren - 39, 40, 51, 60, 108, 292, 293, 300, 301, 309, 349
Wijnantsen / JvHaren - 213, 232, 290, 291, 301
Wijnen / JvHaren - 51, 139, 152, 153, 166, 285, 296, 314
Wijngaerden van / JvHaren - 78, 168, 172, 175, 176, 219, 220, 222, 223, 272, 274, 343
Wijngaerts / JvHaren - 45, 48, 80
Wijnricx / JvHaren - 247
Wijse de / JvHaren - 214
Wijtens / JvHaren - 82, 272
Wijtvliet / JvHaren - 74, 77, 95, 107, 203, 325, 358
Wijtvliet van / JvHaren - 21, 275, 364
Wilde de / JvHaren - 157, 236, 241
Wilders / JvHaren - 47
Willemen / JvHaren - 180, 181
Willems / JvHaren - 20, 43, 50, 51, 60, 66, 93, 122, 136, 137, 163, 178, 183, 223, 243, 340
Willemsen / JvHaren - 13, 14, 16, 18, 21, 28, 33, 38, 40, 50, 51, 54, 58, 65, 69, 74, 77, 81, 88, 89, 92, 94, 95, 97, 98, 117, 118, 120, 123-128, 131, 133, 137, 142, 144, 157, 161, 164, 168, 169, 177, 181, 183, 198, 199, 201, 205, 206, 216, 217, 225, 236-238, 240, 242, 245, 251, 252, 254-256, 260, 262, 264, 273, 284, 296, 297, 318, 332, 333, 335, 336, 338, 343, 352, 361, 367, 368, 370, 377, 379, 383
Wilt de / JvHaren - 112, 113
Wiltens / JvHaren - 194
Windkorenmolen in Odb / JvHaren - 299
Winghen van / JvHaren - 38, 54, 226, 342
Winter de / JvHaren - 41
Winterooij van / JvHaren - 302
Winters / JvHaren - 67, 209, 336
Wit de / JvHaren - 145, 305
With de / JvHaren - 193
Witkint / JvHaren - 43, 50, 193, 195, 196, 328
Witte de / JvHaren - 25, 76, 91, 99, 142, 161-166, 171, 172, 199, 208, 214, 217, 220, 233, 264, 265, 268, 270-272, 314, 320, 341, 366, 368
Wittebol / JvHaren - 59, 106, 141, 155, 307, 313, 314
Wittebols / JvHaren - 56, 174, 224, 232, 310, 333
Woldenborch / JvHaren - 348
Wolf de / JvHaren - 265, 268, 284, 291, 297, 383
Wolff / JvHaren - 133, 181, 199, 262, 263, 265, 267, 290, 291, 301
Wolff de / JvHaren - 58, 193, 203, 231, 233, 259, 292, 293, 301, 304, 316, 326, 329, 351
Wolt de / JvHaren - 168
Wortel van / JvHaren - 90
Woutas / JvHaren - 163, 319
Wouters / JvHaren - 16, 19, 32, 65, 80, 107, 138, 141, 146, 158, 183, 184, 195, 212, 215, 221, 271, 297, 301, 303, 311, 338, 340, 362, 368
Woutersen / JvHaren - 18, 19, 109, 135, 147, 167, 213, 225, 290, 311, 371
Wouw van / JvHaren - 224
Wouw van de / JvHaren - 201
Wuijts / JvHaren - 242


Zacharias / JvHaren - 200, 290
Zachariassen / JvHaren - 293
Zande van de / JvHaren - 150, 161, 165, 290, 291, 304, 316, 348
Zantfoort van / JvHaren - 26
Zantvoort van / JvHaren - 39
Zave / JvHaren - 131
Zeebaes / JvHaren - 162, 357
Zegers / JvHaren - 58, 64, 278, 326
Zem / JvHaren - 144
Zervatij / JvHaren - 159
Zeverdonck van / JvHaren - 44, 107-109, 185, 189, 233, 234, 237, 260, 305, 307, 309, 335, 385
Zeverdoncq van / JvHaren - 72, 105, 109, 111, 115, 186, 190-192, 220, 225, 227, 228, 254, 299
Zevereijns / JvHaren - 21, 146, 267, 337, 339
Zevereijnsen / JvHaren - 278, 362, 371
Zijpe van der / JvHaren - 312
Zinnen van / JvHaren - 30
Zinnicq van / JvHaren - 201
Zips / JvHaren - 162
Zirck van / JvHaren - 367
Zoerendonck van / JvHaren - 118, 236, 355
Zollern van / JvHaren - 170, 225
Zolre van / JvHaren - 199
Zomers / JvHaren - 176
Zon van / JvHaren - 376
Zoones? / JvHaren - 384
Zuerius / JvHaren - 16, 139, 142, 218, 221, 222, 227, 262, 273, 274, 321, 341, 377
Zundert van / JvHaren - 288


‘s-Lands Middelen over het Gemaal Bezaaide & Hoorngeld / JvHaren - 333


.. / JvHaren - 28, 34, 35, 46, 58, 66, 81, 93, 107, 120, 121, 124, 157, 158, 184, 193, 262, 276, 280, 281, 283, 294, 297, 333, 337, 338


.. van / JvHaren - 384
.. van de / JvHaren - 224
 

Copyright © 1998/2011 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 04 november 2015 .