Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)
Pharamond François de Witte, 1647 - 1653

307-035-002 (de Witte)

Inleiding   Index
informatie opvragen? kijk op page "Information"

INLEIDING

Pharamond François de Witte werd op 30 juli 1647 geadmitteerd door de Raad van Brabant te ‘s-Gravenhage. Hij was afkomstig uit een vooraanstande familie die meerdere juristen voortbracht; zijn vader François de Witte is o.a. procureur geweest in Bergen op Zoom.

Zijn tijdgenoot Guilliam van Mierdt, eveneens tot notaris geadmitteerd in 1647 (door de Souvereine Raad in Brussel) treedt niet zelden op als getuige bij het passeren van akten van De Witte.
Op de akte van 01.05.1652 treffen we opnieuw Guilliam van Mierdt aan als getuige waarbij hij onderschrijft met een kruis als teken; als we de Hoofdelijke Omslag erop raadplegen zien we dat er in 1652 ‘n kleine 200 gezinnen woonden in Odb, waarvan slechts één Van Mierdt en deze Van Mierdt had met zijn vrouw geen kinderen boven de 18 jaar inwonend. Een tijdelijk onbekwame persoon lijkt mij niet de eerst aangewezene om te getuigen.... 
Bij de gebruikelijke gegevens (volgnummer, soort akte, vermelde personen) van de opgenomen akten zijn bovendien vermeld de nummers van de foto’s van de betreffende akten en repertoria zoals die in mijn archief voorkomen.

De foto-nummering wordt gevormd door een combinatie van de getallen die staan voor achtereenvolgens Archiefnummer, InventarisNummer en Fotonummer, welke gescheiden worden door een underscore. Aldus:
AAA_NNN_FFF
AAA   Archiefnummer (307 = Notarieel Archief Oudenbosch)
NNN   inventarisNummer (035 & 036 = Archief van Pharamond François de Witte)
FFF   Fotonummer (bij ieder archiefnummer beginnende bij 000).

De getallen welke hier als code worden gebruikt voor ‘Archief’ & ‘Inventaris’ worden ook gebezigd door het Regionaal Archief West-Brabant.

Foto’s (digitaal of afdrukken) zijn tegen vergoeding te bestellen bij de uitwerker/uitgever. Lees de betreffende instructies en informatie op de site:
www.ACMGouverneur.com


Recapitulatie van het archief van Pharamond François de Witte:
  periode 1647 - 1653  
  aantal residerende jaren 7  
  aantal archiefnummers 2  
  aantal akten (vermeldingen) 203  
  aantal foto’s 335.  


Het volgende deel zal gewijd zijn aan notaris Hendrick Janssen Thielen.

Waalwijk, 14 september 2010.


INDEX

Om uzelf een oordeel te doen verschaffen omtrent het nut en de bruikbaarheid van het boek waardoor u zou overwegen een exemplaar aan te schaffen, laat ik hier graag de namenindex volgen. De nummers achter de namen verwijzen naar de pagina's waarop die voorkomen. Het is mogelijk een of meerdere pagina's te bestellen. Voor bestellingen leest u de voorwaarden op de pagina "Information" .

 

Abberdaen / PhFdeWitte - 32, 35
Abdisse van Thoor / PhFdeWitte - 37
Abrams / PhFdeWitte - 26
Adriaens / PhFdeWitte - 22, 35
Adriaenssen / PhFdeWitte - 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24- 26, 28, 31, 36
Aelbrechtssen / PhFdeWitte - 35
Aert van / PhFdeWitte - 35
Aerts / PhFdeWitte - 12, 23, 27, 34
Aertssen / PhFdeWitte - 16, 23, 28, 36
Aken van / PhFdeWitte - 14
Alckemade van / PhFdeWitte - 32
Alleman / PhFdeWitte - 17
Ancxten / PhFdeWitte - 15, 16, 20
Angsten / PhFdeWitte - 17
Anthonissen / PhFdeWitte - 22, 23, 33, 36-38
Antwerpen van / PhFdeWitte - 36
Anxten / PhFdeWitte - 13, 22-28, 30, 33-35, 37
Arck van / PhFdeWitte - 34
Arckel van / PhFdeWitte - 31
Arienssen / PhFdeWitte - 12, 18, 23
Armen van BoZ / PhFdeWitte - 17
Armen van Dtl / PhFdeWitte - 18
Armen van Hvn / PhFdeWitte - 31
Armen van Stb / PhFdeWitte - 20, 32

Backer de / PhFdeWitte - 13, 15
Backers / PhFdeWitte - 19, 29
Bacquelaris / PhFdeWitte - 17, 36
Bael van / PhFdeWitte - 13, 30
Baelen van / PhFdeWitte - 13, 31
Baest / PhFdeWitte - 20
Balen van / PhFdeWitte - 19, 24
Bartelssen / PhFdeWitte - 33
Bastiaenssen / PhFdeWitte - 14
Battel van / PhFdeWitte - 13
Beauijuhen de / PhFdeWitte - 33
Beckaff / PhFdeWitte - 13, 29
Beerde / PhFdeWitte - 19
Beke van de / PhFdeWitte - 34
Beneden van / PhFdeWitte - 31
Berckel van / PhFdeWitte - 33
Betincq / PhFdeWitte - 34
Betincx / PhFdeWitte - 33
Biersteker / PhFdeWitte - 13, 15, 21, 33
Blincken / PhFdeWitte - 38
Block / PhFdeWitte - 13, 20, 38
Blocq / PhFdeWitte - 21-25, 28, 30, 33, 37, 38
Blommaerts / PhFdeWitte - 22
Boemans / PhFdeWitte - 27, 35
Boenders / PhFdeWitte - 19, 20
Boge / PhFdeWitte - 16, 33
Bol / PhFdeWitte - 16
Bols / PhFdeWitte - 35
Boot / PhFdeWitte - 32
Borgemeester & Schepenen van Odb / PhFdeWitte - 29
Born / PhFdeWitte - 34
Borschat / PhFdeWitte - 12
Bosch / PhFdeWitte - 12
Brabers / PhFdeWitte - 13
Brandellaer van den / PhFdeWitte - 21, 22
Breda / PhFdeWitte - 18
Breda van / PhFdeWitte - 30, 36
Breusegen van / PhFdeWitte - 19
Bruijn de / PhFdeWitte - 34
Buijs / PhFdeWitte - 18, 29, 35
Buijsen / PhFdeWitte - 23
Buijst / PhFdeWitte - 30
Burcilie / PhFdeWitte - 35
Burcom van / PhFdeWitte - 33

Calmphout van / PhFdeWitte - 31
Carton / PhFdeWitte - 19
Cat / PhFdeWitte - 35
Catholieke Huijsarmen in Odb / PhFdeWitte - 25
Catmans / PhFdeWitte - 18
Cesars / PhFdeWitte - 26
Ceulemans / PhFdeWitte - 13, 15, 18, 22, 23
Ceusen / PhFdeWitte - 17
Cijsen / PhFdeWitte - 16
Claes / PhFdeWitte - 17
Claessen / PhFdeWitte - 18, 34, 36
Cleermaecker den / PhFdeWitte - 20
Cleijndert / PhFdeWitte - 31
Clercq de / PhFdeWitte - 16, 22, 23, 26, 27, 29, 35, 37, 38
Cocq / PhFdeWitte - 37
Coene / PhFdeWitte - 24
Coenen / PhFdeWitte - 14, 15
Coevoet / PhFdeWitte - 12, 22
Coevoets / PhFdeWitte - 17
Colonia de / PhFdeWitte - 23, 37
Colus / PhFdeWitte - 34
Commeren / PhFdeWitte - 22
Commesaers / PhFdeWitte - 14
Coomans / PhFdeWitte - 11, 15, 34
Corencooper / PhFdeWitte - 25, 30
Cornelij / PhFdeWitte - 24, 25
Cornelis / PhFdeWitte - 20
Cornelissen / PhFdeWitte - 15, 17, 21, 23-25, 29, 30, 35, 36
Cosijn / PhFdeWitte - 35
Coulster van / PhFdeWitte - 37, 38
Cranevelt van / PhFdeWitte - 34
Creecke van der / PhFdeWitte - 31
Crijnen / PhFdeWitte - 14, 18, 23, 29-32, 35, 37
Crijnssen / PhFdeWitte - 26
Cruijs van de / PhFdeWitte - 19, 20
Cuijper den / PhFdeWitte - 13
Cuijpers / PhFdeWitte - 16, 20, 22

Daemen / PhFdeWitte - 15
Daniels / PhFdeWitte - 20, 23
Dielen / PhFdeWitte - 17, 20, 26, 32, 35
Dielissen / PhFdeWitte - 18
Dingemans / PhFdeWitte - 21, 28, 34
Dingmans / PhFdeWitte - 15
Dircksen / PhFdeWitte - 17
Dircsen / PhFdeWitte - 11, 12, 16
Dircxen / PhFdeWitte - 15, 17, 19, 21, 24, 27
Dirven / PhFdeWitte - 26
Dirxdochter / PhFdeWitte - 37
Domburch van / PhFdeWitte - 35
Domburgh van / PhFdeWitte - 23
Domus / PhFdeWitte - 19
Donck van der / PhFdeWitte - 37, 38
Dongen van / PhFdeWitte - 17
Doormaelen van / PhFdeWitte - 17
Dopper / PhFdeWitte - 24
Dorens / PhFdeWitte - 22, 23
Drabbe / PhFdeWitte - 31
Driel van / PhFdeWitte - 13, 17, 27, 29, 32, 33, 35, 38
Dries van den / PhFdeWitte - 21, 31
Driessen / PhFdeWitte - 35
Dwingeloo van / PhFdeWitte - 35

Eck van / PhFdeWitte - 35
Edele Leenhove van BoZ / PhFdeWitte - 26, 27, 32, 33
Edele Rade van Brabant in sGh / PhFdeWitte - 18, 22, 32, 37
Eeckelen van / PhFdeWitte - 11, 12, 14, 15, 18, 28, 31, 32, 35
Eeltjens / PhFdeWitte - 19, 20, 24
Eemans / PhFdeWitte - 11, 17
Eijgenaer / PhFdeWitte - 20
Eijnde van den / PhFdeWitte - 33
Elders / PhFdeWitte - 37
Elsacker van / PhFdeWitte - 23
Embrechtssen / PhFdeWitte - 29
Engberts / PhFdeWitte - 22, 23
Engelen / PhFdeWitte - 12, 27, 28, 34
Erckel van / PhFdeWitte - 25
Evers / PhFdeWitte - 38
Extrix / PhFdeWitte - 11

Fabius / PhFdeWitte - 31
Fabri / PhFdeWitte - 13
Faes / PhFdeWitte - 14
Francken / PhFdeWitte - 21, 22
Francois / PhFdeWitte - 28
Francques / PhFdeWitte - 32
Franssen / PhFdeWitte - 22, 27
Fredericxen / PhFdeWitte - 24
Frederixen / PhFdeWitte - 24
Fux / PhFdeWitte - 14

Gastelaer / PhFdeWitte - 14, 17, 32, 37
Gastelaers / PhFdeWitte - 12, 16, 37
Geens / PhFdeWitte - 13, 20
Geerts / PhFdeWitte - 32
Geertssen / PhFdeWitte - 12, 14, 20-22, 24, 27, 34
Geraerts / PhFdeWitte - 18
Gerechte van Gastel / PhFdeWitte - 33
Gernu de / PhFdeWitte - 21
Giens / PhFdeWitte - 19
Gijsbrechts / PhFdeWitte - 21, 22, 24, 32
Gijsbrechtssen / PhFdeWitte - 17, 27
Gilisque / PhFdeWitte - 14, 19, 25, 27, 28
Gilse van / PhFdeWitte - 12
Glesse / PhFdeWitte - 32
Gorp van / PhFdeWitte - 13, 15, 18, 35
Gouverneur / PhFdeWitte - 28
Goverts / PhFdeWitte - 17, 36
Grauw de / PhFdeWitte - 34, 36
Groen / PhFdeWitte - 35
Grote Zwijgende Lantol van Brabant / PhFdeWitte - 29
Gulden / PhFdeWitte - 15, 16, 26

Haen de / PhFdeWitte - 19, 20, 22, 32, 34, 38
Hagen van der / PhFdeWitte - 11, 18
Hagenaers / PhFdeWitte - 14
Hakert / PhFdeWitte - 31
Heijden van der / PhFdeWitte - 11, 22, 37
Heijnen / PhFdeWitte - 33
Helmans / PhFdeWitte - 34
Helsemans / PhFdeWitte - 34
Hendricx / PhFdeWitte - 13
Hendricxen / PhFdeWitte - 12, 15, 22, 27, 30, 33-35
Hensbergen / PhFdeWitte - 37
Herentals van / PhFdeWitte - 27
Herpers / PhFdeWitte - 13, 14
Hesselt van / PhFdeWitte - 27-32, 34, 35, 37
Heul van der / PhFdeWitte - 20
Hoeven van der / PhFdeWitte - 23
Hoff ‘t / PhFdeWitte - 23, 24
Hoogenhoeck / PhFdeWitte - 19
Hoogerheijden van / PhFdeWitte - 35
Hoogerhoeck / PhFdeWitte - 24
Hopman / PhFdeWitte - 27
Hopmans / PhFdeWitte - 18, 27, 29
Hopstaken / PhFdeWitte - 23
Houthalen / PhFdeWitte - 38
Hove van / PhFdeWitte - 31
Huijbrechts / PhFdeWitte - 14, 16, 22
Huijbrechtssen / PhFdeWitte - 15, 21
Huijgen / PhFdeWitte - 30
Huijgenssen / PhFdeWitte - 34
Hulpen van der / PhFdeWitte - 13, 18
Hulshout / PhFdeWitte - 19
Hult van der / PhFdeWitte - 24, 36

Innevelt van / PhFdeWitte - 35
Isaacx / PhFdeWitte - 33
Isacx / PhFdeWitte - 16, 18, 22, 24-26, 28
Isaxen / PhFdeWitte - 13

Jacobs / PhFdeWitte - 17, 19-22, 24, 28-31
Jacobssen / PhFdeWitte - 13, 21, 22, 25, 26, 31, 34
Jaeger de / PhFdeWitte - 28
Jans / PhFdeWitte - 12, 24, 34
Janssen / PhFdeWitte - 13-15, 18, 20, 23-29, 32-34, 36
Jaspers / PhFdeWitte - 23, 24, 28, 29, 33, 37
Jasperssen / PhFdeWitte - 29
Jongenelen / PhFdeWitte - 30, 37
Joossen / PhFdeWitte - 25, 30
Joosten / PhFdeWitte - 11, 12, 18, 20, 32, 35
Joppen / PhFdeWitte - 33
Jordaens / PhFdeWitte - 16

Karsel / PhFdeWitte - 17
Kat van / PhFdeWitte - 31
Keer van de / PhFdeWitte - 20
Keere van de / PhFdeWitte - 12-14, 16
Keijsers / PhFdeWitte - 26
Kempenaer / PhFdeWitte - 34, 36
Kenninck / PhFdeWitte - 21
Kerckhove van den / PhFdeWitte - 12, 26
Kerk & Armen van Rph / PhFdeWitte - 21
Kerk van Schevelingen in Holland / PhFdeWitte - 23
Kerkraad in Odb / PhFdeWitte - 19
Kerstens / PhFdeWitte - 30, 37
Kessel van / PhFdeWitte - 17
Kets van / PhFdeWitte - 13
Ketser / PhFdeWitte - 34
Klerck de / PhFdeWitte - 18

Laeck van der / PhFdeWitte - 24, 32
Laets / PhFdeWitte - 18, 24, 26, 30, 36
Lambrechts / PhFdeWitte - 19, 31
Lambrechtssen / PhFdeWitte - 21
Lamps / PhFdeWitte - 21
Lams / PhFdeWitte - 31
Langwijck / PhFdeWitte - 11
Lanssen / PhFdeWitte - 25
Lantman / PhFdeWitte - 34
Lantmeter / PhFdeWitte - 36
Laureijs / PhFdeWitte - 20, 36
Lauwen / PhFdeWitte - 18
Lee van der / PhFdeWitte - 37
Leen van der / PhFdeWitte - 19
Leenders / PhFdeWitte - 36
Leendertssen / PhFdeWitte - 12, 15
Leenen van Breda / PhFdeWitte - 20
Legierssen / PhFdeWitte - 23
Leijsen / PhFdeWitte - 34
Lemans / PhFdeWitte - 13
Lenaerts / PhFdeWitte - 29
Lenaertssen / PhFdeWitte - 17
Lijsse / PhFdeWitte - 14
Lingen van / PhFdeWitte - 13
Locht / PhFdeWitte - 32
Lognersen / PhFdeWitte - 25
Loijens / PhFdeWitte - 14, 18, 19
Loocht / PhFdeWitte - 35
Loosen / PhFdeWitte - 30, 33
Louw de / PhFdeWitte - 18
Luijck van / PhFdeWitte - 36
Luijcken / PhFdeWitte - 30
Luijcx / PhFdeWitte - 20

Machielssen / PhFdeWitte - 16
Maelmans / PhFdeWitte - 31
Maes / PhFdeWitte - 23
Maet / PhFdeWitte - 30
Magistraten van Stb / PhFdeWitte - 32
Marinissen / PhFdeWitte - 35
Marinus / PhFdeWitte - 27
Marquis / PhFdeWitte - 30
Marquise van BoZ / PhFdeWitte - 28
Matteeussen / PhFdeWitte - 35
Matteus / PhFdeWitte - 26
Matteussen / PhFdeWitte - 12, 14, 16, 25, 26
Mattheussen / PhFdeWitte - 20
Mattijssen / PhFdeWitte - 14, 20, 21, 36
Meebael / PhFdeWitte - 32
Meel van / PhFdeWitte - 30
Meer van / PhFdeWitte - 29
Meerman / PhFdeWitte - 19
Meertens / PhFdeWitte - 19
Meester / PhFdeWitte - 36
Meesters / PhFdeWitte - 30, 38
Meijer / PhFdeWitte - 11, 17, 22-24
Meijers / PhFdeWitte - 16
Mercken / PhFdeWitte - 12
Mertens / PhFdeWitte - 29, 31, 36
Mertenssen / PhFdeWitte - 14, 17
Meulenaer / PhFdeWitte - 36
Meussen / PhFdeWitte - 15
Michiels / PhFdeWitte - 16
Michielssen / PhFdeWitte - 16, 25, 30, 31, 33-38
Mierdt van / PhFdeWitte - 18
Miert van / PhFdeWitte - 16, 23, 30, 34, 35
Misgeras / PhFdeWitte - 13
Moerkint / PhFdeWitte - 25, 29
Moermans / PhFdeWitte - 16
Mol / PhFdeWitte - 16, 27
Molenaer / PhFdeWitte - 38
Molevliet / PhFdeWitte - 37, 38
Mosselman / PhFdeWitte - 28
Mosselmans / PhFdeWitte - 12
Mouw / PhFdeWitte - 30, 36

Neeff / PhFdeWitte - 28, 29
Neve / PhFdeWitte - 14
Neven / PhFdeWitte - 18, 25-27, 29, 34, 36
Nijsen / PhFdeWitte - 22
Nijssen / PhFdeWitte - 26, 27
Nollens / PhFdeWitte - 32
Noormans / PhFdeWitte - 26, 33
Nouten / PhFdeWitte - 18, 24, 29, 30, 34
Noutsen / PhFdeWitte - 24, 25, 32
Nuijten / PhFdeWitte - 14, 15
Nuijts / PhFdeWitte - 22
Nulant / PhFdeWitte - 22

Oeckel van / PhFdeWitte - 20
Ooms / PhFdeWitte - 33
Oonincx / PhFdeWitte - 29
Osch van / PhFdeWitte - 18, 36
Otgens / PhFdeWitte - 12, 16, 17, 31

Paessens / PhFdeWitte - 15
Pauw de / PhFdeWitte - 11, 19, 28, 32, 33
Pauwels / PhFdeWitte - 21, 31, 38
Pauwelssen / PhFdeWitte - 11, 18, 19, 26, 27, 35
Peeters / PhFdeWitte - 23, 31, 34
Peeterssen / PhFdeWitte - 24, 25, 29, 30
Peteren / PhFdeWitte - 37
Piers / PhFdeWitte - 33
Pierssen / PhFdeWitte - 20
Pieterssen / PhFdeWitte - 11-14, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 31, 34
Pilair / PhFdeWitte - 37
Pottere de / PhFdeWitte - 17
Princesse van Hoogensolre / PhFdeWitte - 19, 26, 34
Prins / PhFdeWitte - 21
Proost / PhFdeWitte - 15, 29, 33, 36
Pruijssen van / PhFdeWitte - 13, 24, 29

Ranst van / PhFdeWitte - 12, 18
Rappers / PhFdeWitte - 28
Regeerders van Hvn / PhFdeWitte - 24
Reijnierssen / PhFdeWitte - 11, 14-16, 18-21, 24, 27, 28, 34, 35
Reus / PhFdeWitte - 20
Riel van der / PhFdeWitte - 11
Rijcke de / PhFdeWitte - 34
Rijcken / PhFdeWitte - 28
Rijnen / PhFdeWitte - 11
Roije de / PhFdeWitte - 35
Rol / PhFdeWitte - 27
Rombouts / PhFdeWitte - 11
Rommenssen / PhFdeWitte - 17, 33
Rooveene van / PhFdeWitte - 36, 37
Roskam / PhFdeWitte - 26
Rossen / PhFdeWitte - 18
Rox / PhFdeWitte - 28
Ruijsschen de / PhFdeWitte - 13
Ruijten / PhFdeWitte - 30

Sande van de / PhFdeWitte - 31
Sande van den / PhFdeWitte - 16, 19
Sanders / PhFdeWitte - 13, 22
Scheer / PhFdeWitte - 31
Schepenen van Ett / PhFdeWitte - 13, 30
Schepenen van Gastel / PhFdeWitte - 17, 34
Schepenen van Heijningen / PhFdeWitte - 35
Schepenen van OdG / PhFdeWitte - 11
Schepenen van Rph / PhFdeWitte - 36
Schepenen van sPl / PhFdeWitte - 12
Schepenen van Stb / PhFdeWitte - 17, 32
Schepenen van Steenbergen / PhFdeWitte - 33
Schevelingen van / PhFdeWitte - 22, 23
Schippers / PhFdeWitte - 20, 21
Schobben / PhFdeWitte - 26
Schoenmaker / PhFdeWitte - 32
Schooten van / PhFdeWitte - 22
Schouhamer / PhFdeWitte - 16, 22
Schouwenberch / PhFdeWitte - 32
Schouwenbergh / PhFdeWitte - 32
Schrauwen / PhFdeWitte - 16, 25, 27
Schrijvers / PhFdeWitte - 36
Segers / PhFdeWitte - 25, 31
Sevenbeek van / PhFdeWitte - 28
Sevenhoven van / PhFdeWitte - 18
Severdoncq van / PhFdeWitte - 23, 28-30
Sijmons / PhFdeWitte - 19, 20
Sijmonssen / PhFdeWitte - 11, 33
Simonidus / PhFdeWitte - 31
Simonssen / PhFdeWitte - 21, 31
Sinnen van / PhFdeWitte - 32
Sintelaers / PhFdeWitte - 13
Sittert van / PhFdeWitte - 19, 21, 29, 36
Slijckboer / PhFdeWitte - 13
Sloot / PhFdeWitte - 13
Slooter / PhFdeWitte - 32
Smagge / PhFdeWitte - 37
Smit / PhFdeWitte - 11, 27
Smith / PhFdeWitte - 13, 21, 29, 33, 36
Smits / PhFdeWitte - 34
Smoor / PhFdeWitte - 16
Smout / PhFdeWitte - 21
Smouth / PhFdeWitte - 14, 20, 36
Smunincx / PhFdeWitte - 16
Snoeck / PhFdeWitte - 29
Soeten van / PhFdeWitte - 19
Spaenen / PhFdeWitte - 22
Spaenjaerts / PhFdeWitte - 11
Speelman den / PhFdeWitte - 13, 30
Staeris / PhFdeWitte - 29
Staessen / PhFdeWitte - 18
Ste Bernaerts op de Schelde / PhFdeWitte - 25
Steen / PhFdeWitte - 31
Steen van / PhFdeWitte - 30
Steenhuijs van / PhFdeWitte - 19, 33
Steenhuijse / PhFdeWitte - 33
Steenhuise van / PhFdeWitte - 27
Steenhuisen van / PhFdeWitte - 36
Stembor de / PhFdeWitte - 15, 24, 27
Stevens / PhFdeWitte - 17, 32
Stevenssen / PhFdeWitte - 14
Stoffelen / PhFdeWitte - 17, 23
Stoffels / PhFdeWitte - 20
Stoffelssen / PhFdeWitte - 34
Straetmans / PhFdeWitte - 33
Strijen van / PhFdeWitte - 28, 33
Strijp van / PhFdeWitte - 25
Summinx / PhFdeWitte - 21, 31
Sundert van / PhFdeWitte - 22
Swrijters / PhFdeWitte - 35, 37, 38

Tacq / PhFdeWitte - 25, 27, 35
Tacx / PhFdeWitte - 31
Ter / PhFdeWitte - 25
Teunen / PhFdeWitte - 37
Teuwen / PhFdeWitte - 19
Theunen / PhFdeWitte - 11, 19, 21, 24-29, 31, 32, 34, 36
Theunissen / PhFdeWitte - 28
Thielen / PhFdeWitte - 28
Thomas / PhFdeWitte - 16
Thomassen / PhFdeWitte - 23
Thuijsligger / PhFdeWitte - 28
Tielen / PhFdeWitte - 15, 16, 24, 37
Tijs / PhFdeWitte - 21, 25, 33
Tijssens / PhFdeWitte - 11
Tilboer / PhFdeWitte - 22, 30
Timmerman / PhFdeWitte - 30, 33, 37
Timmermans / PhFdeWitte - 14
Tirij / PhFdeWitte - 13, 15, 29, 36
Tollenaar tot Drt / PhFdeWitte - 34
Tollenaer / PhFdeWitte - 30
Turcq / PhFdeWitte - 12, 13, 18, 32

Vaernewijck van / PhFdeWitte - 25
Vasseur / PhFdeWitte - 11, 21, 26
Ven van de / PhFdeWitte - 30, 31, 38
Verbruggen / PhFdeWitte - 19
Vereijck / PhFdeWitte - 36
Vereijcken / PhFdeWitte - 18
Verhagen / PhFdeWitte - 37
Verhoeven / PhFdeWitte - 23
Vermeulen / PhFdeWitte - 19, 21, 23, 25
Vermolen / PhFdeWitte - 33
Versande / PhFdeWitte - 16
Vervloet / PhFdeWitte - 11
Verwee / PhFdeWitte - 36
Vestens / PhFdeWitte - 11
Vincken / PhFdeWitte - 21, 22
Vliet van der / PhFdeWitte - 16
Vogel de / PhFdeWitte - 37
Voorbraack / PhFdeWitte - 16
Vos / PhFdeWitte - 14, 18, 20
Vosbergen / PhFdeWitte - 31
Vries de / PhFdeWitte - 12, 18, 21, 34-36, 38
Vromen / PhFdeWitte - 23

Waelen / PhFdeWitte - 21, 22
Wagemaecker / PhFdeWitte - 12
Wagemaker / PhFdeWitte - 29
Wagenmaecker / PhFdeWitte - 11
Wammeren van / PhFdeWitte - 35
Weert / PhFdeWitte - 11, 12
Weert de / PhFdeWitte - 13
Wethouders der Stad Breda / PhFdeWitte - 20
Wethouders van BoZ / PhFdeWitte - 17
Wethouders van Gastel / PhFdeWitte - 24, 26
Wethouders van Moerstraten / PhFdeWitte - 17
Wethouders van Odb / PhFdeWitte - 26
Wiel van de / PhFdeWitte - 29, 36
Wielandt / PhFdeWitte - 34
Wijgermans / PhFdeWitte - 30, 35
Wijngaerden van / PhFdeWitte - 17-19
Wijns / PhFdeWitte - 23
Wijs de / PhFdeWitte - 22
Wijtvliet / PhFdeWitte - 12, 28, 33
Wijtvliet van / PhFdeWitte - 19
Wil van / PhFdeWitte - 37
Wilde de / PhFdeWitte - 34
Willems / PhFdeWitte - 17, 20, 24, 25, 30, 32, 36, 37
Willemssen / PhFdeWitte - 15, 20-22, 30, 33, 34
Wils / PhFdeWitte - 20
Winters / PhFdeWitte - 26
Witte / PhFdeWitte - 13
Witte de / PhFdeWitte - 11-13, 15-18, 21, 25, 28-30, 34
Woerden van / PhFdeWitte - 24
Wolf / PhFdeWitte - 18
Wouters / PhFdeWitte - 29
Wouterssen / PhFdeWitte - 17, 27, 30, 32

Zeeuw / PhFdeWitte - 32

.. / PhFdeWitte - 13, 24, 27, 31


Copyright © 1998/2011 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 04 november 2015 .