Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)
Nicolaes van Overvelt, 1665 - 1670

307-060-002 (N. van Overvelt)

Inleiding   Index
informatie opvragen? kijk op page "Information"

INLEIDING

Notaris Nicolaes van Overvelt is geboren in Breda. Hij is de enige Oudenbossche notaris waarvan de Akte van Admissie, verleend op 8 mei 1665, door de Edele Rade van Brabant in 's-Gravenhage, is bewaard gebleven en in het Regionaal Archief ligt opgeslagen.

Gezien het betrekkelijk kleine aantal akten zijn deze samengevoegd en in z'n geheel chronologisch geplaatst.


Bij de gebruikelijke gegevens (volgnummer, soort akte, vermelde personen) van de opgenomen akten zijn bovendien vermeld de nummers van de foto's van de betreffende akten en repertoria zoals die in mijn archief voorkomen.

De foto-nummering wordt gevormd door een combinatie van de getallen die staan voor achtereenvolgens Archiefnummer, Inventarisnummer en Fotonummer, welke gescheiden worden door een underscore. Aldus:

AAA_NNN_FFF
AAA - Archiefnummer (307 = Notarieel Archief Oudenbosch)
NNN - inventarisNummer (059 t/m 066 = Archief van Nicolaes van Overvelt)
FFF - Fotonummer (bij ieder archiefnummer beginnende bij 000).


De getallen welke hier als code worden gebruikt voor 'Archief' & 'Inventaris' worden ook gebezigd door het Regionaal Archief West-Brabant.

Foto's (digitaal of afdrukken) zijn tegen vergoeding te bestellen bij de uitwerker/uitgever. Lees de betreffende instructies en informatie op de site:
www.ACMGouverneur.com

Recapitulatie van het archief van Nicolaes van Overvelt:
periode  1665 - 1670
aantal residerende jaren  6
aantal archiefnummers  8
aantal akten (vermeldingen) 110
aantal foto's 170.


Het volgende deel zal gewijd zijn aan notaris Johannes van Rotterdam.

Waalwijk, 24 juni 2010.


INDEX

Om uzelf een oordeel te doen verschaffen omtrent het nut en de bruikbaarheid van het boek waardoor u zou overwegen een exemplaar aan te schaffen, laat ik hier graag de namenindex volgen. De nummers achter de namen verwijzen naar de pagina's waarop die voorkomen. Het is mogelijk een of meerdere pagina's te bestellen. Voor bestellingen leest u de voorwaarden op de pagina "Information" .

Abbas / NvOvervelt - 11
Abrams / NvOvervelt - 12
Adams / NvOvervelt - 17, 21, 22, 24
Adamssen / NvOvervelt - 19, 23
Adriaenssen / NvOvervelt - 14-16, 19, 25
Aerde van / NvOvervelt - 21
Aernouts / NvOvervelt - 21
Aerts / NvOvervelt - 13, 16, 19, 21
Aertsen / NvOvervelt - 17, 18
Amolaeus / NvOvervelt - 19-22, 24
Ancxten / NvOvervelt - 12, 14, 16, 20, 24
Andriessen / NvOvervelt - 12
Anraets / NvOvervelt - 21
Anssems / NvOvervelt - 24
Anthonissen / NvOvervelt - 13, 14, 16, 17
April / NvOvervelt - 15
Armen van Stb / NvOvervelt - 15
Arnouts / NvOvervelt - 12


Bael van / NvOvervelt - 17, 22
Balemans / NvOvervelt - 21
Bastiaenssen / NvOvervelt - 17, 23
Bat de / NvOvervelt - 14
Beaumont van / NvOvervelt - 11
Becude / NvOvervelt - 12
Beeck van der / NvOvervelt - 13
Beeckant van den / NvOvervelt - 20
Beetman / NvOvervelt - 14
Berck van der / NvOvervelt - 18
Bergh van den / NvOvervelt - 14, 21
Berghmans / NvOvervelt - 19
Berhaers / NvOvervelt - 13
Bertels / NvOvervelt - 14, 18
Berthouts / NvOvervelt - 20
Betinx / NvOvervelt - 11
Bieren Wijnen & Brandewijn over ONG / NvOvervelt - 21
Biersteckers / NvOvervelt - 24
Biersteeckers / NvOvervelt - 23
Bierstekers / NvOvervelt - 18
Blicken van / NvOvervelt - 13
Blincken van / NvOvervelt - 12, 14, 17, 20-22, 25
Block / NvOvervelt - 13
Bloemaerts / NvOvervelt - 17, 18
Bloos / NvOvervelt - 23
Bodaff van / NvOvervelt - 14, 25
Boeijmeer van / NvOvervelt - 20
Boerbergh / NvOvervelt - 13, 15, 20
Bogart van den / NvOvervelt - 24
Bonckelwaert van / NvOvervelt - 24
Booij / NvOvervelt - 24
Boomans / NvOvervelt - 11
Bosch / NvOvervelt - 16
Boudewijns / NvOvervelt - 15
Brabantsche Swijgende Land Tol Geleide & Peertgeld / NvOvervelt - 24
Broeckmans / NvOvervelt - 25
Brouwers / NvOvervelt - 20
Bruijn de / NvOvervelt - 12, 15
Buijcx / NvOvervelt - 12
Burcgraeff / NvOvervelt - 20
Burggraeff / NvOvervelt - 13


Caem van / NvOvervelt - 13, 21
Caluaert / NvOvervelt - 12
Campenhoudt van / NvOvervelt - 23
Ceulen van / NvOvervelt - 12, 13
Chielen / NvOvervelt - 21
Claermont van / NvOvervelt - 15
Claes / NvOvervelt - 14
Cleermaker / NvOvervelt - 11
Clerck de / NvOvervelt - 14
Cludts / NvOvervelt - 22
Coevoet / NvOvervelt - 21
Colonia de / NvOvervelt - 13, 15, 16, 19, 24
Commers / NvOvervelt - 17
Conincxdijck van / NvOvervelt - 15, 24
Cools / NvOvervelt - 19
Coopal / NvOvervelt - 18
Cornelissen / NvOvervelt - 11, 12, 16, 17, 19, 24
Cotere de / NvOvervelt - 13
Creeck van der / NvOvervelt - 23
Creecke van der / NvOvervelt - 17-19, 23, 24
Creugelaer / NvOvervelt - 21
Cuijpers / NvOvervelt - 19
Cuijs / NvOvervelt - 15


Daelen van / NvOvervelt - 13
Damissen / NvOvervelt - 12
Damme van / NvOvervelt - 22
Dautriven / NvOvervelt - 13
Deckers / NvOvervelt - 25
Diaconie Armen / NvOvervelt - 12
Dick / NvOvervelt - 15
Dielen / NvOvervelt - 13, 19, 21, 22
Diesen / NvOvervelt - 24
Dijck van / NvOvervelt - 21
Dijckers / NvOvervelt - 19
Dingemans / NvOvervelt - 13
Dircken / NvOvervelt - 12
Domeinen van Fyn / NvOvervelt - 23
Donckers / NvOvervelt - 21
Doormael van / NvOvervelt - 14
Doormaele van / NvOvervelt - 19
Doren van / NvOvervelt - 18, 19, 21, 24
Driel van / NvOvervelt - 16, 18, 21, 24
Dries van de / NvOvervelt - 12
Dries van den / NvOvervelt - 12, 15, 18
Drigo / NvOvervelt - 13
Duijsentgulden / NvOvervelt - 21, 23
Duijts / NvOvervelt - 14
Dulcken van / NvOvervelt - 19
Dussen van der / NvOvervelt - 22


Echberts / NvOvervelt - 17
Edel Mogende Rade van Stade / NvOvervelt - 16
Edele Leenhove van BoZ / NvOvervelt - 16
Edele Rade van Brabant / NvOvervelt - 23, 25
Edele Rade van Brabant in sGh / NvOvervelt - 16, 18
Eeckelen van / NvOvervelt - 14, 18
Eeltjens / NvOvervelt - 16
Eemans / NvOvervelt - 12
Eerste Presiderende & Andere Raeden van Brabant / NvOvervelt - 11
Egidij / NvOvervelt - 16
Eijck van der / NvOvervelt - 16
Eijckbergh / NvOvervelt - 21
Eijnden van den / NvOvervelt - 13, 16, 19, 20
Elshout van den / NvOvervelt - 18
Emans / NvOvervelt - 19
Engelen van / NvOvervelt - 18
Etten van / NvOvervelt - 15, 16
Everden / NvOvervelt - 21


Faessen / NvOvervelt - 17
Fijeren / NvOvervelt - 21
Francken / NvOvervelt - 15, 18, 23
Francois / NvOvervelt - 17
Fransoijs / NvOvervelt - 16, 21
Franssen / NvOvervelt - 11, 17, 22


Gangken / NvOvervelt - 21
Gastel van / NvOvervelt - 17
Gastelaer / NvOvervelt - 11, 18, 24
Geerits / NvOvervelt - 22
Geeritssen / NvOvervelt - 22
Geertsdochter / NvOvervelt - 17
Gelijnsen / NvOvervelt - 20
Geluste van / NvOvervelt - 18
Gijsbrechtsen / NvOvervelt - 18
Gijsters / NvOvervelt - 16
Gilisque / NvOvervelt - 12, 15
Goeman / NvOvervelt - 21
Goijdaen / NvOvervelt - 16
Gool van / NvOvervelt - 12
Goorde / NvOvervelt - 15
Goorden / NvOvervelt - 21
Goortsen / NvOvervelt - 11, 15
Grave de / NvOvervelt - 18
Groot de / NvOvervelt - 12
Grooten / NvOvervelt - 20, 22
Grootten / NvOvervelt - 14
Gruijter de / NvOvervelt - 21, 22
Gruijters / NvOvervelt - 18


Haegen van der / NvOvervelt - 22
Haer van der / NvOvervelt - 11, 23
Haeren van / NvOvervelt - 19, 20
Hagens / NvOvervelt - 24
Haren van / NvOvervelt - 15
Havermans / NvOvervelt - 20
Hecken van / NvOvervelt - 18
Heeselt van / NvOvervelt - 18
Heijnen / NvOvervelt - 12, 14, 25
Heijnsbergen / NvOvervelt - 21, 24
Hemloo / NvOvervelt - 17
Hendricx / NvOvervelt - 13, 16
Herbers / NvOvervelt - 17
Hertel / NvOvervelt - 17
Hessel van / NvOvervelt - 20
Hesselt van / NvOvervelt - 13, 18-20, 22, 23
Heusden van / NvOvervelt - 11
Hevevliet / NvOvervelt - 11
Hilberck van / NvOvervelt - 16
Hoeve van der / NvOvervelt - 24
Hoevenaer / NvOvervelt - 23
Hooff op den / NvOvervelt - 12
Hoorenbeeck / NvOvervelt - 14
Hoorn- & Gemetgeld etc / NvOvervelt - 13
Hopman / NvOvervelt - 20
Hose de / NvOvervelt - 16
Houtmans / NvOvervelt - 15, 21
Hove van Holland / NvOvervelt - 23
Huijbereckx / NvOvervelt - 25
Huijbrechts / NvOvervelt - 12, 13
Huijbrechtsen / NvOvervelt - 12
Huijbrechtssen / NvOvervelt - 14
Huijgen / NvOvervelt - 17
Huijvetteerts / NvOvervelt - 17
Hult van der / NvOvervelt - 14, 16, 18-22, 25


Isack / NvOvervelt - 25


Jacobs / NvOvervelt - 12, 15, 16, 25
Jacobsen / NvOvervelt - 22
Jacobssen / NvOvervelt - 17, 19, 20
Jaghers / NvOvervelt - 13, 18, 20, 22, 24
Jans / NvOvervelt - 14, 18
Jansen / NvOvervelt - 22
Janssen / NvOvervelt - 11, 13, 14, 17, 21, 23, 24
Janssenboeij / NvOvervelt - 13
Jaspers / NvOvervelt - 16
Joachimssen / NvOvervelt - 22
Joachumssen / NvOvervelt - 12
Jochumsen / NvOvervelt - 22
Jochumssen / NvOvervelt - 17
Jonge de / NvOvervelt - 13
Joosten / NvOvervelt - 23


Kaersstecker de / NvOvervelt - 17
Kat de / NvOvervelt - 22
Kets van / NvOvervelt - 16
Knaep / NvOvervelt - 19


Laets / NvOvervelt - 12-20, 22, 23
Lambrechtssen / NvOvervelt - 17, 18, 22
Lanckrock / NvOvervelt - 14, 23
Lando / NvOvervelt - 23
Laros / NvOvervelt - 11
Lauwereijssen / NvOvervelt - 12
Leederts / NvOvervelt - 15
Leen van / NvOvervelt - 21
Leenderts / NvOvervelt - 14
Leendertsen / NvOvervelt - 12
Leendetssen / NvOvervelt - 20
Lemmius / NvOvervelt - 17
Lenaert / NvOvervelt - 17
Lenaertssen / NvOvervelt - 22
Lenders / NvOvervelt - 21
Lesentius? / NvOvervelt - 15
Leuw de / NvOvervelt - 14
Linders / NvOvervelt - 21
Lips / NvOvervelt - 11
Locht van de / NvOvervelt - 25
Loijens / NvOvervelt - 13
Lonck / NvOvervelt - 13
Loon van / NvOvervelt - 13, 14, 20
Loonen / NvOvervelt - 22
Losecat / NvOvervelt - 24
Lucas / NvOvervelt - 19
Luijten / NvOvervelt - 12


Maes / NvOvervelt - 11, 13
Marijnis / NvOvervelt - 18
Marijnissen / NvOvervelt - 15, 20
Mattheus / NvOvervelt - 17
Mattheussen / NvOvervelt - 19
Meebael / NvOvervelt - 21
Meesters / NvOvervelt - 16
Mes / NvOvervelt - 16, 19
Michielssen / NvOvervelt - 15, 22
Moer van de / NvOvervelt - 15, 17, 20, 23
Moerkints / NvOvervelt - 17
Mol / NvOvervelt - 19, 22
Montens / NvOvervelt - 23, 25
Mouw / NvOvervelt - 13, 15
Mouwens / NvOvervelt - 11
Munsterse Invasie / NvOvervelt - 16
Munsterse Volkeren / NvOvervelt - 13, 14


Neffens / NvOvervelt - 11
Niclaessen de / NvOvervelt - 12
Nicole de / NvOvervelt - 11
Nieuwenboer den / NvOvervelt - 19
Nijssen / NvOvervelt - 19, 20
Noeij / NvOvervelt - 24
Noteboom / NvOvervelt - 16
Nouten / NvOvervelt - 21
Nuijten / NvOvervelt - 13, 14


Oonincx / NvOvervelt - 17, 22
Oost Indische Compagnie / NvOvervelt - 23
Otgens / NvOvervelt - 16-21
Overvelt van / NvOvervelt - 11, 15, 19, 24


Paludanis / NvOvervelt - 23
Pauw de / NvOvervelt - 19, 23
Pauwels / NvOvervelt - 16
Peeters / NvOvervelt - 12, 15, 23
Peeterssen / NvOvervelt - 15, 17, 19, 20
Permies / NvOvervelt - 17
Pieters / NvOvervelt - 11, 21, 24
Pietersse / NvOvervelt - 13
Pieterssen / NvOvervelt - 13, 19, 20, 22
Priemers / NvOvervelt - 15
Prince van Orange / NvOvervelt - 18
Princesse Susollerne / NvOvervelt - 23
Pruijmboom / NvOvervelt - 13, 15


Quirijnen / NvOvervelt - 12
Quirijnssen / NvOvervelt - 14


Rade van State der Verenigde Nederlanden
/ NvOvervelt - 24
Ravensbergh van / NvOvervelt - 16, 18, 20-25
Reijnierssen / NvOvervelt - 14
Rijswijck van / NvOvervelt - 23
Rokes / NvOvervelt - 11
Ruijghager / NvOvervelt - 22
Ruijghaver / NvOvervelt - 14, 16, 18
Ruijter de / NvOvervelt - 21


Sande van de / NvOvervelt - 24
Sanderssen / NvOvervelt - 23
Sas / NvOvervelt - 24
Schaep / NvOvervelt - 13
Schepen der Stede Niervaert / NvOvervelt - 17
Schoonacker van / NvOvervelt - 22
Schoonhoeven van / NvOvervelt - 11
Schrans / NvOvervelt - 25
Schrauwen / NvOvervelt - 12, 14, 21
Schueders / NvOvervelt - 22
Schuerters / NvOvervelt - 17
Segers / NvOvervelt - 13, 21
Severdoncq van / NvOvervelt - 16, 20
Sgrauwen / NvOvervelt - 14
Slingerlant / NvOvervelt - 14
Smit / NvOvervelt - 11
Sneermans / NvOvervelt - 19
Sneijer den / NvOvervelt - 11
Soers / NvOvervelt - 14
Son van / NvOvervelt - 20
Spalt / NvOvervelt - 24
Sprangers / NvOvervelt - 11, 24
Sterck / NvOvervelt - 14, 22
Stevens / NvOvervelt - 16
Stoffelen / NvOvervelt - 17, 25
Stout / NvOvervelt - 18
Struijck / NvOvervelt - 12, 14
Stuijvesande van / NvOvervelt - 17, 22
Suermondt / NvOvervelt - 20
Swaen / NvOvervelt - 11, 22, 24
Swaenen / NvOvervelt - 23
Swrijters / NvOvervelt - 17, 21, 22


Tarmans / NvOvervelt - 20
Tausant van / NvOvervelt - 16
Teijmissen / NvOvervelt - 16, 19
Thijssen / NvOvervelt - 12, 14
Thomas / NvOvervelt - 18
Thonia / NvOvervelt - 17
Timmerman / NvOvervelt - 13
Tuijnincx / NvOvervelt - 23


Veltwijck van / NvOvervelt - 24
Vereijck / NvOvervelt - 11
Verhaegen / NvOvervelt - 20
Verhoeve / NvOvervelt - 12
Vervoort / NvOvervelt - 17
Verweijmer / NvOvervelt - 11, 15
Verwijmeren / NvOvervelt - 12
Visschenbergh / NvOvervelt - 18
Visser / NvOvervelt - 24
Vissers / NvOvervelt - 15
Vloe / NvOvervelt - 23
Vos / NvOvervelt - 22, 23, 25
Vries de / NvOvervelt - 13, 14, 19, 22


Weijtvliet / NvOvervelt - 12
Wernis / NvOvervelt - 15
Werve van der / NvOvervelt - 19
Wesel van / NvOvervelt - 19, 21, 24
Wethouders der Stad Antwerpen / NvOvervelt - 19
Wethouders van Breda / NvOvervelt - 16
Wethouders van Turnhout / NvOvervelt - 20
Wethouders van Zundert / NvOvervelt - 11
Wiel van de / NvOvervelt - 13, 16, 19
Willeboxts / NvOvervelt - 24
Willems / NvOvervelt - 18
Willemssen / NvOvervelt - 14, 21
Witsen / NvOvervelt - 23
Wittebol / NvOvervelt - 12, 14, 22, 24
Wouters / NvOvervelt - 15, 18


Zinnicq van / NvOvervelt - 20
Zitter van / NvOvervelt - 12


.. / NvOvervelt - 16, 18
 

 

Copyright © 1998/2010 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 04 november 2015 .