Web-site Broeder Christofoor


HOMEHet einde van een 22-jarige traditie en informatiebron

 • en wat eraan voorafging

 • 2015-01-01: Door mijn activiteiten op gebied van genealogie en heemkunde werd mij al vroeg verzocht mijn kennis en hulp in te zetten voor de Heemkundige Kring Broeder Christofoor in Oudenbosch. De eerste publicaties werden al in 1993 op het WWW geplaatst; uniek in zijn soort, groeide de site uit tot een volwaardig, openbaar en modern onderdeel van de HK met de plaatsing van alles wat de HK aangaat: Nieuws - Bestuur en Statuten - eigen Publikaties - Evenementen - Ledenlijst - Nieuwsbrieven - Voordrachten - Presentaties - Bidprentjes enz. enz. alles in het kader van de plaatselijk heemkunde.

 • 2015-10-20: Sinds enige weken bereiken mij onaangename mailtjes waarin mijn activiteiten m.b.t. de web-site van de HK niet langer gewenst zijn. De redenen die worden opgegeven zijn zo onbenullig dat ik me afvraag wat de feitelijke reden is. Een persoonlijk gesprek met de voorzitter zal mogelijk meer duidelijkheid verschaffen en wordt zeer op prijs gesteld, maar dat stagneert.

 • 2015-10-23 - email:
  Beste Toon,
  Enigszins verrast door de tekst op de website meld ik me maar bij jou.
  Natuurlijk heb ik liever dat jij naar Oudenbosch komt, maar dat wil niet zeggen dat ik niet naar Waalwijk wil komen om een en ander eens te bespreken. Ik zoek eigenlijk al lang  naar een mogelijkheid.
  We gaan dat serieus proberen.
  Ik zou kunnen: maandag 26.10 op het eind van de middag. Ik kan als ik naar Waalwijk kom om ongeveer 14 uur hier vertrekken, en jij bent dus vanaf 14 uur welkom.dinsdag 27.10 na de middag, maar ik moet om kwart voor vier terug zijn in Oudenbosch, kom jij dan geldt voor kwart voor vier welkom.

  woensdag ; 28.10  zou kunnen
  donderdag 29.10 voor de middag kan
  vrijdag; 30.10 zo het er nu uitziet heel de dag.

  Ik hoop spoedig iets van je te horen.
  Denk niet dat ik je inspanningen voor de web-site vergeet.
  Het is misschien voor ons beiden interessanter – maar zeker voor de heemkundige kring - om de tekst van de website te verwijderen, maar als jij vind dat het zo moet, dan moet je hem er op laten staan.
  m vr gr
  Jan Bedaf.

 • 2015-10-23 - email:
  Beste Jan,

  Dit e-mailtje van jou geeft al een heel ander gevoel.
  Dat wij er samen uitkomen staat als een paal boven water.
  Jouw suggestie om a.s. maandag naar Waalwijk te komen, lijkt mij ideaal, niks uitstellen, maar doen, is mijn motto.
  Ik zal zorgen dat ik vanaf 14 uur jou bij mij aan huis kan verwachten; in andere bestuursleden en/of belangstellenden ben ik niet geïnteresseerd.
  Laten we hopen dat we als man tot man uit deze onaangename situatie geraken en het gesprek in een amicale en respectvolle manier zal plaatsvinden.

  Met vriendelijke groet,
  A.C.M. (Toon) Gouverneur.

 • 2015-10-30: Uiteindelijk heeft op 26 october een gesprek plaats gevonden. Hieruit is de reden duidelijker geworden. De voorzitter gaat met het resultaat van dit gesprek naar de eerstvolgende bestuursvergadering, op 9 november, waarna hij me verslag zal doen. 

 • 2015-11-23: Tot op heden is elke reactie van de voorzitter van HK Broeder Christofoor uitgebleven.

 • 2015-11-24 - email:
  Goede morgen Toon,
  Gisteren rond de klok van zeven uur kon ik je telefonisch niet bereiken. En later op de avond is het te laat geworden. Eerdere tijdstippen van de week waren blijkbaar ongelukkig gekozen om te bellen. Daarom nu even per mail, maar ik probeer je nog te bellen. Wij wilden graag woensdag jou bedanken voor de jaren inzet voor de web site van de kring. Graag verneem ik natuurlijk vooraf of je komt. We willen de dank duidelijk uitspreken, maar en het niet bij woorden laten. Verwacht er anderijds niet te veel van, want je weet hoe het met vrijwilligers gaat. Een symbolische vergoeding en echt betalen van diensten zit er natuurlijk niet in. Ik hoop toch dat je tevreden zult zijn, en de waardering zult voelen. We zullen het maar zo zien andere tijden andere inzichten en modernere vormgeving geven de kring weer een ander gezicht in de media met face-book en een nieuwe site.
  Ik hoop je woensdag avond om acht uur te ontmoeten,
  m vr gr
  Jan Bedaf.

 • 2015-11-24 - email:
  Beste Jan, Geachte Voorzitter,
  Tot op heden heb ik tevergeefs gewacht op jouw beloofde snelle reactie met informatie, i.v.m. de affaire web-master.
  Ik had begrepen dat jij nog proberen zou deze onverkwikkelijke zaak een positieve wending mee te geven. Helaas.
  Ik heb besloten om de eer aan mezelf te houden en niets meer af te wachten, alle “goede” intenties van het HK bestuur ten spijt.
  Aan de trouwe bezoekers van de site kondig ikzelf het einde aan en informeer hen dat dat niet mijn keuze was.

  Met vriendelijke groet,
  A.C.M. (Toon) Gouverneur.
   

 • 2015-11-24 - email:
  Beste Toon,
  Jouw betrokkenheid met de web-site en met de heemkundige kring blijkt uit je reactie. De afgelopen dagen heb ik je verschillende malen gebeld, maar blijkbaar op de verkeerde tijdstippen, bovendien liepen er hier nog allerlei dingen doorheen de laatste weken. Ondertussen heeft wat betreft de heemkunde kring de regionale quiz plaats gevonden, is de tentoonstelling rond de Haven geopend etc. Wat betreft de parochie is bijvoorbeeld de Pauluskerk gesloten, etc.
  Je betrokkenheid met de heemkundekring doet me altijd deugd , zoals met allen die de heemkundekring een goed hart toe dragen.
  Ik begrijp dat je 25 november niet naar de thema-avond komt.
  Gaarne wil ik je  treffen in Oudenbosch of Waalwijk om het web-master zijn van de web-site te herdenken en een dankjewel te onderstrepen en toch eventueel nog wat uit te praten.
  Weet dat je altijd welkom bent in De Driekoningen maar ook aan de Velletriweg en een gewaardeerd lid bent, die zijn sporen in de kring verdient.
  De realiteit is dat binnen afzienbare tijd een nieuwe web-site in de “lucht” zal zijn.  Het zal inderdaad wennen zijn.
  m vr gr
  Jan Bedaf.

 • 2015-11-24 - email:
  Beste Jan,
  Onze mailtjes van vanmorgen blijken elkaar gekruist te hebben. Maar dat is niet zo erg, ik had mijn standpunt al bepaald.
  Een afscheidsbericht heb ik op de site geplaatst en daarmee wil ik deze pijnlijke zaak afsluiten.
  Met vriendelijke groet,
  A.C.M. (Toon) Gouverneur.
   

 • 2015-11-30 - email:
  Beste Toon,

  We zijn als bestuur, of ik namens het bestuur nog niet in de gelegenheid de dank voor de vele jaren webmaster zijn goed over te brengen, weet dat die er wel is, ondanks dat nu een vernieuwde meer eigentijdse (?)  website gaat komen. We zien wel wanneer we elkaar treffen. De nieuwe website komt zo mogelijk 15 december in de lucht. Ieder heeft dan kennis kunnen nemen van het feit dat een en ander anders wordt via de berichtgeving op de dan oude site. Ik neem aan dat je de oude site dan laat vervallen. Of een bericht er op dat er een nieuwe is, als je er gegevens voor nodig heb laat het maar weten, die vraag ik dan wel op.
  Veel bijzonder nieuws is er verder niet hier in Oudenbosch, volgende week donderdag komen er drie klokken bij op de voorgevel van de basiliek, oude  klokken van standdaarbuiten, maar de mensen zullen er niet meer door naar de kerk komen.
  Toon een vriendelijke groet uit Oudenbosch,
  Jan Bedaf

 • 2015-11-30 - email:
  Beste Jan,
  Dank voor je goed en lief bedoelde mail.
  Het is blijkbaar bij jou nog steeds niet doorgekomen dat ik afzie van iedere genoegdoening van de kant van het bestuur van de HK. In duidelijke bewoordingen dacht ik dat ik dat ook had aangegeven en de eer aan mezelf wenste te houden. Dat jij als mens toch met alle geweld pogingen blijft ondernemen om mij op andere gedachten tracht te brengen kan ik tot op zekere hoogte waarderen, maar mijn wens wil ik toch ook gehonoreerd zien.
  Om alle twijfel hieromtrent te vermijden heb ik e.e.a. in dichtvorm proberen duidelijk te maken, misschien dat het zo beter aanslaat.

  Het einde is in zicht

  Het einde van de site is in zicht,
  de deur gaat definitief dicht;

  22 Jaar heeft de site continu open gestaan,
  een ander gaat hem verzorgen voortaan;

  er moet vernieuwing komen werd gesteld,
  ook andere argumenten werden me verteld,

  zo is de huidige persoon te ver weg, dus de lijn veel te lang,
  komt niet vaak genoeg naar Oudenbosch ben ik bang;

  het moet allemaal gebeuren hier en niet daar buiten,
  door eigen volk uit eigen bestuur, de rest kan ernaar fluiten,

  want wij zijn beter dan wie dan ook van elders,
  wij laten iets veel beters zien, iets anders,

  het wordt stukken beter en moderner is mij verteld:
  "Proof 2020" wordt als hun motto voorgesteld.

  En wat doen we met die oud-gediende,
  die toch wel een griffel en een 10 verdiende,

  want evenals de ook mooie gratis site van de Basiliek
  belandde die na een paar jaar achteloos in de kliek.

  Zullen we hem dan belonen met 10 Euro per jaar,
  220 euro ineens is een prachtig gebaar,

  maar dat kan bruintje niet trekken zoveel poen,
  wij zijn geen miljonair of gezegend met een miljoen;

  een bosje bloemen misschien voor hem alleen,
  wat dacht je van een speldje van Brabants Heem;

  ja, een speldje en een lief praatje is een goed idee,
  hij misschien niet, maar het bestuur is tevree daarmee,

  dan kunnen alle toehoorders horen hoe goed
  en onbaatzuchtig het bestuur het wel doet.

  Geacht bestuur, je had dat eerder kunnen bedenken
  in plaats van je trouwe vrijwilliger ongegrond te verdrenken.

  Hij kan er niks aan doen dat er in de club haantjes zijn
  die anderen verdringen ongeacht de pijn.

  Bernard maakt plannen bij bosjes en de vleet
  is er als de kippen bij en tot andermans leed

  controleert hij alle nieuwe uitgaven en zet er zijn naam bij
  en vindt: dan is die bijdrage ook een beetje van mij,

  krijgt hij een enkele keer die kans niet,
  dan gaat de auteur maar failliet.

  en die bijdrage gaat dan niet door,
  hij vindt daar wel een smoesje voor.

  Al jaren wachten we geduldig op jouw beloofde uitgave
  over genealogie geboorten, huwelijken en graven,

  maar of dat ooit nog uitkomt is de vraag,
  misschien in de verre toekomst maar later dan vandaag.

  Het jaarboek dat werd een triomf, verhaaltjes over Oudenbosch,
  maar vooral gevuld met oud-Google rechtstreeks en meestal los.

  Bedoeld als jaarlijks over Oudenbosch en onze contreien,
  werd het meer een kroniek van heel de wereld en alle tij’en.

  Alsof er over onze geboorteplaats niet genoeg te verhalen is,
  over beroepen als arts, burgemeester, aannemer of notaris.

  Mark is een echte archivaris die weet wat hij doet
  al is het voor zijn fans niet altijd goed,

  want beloften zijn gauw en snel gezegd,
  maar als het op inlossen aankomt: druk, druk, ben erg bezet.

  Dan hebben we Louis, nog vers en het laatste erbij,
  trekt alles naar zich toe en maakt iedereen blij.

  Een zware stem en een grote mond,
  de voornaamste van het bestuur zoals hij zelf vond.

  Gerard de man die beheert het vermogen met strakke hand
  "Geen cent te veel hoor!" is zijn lijfspreuk aan de wand.

  Cees heeft zijn koffie allang gezet met koekjes, melk en suiker,
  voordat de eerste binnen is, soms zelfs met een ruiker.

  Secretaris is Cor, ook niet van hier, maar van Gastel is hij,
  wel een goeie denk ik want hij is er al een tijdje bij.

  Dan hebben we nog een halve sik, de naam is Cees K,
  dat was de vorige sik die is blijven hangen, ja.

  Wat kan ik rijmen op Jan Bedaf, de voorzitter vanaf het begin,
  hij moet vaak schipperen, bij al die haantjes zit hij middenin.

  Doet hij het goed? Altijd wel iemand die vindt van niet,
  hij haalt de kastanjes uit het vuur, een echte mediator-piet.

  De moraal: laat je niet leiden door eerzucht en arrogantie,
  maar door respect, eerlijkheid, dankbaarheid en tolerantie.

  Als het doek dan toch is gevallen,
  dag Bestuur, De Ballen!

  Voelt u zich gekwetst, bedenk dan dat u niet de enige bent
  en beschouw het als ludiek, want niemand die mij echt kent.

  uit de gedichtenbundel van Eddie Tiana (2015)

  Met vriendelijke groet,
  A.C.M. (Toon) Gouverneur.

 • 2015-12-13 - email:
  Beste Toon,
  Uiteraard willen we je de kosten vergoeden, maar we zouden de domeinnaam en dergelijke willen behouden. Dat moet toch mogelijk zijn ?
  m vr gr
  Jan Bedaf

 • 2015-12-14 - email:
  Beste Jan,
  Omdat ik de procedure reeds in gang heb gezet, zal ik m’n best doen e.e.a. te herroepen. Of daar extra kosten aan verbonden zijn is me nog niet duidelijk, maar dat zal nooit zoveel zijn, ik ga meteen aan de slag.

  Met vriendelijke groet,
  A.C.M. (Toon) Gouverneur.

 • 2015-12-16 - email:
  Beste Toon,
  Vanmorgen nog enige keren getracht je telefonisch te bereiken, maar dat lukt niet. Toch telefoneer ik je helemaal automatisch met mijn Iphone. Maar waar het om gaat we zijn wel benieuwd of inderdaad het mailadres en domeinnaam en dergelijke nog intact zijn kunnen blijven. Voor het invoeren van de nieuwe web-site wel van belang. Kun je me daar iets over mailen? zo dadelijk moet ik naar een crematie in Uden van een zwager (van Lea’s kant) en ben dus moeilijker telefonisch te bereiken deze dag
  met viendelijke groet
  Jan Bedaf.

 • 2015-12-16 - email:
  Beste Jan,
  Omdat ik me afvroeg waarom jouw telefoontjes niet keurig binnenkomen ben ik gaan zoeken. Vanmorgen kunnen wij een juist gesprek niet gemist hebben, we zijn continu thuis geweest. Het bevreemde me al eerder.
  Ons thuis nummer is: 0416 56 06 04.
  De zoektocht bracht aan ’t licht dat de Telefoongids GEEN juist nummer geeft, ik twijfelde al langer. Jaren geleden heb ik dat nummer gehad voor m’n faxberichten en zou verwijderd worden. Is blijkbaar het verkeerde verwijderd!
  De domeinnaam
  BroederChristofoor.com kan in principe worden overgenomen, daar kunnen we afspraken over maken.
  Ook de domeinnaam
  BroederChristofoor-Oudenbosch.com staat op mijn naam.
  Wat betreft de keuze voor de Provider is ook alles mogelijk, maar overname is niet zo zinvol.
  Laat me per email weten wat de concrete bedoeling of wens is.
  Met vriendelijke groet,
  A.C.M. (Toon) Gouverneur.

 • 2015-12-16 - email:
  Beste Toon,
  Bedankt voor je reactie. Ja het probleem telefoon is nu ook opgelost. In ons adresboekje (dat wel een jaar of tien oud is en steeds wordt aangevuld; en helaas ook wel eens wat moet worden doorgestreept) stond ook het oude telefoonnumer, dus dat ging steeds mis.

  Concreet :
  Wij willen de domeinnaam BroederChristofoor.com graag overnemen.
  Wij zouden het op prijs stellen als jij dat met jouw provider wilt regelen.
  Graag ontvang ik een seintje wanneer e.e.a. geregeld is.
  Tevens vernemen wij graag van jou met welk wachtwoord het domein benaderd kan worden.
  Het administratieve beheer (facturen e.d.) komt in handen van:
  Gerard Walbeek, De Blikken 10, 4731 WK  Oudenbosch; tel. 0165 314289.-mailadres: gerard@walhaa.nl
  Het dagelijks beheer (onderhoud e.d.) gaat naar:
  Bernard den Braber, Marshallstraat 9, 4731 KT  Oudenbosch; tel. 0165 313612.
  e-mailadres: bernard@kabelfoon.net

  Tenslotte wil ik er toch echt op aandringen met jou een afspraak te maken hoe wij onze erkentelijkheid voor jouw werk als webmaster gestalte kunnen geven. Kijk, kijk Toon, ik zou het fijn vinden als jij een blijvend iets heb om te gedenken. Er is onlangs een mooie uitgave ban een boek over de Cistercienser, waarbij aandacjht wordt besteed aan West Brabant, iets voor jou ?  behalve natuurlijk de vergoeding van de gemaakte kosten.
  m.vr.gr.
  Jan Bedaf.

  On 16-12-2015 19:43, Jan en Lea Bedaf wrote:
  Bernard,
  Zie onderstaand mail, Toon wil dus volgens mij echt wel mee werken.
  Wat kan ik nu het best antwoorden ?
  m vr gr
  Jan Bedaf.

 • 2015-12-22 - email:
  Beste Jan,
  In deze drukke dagen voor Kerst toch op jouw verzoek even snel gereageerd.
  Laat me eerst een paar dingen duidelijk maken. Dat een domeinnaam voor de provider slechts een identificatie betekent. Een provider geeft geen domeinnamen uit en beheert die dus ook niet. Een unieke domeinnaam kun je op naam laten registreren bij daarvoor bevoegde instanties (of resellers), worden je eigendom en blijven dat zolang je dat wenst.
  Jij geeft aan de domeinnaam “BroederChristofoor.com” te willen overnemen. Daar zijn een aantal praktische mogelijkheden voor; ik noem er 2:
  1: HK neemt het gebruik van de betreffende naam over. In dat geval wordt HK bezitter maar geen eigenaar. Daar kan een betrekkelijk geringe vergoeding (bv. per jaar) tegenover staan. De gebruiker gebruikt de naam naar eigen inzicht daar waar het hem past;
  2: de huidige eigenaar doet afstand van de betreffende domeinnaam ten behoeve van HK. HK wordt dan eigenaar met alle rechten en plichten van dien. Hij kan dan handelen naar eigen gelieve. Hiervoor zal een vergoeding verlangd worden die in overleg kan worden overeengekomen.
  *: andere mogelijkheden zijn minder interessant voor beide.
  Voor jullie mogelijke interesse voor de domeinnaam “BroederChristofoor-Oudenbosch” gelden globaal dezelfde mogelijkheden.
  Jouw wens m.b.t de provider wordt met de bovenstaande uitleg mogelijk duidelijk. Als je er de voorkeur aan geeft om toch voor dezelfde provider te kiezen heb ik daar geen bezwaar tegen (waarom zou ik?) Een website kan worden geplaatst bij elke willekeurige provider, Ziggo, Tele2, Telfort enz. noem ze maar op.
  Het zal je zijn opgevallen dat op de oude HK site GEEN reclame voorkwam; het is natuurlijk jullie vrije keuze om daar op af te wijken, maar het zijn storende en neerhalende elementen.
  Wachtwoorden kunnen worden uitgewisseld zodra overeenkomsten zijn geregeld.
  Mogelijk is nu meer duidelijkheid gecreëerd in de systemen en mogelijkheden, dus aan jullie de keuze.
  Mijn klooster-interesse beperkt zich voornamelijk tot het Cisterciënzer nonnenklooster Graefenthal nabij Gogh in Duitsland uit de 15e eeuw, waar graaf Otto II begraven ligt (daar had ik destijds de koormantel van Landsbergen voor nodig.) Over dat klooster vind je het een en ander op een van m’n andere sites.
  Hopelijk heb ik je snel genoeg geïnformeerd.
  Corrij en ik wensen jullie beide

  Prettige Kerstdagen

  en een

  Gelukkig 2016

 • 2015-12-23 - email:
  Beste Toon,
  Van Bernard kreeg ik al een zienswijze. Die in ieder geval ook goed bedoeld is. Wij moeten rekening houden met het bestuur.
  Optie 2 is voor de kring de beste. Wel gaan we er vanuit dat de te betalen of reeds betaalde – daar heb ik geen zicht op op dit moment- 220 euro niet wordt verhoogd.
  Bernard staat op het punt er met de kerst en de nieuwjaar op uit te trekken. Desalniettemnin graag even een reactie naar me, zodat we weten waar we staan.
  De goede wensen zijn wederzijds voor de komende kerstdagen en laat ons hopen een goed en naar omstandigheden gezond 2016.
  m vr gr
  Jan Bedaf.

 • 2016-01-12 - email:
  Beste Jan,
  Je vernieuwde zienswijze wijkt nogal af van die welke je had bij het vervangen van de website van de Basiliek; destijds vond je het normaal dat e.e.a. betaald werd. Ook vond je het “normaal” dat het vernieuwen van die website destijds (bij het commercieel bedrijf MediaWiz.nl) ruim 1750 Euro méér kostte ten opzichte van de oude die ik voor jullie gratis verzorgde!
  Voor het beëindigen van onze aangemelde heemkundige web-relatie heb ik de beide domeinnamen vrij gegeven, vervolgens bij de provider alle bestanden en alle mappen verwijderd. Dan kom jij met de mededeling en wens diverse zaken over te willen nemen, nog niet wetend wát. Op stel en sprong heb ik toen gehandeld om e.e.a. terug te halen. Daar is door Gerard een vergoeding voor overgemaakt.
  Dat ik een vergoeding vraag voor de overname van de domeinnaam is maar heel normaal en dat weet jij en dat weet iedereen met gezond verstand! Zo onnozel schat ik jou niet in, maar je vindt het blijkbaar “oude jongens krentenbrood”. Het zou allemaal geheel anders gelopen zijn als jij of jullie als bestuur open kaart hadden gespeeld. Ik wil best, ten behoeve van de HK, mijn medewerking geven ondanks de botheid van sommigen, maar je moet niet verwachten dat ik naïef ben.
  De omstreden naam blijft voor overname beschikbaar. Wie hem gaat gebruiken is aan jullie.

  Met vriendelijke groet,
  A.C.M. (Toon) Gouverneur.
   

 • voor vervolg Deel 2

 

Copyright © 2016 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 27 april 2016 .