NIEUWS


HOME


(04.04.2007)  

Totale UITVERKOOP van BOEKEN HUWELIJKEN "editie GOUVERNEUR"

tot 80 % korting

lees verder

OP = OP


(03.09.2004)  

Nieuwe uitgaven
Oudenbosch Notarieel Archief

  notaris periode ISBN  

Cornelis Jacobss Beyerlinck 1620 - 1622 978-90-73829-00-8 (3/3)

Hendrick van den Heuvele 1620 - 1621 978-90-73829-00-8 (2/3)

Jacob van Haren 1633 - 1677 978-90-73829-00-8 (1/3)

Hendrick Janssen Thielen 1634 - 1642 978-90-73829-05-3 (2/3)

Pharamond Francois de Witte 1647 - 1653 978-90-73829-05-3 (1/3)

Cornelis Otgens 1648 - 1669 978-90-73829-04-6  

Johannes van Rotterdam 1655 - 1656 978-90-73829-03-9 (2/3)

Nicolaes van Overvelt 1665 - 1670 978-90-73829-03-9 (1/3)

Coenraet van Ravensbergh 1676 - 1700 978-90-73829-02-2  

Daniel Amolæus 1678 - 1702 978-90-73829-01-5  

Jacobus van Bruël 1715 - 1744 978-90-811308-0-6  

Daniel van den Broek 1727 - 1776 978-90-811308-9-9 (3/3)

François Verdety 1745 - 1748 978-90-811308-9-9 (2/3)
Johan den Doren 1755 - 1761 978-90-811308-9-9 (1/3)
François Jacobus de Klerck 1761 - 1815 978-90-811308-8-2  
Johannes Jacobus van Breda 1819 - 1852 978-90-811308-7-5  
Bartholomeus Theodorus van Lis 1776 - 1781 978-90-811308-3-7  
Cornelis de Boet 1781 - 1793 978-90-811308-4-4  
Jacobus Benjamin van Breda 1794 - 1819 978-90-811308-5-1  
Henricus van Etten 1803 - 1819 978-90-811308-6-8  
Adrianus Wilhelmus de Klerck 1815 - 1843 978-90-811308-2-0  
         

 

Op 3 september 2004 is het eerste exemplaar van het eerste deel van de reeks Oudenbosch Notarieel Archief onder belangstelling van wethouder, bestuur HK Broeder Christofoor, familie en vrienden uitgereikt aan Mevrouw Lanen notaris van Oudenbosch gemeente Halderberge.

Lees verder.

Op 15 maart 2012 worden de uitwerkingen laatste notaris gerealiseerd en is hiermede de eindfase van dit project bereikt.


(04.07.2003)

voorkom teleurstelling !!
wacht met betalen tot  'n ontvangstbevestiging van mij door u is ontvangen !!

het zou niet de eerste keer zijn dat 'n betaling werd overgemaakt terwijl het e-mail-adres van de afzender onjuist was en de bestelling niet kon worden uitgevoerd


Minimum-prijs gewijzigd (10.04.2003)

i.v.m. de vele aanvragen heb ik de minimum-prijs per bestelling moeten aanpassen.

Deze bedraagt voor huwelijken vanaf nu € 5,-- per bestelling
voor info bestellingen Notarieel Archief
10,--


(04.02.2003)

Van 6 febr tot 1 mrt 2003 zijn wij tijdelijk onbereikbaar via e-mail. Na die tijd hopen we alles weer keurig op 'n rijtje te hebben.


(23.01.2003)

Heer Slijper uw verzoek en betaling is binnen gekomen. Er is mij geen e-mail-adres bekend. Uw gevraagde informatie is exclusief voor u geplaatst op Hsd_xxx. De informatie zal daar 1 maand blijven staan.


(06.05.2002)

Ook m.b.t. het Notarieel Archief Oud- & Nieuw-Gastel (archiefcode 259, berustend in Zevenbergen) is een begin gemaakt met het digitaal fotograferen en op CD schaduwen van alle daaronder boherende akten.

Details vindt u op Notarieel Archief Oud- & Nieuw-Gastel


(01.05.2002)

Het Notarieel Archief Hoeven (archiefcode 211, berustend in Zevenbergen) is thans digitaal gefotografeerd en op CD geschaduuwd en gearchiveerd, compleet met inventaris.

Zie voor details Notarieel Archief Hoeven


(02.01.2002)

Van de volgende inventarisnummers (Oudenbosch Rechterlijk Archief) zijn de archiefstukken gefotografeerd en digitaal gearchiveerd op cd:  


Begin mei 2001 is een start gemaakt met het fotograferen en digitaal vastleggen op cd van het    

Notarieel Archief van Oudenbosch

Thans (27 januari 2002) zijn alle opnamen gemaakt en gearchiveerd.

Lees de details op de betreffende page.

De volgende fasen zullen bestaan uit:

  • het optimaliseren, roteren, hernoemen en hernieuwd branden van de opnamen;
  • het creëren van een ingang met verwijzingen naar de betreffende image-bestanden in de geoptimaliseerde vorm;
  • publiceren van de ingangen.

Een en ander zal t.z.t. op m’n internet site worden vermeld en toegelicht.

http://www.Gouverneur.net
  


(15.12.2001)

Rechterlijk Archief van Etten en de Palen van de Hoeven onder Etten (gedeeltelijk)

Beknopte omschrijving van de akten uit de inv.nrs. 130 - 250, met overzicht van de hierin vermelde persoonsnamen.

Vervaardigd door A.C.M. Gouverneur te Waalwijk, december 1982,

Opnieuw bewerkt, gedigitaliseerd en gepubliceerd, januari 2002.

nu ook te bestellen; zie "Information"
  


de index Standdaarbuiten is nu ook uitgebreid met de familienamen die als extra informatie bij de uitwerkingen in mijn uitgave voorkomen,

mag dan ook extended heten
  


als extra informatie zult u nu ook het voorwoord (preface), dat bij m'n afzonderlijke uitgaven is toegevoegd, kunnen aantreffen
    


er is opnieuw veel aandacht besteed aan de duidelijkheid van de indices:

bij een aantal gemeenten is bovenstaande reeds doorgevoerd

omdat een en ander de omvang van de bestanden vergroot, dient u rekening te houden met een langere wachttijd eer een gekozen gemeente c.q. beginletter wordt gepresenteerd
  


de index Oud- & Nieuw-Gastel is nu ook uitgebreid met de familienamen die als extra informatie bij de uitwerkingen in mijn uitgave voorkomen,

mag dan ook extended heten
  


in de lijst Afkortingen is in m'n uitgaven (ook die van Zevenbergen) een afkorting niet opgenomen.

U zult hem echter wel vinden op m'n page "Abbreviations"

Thd = Terheijden
  


Uiteindelijk is het zover: het jongste deel is af

Zevenbergen huwelijken 1610 - 1811

alle  huwelijkse vermeldingen in Zevenbergen:

Rooms Katholiek
Gereformeerd
Schepen
Impost

in chronologische volgorde

in een 640 pagina's tellend boek

met voorwoord, lijst van eerdere uitgaven,
topografisch kaartje anno 1866, bronnenlijst,
lay-out-verklaring en uitklapbare afkortingslijst

compleet met uitgebreide namen-index

in handzaam A5 formaat

dubbelzijdig geprint op 100 grams kwaliteitspapier

in 16 katernen genaaid

uitgevoerd in luxe donkergroene hard cover

beperkte oplage

prijs Euro 91,--/st. exclusief verzendkosten

eerste levering geschiedt tussen 1 & 15 oktober 2001.

zie ook "How to Order"
  


Copyright © 1998/2016 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 04 maart 2023 .