Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)
Johannes van Rotterdam, 1655 - 1656

Odb-NA-307-058-001 (J.van Rotterdam)

Inleiding   Index
informatie opvragen? kijk op page "Information"

INLEIDING

Notaris Johannes van Rotterdam wordt op 28 september 1655 door de Edele Raad van Brabant in 's-Gravenhage geadmitteerd, resideert slechts een jaar in Oudenbosch.
Van 1656 tot en met 1669 als notaris in Tilburg, vervolgens vanaf 1670 tot en met 1688 te 's-Hertogenbosch.
In zijn residerende periode hier waren reeds twee notarissen praktiserend in Oudenbosch: Jacob van Haren & Cornelis Otgens met respectieflijk 45 en 22 ambtsjaren.


Bij de gebruikelijke gegevens (volgnummer, soort akte, vermelde personen) van de opgenomen akten zijn bovendien vermeld de nummers van de foto's van de betreffende akten en repertoria zoals die in mijn archief voorkomen.

De foto-nummering wordt gevormd door een combinatie van de getallen die staan voor achtereenvolgens Archiefnummer, inventarisNummer en Fotonummer, welke gescheiden worden door een underscore. Aldus:

AAA_NNN_FFF
AAA - Archiefnummer (307 = Notarieel Archief Oudenbosch)
NNN - inventarisNummer (058 = Archief van Johannes van Rottrdam)
FFF - Fotonummer (bij ieder archiefnummer beginnende bij 000).


De getallen welke hier als code worden gebruikt voor 'Archief' & 'Inventaris' worden ook gebezigd door het Regionaal Archief West-Brabant.

Foto's (digitaal of afdrukken) zijn tegen vergoeding te bestellen bij de uitwerker/uitgever. Lees de betreffende instructies en informatie op de site:
www.ACMGouverneur.com

Recapitulatie van het archief van Johannes van Rotterdam:

periode   1655 - 1656
aantal residerende jaren    1
aantal archiefnummers    1
aantal akten (vermeldingen)   18
aantal foto's   26.


Het volgende deel zal gewijd zijn aan notaris Cornelis Otgens.

Waalwijk, 5 juli 2010.


INDEX

Om uzelf een oordeel te doen verschaffen omtrent het nut en de bruikbaarheid van het boek waardoor u zou overwegen een exemplaar aan te schaffen, laat ik hier graag de namenindex volgen. De nummers achter de namen verwijzen naar de pagina's waarop die voorkomen. Het is mogelijk een of meerdere pagina's te bestellen. Voor bestellingen leest u de voorwaarden op de pagina "Information" .

Aart van / JvRotterdam - 11
Aartshertog Leopoldus / JvRotterdam - 11
Adriaens / JvRotterdam - 13
Adriaenssen / JvRotterdam - 11
Aertsen / JvRotterdam - 13
Alart / JvRotterdam - 13

Amolaeus / JvRotterdam - 13
Bastiaenssen / JvRotterdam - 13
Beckers / JvRotterdam - 11
Betings / JvRotterdam - 12
Bieraccijns Ronde Maet & Dier Gelt & Andere Specien / JvRotterdam - 11
Blincken van / JvRotterdam - 11, 12
Block / JvRotterdam - 12
Boemans / JvRotterdam - 12
Boot / JvRotterdam - 13
Brootsnijders / JvRotterdam - 12, 13

Canters / JvRotterdam - 13
Cornelissen / JvRotterdam - 12

Dielissen / JvRotterdam - 13
Dircx / JvRotterdam - 12
Dor / JvRotterdam - 11
Driel van / JvRotterdam - 11-13
Dulmen van / JvRotterdam - 13

Ecna / JvRotterdam - 13
Edele Mogende Rade van State der Nederlander / JvRotterdam - 11
Edele Rade van Brabant & Andere Edele Gerechten in sGh / JvRotterdam - 11
Eduwaerts / JvRotterdam - 13

Frishart / JvRotterdam - 12
Fritshart / JvRotterdam - 13

Gent van / JvRotterdam - 13
Godschalck / JvRotterdam - 13
Goerders? / JvRotterdam - 11

Hallart / JvRotterdam - 12
Hoeck van den / JvRotterdam - 13
Hoochst Domeinen tot Vlissingen / JvRotterdam - 12
Huijbrechts / JvRotterdam - 11
Hulshouts / JvRotterdam - 11

Jans / JvRotterdam - 12
Janssen / JvRotterdam - 11-13
Jasoms / JvRotterdam - 12

Lacalje / JvRotterdam - 13
Lambrechts / JvRotterdam - 12
Lambrechtsen / JvRotterdam - 11
Leen van de / JvRotterdam - 13
Lennins / JvRotterdam - 13
Leur van de / JvRotterdam - 12
Loosen / JvRotterdam - 13

Maesdam van / JvRotterdam - 13
Michielssen / JvRotterdam - 12
Moerkints / JvRotterdam - 12
Molenaers / JvRotterdam - 12
Montan / JvRotterdam - 11

Nicolaessen / JvRotterdam - 11

Pauw de / JvRotterdam - 11
Pauwels / JvRotterdam - 11
Pesijn / JvRotterdam - 11
Pieters / JvRotterdam - 13
Prol / JvRotterdam - 13

Rant / JvRotterdam - 13
Rotterdam van / JvRotterdam - 12
Ruijghaver / JvRotterdam - 11, 12

Savij / JvRotterdam - 12
Schoenmakers / JvRotterdam - 11
Schouwenbergh / JvRotterdam - 11, 13
Schrauwen / JvRotterdam - 12
Segers / JvRotterdam - 11
Simons / JvRotterdam - 13
sLands Gemael Slagh Hooren Gelt & Besaeijde Gemeten / JvRotterdam - 11
Sophianus / JvRotterdam - 13
Swrtijters / JvRotterdam - 12

Tens / JvRotterdam - 12, 13
Theunissen / JvRotterdam - 11
Turcq / JvRotterdam - 13

Vaegd van den / JvRotterdam - 12
Valcken / JvRotterdam - 13
Vosch / JvRotterdam - 13

Werchter van / JvRotterdam - 13
Wethouders van sPl / JvRotterdam - 11, 13
Wijnants / JvRotterdam - 13
Willemssen / JvRotterdam - 11
Winteroij / JvRotterdam - 13

Zeverdoncq van / JvRotterdam - 12
Zieck van / JvRotterdam - 11

.. / JvRotterdam - 12
 


Copyright © 1998/2010 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 04 november 2015 .